dấu hiệu chia hết cho 7

Trong toán học tập, tín hiệu phân tách không còn là một trong trong mỗi định nghĩa cần thiết và được phần mềm thoáng rộng trong những Việc thực tiễn. Bài viết lách này tiếp tục khiến cho bạn nắm rõ rộng lớn về kiểu cách nhận ra những dấu hiệu chia hết cho 7 cùng theo với một số trong những bài xích tập luyện thú vị đi kèm theo. Hãy nằm trong Monkey tìm hiểu ngay!

Các cơ hội nhận ra dấu hiệu chia hết cho 7

Trong nội dung bài viết này, Monkey xin xỏ ra mắt cho tới các bạn 4 phương pháp để biết dấu hiệu chia hết cho 7 dễ dàng vận dụng nhất. Chi tiết sẽ tiến hành trình diễn ngay lập tức phần sau đây.

Bạn đang xem: dấu hiệu chia hết cho 7

Cách 1: Phương pháp hạn chế giảm

Quy tắc: Để nhận ra một số trong những rất có thể phân tách không còn mang lại 7, tớ giảm bớt chữ số sau cùng chuồn một số trong những, nhân song số cơ và lấy số đang được giảm bớt trừ chuồn số đang được nhân song. Tiếp tục tái diễn quy trình này cho tới Lúc nhận được một số trong những rất có thể phân tách không còn mang lại 7 (như 14, 7, 0, -7, v.v…). Nếu số gốc sau quá trình bên trên phân tách không còn mang lại 7, thì số này cũng phân tách không còn mang lại 7.

Ví dụ: Số 3101 sở hữu phân tách không còn mang lại 7 hoặc không?

 • Bước 1: Giảm chữ số sau cùng chuồn 1, được 310.

 • Bước 2: Nhân song số 1 (2 x 1 = 2) và lấy số sót lại sau giảm bớt trừ chuồn nó: 310 - 2 = 308.

 • Bước 3: Giảm chữ số sau cùng của 308 chuồn 8, được 30.

 • Bước 4: Nhân song số 8 (2 x 8 = 16) và lấy số sót lại sau giảm bớt trừ chuồn nó: 30 - 16 = 14.

Vậy số 3101 phân tách không còn mang lại 7.

Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 7. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Cách 2: Phương pháp nhân và cộng

Quy tắc: Lấy chữ số trước tiên của số gốc nhân với 3, tiếp sau đó thêm vào đó chữ số tiếp theo sau. Tiếp tục nhân sản phẩm vừa được với 3 và thêm vào đó chữ số tiếp theo sau. Lặp lại quy trình này cho tới chữ số sau cùng của số. Nếu sản phẩm sau cùng phân tách không còn mang lại 7, thì số cơ phân tách không còn mang lại 7.

Ví dụ: Số 203 sở hữu phân tách không còn mang lại 7 hoặc không?

 • Bước 1: Lấy chữ số trước tiên là 2, nhân với 3, được 6. Cộng tăng chữ số tiếp theo sau là 0, được 6.

 • Bước 2: Lấy sản phẩm mới mẻ là 6, nhân với 3, được 18. Cộng tăng chữ số tiếp theo sau là 3, được 21.

Vậy số 203 phân tách không còn mang lại 7.

Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 7. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Cách 3: Phương pháp nhân và trừ

Quy tắc: Lấy chữ số trước tiên phía bên phải của số gốc nhân với 5, tiếp sau đó cùng theo với chữ số loại nhị và trừ chuồn một bội số của 7. Tiếp tục nhân sản phẩm vừa được với 5, cùng theo với chữ số tiếp theo sau và trừ chuồn một bội số của 7. Lặp lại quy trình này cho tới chữ số sau cùng của số. Nếu sản phẩm sau cùng là một số trong những phân tách không còn mang lại 7, thì số cơ phân tách không còn mang lại 7.

Ví dụ: Số 2275 sở hữu phân tách không còn mang lại 7 hoặc không?

