dấu hiệu thì quá khứ đơn

Thì Quá khứ đơn và thì Quá khứ tiếp nối là nhị vô số những thì khá thịnh hành vô Tiếng Anh. Tuy nhiên, vẫn còn đấy rất nhiều các bạn ko nắm rõ về những thì này hao hao sự khác lạ vô cơ hội dùng Khi những thì đều nằm trong nhắc đến những hành vi với tương quan cho tới thời gian vô quá khứ.

Để giúp đỡ bạn nắm rõ cơ hội vận dụng những thì một cơ hội đúng chuẩn hao hao xử lý lỗi sai ko xứng đáng với, nội dung bài viết tiếp sau đây tiếp tục giúp đỡ bạn nắm vững cụ thể hao hao dễ dàng và đơn giản nhận ra nhị thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp nối qua chuyện công thức hao hao bài bác tập luyện ví dụ dễ dàng nắm bắt nhé.

Bạn đang xem: dấu hiệu thì quá khứ đơn

>>> Tìm hiểu tăng cách đăng ký thi đua IELTS online bên trên IDP

Định nghĩa thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

Quá khứ đơnQuá khứ tiếp diễn
Thì Quá khứ đơn (Past simple hoặc simple past tense) dùng để làm biểu diễn mô tả một hành vi vẫn xẩy ra và kết đốc trọn vẹn vô quá khứ. Thì này còn biểu diễn mô tả những vấn đề vừa vặn kết đốc vô quá khứ. 

Ví dụ:
She

went đồ sộ school yesterday. 
I finished my work yesterday.
Thì Quá khứ tiếp nối (Past continuous) được dùng để làm biểu diễn mô tả một hành vi biểu diễn mô tả hành vi đang được ra mắt bên trên thời gian ví dụ vô quá khứ, nhấn mạnh vấn đề quy trình của hành vi, vấn đề ra mắt mang tính chất hóa học kéo dãn.

Ví dụ:
They

were just talking about it before I arrived.
At 9 am yesterday, I was calling my mom.

Phân biệt công thức thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

Loại câuQuá khứ đơnQuá khứ tiếp diễn
Thể khẳng địnhS + was/ were + adj/N.

Ví dụ: My father was sick last Sunday.

S + was/were + V-ing

Ví dụ: In 2010, we were working in a big town in America.

Thể phủ địnhS + was/were + NOT + adj/N.

Ví dụ: Those students were not active last semester. 

S + wasn’t/ weren’t + V-ing

Ví dụ: I was not joking.

Câu nghi ngại vấn(Yes/No Question)Was/ Were + S + adj/N?

Câu trả lời:
Yes, S + was/were
No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ: Was Helen the first đồ sộ sign up for this course?

Was/ Were + S + V-ing ?

Câu trả lời:
Yes, S + was/were
No, S + wasn’t/weren’t.

Ví dụ: Was he playing badminton while I was doing homework?

Câu nghi ngại vấn (WH- question) When/Where/Why/What/How + were/ was + S + (not) + adj/N?

Ví dụ: Why was she so sánh nervous yesterday?

When/Where/Why/What/How + was/ were + S + V-ing?

Ví dụ: Where was he learning at 8 pm yesterday?

Dấu hiệu nhận ra thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

Loại câuQuá khứ đơnQuá khứ tiếp diễn
Dấu hiệu nhận biết Khi vô câu xuất hiện tại những kể từ như:

- yesterday
- in the past
- the day before
- ago
- last (week, year, month)
- những khoảng chừng thời hạn vẫn qua chuyện trong thời gian ngày (today, this morning, this afternoon).

Khi vô câu xuất hiện:

- Trạng kể từ chỉ thời hạn như at, in, yesterday
- At that time, at this time, in the past, last (day, night, week, month, year)
- Các cấu tạo câu với kể từ “while” và một số trong những tình huống với “when”

2. Cách sử dụng thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

Đối với thì Quá khứ đơn

Khi nhắc đến một hành vi với tương quan cho tới quá khứ, thì Quá khứ đơn với cơ hội dùng ví dụ trong những tình huống như: 

Cách dùngVí dụ
Diễn mô tả những hành vi vẫn xẩy ra và kết đốc trọn vẹn vô quá khứ.World War II was a world war that began in 1939 and ended in 1945.
Diễn mô tả một hành vi lặp chuồn tái diễn vô quá khứ.When I was a little girl, I always read comics.
Diễn mô tả một hành vi xen vào một trong những hành vi đang được ra mắt vô quá khứ.The children were playing football when their mother came back trang chủ.
Diễn đạt một chuỗi bao hàm những hành vi xẩy ra thường xuyên vô quá khứ.Last week, Marina saw bu, then cried and yelled so sánh loudly. 
Dùng vô câu ước không tồn tại thiệt.I wished I owned a villa.
Dùng vô câu ĐK loại II (câu ĐK không tồn tại thiệt ở hiện tại tại).If she had a new xế hộp, she would drive it everywhere. 

