explain đi với giới từ gì

Khi ham muốn trình bày “tôi phân tích và lý giải mang lại cô ấy” tớ tiếp tục người sử dụng “I explain lớn her” hoặc “I explain for her”? “Explain” là 1 trong những động kể từ thân thuộc tuy nhiên ko cần khi này tất cả chúng ta cũng ghi nhớ nó lên đường với giới kể từ gì cần ko nào? Trong nội dung bài viết này, FLYER tiếp tục nằm trong các bạn điểm lại những cấu tạo thông thường gặp gỡ với “explain” nhé.

1.“Explain” tức là gì?

“Explain”nghĩa là “giải mến, trình bày” hoặc “đưa rời khỏi lý do” hùn người không giống làm rõ. Đây là động kể từ thân thuộc và thông thường xuyên được dùng vô tiếp xúc giờ Anh hằng ngày.

Bạn đang xem: explain đi với giới từ gì

TừTừ loạiPhiên âmNghĩa
ExplainĐộng từ/ɪkˈspleɪn/“Giải thích”, “trình bày” hoặc “đưa rời khỏi lý do” hùn người không giống làm rõ.

Nghe đoạn Audio sau và rèn luyện vạc âm:

Luyện vạc âm động kể từ “explain”
explain đi với giới từ gì
“Explain tức là gì?”

Ví dụ: 

 •  The teacher explained the rules of the game.

Giáo viên tiếp tục phân tích và lý giải luật của trò đùa. 

 • Can you explain how this machine works?

Bạn rất có thể phân tích và lý giải mang lại tôi chiếc máy này hoạt động và sinh hoạt thế nào không?

 • Sam explained that his xế hộp had broken down.

Sam tiếp tục phân tích và lý giải rằng con xe của anh ấy ấy bị lỗi.

 • His friend explained but he wouldn’t listen.

Bạn của anh ấy ấy tiếp tục nỗ lực phân tích và lý giải tuy nhiên anh ấy không thích nghe.

2. Explain lên đường với giới kể từ gì?

“Explain” thông thường lên đường với giới từ  “to” đem hàm ý “giải thích”, “trình bày” hoặc “đưa rời khỏi lý do”. Trong khi, các bạn sở hữu biết động từ “ explain” còn kết phù hợp với giới kể từ “away” với ý tức là thanh minh hoặc lấy cớ làm cho rằng cơ ko cần lỗi của doanh nghiệp hoặc phân tích và lý giải cơ đơn thuần lỗi nhỏ, không nhiều cần thiết. Hãy nằm trong FLYER dò la hiểu cụ thể những cấu tạo thân thuộc thông thường xuyên lên đường với “explain” nhé!

2.1. Cấu trúc “explain to”

Cấu trúc:

 Explain something lớn somebody  

Ý nghĩa: “Giải thích” điều gì mang lại ai cơ.

explain đi với giới từ gì
Cấu trúc “explain to”

Ví dụ: 

 • The teacher explained the rules to the children.

Giáo viên tiếp tục phân tích và lý giải những quy tắc cho những học viên. 

 • My mother is explaining the exercises to my brother.

Mẹ tôi đang được phân tích và lý giải bài xích tập dượt mang lại em trai tôi.

 • My quấn explained the plan to u very carefully.

Sếp của tôi tiếp tục phân tích và lý giải plan mang lại tôi một cơ hội cụ thể.

2. Explain away

Cấu trúc : 

Explain something away hoặc Explain away

Ý nghĩa: “Thanh minh” hoặc “lấy cớ”, “giải thích” làm cho rằng cơ ko cần lỗi của doanh nghiệp hoặc phân tích và lý giải cơ đơn thuần lỗi nhỏ, không nhiều cần thiết.

explain đi với giới từ gì
Cấu trúc “Explain something away hoặc Explain away”

Ví dụ: 

 • He tried lớn explain the error away by saying it was a simple typing mistake.

