điểm chuẩn trường đại học công nghiệp

(Chinhphu.vn) - Ngành Kinh doanh quốc tế sở hữu nút trúng tuyển chọn 26, tối đa Trường Đại học tập Công nghiệp TP HCM.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Công nghiệp TP HCM năm 2023 - Hình ảnh 1.

Ngày 22/8, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học tập Công nghiệp TP HCM thông tin điểm trúng tuyển chọn ĐH chủ yếu quy năm 2023 bằng cách thức xét tuyển chọn dùng thành phẩm ganh đua chất lượng tốt nghiệp THPT năm 2023 (mức điểm cho những sỹ tử nằm trong điểm 3, ko nằm trong diện ưu tiên chủ yếu sách).

Bạn đang xem: điểm chuẩn trường đại học công nghiệp

Điểm chuẩn chỉnh vô những ngành/nhóm ngành bên trên trụ sở chủ yếu TP HCM như sau:

TT

Mã ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Tổ phù hợp xét tuyển

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ

1

7340101

Quản trị kinh doanh bao gồm 03 chuyên nghiệp ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị mối cung cấp nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng.

A01, C01, D01, D96

24.25

2

7340115

Marketing

A01, C01, D01, D96

25.00

3

7810103

Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách bao gồm 03 chuyên nghiệp ngành: - Quản trị cty phượt và lữ hành; - Quản trị khách hàng sạn; - Quản trị quán ăn và cty ăn uống hàng ngày.

A01, C01, D01, D96

22.00

4

7340120

Kinh doanh quốc tế

A01, C01, D01, D96

26.00

5

7340122

Thương mại năng lượng điện tử

A01, C01, D01, D90

24.75

6

7340201

Tài chủ yếu ngân mặt hàng bao gồm 02 chuyên nghiệp ngành: Tài chủ yếu ngân hàng; Tài chủ yếu công ty.

A00, A01, D01, D96

23.75

7

7340301

Kế toán bao gồm 02 chuyên nghiệp ngành: Kế toán; Thuế và kế toán tài chính.

A00, A01, D01, D96

22.75

8

7340302

Kiểm toán

A00, A01, D01, D96

22.50

9

7380107

Luật kinh tế

A00, C00, D01, D96

23.75

10

7380108

Luật quốc tế

A00, C00, D01, D96

22.00

11

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A00, A01, C01, D90

22.25

12

7510202

Công nghệ chế tạo nên máy

A00, A01, C01, D90

20.50

13

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

A00, A01, C01, D90

23.75

14

7510205

Công nghệ kỹ thuật dù tô

A00, A01, C01, D90

23.75

15

7510206

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

A00, A01, C01, D90

19.00

16

7510303

Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá bao gồm 02 chuyên nghiệp ngành: Công nghệ chuyên môn điều khiển và tự động hóa hóa; Robot và khối hệ thống tinh chỉnh và điều khiển lanh lợi.

A00, A01, C01, D90

23.50

17

7510301

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử bao gồm 02 chuyên nghiệp ngành: Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử; Năng lượng khởi tạo.

A00, A01, C01, D90

21.00

18

7510302

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông bao gồm 03 chuyên nghiệp ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IOT và Trí tuệ tự tạo phần mềm.

A00, A01, C01, D90

20.75

19

7480108

Công nghệ kỹ thuật máy tính

A00, A01, C01, D90

23.25

20

7480201

Nhóm ngành Công nghệ vấn đề bao gồm 04 ngành và 02 chuyên nghiệp ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học tập máy tính; Hệ thống vấn đề và chuyên nghiệp ngành Khoa học tập dữ liệu; Quản lý khu đô thị lanh lợi và bền vững và kiên cố.

A00, A01, D01, D90

25.25

21

7720201

Dược học

A00, B00, D07, C08

23.00

22

7510401

Công nghệ hóa học tập bao gồm 03 chuyên nghiệp ngành: Công nghệ chuyên môn hóa học; Hóa dược; Kỹ thuật hóa phân tách.

