điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 2023 hải dương

Các ngôi trường hạn chế kể từ 0,1 - 1,5 điểm nhằm tuyển chọn bổ sung cập nhật mùa 2, tự số không nhiều sỹ tử vẫn trúng tuyển chọn mùa 1 tuy nhiên ko xác nhận nhập học tập bám theo quy quyết định.


Thí sinh tham gia kỳ đua tuyển chọn sinh lớp lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 bên trên Hải Dương

Bạn đang xem: điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 2023 hải dương

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra Thành Phố Hải Dương vẫn kiểm soát và điều chỉnh điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng 1 nhập lớp 10 của 12 ngôi trường trung học phổ thông công lập và điểm trúng tuyển chọn nhập Trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Nguyễn Trãi (TP Hải Dương).

Các ngôi trường hạn chế kể từ 0,1 - 1,5 điểm, nhập cơ hầu hết là hạn chế kể từ 0,1 - 0,2 điểm. Việc kiểm soát và điều chỉnh điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng 1 nhập lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 nhằm tuyển chọn bổ sung cập nhật mùa 2, tự số không nhiều sỹ tử vẫn trúng tuyển chọn tuy nhiên ko cho tới xác nhận nhập học tập.


Danh sách sỹ tử trúng tuyển chọn mùa 2 nhập lớp 10 Trường trung học phổ thông Cẩm Giàng II (huyện Cẩm Giàng)

Cụ thể, đối với điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng 1, những ngôi trường THPT: Gia Lộc II (huyện Gia Lộc) hạn chế kể từ 32,2 xuống 32,1 điểm; Khúc Thừa Dụ (huyện Ninh Giang) hạn chế kể từ 32,7 xuống 32,6 điểm; Thanh Miện III (huyện Thanh Miện) hạn chế kể từ 31,8 xuống 31,7 điểm; Cẩm Giàng II (huyện Cẩm Giàng) hạn chế kể từ 31,4 xuống 31,3 điểm; Phả Lại (TP Chí Linh) hạn chế kể từ 29,8 xuống 29,7 điểm; Nam Sách II (huyện Nam Sách) hạn chế kể từ 31,4 xuống 31,3 điểm; Nguyễn Văn Cừ (TP Hải Dương) hạn chế kể từ 34 xuống 33,8 điểm; Ga Tắm (TP Chí Linh) hạn chế kể từ 28,7 xuống 28,5 điểm; Hưng Đạo (huyện Tứ Kỳ) hạn chế kể từ 31,5 xuống 31,3 điểm; Kinh Môn II (thị xã Kinh Môn) hạn chế kể từ 29,4 xuống 28,9 điểm; Thanh Bình hạn chế kể từ 28,6 xuống 27,9 điểm và HĐ Hà Đông (cùng thị trấn Thanh Hà) hạn chế kể từ 29 xuống 27,5 điểm.

Xem thêm: đề thi tiếng anh b1


Danh sách sỹ tử trúng tuyển chọn mùa 2 nhập lớp 10 Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ (TP Hải Dương)

Trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Nguyễn Trãi hạn chế điểm trúng tuyển chọn của 5 lớp chuyên nghiệp. Lớp chuyên nghiệp toán hạn chế kể từ 48,8 xuống 48,2 điểm; lớp chuyên nghiệp tin tưởng học tập hạn chế kể từ 46,3 xuống 45,8 điểm; lớp chuyên nghiệp vật lý cơ hạn chế kể từ 41,3 xuống 41,25 điểm; lớp chuyên nghiệp giờ đồng hồ Anh hạn chế kể từ 49,6 xuống 49,35 điểm; lớp chuyên nghiệp giờ đồng hồ Pháp hạn chế kể từ 47 xuống 46,9 điểm.

Xem thêm: nguyên nhân gây tai nạn giao thông


Danh sách sỹ tử trúng tuyển chọn mùa 2 nhập lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) 

Theo thăm dò hiểu của phóng viên báo chí Báo Thành Phố Hải Dương, đa số sỹ tử trúng tuyển chọn mùa 2 đang đi tới ngôi trường xác nhận nhập học tập. Hầu không còn những ngôi trường trung học phổ thông trung tâm cấp cho thị trấn sở hữu con số sỹ tử xác nhận nhập học tập đạt 100%. Các ngôi trường trung học phổ thông vẫn và đang được tổ chức triển khai cho tới học viên cho tới ngôi trường nhận lớp, nhận thầy giáo viên công ty nhiệm và triển khai những trách nhiệm không giống sẵn sàng cho tới năm học tập mới mẻ.

THẾ ANH