Anh ấy tiếp tục nỗ lực thanh minh về những tội vạ cơ đơn thuần những lỗi giản dị.

 • She’s trying to explain it away, but I know she lied lớn u.

Cô ấy đang được nỗ lực thanh minh, tuy nhiên tôi hiểu được cô ấy tiếp tục dối trá tôi.

3. Các cấu tạo của “explain”

3.1. Cấu trúc “Explain something”

Cấu trúc:

Explain something

Ý nghĩa: “Giải thích”, “trình bày” điều gì cơ.

explain đi với giới từ gì
Cấu trúc “Explain + How/ WH- (why, what, when, where, who,…)”

Ví dụ: 

 • He is trying to explain the difference between hip hop and rap.

Anh ấy đang được nỗ lực phân tích và lý giải sự khác lạ thân thiết hiphop và rap.

 • Please explain your reasons.

Hãy phân tích và lý giải những nguyên do của doanh nghiệp.

 • The physics teacher is explaining the homework.

Giáo viên vật lý cơ đang được phân tích và lý giải bài xích tập dượt về căn nhà.

3.2. Cấu trúc “Explain + How/ WH- (why, what, when, where, who,…)”

Cấu trúc:

Explain + How/ WH- (why, what, when, where, who,…)

Ý nghĩa: “Giải thích” dựa vào nguyên tố ví dụ như vậy nào/ bên trên sao/cái gì/khi nào/ở đâu/ai

explain đi với giới từ gì
Cấu trúc “Explain + How/ WH- (why, what, when, where, who,…)”

Ví dụ:

 • He explained who each person in the photo was.

Anh ấy tiếp tục phân tích và lý giải về từng người vô bức ảnh

 • Can you explain how this machine works?

Bạn rất có thể phân tích và lý giải chiếc máy này hoạt động và sinh hoạt thế nào không?

 • Well, she doesn’t explain why you didn’t phone.

Cô ấy ko phân tích và lý giải vì sao cô ấy ko gọi năng lượng điện.

 • Our guide explained where the museum was.

Hướng dẫn viên tiếp tục phân tích và lý giải viện kho lưu trữ bảo tàng từng ở đâu.

3.3. Cấu trúc “Explain lớn somebody + How/ WH- (why, what, when, where, who,…)”

Cấu trúc:

Xem thêm: who là tên viết tắt của tổ chức nào

 Explain lớn somebody + How/ WH- (why, what, when, where, who,…)

Ý nghĩa: “Giải thích” mang lại ai dựa vào nguyên tố ví dụ như vậy nào/ bên trên sao/ dòng sản phẩm gì/khi nào/ở đâu/ai

explain đi với giới từ gì
Cấu trúc “Explain lớn somebody + How/ WH- (why, what, when, where, who,…)”

Ví dụ:

 • She explained lớn the children exactly what lớn tự in an emergency.

Cô ấy tiếp tục phân tích và lý giải mang lại những đứa trẻ con về những điều rất cần phải thực hiện Lúc xẩy ra trường hợp khẩn cấp

 • Her father is explaining to her how lớn drive a motorbike safely.

Bố của cô ý ấy đang được phân tích và lý giải mang lại cô ấy thực hiện thế này nhằm tài xế máy một cơ hội an toàn và đáng tin cậy.

 • His teacher explained to him why he should learn English.

Giáo viên của anh ấy ấy tiếp tục phân tích và lý giải vì sao anh ấy nên học tập giờ Anh.

3.4. Cấu trúc “Explain that + Mệnh đề”

Cấu trúc:

Explain that + Mệnh đề

Ý nghĩa: “Giải thích”, “trình bày” điều gì.

explain đi với giới từ gì
Cấu trúc “Explain that + Mệnh đề”

Ví dụ: 

 •  I explained that an ambulance would be coming soon.

Tôi tiếp tục phân tích và lý giải rằng xe cộ cung cấp cứu giúp sẽ tới sớm.

 • He explained that he had not slept at his own home page that night.