A00, B00, D07, C02

19.00

23

7540101

Công nghệ thực phẩm

A00, B00, D07, D90

19.25

24

7420201

Công nghệ sinh học tập bao gồm 03 chuyên nghiệp ngành: Công nghệ sinh học tập hắn dược; Công nghệ sinh học tập nông nghiệp; Công nghệ sinh học tập thẩm mĩ.

A00, B00, D07, D90

22.00

25

7540106

Đảm bảo hóa học lượng và tin cậy thực phẩm

A00, B00, D07, D90

19.00

26

7720497

Dinh chăm sóc và khoa học tập thực phẩm

A00, B00, D07, D90

19.00

27

7210404

Thiết nối tiếp thời trang

A00, C01, D01, D90

22.75

28

7540204

Công nghệ mạng, may

A00, C01, D01, D90

19.00

29

7580201

Kỹ thuật xây dựng

A00, A01, C01, D90

19.00

30

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao phó thông

A00, A01, C01, D90

19.00

31

7850101

Quản lý tài nguyên vẹn và môi trường

B00, C02, D90, D96

19.00

32

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên.

B00, C02, D90, D96

19.00

33

7850103

Quản lý khu đất đai bao gồm 02 chuyên nghiệp ngành: Quản lý khu đất đai; Kinh tế khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

A01, C01, D01, D96

19.00

34

7220201

Ngôn ngữ Anh

D01, D14, D15, D96

22.50

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

1

7340101C

Quản trị kinh doanh bao gồm 03 chuyên nghiệp ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị mối cung cấp nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng.

A01, C01, D01, D96

21.25

2

7340115C

Marketing

A01, C01, D01, D96

22.25

3

Xem thêm: font chữ tiếng việt đẹp

7340120C

Kinh doanh quốc tế

A01, C01, D01, D96

23.00

4

7340201C

Tài chủ yếu ngân mặt hàng bao gồm 02 chuyên nghiệp ngành: Tài chủ yếu ngân hàng; Tài chủ yếu công ty.

A00, A01, D01, D96

21.50

5

7340301C

Kế toán

A00, A01, D01, D96

20.00

6

7340302C

Kiểm toán

A00, A01, D01, D96

20.00

7

7380107C

Luật kinh tế

A00, C00, D01, D96

23.00

8

7380108C

Luật quốc tế

A00, C00, D01, D96

20.50

9

7510201C

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

A00, A01, C01, D90

20.00

10

7510202C

Công nghệ chế tạo nên máy

A00, A01, C01, D90

19.00

11

7510203C

Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

A00, A01, C01, D90

20.00

12

7510205C

Công nghệ kỹ thuật dù tô

A00, A01, C01, D90

22.00

13

7510206C

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

A00, A01, C01, D90

18.00

14

7510303C

Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hoá bao gồm 02 chuyên nghiệp ngành: Công nghệ chuyên môn điều khiển và tự động hóa hóa; Robot và khối hệ thống tinh chỉnh và điều khiển lanh lợi.

A00, A01, C01, D90

20.50

15

7510301C

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử bao gồm 02 chuyên nghiệp ngành: Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử; Năng lượng khởi tạo.

A00, A01, C01, D90

19.00

16

7510302C

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông Chương trình rất tốt bao gồm 02 chuyên nghiệp ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông.

A00, A01, C01, D90

18.00

17

7480108C

Công nghệ kỹ thuật máy tính

A00, A01, C01, D90

21.75

18

7480201C

Nhóm ngành Công nghệ vấn đề Chương trình rất tốt bao gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học tập máy tính; Hệ thống vấn đề.

