giải phương trình bậc 2 online

1 Công cụ Online2 Ứng dụng toán online

Giải phương trình bậc 2 online

123456789 0

Bạn đang xem: giải phương trình bậc 2 online

+-*/().

Xem thêm: thế kỷ là bao nhiêu năm

Xem thêm: cao đẳng y tế bình thuận

-Made by Theza-

Nhập những hệ số:
x² + x + = 0

Nghiệm thực:
x₁ = ---
x₂ = ---
Nghiệm phức:
x₁ = ---
x₂ = ---

(Chú ý: Rút gọn gàng số quá phức tạp rất có thể tạo ra thành phẩm ko chủ yếu xác)

Có thể các bạn quan liêu tâm

 • Giải phương trình bậc 3 online
 • Giải phương trình bậc 4 online
 • Giải hệ phương trình 2 ẩn online
 • Giải hệ phương trình 3 ẩn online
 • Giải hệ phương trình 4 ẩn online
 • Giải hệ phương trình 5 ẩn online
 • Giải hệ phương trình 6 ẩn online
 • Giải hệ phương trình n ẩn online
 • Các luật lệ tính ma mãnh trận
 • Định thức & Ma trận nghịch tặc đảo
 • Ma trận bậc thang