điểm chuẩn đại học sư phạm đà nẵng

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Sư Phạm – Đại Học TP Đà Nẵng 2023, Xem diem chuan Dai Hoc Su Pham – Dai Hoc Da Nang phái nam 2023

Điểm chuẩn chỉnh nhập ngôi trường Đại học tập sư phạm - ĐH TP Đà Nẵng 2023

Năm 2023, ngôi trường xét tuyển chọn theo đòi 7 phương thức: xét tuyển chọn dựa vào kết quả thi chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, học bạ THPT, kết ngược đua ĐGNL vì thế ĐHQG Thành Phố Hồ Chí Minh 2023, xét tuyển chọn trực tiếp, xét tuyển chọn theo đòi đề tuyển chọn sinh riêng rẽ, xét tuyển chọn phối hợp kết quả  tiếp thu kiến thức trung học phổ thông với điểm đua năng khiếu sở trường, xét tuyển chọn dựa vào kết quả kỳ đua ĐGNL của khối sư phạm 2023.

Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học sư phạm đà nẵng

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Sư phạm - ĐH TP Đà Nẵng năm 2023 đã được công tía cho tới những sỹ tử trước thời điểm ngày 22/8. 

Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn theo đòi điểm Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, điểm chuẩn chỉnh học tập bạ, ĐGNL Thành Phố Hồ Chí Minh cụ thể coi phía bên dưới.

Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại Học Sư Phạm – Đại Học TP Đà Nẵng năm 2023 đúng chuẩn nhất ngay lập tức sau thời điểm ngôi trường công tía kết quả!

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Sư Phạm – Đại Học TP Đà Nẵng năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có

Trường: Đại Học Sư Phạm – Đại Học TP Đà Nẵng - 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M09; M01 20 NK2 >= 8.25;TTNV = 1
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; B00 25.02 TTNV = 11
3 7140204 Giáo dục Công dân C00; C20; D66; C19 25.33 VA >= 8;TTNV = 6
4 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C02; D66; C19 25.8 VA >= 8.25;TTNV = 3
5 7140206 Giáo dục thể chất T00; T02; T03; T05 20.63 NK6 >= 7.25;TTNV = 1
6 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01 24.96 TO >= 8.4;TTNV = 3
7 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01 21.4 TO >= 6.4;TTNV = 5
8 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02 24.7 LI >= 7.5;TTNV = 7
9 7140212 Sư phạm Hoá học A00; D07; B00 25.02 HO >= 8.25;TTNV = 7
10 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B08; B03 22.35 SI >= 5.75;TTNV = 5
11 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C14; D66 25.92 VA >= 8;TTNV = 3
12 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19 27.58 SU >= 8.75;TTNV = 9
13 7140219 Sư phạm Địa lý C00; D15 24.63 DI >= 7.75;TTNV = 3
14 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00; N01 22.2 NK4 >= 6.5;TTNV = 1
15 7140247 Sư phạm Khoa học tập tự động nhiên A00; A02; B00 23.5 TO >= 8;TTNV = 1
16 7140249 Sư phạm Lịch sử- Địa lý C00; C19; C20 25.8 VA >= 7.75;TTNV = 12
17 7140250 Sư phạm Tin học tập và Công nghệ Tiểu học A00; C00; D01; B00 22.3 TTNV = 5
18 7229010 Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) C00; C19; D14 22.25 SU >= 4.5;TTNV = 3
19 7229030 Văn học C00; D15; C14; D66 23.34 VA >= 6.25;TTNV = 10
20 7229040 Văn hoá học C00; D15; C14; D66 21.35 VA >= 7;TTNV = 6
21 7310401 Tâm lý học C00; D01; B00; D66 23 TTNV = 9
22 7310501 Địa lý học tập (chuyên ngành Địa lý du lịch) C00; D15 19.5 DI >= 6.5;TTNV = 4
23 7310630 Việt Nam học tập (chuyên ngành Văn hóa du lịch) C00; D15; D14 20.5 VA >= 6.75;TTNV = 2
24 7320101 Báo chí C00; D15; C14; D66 24.77 VA >= 9;TTNV = 6
25 7420201 Công nghệ Sinh học B00; B08; A01; B03 16.85 TO >= 5;TTNV = 2
26 7440112 Hóa học A00; D07; B00 17.8 HO >= 6.75;TTNV = 2
27 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 21.15 TO >= 7.4;TTNV = 1
28 7520401 Vật lý kỹ thuật A00; A01; A02 15.35 LI >= 4.5;TTNV = 3
29 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C20 21.75 VA >= 5;TTNV = 3
30 7850101 Quản lý khoáng sản và môi trường B00; B08; A01; B03 15.9 TO >= 5.4;TTNV = 2

