đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

Câu hỏi:

15/10/2019 31,521

Bạn đang xem: đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

Phương pháp: Áp dụng công thức tính năng suất dung nạp của đoạn mạch xoay chiều

Cách giải: Đáp án D

 

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi truyền năng lượng điện năng sở hữu năng suất Phường kể từ điểm trị năng lượng điện xoay chiều cho tới điểm dung nạp thì năng suất tổn hao bên trên lối thừng là ΔP. Để năng suất hao phi bên trên lối thừng chỉ còn ΔP/n (với n > 1 ở điểm trị năng lượng điện người tớ dùng một máy trở nên áp (lý tưởng) sở hữu tỷ số vòng thừng của cuộn sơ cấp cho và số vòng thừng của cuộn loại cấp cho là

A. 1n

B. n 

C.1n

D.  n

Câu 2:

Điện áp tức thời đằm thắm nhì đầu đoạn mạch sở hữu dạng u=1002cos(100πt) V. Điện áp hiệu dụng đằm thắm nhì đầu đoạn mạch là

A. U = 100V 

B. U = 141 V 

C. U = 200V 

D. U = 50V

Câu 3:

Điện áp xoay chiều sở hữu phương trình u=2202cos(120πt) (V,s). Tần số của năng lượng điện áp là

A. 60Hz

B. 50Hz 

C. 120Hz 

Xem thêm: bài học về việc đón nhận thành công

D. 100Hz

Câu 4:

Cường chừng dòng sản phẩm năng lượng điện vô một quãng mạch là: i=62cos(100πt-2π3) A. Tại thời gian t = 0, độ quý hiếm của i là:

A. 36 A 

B. -36A  

C. 32A

D. -32A

Câu 5:

Đặt một năng lượng điện áp u=2202cos(100πt+π6) (V) vô nhì đầu một năng lượng điện trở, trộn của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tức thời qua quýt năng lượng điện trở bên trên thời gian t = 0 là:

A.π6rad  

B. 0  

C. 100π rad

D. π rad

Câu 6:

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u=200cos(100πt-π6) V vô nhì đầu tụ năng lượng điện. Biểu thức độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt tụ sở hữu dạng i=2cos100πt+α. Giá trị của u là

A. π2

B. -2π3

C. π3  

D. -π2