đạo hàm sin bình x

Bạn đang xem: đạo hàm sin bình x

Đạo hàm của $\sin^2 (x)$ là gì?

Cho hàm số,

$$y = \sin^2 (x)$$

Tính đạo hàm của hàm số $y$ này? Any help...

Ta sở hữu,

$$\sin^2 (x) = \sin(x) \sin(x) \hspace{1cm} (1)$$

Áp dụng quy tắc đạo hàm của tích:

$$ (uv)' = u'v + uv' $$

$$ \begin{align} (1) & \Leftrightarrow \left[ \sin(x) \right]' \sin(x) + \sin(x) \left[ \sin(x) \right]' \\ & = \cos(x) \sin(x) + \sin(x) \cos(x) \\ & = \sin(x) \cos(x) + \sin(x) \cos(x) \\ & = 2 \sin(x) \cos(x) \end{align} $$

Bạn hoàn toàn có thể dùng thành quả này hoặc vận dụng thêm thắt công thức lượng giác mang lại thành quả ngắn ngủi gọn gàng rộng lớn,

$$2 \sin A \cos A = \sin 2A$$

Tương tự động,

$$2\sin(x) \cos(x) = \sin(2x)$$

Đặt $u = \sin(x)$, tao có:

$$\sin^2 (x) = \left[ \sin (x) \right]^2 = u^2 $$

Áp dụng công thức đạo hàm của $u^n = n u^{n - 1} u'$

Do cơ,

$$\left( u^2 \right )' = 2u^{2 - 1}u' = 2uu' \hspace{1cm} (1)$$

Thay $u = \sin(x)$ và đạo hàm của $u' = \left[ \sin(x) \right]' = \cos (x)$ nhập $(1)$, tao có

$$(1) \Leftrightarrow 2 \sin(x) \cos(x)$$

là thành quả cần thiết dò la.

quý khách hàng ko singin, vui mừng lòng singin nhằm thêm thắt câu vấn đáp.

quý khách hàng đang được thắc mắc? Ghi thắc mắc của doanh nghiệp và đăng ở cơ chế xã hội (?)

Xem thêm: bài tập câu hỏi đuôi