đặt chuông báo lúc 7 giờ sáng

Bạn rất có thể đòi hỏi Trợ lý Google bịa và vận hành chuông báo bên trên Smartphone Android, loa, Màn hình lanh lợi và Đồng hồ nước lanh lợi.

Quan trọng: Nếu chúng ta nhảy chức năng Thời gian trá ngừng hoạt động và sinh hoạt khi đang được dùng loa, Màn hình lanh lợi hoặc Đồng hồ nước lanh lợi, thì những chuông báo rất có thể bị giới hạn hoặc bị ngăn. Hãy dò xét hiểu cơ hội hoạt động và sinh hoạt của chức năng Thời gian trá ngừng hoạt động và sinh hoạt.

Bạn đang xem: đặt chuông báo lúc 7 giờ sáng

Trên Smartphone hoặc PC bảng

Đặt chuông báo

 1. Trên Smartphone hoặc Tablet Android, hãy va và lưu giữ nút Màn hình chủ yếu hoặc thưa "Ok Google".
 2. Nói hoặc nhập loại chuông báo tuy nhiên bạn thích bịa, ví dụ:
  • "Đặt chuông báo khi 6 giờ sáng sủa mai."
  • "Đánh thức tôi khi 7 giờ sáng sủa mai."
  • "Đặt chuông báo khi 7 giờ tối thương hiệu là 'Làm việc nhà'."

Để ngừng chuông báo, chúng ta có thể thưa "Ok Google, dừng" hoặc nhấn vô nút Loại vứt.

Để tạm thời đình chuông báo, chúng ta có thể thưa những câu như "Ok Google, tạm thời hoãn" hoặc "Ok Google, tạm thời đình vô 5 phút" hoặc nhấn vô mục Tạm hoãn.

Tìm và bỏ chuông báo

 1. Trên Smartphone hoặc Tablet Android, hãy va và lưu giữ nút Màn hình chủ yếu hoặc thưa "Ok Google".
 2. Nói hoặc nhập một thắc mắc hoặc mệnh lệnh. Ví dụ:
  • "Tôi với những chuông báo nào?"
  • "Cho tôi coi những chuông báo của tôi."
  • "Hủy chuông báo khi 7 giờ sáng."

Thay thay đổi âm thanh chuông báo

 1. Trên Smartphone hoặc Tablet Android, hãy va và lưu giữ nút Màn hình chủ yếu hoặc thưa "Ok Google".
 2. Nói hoặc nhập nút âm thanh bạn thích thay cho thay đổi. Ví dụ:
  • "Thay thay đổi âm thanh chuông báo."
  • "Mở phần setup âm thanh."
  • "Tăng âm thanh chuông báo."

Trên loa, Màn hình lanh lợi hoặc Đồng hồ nước thông minh

Đặt chuông báo

Bạn rất có thể lựa chọn âm báo thường thì, nhạc hoặc tiếng nói của hero nhằm thực hiện chuông báo.

Lưu ý quan lại trọng: Hiện bên trên, chúng ta nên dùng Trợ lý Google vì chưng giờ đồng hồ Anh ở Hoa Kỳ để tại vị chuông báo vì chưng music. Quý khách hàng nên dùng giờ đồng hồ Anh ở Hoa Kỳ hoặc Canada để tại vị chuông báo vì chưng tiếng nói của hero.

Để bịa chuông báo, hãy mang đến Trợ lý biết bạn thích bịa loại chuông báo nào là. Ví dụ:

 • "Đặt báo thức khi 6 giờ sáng sủa mai."
 • "Đặt chuông báo khi 8 giờ sáng sủa vì chưng nhạc của Rolling Stones."
 • "Đặt chuông báo Lego Friends khi 6 giờ sáng sủa mai."
 • "Đánh thức tôi khi 7 giờ sáng sủa mai."
 • "Đặt chuông báo thường ngày khi 8 giờ sáng sủa."

Nếu chúng ta bịa chuông báo vì chưng music thì khi chuông kích hoạt, phiên bản nhạc chúng ta lựa chọn tiếp tục vạc ở chính sách nền.

Xem thêm: sở giáo dục hòa bình

Dừng chuông báo

Bạn rất có thể tạm ngưng hoặc tắt hẳn chuông báo.

Tạm đình chuông báo

Nói một câu mệnh lệnh. Ví dụ:

 • "Ok Google, tạm thời đình."
 • "Ok Google, tạm thời đình vô 5 phút."

Trên Màn hình lanh lợi, chúng ta cũng rất có thể nhấn vô mục Tạm hoãn. Trên Đồng hồ nước lanh lợi, chúng ta cũng rất có thể nhấn lưu giữ vũ trang hoặc nhấn vô mục Tạm hoãn.

Tắt chuông báo

Nói một câu mệnh lệnh. Ví dụ:

 • "Ok Google, tạm dừng."
 • "Ok Google, tắt chuông báo lên đường."

Trên Màn hình lanh lợi, chúng ta cũng rất có thể nhấn vô nút Loại bỏ. Trên Đồng hồ nước lanh lợi, chúng ta cũng rất có thể nhấn lưu giữ vũ trang hoặc nhấn vô nút Loại bỏ.

Mẹo: Trên một trong những loa và Màn hình lanh lợi vì chưng giờ đồng hồ Anh, chúng ta có thể chỉ việc thưa “Stop" (Dừng). Tính năng này chạy trọn vẹn bên trên vũ trang và được kích hoạt vì chưng kể từ "Stop" (Dừng) khi một chuông báo hoặc đồng hồ thời trang hứa giờ đang được sụp chuông.

Xem thêm: đề thi tiếng anh b1

Tìm và bỏ chuông báo

Đặt thắc mắc hoặc thưa câu mệnh lệnh. Ví dụ:

 • "Tôi với những chuông báo nào?"
 • "Hủy chuông báo khi 7 giờ sáng sủa."

Thay thay đổi âm thanh chuông báo

 1. Trên Smartphone hoặc Tablet Android, hãy cởi phần mềm Google trang chủ Google Home.
 2. Ở bên dưới nằm trong, hãy nhấn vô hình tượng Nhà Home.
 3. Chạm và lưu giữ vũ trang của người sử dụng.
 4. Ở bên trên nằm trong phía bên phải, hãy nhấn vô hình tượng Cài bịa vũ trang Cài đặt sau đó Âm thanh sau đó Chuông báo và đồng hồ thời trang hứa giờ.
 5. Di fake thanh trượt nhằm kiểm soát và điều chỉnh âm thanh.

Để kiểm soát và điều chỉnh âm thanh của chuông báo bên trên Đồng hồ nước lanh lợi, hãy thay cho thay đổi chính sách chuông báo bên trên thiết bị:

 1. Trên Đồng hồ nước lanh lợi, hãy vuốt lịch sự trái khoáy.
 2. Ở bên dưới nằm trong phía bên trái, hãy nhấn vô mục Cài đặt.
 3. Để kiểm soát và điều chỉnh âm thanh chuông báo, hãy dịch chuyển thanh trượt vô mục Chuông báo và đồng hồ thời trang hứa giờ.

Mẹo: Để kiểm soát và điều chỉnh âm thanh vũ trang, hãy sử dụng nút +/- ở phía bên trên nằm trong của vũ trang.

Tác giả

Bình luận