glucozơ có tính oxi hóa khi phản ứng với

Câu hỏi:

21/03/2020 57,763

Bạn đang xem: glucozơ có tính oxi hóa khi phản ứng với

C. H2 (Ni, t0)

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Glucozơ sở hữu tính lão hóa khi phản xạ với H2 (Ni, to)

A. Loại vì thế [Ag(NH3)]OH thể hiện nay tính oxi hóa 

⇒ C6H12O6 thể hiện nay tính khử.

CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O t° CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

B. Loại vì thế C6H12O6 không thể hiện nay tính oxxi hóa hoặc khử.

2C6H12O6 + Cu(OH)2 →  (C6H11O6)2Cu + 2H2O

C. Thỏa mãn. H2 thể hiện nay tính khử (0 lên +1)

⇒ C6H12O6 thể hiện nay tính oxh.

CH2OH[CHOH]4CHO + H2 Ni,  t° CH2OH[CHOH]4CH2OH

D. Loại vì thế Br2 thể hiện nay tính oxh (0 về -1)

⇒ C6H12O6 thể hiện nay tính khử

C6H12O6 + Br2  t° C6H12O6Br2

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Glucozơ và fructozơ đều

A. làm rơi rụng thuốc nước brom.

B. có phản xạ tráng bạc.

C. thuộc loại đisaccarit.

D. có group chức –CH=O nhập phân tử.

Câu 2:

Glucozơ rất có thể ứng dụng được với toàn bộ những hóa học này sau dây?

A. H2 (Ni, to); Cu(OH)2 ; AgNO3/NH3; H2O (H+, to)

B. AgNO3/NH3; Cu(OH)2; H2 (Ni, to); (CH3CO)2O (H2SO4 đặc, to)

C. H2 (Ni, to); AgNO3/NH3; NaOH; Cu(OH)2

D. H2 (Ni, to); AgNO3/NH3; Na2CO3; Cu(OH)2

Câu 3:

Trong những phán xét tiếp sau đây, phán xét này không đúng ?

A. Cho glucozơ và fructozơ nhập hỗn hợp AgNO3/NH3 (đun nóng) xẩy ra phản xạ tráng bạc.

Xem thêm: lũ quét là loại thiên tai bất thường vì

B. Glucozơ và fructozơ rất có thể ứng dụng với hiđro sinh rời khỏi và một thành phầm.

C. Glucozơ và fructozơ rất có thể ứng dụng với Cu(OH)2 tạo nên và một loại phức đồng.

D. Glucozơ và fructozơ sở hữu công thức phân tử giống như nhau.

Câu 4:

Các chất: glucozơ (C6H12O6), fomanđehit (HCH=O), axetanđehit (CH3CHO), metyl fomat (H-COOCH3), phân tử đều phải sở hữu group -CHO tuy nhiên trong thực tiễn nhằm tráng gương người tao chỉ dùng

A. CH3CHO

B. HCOOCH3

C. C6H12O6

D. HCHO

Câu 5:

Trong những hóa học sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic. Số hóa học hòa tan được Cu(OH)2 ở sức nóng phỏng thông thường là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 6:

Phát biểu này tại đây ko đích thị ?

A. Dung dịch glucozơ ứng dụng với Cu(OH)2 nhập môi trường thiên nhiên kiềm khi đun rét mang lại kết tủa Cu2O.

B. Dung dịch AgNO3/NH3 oxi hoá glucozơ trở thành amoni gluconat và tạo nên bạc sắt kẽm kim loại.

C. Dẫn khí hiđro nhập hỗn hợp glucozơ đun rét sở hữu Ni thực hiện xúc tác, sinh rời khỏi sobitol.

D. Dung dịch glucozơ phản xạ với Cu(OH)2 trong môi trường thiên nhiên kiềm ở sức nóng phỏng cao tạo nên phức đồng glucozơ [Cu(C6H11O6)2]

Xem thêm: why don't you put a better lock on the door

TÀI LIỆU VIP VIETJACK