dân số đông nam á

Thông tin yêu nhanh

  • Dân số lúc này của những nước Đông Nam Á689.797.795 người vào trong ngày 01/11/2023 theo đuổi số liệu kể từ Liên Hợp Quốc.
  • Tổng dân sinh những nước Khu vực Đông Nam Á hiện nay rung rinh 8,56% dân sinh trái đất.
  • Đông Nam Á hiện nay đang được đứng thứ 3 ở điểm Á Lục về dân sinh.
  • Mật phỏng dân sinh của Khu vực Đông Nam Á là 159 người/km2.
  • Với tổng diện tích S là 4.340.239 km2.
  • 50,00% dân sinh sinh sống ở điểm trở thành thị (334.418.881 người vô năm 2019).
  • Độ tuổi trung bình ở điểm Khu vực Đông Nam Á là 30 tuổi hạc.

Dân số Khu vực Đông Nam Á (năm 2020 và lịch sử)

Biểu thiết bị dân sinh Khu vực Đông Nam Á 1950 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1950, max: 2020// minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true, callback: function(value, index, values) { if(parseInt(value) >= 1000){ return value.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, "."); } else { return value; } } } } ] }, title: { display: true, text: 'Biểu thiết bị dân sinh Khu vực Đông Nam Á qua quýt trong năm - Danso.org' }, tooltips: { callbacks: { label: function(tooltipItem, data) { return Number(tooltipItem.yLabel).toFixed(0).replace(/./g, function(c, i, a) { return i > 0 && c !== "," && (a.length - i) % 3 === 0 ? "." + c : c; }) + " người"; } } } } });

Biểu thiết bị tỷ trọng ngày càng tăng dân sinh Khu vực Đông Nam Á 1951 - 2020

] }] }, options: { scales: { xAxes: [{ type: 'linear', position: 'bottom', ticks: { min: 1951, max: 2020// minimum will be 0, unless there is a lower value. } }], yAxes: [{ ticks: { beginAtZero: true } }] }, title: { display: true, text: 'Biểu thiết bị tỷ trọng tăng dân sinh Khu vực Đông Nam Á - Danso.org' } } });

Bạn đang xem: dân số đông nam á

Bảng dân sinh Khu vực Đông Nam Á 1955 - 2020

NămDân số% thay cho đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân trở thành thịDân trở thành thị% thế giớiThế giớiHạng (KV)
20206701643370.946267254-5735928.42.2515449.93344188818.678409528803
20156366441201.27373190-4710028.12.27147472994118059.174265975373
20105997781721.297464019-17650026.62.3713844.22648041319.169856031053
20055624580781.377412125-29450025.02.44130412308391619.165581761193
20005253974541.658259329-14020023.52.5912137.81987807469.161488989753
19954841008071.8986713825770022.02.9311234.61675254149.157432194543
19904407438952.08860724313550020.53.3210231.71396951169.153161758623
19853977076792.3185992353540019.43.879228.51133511898.948617306133
19803547115042.337706140-19420018.44.498225.7910156938.744440077063
19753161808032.457214525-18960017.65.047323.4739721978.640694372313
19702801081782.576666906-27390017.25.616521.5603035888.436953903363
19652467736462.746243033-28790017.55.965712.9317395458.233371119833
19602155584812.875689857-9940018.26.075018.4396377767.830192334343
19551871091952.57446227126560018.75.914317317395457.527460721413

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa vào tài liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Dự báo dân sinh Đông Nam Á

NămDân số% thay cho đổiThay đổiDi cưTuổi trung bìnhTỷ lệ sinhMật độ% dân trở thành thịDân trở thành thị% thế giớiThế giớiHạng (KV)
20256983701150.835641156-18770031.02.0816152.93696991648.981919884533
20307246644510.745258867-18770032.52.0416755.84044969138.885461413273
20357471127180.614489653-18770033.81.9917258.64381194718.488793974013
20407655146300.493680382-18770035.01.9517661.44699501158.691882504923
20457796674350.372830561-18770036.21.9218064.14995093118.594675435753
20507896481540.251996144-18770037.31.8918266.75267798128.397094917613

Nguồn: DanSo.org

Xây dựng dựa vào tài liệu của Phòng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc.

Xem thêm: hy sinh hay hi sinh

Ghi chú

Số liệu Dân số vô bảng và biểu thiết bị dân sinh Khu vực Đông Nam Á (1955 - 2020) qua quýt trong năm được lấy vô thời khắc ngày một mon 7 của hàng năm. Thời điểm tiên tiến nhất, nếu như không đến ngày một mon 7 thì này là số liệu dự trù.

Các số liệu như: Thay thay đổi, % thay cho thay đổi, thiên cư, tỷ trọng sinh,... vô nhì bảng dân sinh là số liệu tầm theo đuổi chu kỳ luân hồi 5 năm.

Xem thêm: 0 có phải số tự nhiên không

Số liệu Tỷ lệ ngày càng tăng dân sốbiểu thiết bị tỷ trọng ngày càng tăng dân sinh mặt hàng năm là tỷ trọng Tỷ Lệ dân sinh tăng thường niên dựa vào số liệu dân sinh vào trong ngày 1 mon 7 của hàng năm, từ thời điểm năm 1951 cho tới năm 2020. Giá trị này rất có thể không giống với % Thay thay đổi thường niên thể hiện nay vô bảng dân sinh qua quýt những năm, thể hiện nay tỷ trọng thay cho thay đổi tầm hàng năm vô 5 năm trước đó cơ.

Di cư: hoặc Di dân là sự việc thay cho thay đổi địa điểm ở của những thành viên hoặc những group người nhằm thám thính địa điểm ở chất lượng tốt rộng lớn, tương thích rộng lớn điểm ở cũ nhằm quyết định cư (từ vương quốc này cho tới vương quốc khác). Di cư gồm những: Nhập cư (những người cho tới nhằm quyết định cư) và Xuất cư (những người tách ngoài nhằm quyết định cư ở một 'quốc gia' khác).

Nguồn: Số liệu bên trên mamnonuocmoxanh.edu.vn được kiến thiết dựa vào những số liệu và dự trù của Liên thích hợp quốc.

Tác giả

Bình luận