Học sinh chú ý, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng chuẩn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây

Xem thêm: sở giáo dục hòa bình

>> Xem thêm thắt điểm chuẩn chỉnh xét điểm đua trung học phổ thông năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7320101 Báo chí 750
2 7420201 Công nghệ Sinh học 600
3 7440112 Hóa học 600
4 7480201 Công nghệ thông tin 600
5 7520401 Vật lý kỹ thuật 600
6 7760101 Công tác xã hội 600
7 7850101 Quản lý khoáng sản và môi trường 600
8 7310501 Địa lý học tập (chuyên ngành Địa lý du lịch) 600
9 7229010 Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) 600
10 7310401 Tâm lý học 750
11 7229040 Văn hoá học 600
12 7229030 Văn học 600
13 7310630 Việt Nam học tập (chuyên ngành Văn hóa du lịch) 600

Học sinh chú ý, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng chuẩn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây

>> Xem thêm thắt điểm chuẩn chỉnh xét điểm ĐGNL Sài Gòn năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; B00 27 Điều khiếu nại học tập lực lớp 12 Giỏi
2 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C20; D66; C19 23 Điều khiếu nại học tập lực lớp 12 Giỏi
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01 28.6 Điều khiếu nại học tập lực lớp 12 Giỏi
4 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01 24.2 Điều khiếu nại học tập lực lớp 12 Giỏi
5 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02 27 Điều khiếu nại học tập lực lớp 12 Giỏi
6 7140212 Sư phạm Hóa học A00; D07; B00 28 Điều khiếu nại học tập lực lớp 12 Giỏi
7 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B08; B03 25.75 Điều khiếu nại học tập lực lớp 12 Giỏi
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C14; D66 27.35 Điều khiếu nại học tập lực lớp 12 Giỏi
9 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19 26.75 Điều khiếu nại học tập lực lớp 12 Giỏi
10 7140219 Sư phạm Địa lý C00; D15 26 Điều khiếu nại học tập lực lớp 12 Giỏi
11 7140201 Giáo dục Mầm non M02; M03 18 Điều khiếu nại học tập lực lớp 12 Giỏi
12 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00 20.5 Điều khiếu nại học tập lực lớp 12 Khá hoặc Giỏi
13 7140247 Sư phạm Khoa học tập tự động nhiên A00; A02; B00; D90 25.5 Điều khiếu nại học tập lực lớp 12 Giỏi
14 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00; D78; C19; C20 23.75 Điều khiếu nại học tập lực lớp 12 Giỏi
15 7140204 Giáo dục Công dân C00; C20; D66; C19 25.5 Điều khiếu nại học tập lực lớp 12 Giỏi
16 7140206 Giáo dục thể chất T00; T01; T02; T05 24 Điều khiếu nại học tập lực lớp 12 Khá hoặc Giỏi
17 7420201 Công nghệ sinh học B00; B08; A01; B03 22
18 7440112 Hóa học tập, bao gồm những chuyên nghiệp ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tách môi trường A00; D07; B00 22
19 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 23
20 7229030 Văn học C00; D15; C14; D66 23
21 7229010 Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) C00; C19; D14 22.25
22 7310501 Địa lý học tập (chuyên ngành Địa lý du lịch) C00; D15 23.5
23 7310630 Việt Nam học tập (chuyên ngành Văn hóa du lịch) C00; D15; D14 23.75
24 7229040 Văn hóa học C00; D15; C14; D66 21.75
25 7310401 Tâm lý học C00; D01; B00; D66 26
26 7320101 Báo chí C00; D15; C14; D66 26.5
27 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C20 23.5
28 7850101 Quản lý khoáng sản và môi trường B00; B08; A01; B03 15
29 7520401 Vật lý kỹ thuật A00; A01; A02 15

Học sinh chú ý, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng chuẩn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây

Xem thêm: hợp đồng mua bán xe ô tô

>> Xem thêm thắt điểm chuẩn chỉnh xét học tập bạ năm 2022

>> Luyện đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo chất lượng tốt, vừa đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Sư Phạm – Đại Học TP Đà Nẵng năm 2023 theo đòi thành quả đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông, học tập bạ, Đánh giá chỉ năng lượng, Đánh giá chỉ trí tuệ đúng chuẩn nhất bên trên Diemthi.tuyensinh247.com