Anh ấy tiếp tục phân tích và lý giải rằng anh ấy ko ngủ tận nơi của tôi vô tối hôm cơ.

 • She explained that she was going lớn stay with her sister.

Cô ấy tiếp tục phân tích và lý giải rằng cô ấy tiếp tục ở với em gái của cô ý ấy.

 • The manager explained that our vouchers were not valid.

Người vận hành tiếp tục phân tích và lý giải rằng những voucher khuyễn mãi thêm của công ty chúng tôi ko hợp thức.

4. Một số cấu tạo tương tự 

Để giới hạn hiện tượng lặp kể từ Lúc dùng Tiếng Anh thì việc dùng những kể từ đồng nghĩa tương quan hoặc trái ngược tức là biện pháp hiệu suất cao. Hãy nhằm FLYER khêu ý cho mình những kể từ ngữ đem ý nghĩa sâu sắc tương tự động với “explain” và những cấu tạo, cơ hội dùng bọn chúng vô câu.

4.1. “Clarify” tức là gì?

“Clarify” tức là “giải thích”, “làm rõ” điều gì cơ. quý khách hàng rất có thể dùng những cấu tạo của “clarify” thay cho thế mang lại “explain” nhằm thực hiện phong phú và đa dạng rộng lớn Lúc viết lách câu hoặc vô tiếp xúc giờ Anh.

TừTừ loạiPhiên âmNghĩa
ClarifyĐộng từ/ˈklærəfaɪ/“Giải thích”, “làm rõ” điều gì đó
“Clarify” là gì?

Nghe đoạn Audio sau và rèn luyện vạc âm:

Luyện tập dượt vạc âm với động kể từ “clarify”

4.2. Cấu trúc “Clarify something”

Cấu trúc: 

Clarify something

Ý nghĩa:  “Giải thích”, “Làm rõ” điều gì.

explain đi với giới từ gì
Cấu trúc “Clarify something”

Ví dụ: 

 • I am happy lớn clarify any points that are still unclear.

Tôi cực kỳ sẵn lòng giải thích/làm rõ ràng những điểm này ko rõ nét.

 • “Could you clarify the first point please? I don’t understand it completely.

 I don’t understand it completely.”

“Bạn rất có thể thực hiện rõ ràng ý trước tiên hùn bản thân không?

Mình ko làm rõ ý cơ.”

 4.3. Cấu trúc “Clarify + How/ WH- (why, what, when, where, who,…)”

Cấu trúc: 

Clarify + How/ WH- (why, what, when, where, who,…)

Ý nghĩa: “Giải thích”, “Làm rõ” dựa vào nguyên tố ví dụ như vậy nào/ tại sao/cái gì/khi nào/ở đâu/ai

explain đi với giới từ gì
Cấu trúc “Clarify + How/ WH- (why, what, when, where, who,…)”

Ví dụ: 

 • She asked him lớn clarify what he meant.

Cô ấy đòi hỏi anh ấy giải thích/làm rõ ràng ý của anh ấy ấy.

 • She did not clarify when her book would be published.

Cô ấy dường như không thực hiện rõ ràng lúc nào sách của cô ý ấy được xuất phiên bản.

 • Let u just clarify what I mean here.

Hãy nhằm tôi thực hiện rõ ràng ý tôi ham muốn trình bày ở phía trên.

5. Bài tập:

6. Tổng kết

Chúng tớ nằm trong ôn lại những kỹ năng và kiến thức tiếp tục học tập với bảng tổ hợp sau đây nhé!

