điểm chuẩn khoa luật đại học quốc gia hà nội

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Luật - ĐHQG HN 2023 - Hình ảnh 1.

Điểm chuẩn chỉnh từng ngành của Trường Đại học tập Luật (Mã ngôi trường QHL) 

TT

Bạn đang xem: điểm chuẩn khoa luật đại học quốc gia hà nội

Ngành học/Mã ngành

Chỉ tiêu

Các tổng hợp xét tuyển

Khối

Điểm trúng tuyển

1.

Luật

(7380101)

180

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C00

27.5

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

24.35

Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh

D01

25.10

Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Pháp

D03

24.60

Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH

D78

25.10

Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH

D82

24.28

2.

Luật quality cao

 (380101CLC)

108

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

25.10

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

Toán, Hóa học tập, Tiếng Anh

Xem thêm: present simple and present continuous

D07

Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH

D78

3.

Luật thương nghiệp quốc tế

(7380109)

46

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

25.70

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH

D78

Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH

D82

4.

Luật kinh doanh

(7380110)

100

Toán, Vật lý, Hóa học

A00

25.29

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

D03

Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHXH

D78

Ngữ Văn, Tiếng Pháp, KHXH

D82

Lưu ý:                         

Xem thêm: đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp hà nội

- Điểm trúng tuyển chọn là tổng điểm 3 môn thi/bài ganh đua so với sỹ tử nằm trong chống 3 (KV3), được sản xuất tròn xoe cho tới nhị chữ số thập phân; Điểm ít nhất cho từng môn thi/bài ganh đua nhập tổng hợp xét tuyển chọn cần to hơn 1,0 điểm;

- Các sỹ tử tra cứu giúp sản phẩm trúng tuyển chọn bên trên trang web của những Trường/Khoa và Xác nhận nhập học tập trực tuyến bên trên Hệ thống công cộng của Sở GDĐT từ thời điểm ngày 24/8/2023 cho tới trước 17h00 ngày 08/9/2023 và thực hiện giấy tờ thủ tục Nhập học tập trực tiếp theo sau Hướng dẫn của Trường/Khoa những sỹ tử trúng tuyển chọn.

https://law.vnu.edu.vn/