đại học khoa học tự nhiên điểm chuẩn

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Khoa học tập Tự nhiên, Đại học tập Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2023 - Hình ảnh 1.

Chiều 22/8, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học tập Khoa học tập đương nhiên, Đại học tập Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh vừa phải phát hành đưa ra quyết định điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn theo dõi công thức 3 dựa vào thành phẩm của kỳ đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, rõ ràng như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn (kể cả điểm ưu tiên)

1

Bạn đang xem: đại học khoa học tự nhiên điểm chuẩn

7420101

Sinh học

21,50

2

7420101_CLC

Sinh học tập (Chương trình Chất lượng cao)

21,50

3

7420201

Công nghệ Sinh học

24,68

4

7420201_CLC

Công nghệ Sinh học tập (Chương trình Chất lượng cao)

24,68

5

7440102_NN

Nhóm ngành Vật lý học tập, Công nghệ Vật lý năng lượng điện tử và tin cậy học

22,00

6

7440112

Hoá học

24,50

7

7440112_CLC

Hóa học tập (Chương trình Chất lượng cao)

24,20

8

7440122

Khoa học tập Vật liệu

17,00

9

7440201

Địa hóa học học

17,00

10

7440228

Hải dương học

19,00

11

7440301

Khoa học tập Môi trường

17,00

12

7440301_CLC

Khoa học tập Môi ngôi trường (Chương trình Chất lượng cao)

17,00

13

7460101_NN

Nhóm ngành Toán học tập, Toán Ứng dụng, Toán tin

25,30

14

7460108

Xem thêm: hợp đồng mua bán xe ô tô

Khoa học tập dữ liệu

26,40

15

7480101_TT

Khoa học tập PC (Chương trình Tiên tiến)

28,05

16

7480107

Trí tuệ nhân tạo

27,00

17

7480201_CLC

Công nghệ vấn đề (Chương trình Chất lượng cao)

26,00

18

7480201_NN

Nhóm ngành PC và Công nghệ thông tin

26,50

19

7510401_CLC

Công nghệ nghệ thuật Hoá học tập (Chương trình Chất lượng cao)

24,70

20

7510402

Công nghệ Vật liệu

23,00

21

7510406

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

17,00

22

7520207

Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

24,55

23

7520207_CLC

Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao)

23,25

24

7520402

Kỹ thuật phân tử nhân

17,00

25

7520403

Vật lý hắn khoa

24,00

26

7520501

Kỹ thuật địa chất

17,00

27

7850101

Xem thêm: de thi ngu van lop 6 hoc ki 1 nam 2017

Quản lý khoáng sản và môi trường

18,50

Trường Đại học tập Khoa học tập đương nhiên dành riêng 30-50% tổng tiêu chuẩn tuyển chọn sinh mang lại công thức xét tuyển chọn dựa vào thành phẩm kỳ đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm sàn giao động kể từ 16 - 24 điểm tùy ngành/ group ngành huấn luyện và giảng dạy.