giới hạn hàm số 11

Bình chọn:

Bạn đang xem: giới hạn hàm số 11

4.1 bên trên 187 phiếu

Lý thuyết về số lượng giới hạn của hàm số.

Giới hạn hữu hạn, số lượng giới hạn vô vô cùng, những số lượng giới hạn quan trọng đặc biệt.

Xem cụ thể

Câu căn vặn 1 trang 123 SGK Đại số và Giải tích 11

Xét hàm số...

Xem điều giải

Câu căn vặn 2 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11

Trong biểu thức (1) xác lập hàm số nó = f(x) ở Ví dụ 4....

Xem điều giải

Câu căn vặn 3 trang 127 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hàm số...

Xem điều giải

Bài 1 trang 132 SGK Đại số và Giải tích 11

Dùng khái niệm mò mẫm những số lượng giới hạn sau:

Xem điều giải

Bài 3 trang 132 sgk đại số 11

Giải bài bác 3 trang 132 SGK Đại số và Giải tích 11. Tính những số lượng giới hạn sau:

Xem điều giải

Bài 4 trang 132 sgk đại số 11

Tính những số lượng giới hạn sau:

Xem điều giải

Bài 5 trang 133 sgk đại số 11

Giải bài bác 5 trang 133 SGK Đại số và Giải tích 11. Cho hàm số

Xem điều giải

Bài 6 trang 133 SGK Đại số và Giải tích 11

Tính:

Xem điều giải

Bài 7 trang 133 sgk đại số 11

Giải bài bác 7 trang 133 SGK Đại số và Giải tích 11. Một thấu kính quy tụ đem chi cự là f.

Xem điều giải