 • Bước 1: Lấy chữ số trước tiên phía bên phải là 5, nhân với 5, được 25. Cộng với chữ số loại nhị là 7, được 32. Trừ chuồn một bội số của 7, được 32 - 28 = 4.

 • Bước 2: Lấy sản phẩm mới mẻ là 4, nhân với 5, được trăng tròn. Cộng với chữ số tiếp theo sau là 2, được 22. Trừ chuồn một bội số của 7, được 22 - 21 = 1.

 • Bước 3: Lấy sản phẩm mới mẻ là 1 trong, nhân với 5, được 5. Cộng với chữ số tiếp theo sau là 2, được 7. Kết trái khoáy sau cùng tớ được 7 phân tách không còn mang lại 7.

Vậy số 2275 phân tách không còn mang lại 7.

Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 7. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Cách 4: Dành mang lại số sở hữu 6 chữ số

Quy tắc: Xét 6 chữ số không giống nhau của số gốc và tính hiệu của 3 số đầu trừ chuồn 3 số cuối. Nếu hiệu này phân tách không còn mang lại 7, thì số cơ phân tách không còn mang lại 7.

Ví dụ: Số 523152 sở hữu phân tách không còn mang lại 7 hoặc không?

 • Bước 1: Lấy 3 số đầu (523) trừ chuồn 3 số cuối (152): 523 - 152 = 371.

 • Bước 2: Hiệu này phân tách không còn mang lại 7 (371 = 7 x 53).

Vậy số 523152 phân tách không còn mang lại 7.

Các dạng Việc về dấu hiệu chia hết cho 7

Dưới đấy là cụ thể 2 dạng Việc về dấu hiệu chia hết cho 7 thông thường gặp gỡ tuy nhiên chúng ta nên ghi nhớ.

Dạng 1: Tìm số bất ngờ thoả mãn dấu hiệu chia hết cho 7

Ví dụ: Tìm số bất ngờ nhỏ nhất sở hữu 4 chữ số vừa lòng dấu hiệu chia hết cho 7.

Giải: Để lần số bất ngờ sở hữu 4 chữ số phân tách không còn mang lại 7, tất cả chúng ta cần thiết demo toàn bộ những số sở hữu 4 chữ số nhằm đánh giá. Bắt đầu kể từ số 1000, tớ đánh giá theo lần lượt những số 1000, 1001, 1002, ... cho tới Lúc tìm kiếm được số phân tách không còn mang lại 7.

 • Số 1000 ko phân tách không còn mang lại 7 (1000 ÷ 7 dư 6).

 • Số 1001 cũng ko phân tách không còn mang lại 7 (1001 ÷ 7 dư 5).

  Xem thêm: karaoke gợi nhớ quê hương

 • Tiếp tục đánh giá cho tới Lúc tớ tìm kiếm được số 1003, vì như thế 1003 phân tách không còn mang lại 7 (1003 ÷ 7 = 143).

Vậy số bất ngờ nhỏ nhất sở hữu 4 chữ số phân tách không còn mang lại 7 là 1003.

Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 7. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

ĐỪNG BỎ LỠ!!

Chương trình học tập Toán vày giờ đồng hồ Anh, canh ty cải cách và phát triển trí tuệ một cơ hội trọn vẹn nhất.

Nhận ưu đãi lên tới 40% NGAY TẠI ĐÂY!

Dạng 2: Chứng tỏ một số trong những hoặc một biểu thức phân tách hết/không phân tách không còn mang lại 7

Ví dụ: Chứng tỏ rằng số 4842 ko phân tách không còn mang lại 7.

Giải: Để minh chứng số 4842 ko phân tách không còn mang lại 7, tớ triển khai quá trình sau:

 • Bước 1: Phân tích số 4842 trở nên những chữ số: 4842 = 4 x 1000 + 8 x 100 + 4 x 10 + 2.

 • Bước 2: Kiểm tra từng chữ số: 4, 8, 4, và 2. Ta thấy rằng tổng của những chữ số này là 4 + 8 + 4 + 2 = 18.