Cấu trúcNghĩaVí dụ
Explain something lớn somebody 
Giải mến điều gì mang lại ai cơ.-The teacher explains the rules of the game.
Giáo viên phân tích và lý giải những quy tắc cho những học viên. 
Explain something away – Explain awayThanh minh hoặc lấy cớ, phân tích và lý giải làm cho rằng cơ ko cần lỗi của doanh nghiệp hoặc phân tích và lý giải cơ đơn thuần lỗi nhỏ, không nhiều cần thiết.– She’s trying to explain it away, but I know she lied lớn u.
Cô ấy đang được nỗ lực thanh minh, tuy nhiên tôi hiểu được cô ấy tiếp tục dối trá tôi.
Explain somethingGiải thích/trình bày điều gì đó– Please explain your reasons.
Hãy phân tích và lý giải những nguyên do của doanh nghiệp.
Explain + How/ WH- (why, what, when, where, who,…)Giải mến dựa vào nguyên tố ví dụ như vậy nào/ tại  sao,…– Can you explain how this machine works?
Bạn rất có thể phân tích và lý giải chiếc máy này hoạt động và sinh hoạt thế nào không?
Explain lớn somebody + How/ WH- (why, what, when, where, who)Giải mến mang lại ai dựa vào nguyên tố ví dụ như vậy nào/ tại  sao/ dòng sản phẩm gì/khi nào/ở đâu/ai– His teacher explained to him why he should learn English.
Giáo viên của anh ấy ấy tiếp tục phân tích và lý giải vì sao anh ấy nên học tập giờ Anh.
Explain that + Mệnh đềGiải thích/trình bày điều gì– I explained that an ambulance would be coming soon.
Tôi tiếp tục phân tích và lý giải rằng xe cộ cung cấp cứu giúp sẽ tới sớm.
Clarify something Giải thích/Làm rõ ràng ý– I am happy lớn clarify any points that are still unclear.
Tôi cực kỳ sẵn lòng giải thích/làm rõ ràng những điểm này ko rõ nét.
Clarify + How/ WH- (why, what, when, where, who,…)Giải thích/Làm rõ ràng dựa vào nguyên tố ví dụ như vậy nào/ bên trên sao/ dòng sản phẩm gì/khi nào/ở đâu/ai– She asked him lớn clarify what he meant.
– Cô ấy đòi hỏi anh ấy giải thích/làm rõ ràng ý của anh ấy ấy.

Đừng quên take note những cấu tạo cần thiết và thông thường xuyên ôn lại kỹ năng và kiến thức qua quýt những bài xích tập dượt phía trên nhé! FLYER kỳ vọng trải qua nội dung bài viết bên trên các bạn tiếp tục vấn đáp được thắc mắc “Explain lên đường với giới kể từ gì?” và dùng thuần thục những giới kể từ và cấu tạo tương quan cho tới “explain”. Chúc chúng ta học tập chất lượng tốt và ghi nhớ thông thường xuyên rèn luyện những bài xích tập dượt nhằm không biến thành quên kỹ năng và kiến thức nhé!

Ghé thăm hỏi Phòng luyện thi đua ảo FLYER và để được hưởng thụ một cách thức học tập giờ Anh trả toàn  mới nhất. Thông qua quýt những bài xích ôn luyện sát với thực tiễn, được kiến thiết gắn kèm với những trò đùa giản dị tuy nhiên hài hước, nằm trong hình mẫu và trang bị hoạ siêu dễ nhìn,FLYER tiếp tục tạo nên cho mình những giờ khắc ôn luyện giờ Anh thiệt thú vị.

Xem thêm: sb trong tiếng anh là gì

Tham gia nhóm Luyện Thi Cambridge & TOEFL nằm trong FLYER để được update những kỹ năng và kiến thức nằm trong tư liệu giờ Anh tiên tiến nhất các bạn nhé! 

Học tăng những kỹ năng và kiến thức giờ Anh vấp ngã ích:

 • “Afraid” lên đường với giới kể từ gì? Khám phá huỷ cách sử dụng của những cấu tạo với “afraid”
 • Decide lên đường với giới kể từ gì? 5 phút nắm rõ cách sử dụng, kèm cặp ví dụ & bài xích tập
 • “Depend” lên đường với giới kể từ gì? Depend On và Depend Upon không giống nhau như nào?