đại học hoa sen điểm chuẩn

(Chinhphu.vn) - Ngành Kinh tế Thể thao lấy điểm chuẩn chỉnh tối đa Trường Đại học tập Hoa Sen là 19; những ngành sót lại đem điểm chuẩn chỉnh 15-16.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Hoa Sen năm 2023 - Hình ảnh 1.

Tối 22/8, Trường Đại học tập Hoa Sen công phụ thân điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn so với cách thức 1 (sử dụng thành phẩm kỳ đua trung học phổ thông năm 2023), cách thức 2 (xét tuyển chọn dựa vào điểm học tập bạ THPT) và cách thức 4 (xét tuyển chọn dựa vào thành phẩm Kỳ đua nhận xét năng lượng Đại học tập Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2023).

Bạn đang xem: đại học hoa sen điểm chuẩn

Điểm chuẩn chỉnh ví dụ như sau:

STT
Ngành bậc đại học
Mã ngành
Điểm chuẩn chỉnh PT1 Điểm đua THPT
Điểm học tập bạ trung học phổ thông (*)
Điểm đua Đánh giá chỉ năng lượng năm 2023
Tổ ăn ý môn xét tuyển
ĐHQG-HCM
ĐHQG
Hà Nội

1

Quản trị kinh doanh

7340101

15,0

6,0

600/1200

67/150

A00, A01

D01/D03

D09

2

Marketing

7340115

15,0

3

Kinh doanh Quốc tế

7340120

15,0

4

Logistic & Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

15,0

5

Tài chủ yếu - Ngân hàng

7340201

15,0

6

Quản trị Nhân lực

7340404

15,0

7

Kế toán

7340301

15,0

8

Quan hệ công chúng

7320108

15,0

9

Thương mại năng lượng điện tử

7340122

15,0

10

Quản trị khách hàng sạn

7810201

15,0

Quản trị khách hàng sạn – Chương trình Elite

7810201E

15,0

11

Quản trị mái ấm mặt hàng & Dịch Vụ Thương Mại ăn uống

7810202

15,0

Quản trị mái ấm mặt hàng & Dịch Vụ Thương Mại thức ăn – Chương trình Elite

7810202E

15,0

12

Quản trị sự kiện

7340412

15,0

13

Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành

7810103

15,0

14

Quản trị công nghệ truyền thông

7340410

15,0

15

Digital Marketing

7340114

15,0

6,0

600/1200

67/150

A00, A01 D01/D03 D09

Xem thêm: co be quang khan đo

16

Kinh tế thể thao

7310113

19,0

17

Luật Kinh tế

7380107

15,0

18

Công nghệ thông tin

7480201

15,0

6,0

600/1200

67/150

A00, A01 D01/D03 D07

19

Trí tuệ nhân tạo

7480107

16,0

20

Kỹ thuật phần mềm

7480103

15,0

21

Công nghệ tài chính

7340205

15,0

6,0

600/1200

67/150

A00, A01 D01/D03 D09

22

Thiết nối tiếp Đồ họa

7210403

15,0

6,0

600/1200

67/150

A01, D01 D09, D14

23

Thiết nối tiếp Thời trang

7210404

16,0

24

Thiết nối tiếp Nội thất

7580108

15,0

25

Nghệ thuật số

7210408

15,0

26

Ngôn ngữ Anh

7220201

15,0

6,0

600/1200

67/150

D01, D09 D14, D15

Nhân thông số 2 môn Tiếng Anh;

Điểm đua môn Tiếng Anh ko nhân thông số đạt kể từ 5,00 điểm trở lên trên.

27

Tâm lý học

7310401

15,0

6,0

600/1200

67/150

67/150

A01, D01

D08, D09

(*) Điểm trúng tuyển chọn (điểm chuẩn) là vấn đề tổng 3 môn nhập tổng hợp môn và điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm trúng tuyển chọn của những tổng hợp môn so với học viên trung học phổ thông nằm trong chống 3 xét tuyển chọn ĐH hệ chủ yếu quy bám theo cách thức 1 (không đem môn đua này nhập tổng hợp xét tuyển chọn đem thành phẩm từ một điểm trở xuống);

Điểm trúng tuyển chọn ĐH chủ yếu quy năm 2023 bám theo cách thức 2 (xét tuyển chọn dựa vào điểm học tập bạ THPT) và cách thức 4 (xét tuyển chọn bên trên thành phẩm Kỳ đua nhận xét năng lượng của ĐH Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2023) của Trường ĐH Hoa Sen là vấn đề trúng tuyển chọn giành riêng cho học viên trung học phổ thông chống 3.

Xem thêm: nguyên nhân gây tai nạn giao thông

Phương thức xét tuyển chọn vì thế thành phẩm tiếp thu kiến thức THPT được tính như sau:

Điểm tầm với mọi môn học tập nhập cả năm lớp 10, lớp 11 và học tập kỳ 1 lớp 12 kể từ 6 điểm trở lên trên (điểm thực hiện tròn trặn cho tới một trong những thập phân); Điểm tầm với mọi môn học tập nhập cả năm lớp 10, lớp 11 và cả năm lớp 12 kể từ 6 điểm trở lên trên (điểm thực hiện tròn trặn cho tới một trong những thập phân);

Trong bại, điểm trúng tuyển chọn là vấn đề tầm nằm trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học tập kỳ 1 lớp 12; điểm tầm nằm trong cả năm lớp 10, lớp 11 và cả năm lớp 12; điểm tầm nằm trong 3 môn nhập tổng hợp môn và điểm ưu tiên (nếu có)./.