đơn xin xác nhận hạnh kiểm

Hiện ni, Giấy xác nhận hạnh kiểm thông thường được dùng nhằm đáp ứng việc xác minh, tuyển chọn dụng bên trên những phòng ban, công ty.

Bạn đang xem: đơn xin xác nhận hạnh kiểm

1. Giấy xác nhận hạnh kiểm là gì?

Giấy xác nhận hạnh kiểm là văn phiên bản chứng tỏ về nhân thân mật của một người, xác nhận cá thể ko vi phạm pháp lý, không tồn tại chi phí án chi phí sự, ko vi phạm trật tự động công nằm trong bên trên địa hạt điểm trú ngụ.

Hiện ni, Giấy xác nhận hạnh kiểm thông thường được dùng nhằm đáp ứng việc xác minh, tuyển chọn dụng bên trên những phòng ban, công ty.

Nhiều công ty ham muốn bắt được vấn đề người làm việc na ná đáp ứng trật tự động bình yên nhập môi trường thiên nhiên thao tác thông thường tiếp tục đòi hỏi với giấy tờ này.

Tuy nhiên, pháp lý nước Việt Nam hiện tại chưa tồn tại quy tấp tểnh rõ ràng về Giấy xác nhận hạnh kiểm tuy nhiên chỉ quy tấp tểnh về cấp cho phiếu lý lịch tư pháp.

don nài xac nhan hanh khô kiemĐơn nài xác nhận hạnh kiểm thông thường được sử dụng khi ứng tuyển (Ảnh minh họa)

2. Mẫu đơn xin xác nhận hạnh kiểm

Mẫu số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

Kính gửi:

Công an Phường (Xã): ....................

Quận (Huyện): ................................

Tôi thương hiệu là: ..........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................

Nơi sinh: ............................................................................................................

Nguyên quán: .............................................. Dân tộc: .......................................

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................

Địa chỉ tạm thời trú: ...................................................................................................

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: .................. Cấp ngày: ................ Tại: ....................

Kính hy vọng Công an phường (xã) xác nhận về hạnh kiểm của tôi: từ xưa đến giờ phiên bản thân mật tôi không tồn tại vi phạm pháp lý, không tồn tại chi phí án chi phí sự, na ná không tồn tại vi phạm về bình yên trật tự động bên trên địa hạt.

Lý tự nhằm xẻ túc hồ nước sơ: ứng tuyển thực hiện.

Xác nhận của công an
Phường (Xã)..........Quận (Huyện)........

Người thực hiện đơn

Xem thêm: de thi ngu van lop 6 hoc ki 1 nam 2017

......, ngày.....tháng......năm.......

Mẫu số 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lập - Tự tự - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

Kính gửi:

Công An Phường (Xã) ......................................

Quận (Huyện) ..................................................

Thành Phố (Tỉnh) .............................................

Tôi thương hiệu là ...................................... sinh ngày .......... mon ......... năm .........

CCCD/CMND số .................... cấp cho bên trên Công An ..................... ngày ...... mon ..... năm .........

Hộ khẩu thông thường trú (tạm trú) bên trên .........................................................................

Nay tôi ghi chép đơn này, nài được ghi nhận nhập quy trình sinh sống bên trên địa hạt, phiên bản thân mật ko vi phạm bất kể quy tấp tểnh gì.

Lí do: ..............................................................................................................

........................................................................................................................

Tôi khẳng định những điều khai bên trên là chính thực sự, nếu như với sai ngược, tôi nài phụ trách trước pháp lý.

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN

                         NGƯỜI LÀM ĐƠN

........, ngày....tháng....năm.....

3. Xin xác Giấy nhận hạnh kiểm ở đâu?

Giấy xác nhận hạnh kiểm tự phòng ban công an địa hạt điểm thông thường trú hoặc tạm thời trú cấp cho.

Khi nài Giấy xác nhận hạnh kiểm, cần đưa theo những sách vở như:

- Bản chủ yếu hoặc phiên bản sao với xác nhận Chứng minh thư quần chúng. #, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

- Bản chủ yếu hoặc phiên bản sao với xác nhận Sổ hộ khẩu, Giấy xác nhận tạm thời trú hoặc thông thường trú, sách vở xác nhận của phòng ban với thẩm quyền về điểm cư trú….

4. Giấy xác nhận hạnh kiểm với nên dán hình họa không?

Hiện ni pháp lý nước Việt Nam không tồn tại quy tấp tểnh rõ ràng về nội dung và mẫu mã của Giấy xác nhận hạnh kiểm.

Xem thêm: số nguyên tố là gì

Thông thông thường, Giấy xác nhận hạnh kiểm tiếp tục không nhất thiết phải dán hình họa, không nhất thiết phải đóng góp vệt giáp lai vẫn có mức giá trị dùng.

Trên đấy là 02 kiểu đơn xin xác nhận hạnh kiểm tiên tiến nhất, nếu như gặp gỡ vướng giắt nhập quy trình nài xác nhận hạnh kiểm, độc giả mừng lòng gọi cho tới tổng đài 1900.6192 và để được tương hỗ.

>> Top 12 kiểu Đơn ứng tuyển 2021 'hút hồn' ngôi nhà tuyển chọn dụng