Đối với thì Quá khứ tiếp diễn

Để nắm vững cách thức vận dụng đúng chuẩn mang lại thì Quá khứ tiếp nối, chúng ta cũng có thể sử dụng trong mỗi tình huống sau:

Cách dùngVí dụ
Dùng nhằm biểu diễn mô tả vấn đề, hành vi ra mắt ở 1 thời điểm ví dụ vô quá khứ.At 9 am yesterday, Jane was teaching in her class. 
Diễn mô tả 2 hành vi đang được xẩy ra bên trên nằm trong 1 thời điểm vô quá khứ.She was cooking while her daughter was watching TV. 
Diễn mô tả một hành vi vô quá khứ tuy nhiên bị con gián đoạn hoặc chen ngang vị một hành vi không giống.Alicia bursted into tears while she was scrolling through the newspaper. 
Dùng nhằm nói tới một hành vi, hoặc vấn đề tái diễn nhiều vô quá khứ với ý xấu đi.Hana was always making noise when I was reading.

>>>Xen thêm: Thì quá khứ tiếp nối với when và while

3. Bài tập luyện thích nghi với thì Quá khứ đơn

Exercise 1: Viết lại câu quá khứ đơn với những kể từ mang lại trước 

1. It/ be/ rainy/ last night.

…………………………………………………………………………………..……

2. In 1999/ they/ move/ đồ sộ another đô thị.

…………………………………………………………………………………..……

3. My mother/ not/ go/ đồ sộ the pagoda/ a month ago.

…………………………………………………………………………………..……

4. How/ your father/ get there?

…………………………………………………………………………………..……

5. My/ grandmother/ make/ three/ cake/ a/ day/ ago.

…………………………………………………………………………………..……

Exercise 2: Điền dạng đích của động kể từ phù hợp vô câu mang lại trước

1. My elder sister …………… (get) married last year.

2. Dan …………… (come) đồ sộ his grandfather’s house 3 days ago.

3. My PC …………… (be) broken last night.

4. My boyfriend …………… (buy) bu a big teddy bear on my birthday last month.

5. We …………… (not be) interested in the film yesterday.

Exercise 3: Viết lại câu quá khứ đơn lịch sự dạng nghi ngại vấn

1. Hoa went đồ sộ the cinema with her boyfriend last night.

…………………………………………………………………………………..……

2. My grandmother went đồ sộ the market last week.

…………………………………………………………………………………..……

3. Ten sent his quấn a letter apologizing for being late for his appointment yesterday.

…………………………………………………………………………………..……

4. Sammy bought a new computer last month.

…………………………………………………………………………………..……

5. She walked đồ sộ school.

…………………………………………………………………………………..……

6. My boyfriend  gave bu a bouquet of roses.

Xem thêm: thư viện đề thi lớp 5

…………………………………………………………………………………..……

Đáp án

Exercise 1: Viết lại câu quá khứ đơn với những kể từ mang lại trước

1. It was rainy last night.
2. In 1990, they moved đồ sộ another đô thị.
3. My mother did not go đồ sộ the pagoda a month ago./ She didn’t go đồ sộ the church five days ago.
4. How did your father get there?
5. My grandmother made three cakes a day ago.

Exercise 2: Điền dạng đích của động kể từ phù hợp vô câu mang lại trước

1. got
2. came
3. was
4. bought
5. weren’t

Exercise 3: Viết lại câu quá khứ đơn lịch sự dạng nghi ngại vấn

1. Did Hoa go đồ sộ the cinemas with her boyfriend last night?
2. Did your grandmother go đồ sộ the market last week?
3. Did Ten send his quấn a letter apologizing for being late đồ sộ his appointment yesterday?
4. Did Sammy buy a new computer last month?
5. Did she walk đồ sộ school?
6. Did your boyfriend give you a bouquet of roses?

4. Bài tập luyện thích nghi với thì Quá khứ tiếp diễn

Exercise 1: Chia động kể từ theo phương thức đích nhằm triển khai xong câu.

1. She ………………. (call) Mr Lam at 8 last night, but he (not be) ………………. at trang chủ. He (study) ………………. at the library.

2. Linh ………………. (not hear) the thunder during the storm last night because she ………………. (sleep)

3. It was beautiful last Monday when I went for a walk in the park. The sun ………………. (shine). The birds ………………. (sing)

4. They ………………. (talk) about something when I………………. (walk) into the bedroom.

5. Linda went đồ sộ her friends ‘house, but her friend ………………. (not be) there. He (play) ………………. soccer in the vacant lot down the street.