 • Bước 3: Kiểm tra coi tổng những chữ số sở hữu phân tách không còn mang lại 7 hay là không. Ta thấy tổng này sẽ không phân tách không còn mang lại 7 (18 ÷ 7 = 2 dư 4).

Vậy số 4842 ko phân tách không còn mang lại 7.

Xem thêm:

 1. Monkey Math - Ứng dụng học tập toán vày giờ đồng hồ Anh số 1 mang lại con trẻ thiếu nhi & tè học

 2. Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 5: Kiến thức cơ phiên bản + Giải bài xích tập luyện SGK và bài xích tập luyện thêm

Tổng ăn ý những bài xích tập luyện về dấu hiệu chia hết cho 7 (có đáp án)

Bài tập luyện 1: Kiểm tra coi số 252 sở hữu phân tách không còn mang lại 7 hoặc không?

Đáp án: Số 252 phân tách không còn mang lại 7, vì như thế 252 = 7 x 36.

Bài tập luyện 2: Tìm số bất ngờ nhỏ nhất sở hữu 3 chữ số phân tách không còn mang lại 7.

Đáp án: Số bất ngờ nhỏ nhất sở hữu 3 chữ số phân tách không còn mang lại 7 là 105, vì như thế 105 = 7 x 15.

Bài tập luyện 3: Chứng tỏ rằng số 2,016 phân tách không còn mang lại 7.

Đáp án: Để minh chứng số 2,016 phân tách không còn mang lại 7, tớ triển khai quá trình sau:

 1. Phân tích số 2,016 trở nên những chữ số: 2,016 = 2 x 1000 + 0 x 100 + 1 x 10 + 6.

 2. Kiểm tra từng chữ số: 2, 0, 1, và 6. Ta thấy rằng tổng của những chữ số này là 2 + 0 + 1 + 6 = 9.

 3. Kiểm tra coi tổng những chữ số sở hữu phân tách không còn mang lại 7 hay là không. Ta thấy tổng này sẽ không phân tách không còn mang lại 7 (9 ÷ 7 = 1 dư 2).

Vậy số 2,016 ko phân tách không còn mang lại 7.

Bài tập luyện 4: Tìm số bất ngờ nhỏ nhất sở hữu 4 chữ số phân tách không còn mang lại 7 và sở hữu chữ số hàng nghìn là 2.

Đáp án: Số bất ngờ nhỏ nhất sở hữu 4 chữ số phân tách không còn mang lại 7 và sở hữu chữ số hàng nghìn là 2 là 203, vì như thế 203 = 7 x 29.

Bài tập luyện 5: Tìm số bất ngờ lớn số 1 sở hữu 5 chữ số phân tách không còn mang lại 7.

Đáp án: Số bất ngờ lớn số 1 sở hữu 5 chữ số phân tách không còn mang lại 7 là 99996, vì như thế 99996 = 7 x 14284.

Xem thêm: điểm chuẩn đại học luật tphcm

Monkey Math - Ứng dụng học tập toán vày giờ đồng hồ Anh số 1 mang lại con trẻ thiếu nhi & tè học tập. (Ảnh: Monkey)

Trên đấy là toàn cỗ kỹ năng về dấu hiệu chia hết cho 7 tuy nhiên Monkey ham muốn share cho tới các bạn. Nếu các bạn đang được lần tìm tòi một biện pháp học tập đảm bảo chất lượng môn toán mang lại con cái của tôi thì Monkey Math đó là một sự lựa lựa chọn đảm bảo chất lượng. Với lượng kỹ năng được bố trí và kiến thiết dựa vào lịch trình phổ thông mới mẻ 2018, đảm nói rằng Monkey Math tiếp tục là một trong trợ thủ tâm đắc bên trên hành trình dài đoạt được toán học tập của con cái.

Đăng ký thông tin tài khoản Ngay Tại Đây nhằm nhận ưu đãi lên tới 40% và nhiều tài liệu tiếp thu kiến thức miễn phí!