điều hòa hoạt động gen của sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy ra ở giai đoạn

Câu hỏi:

05/02/2020 37,342

Bạn đang xem: điều hòa hoạt động gen của sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy ra ở giai đoạn

D. phiên mã

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

=>Cấu trúc gen ở loại vật nhân sơ giản dị và đơn giản nên sự điều tiết hoạt động và sinh hoạt của gen đa số ở quy trình tiến độ phiên mã

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong chế độ điều tiết hoạt động và sinh hoạt của operon Lac, sự khiếu nại này tại đây ra mắt cả Khi môi trường xung quanh đem lactozo và Khi môi trường xung quanh không tồn tại laztozo?

A. Một số phân tử lactozo links với protein ức chế

B. ARN polimeraza links với vùng phát động của operon Lac và tổ chức phiên mã

C. Các gen cấu hình Z, Y, A phiên mã hóa đưa đến những phân tử mARN tương ứng

D. Gen điều tiết R tổ hợp protein ức chế

Câu 2:

Nguyên tắc bổ sung cập nhật được thể hiện tại vô chế độ tự động nhân song của ADN là

A. A links U ; G links X

B. A links X ; G links T

C . A links T ; G links X

D. A links U ; T links A ; G links X ; X links G

Câu 3:

Trình tự động nuclêôtit quan trọng đặc biệt của một opêron nhằm enzim ARN-polimeraza dính vào phát động quy trình phiên mã được gọi là

A. gen điều hòa

B. vùng vận hành

Xem thêm: tháng 4 có bao nhiêu ngày

C. vùng mã hoá

D. vùng khởi động

Câu 4:

Thành phần này tại đây không thuộc opêron Lac?

A. Các gen cấu hình (Z, Y, A)

B. Vùng vn hành (O)

C. Gen điều hoà (R)

D. Vùng khởi động (P)

Câu 5:

Khi nói tới đột trở thành hòn đảo đoạn NST, tuyên bố này sau đây sai?

A. Một số thể đột trở thành đem NST bị hòn đảo đoạn rất có thể thực hiện hạn chế kỹ năng sinh sản

B. Sự bố trí lại những gen bởi hòn đảo đoạn thêm phần đưa đến mối cung cấp nguyên vật liệu mang lại quy trình tiến thủ hoá

C. Đoạn NST bị hòn đảo luôn luôn nằm ở vị trí đầu mút hoặc thân thiết NST và ko đem tâm động

D. Đảo đoạn NST thực hiện thay cho thay đổi trình tự động phân bổ những gen bên trên NST, nên là hoạt động và sinh hoạt của gen rất có thể bị thay cho đổi

Câu 6:

Loại axit nuclêic đem tính năng vận đem axit amin vô quy trình dịch mã là

A. ADN

B. mARN

C. tARN

D. rARN

Xem thêm: cầu lông biên chứng nhân lịch sử

TÀI LIỆU VIP VIETJACK