6. The boy ………………. (fall) asleep while his mom ………………. (read) him a story.

7. She really enjoyed my holiday last year. While it ………………. (snow) in Malay, the sun ………………. (shine) in Florida.

8. While Mya ………………. (shovel) snow from her driveway yesterday, her boyfriend ………………. (bring) her a cup of hot chocolate.

9. She ………………. (have) a xế hộp accident last month. She ………………. (drive) down the street when suddenly a lorry ………………. (hit) her xế hộp from behind.

10. 5 years ago, the government ………………. (decide) đồ sộ begin a food programme. At that time, many people in the rural areas ………………. (starve) due đồ sộ several years of drought.

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi trong những câu bên dưới đây

1. He was play badminton when I called him.

2. Was she study English at 8 p.m. yesterday?

3. What was he tự while his mother was making lunch? 

4. Where did you went last Monday? 

5. He turn on the TV, but nothing happened. 

6. She got up early and have breakfast with her family yesterday morning. 

7. Hoa didn't broke the flower vase. I did. 

8. Last weekend, my friend and I go đồ sộ the beach on the bus.

Đáp án

Exercise 1: Chia động kể từ theo phương thức đích nhằm triển khai xong câu.

1. was calling - wasn't - was studying

<br/>2. didn't hear - was sleeping

<br/>3. was shining - were singing

<br/>4. were talking - walked

<br/>5. weren't - were playing

<br/>6. fell - was reading

<br/>7. was snowing - was shining

<br/>8. was shoveling - was bringing

<br/>9. had - was driving – hit

<br/>10. decided - were starving

Exercise 2: Tìm và sửa lỗi trong những câu bên dưới đây

CâuSửa lỗi
1. He was play badminton when I called him.He was playing badminton when I called him.
2. Was she study English at 8 p.m. yesterday?Was she studying English at 8 p.m. yesterday?
3. What was he tự while his mother was making lunch? What was he doing while his mother was making lunch? 
4. Where did you went last Monday? Where did you going last Monday? 
5. He turn on the TV, but nothing happened.He was turning on the TV, but nothing happened. 
6. She got up early and have breakfast with her family yesterday morning. She was getting up early and having breakfast with her family yesterday morning. 
7. Hoa didn't broke the flower vase. I did. Hoa didn't breaking the flower vase. I did. 
8. Last weekend, my friend and I go đồ sộ the beach on the bus.Last weekend, my friend and I were going đồ sộ the beach on the bus.

Bài ghi chép bên trên vẫn cung ứng cụ thể những kiến thức và kỹ năng xoay xung quanh thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp nối với những bài bác tập luyện thực hành thực tế cơ bạn dạng. Hy vọng nội dung bài viết bên trên vẫn giúp đỡ bạn phân biệt nhanh gọn lẹ và dùng thạo cấu tạo nhị thì này, hãy nhớ là tóm thiệt vững chắc những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng về kiểu cách dùng, công thức hao hao ghi ghi nhớ những tín hiệu nhận ra căn bạn dạng nhé!

Xem thêm:

  • Phân biệt thì Quá khứ đơn và Quá khứ trả thànhexternal icon

  • Phân biệt thì thời điểm hiện tại đơn và quá khứ đơn

  • Phân biệt thì Tương lai đơn và Tương lai gần

  • Phân biệt thì Hiện bên trên triển khai xong và Quá khứ đơn

    Xem thêm: khoa y đại học quốc gia tphcm

Tự tin cậy ghi điểm Khi rèn luyện với IDP!

Bài ghi chép bên trên vẫn chỉ ra rằng những kiến thức và kỹ năng tổng quan liêu và bài bác tập luyện khuôn mẫu để giúp đỡ các bạn hiểu tăng về thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp nối vô phần tranh tài IELTS.. Hy vọng đấy là được xem là mối cung cấp tìm hiểu thêm hữu ích cho mình vô quy trình luyện thi đua IELTS. 

Nếu mình muốn mò mẫm hiểu tăng về dạng bài bác này, chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm kho tư liệu luyện thi đua IELTS sẵn với của IDP bao hàm những Hội thảo IELTS, Khóa học tập luyện thi đua và những mẹo kể từ những Chuyên Viên IELTS quốc tế. Vấn đề này tiếp tục giúp đỡ bạn thích nghi với cấu tạo bài bác thi đua, học tập cơ hội phân chia thời hạn hợp lí giúp đỡ bạn sẵn sàng nhất rất có thể cho những bài bác đánh giá.

Và khi chúng ta vẫn sẵn sàng, hãy ĐK thi đua IELTS với IDP tức thì hôm nay!