A00, A01, D01, D90

23.50

19

7510401C

Công nghệ kỹ thuật hóa học

A00, B00, D07, C02

18.00

20

7540101C

Công nghệ thực phẩm

A00, B00, D07, D90

18.00

21

7420201C

Công nghệ sinh học tập bao gồm 03 chuyên nghiệp ngành: Công nghệ sinh học tập hắn dược; Công nghệ sinh học tập nông nghiệp; Công nghệ sinh học tập thẩm mĩ.

A00, B00, D07, D90

18.00

22

7340301Q

Kế toán hóa học lượng cao tích phù hợp chứng từ ACCA

A00, A01, D01, D96

20.00

23

7340302Q

Kiểm toán hóa học lượng cao tích phù hợp chứng từ ICAEW

A00, A01, D01, D96

20.00

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 1+3, 2 + 2 VỚI ĐẠI HỌC ANGELO STATE UNIVERSITY (ASU) CỦA HOA KỲ

1

7340101K

Quản trị kinh doanh

A01, C01, D01, D96

21.25

2

7340115K

Marketing

A01, C01, D01, D96

22.25

3

7340301K

Kế toán

A00, A01, D01, D96

20.00

4

7340201K

Tài chủ yếu ngân hàng

A00, A01, D01, D96

21.50

5

7850101K

Quản lý tài nguyên vẹn và môi trường

B00, C02, D90, D96

19.00

6

7220201K

Ngôn ngữ anh

D01, D14, D15, D96

22.50

7

7480101K

Khoa học tập máy tính

A00, A01, D01, D90

23.50

8

7340120K

Kinh doanh quốc tế

A01, C01, D01, D96

23.00

Điểm chuẩn chỉnh bên trên Phân hiệu Trường Đại học tập Công nghiệp TP HCM bên trên Tỉnh Quảng Ngãi như sau:

STT

Tên ngành/Nhóm ngành

Mã ngành

Tổ phù hợp xét tuyển

Điểm chuẩn
trúng tuyển

1

Quản trị kinh doanh

7340101

A01, C01, D01, D96

17.00

2

Kế toán

7340301

A00, A01, D01, D96

17.00

3

Công nghệ thông tin

7480201

A00, A01, D01, D90

17.00

4

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

A00, A01, C01, D90

17.00

5

Công nghệ kỹ thuật dù tô

7510205

A00, A01, C01, D90

17.00

6

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử

7510301

A00, A01, C01, D90

17.00

Lưu ý:

- Mức điểm trúng tuyển chọn (điểm chuẩn) bên trên địa thế căn cứ vô thành phẩm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Điều khiếu nại nhằm nhập học tập là sỹ tử vẫn chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Mức điểm chuẩn chỉnh bên trên vận dụng công cộng cho tới toàn bộ những tổng hợp xét tuyển chọn của từng ngành/nhóm ngành.

- Thí sinh tra cứu giúp thành phẩm xét tuyển chọn và những vấn đề về làm hồ sơ nhập học tập bên trên website: http:// www.tuyensinh.iuh.edu.vn/thisinh .

- Thí sinh trúng tuyển chọn thực hiện giấy tờ thủ tục nhập học tập từ thời điểm ngày 25/8/2023 cho tới 16h30 ngày 08/9/2023.

- Phụ huynh và sỹ tử nên biết thêm thắt cụ thể, van nài liên hệ:

+ Trường ĐH Công nghiệp TPHCM: Số 12 Nguyễn Văn Báo, Phường 4, Quận Gò Vấp, TPHCM

+ Điện thoại: (028) 3895 5858; (028) 3985 1932; (028) 3985 1917;

+ Email: [email protected]; Website: www.tuyensinh.iuh.edu.vn.

hoặc:

Xem thêm: trường sĩ quan lục quân 1

+ Phân hiệu Trường ĐH Công nghiệp TP HCM bên trên Tỉnh Quảng Ngãi, Số 938 Quang Trung, Phường Chánh lộ, TP Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi.

+ Điện thoại: (0255) 2222 135; 0916 222 135;

+ Email: [email protected]; Website: http://qn.iuh.edu.vn/tuyen-sinh/