đại học công đoàn điểm chuẩn

(Chinhphu.vn) - Trường Đại học tập Công đoàn thông tin điểm trúng tuyển chọn ĐH hệ chủ yếu quy, mùa một năm 2023.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Công đoàn năm 2023 - Hình ảnh 1.

Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Công đoàn năm 2023 như sau:

TT
Ngành
Mã ngành

Mã tổ hợp

Bạn đang xem: đại học công đoàn điểm chuẩn

môn thi

Điểm chuẩn

Trúng tuyển

Tiêu chí phụ

(theo TTNV)

Phương thức xét tuyển

1

Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, D01

22,8

TTNV<=4

Xét điểm thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023

2

Tài chủ yếu - Ngân hàng

7340201

A00, A01, D01

23,2

TTNV<=2

3

Kế toán

7340301

A00, A01, D01

23,15

TTNV<=16

4

Quản trị nhân lực

7340404

A00, A01, D01

22,7

TTNV<=8

5

Quan hệ lao động

7340408

A00, A01, D01

17,1

TTNV<=7

6

Bảo hộ lao động

7850201

A00, A01, D01

15,15

TTNV<=1

7

Xã hội học

7310301

A01, C00, D01

Xem thêm: voi con ở bản đôn

20,0

TTNV<=1

8

Công tác xã hội

7760101

A01, C00, D01

21,25

TTNV<=4

9

Luật

7380101

A01, C00, D01

23,23

TTNV<=7

10

Ngôn ngữ Anh *

7220201

D01, D14, D15

32,0

TTNV<=1

11

Việt Nam học

7310630

C00, D01, D14, D15

16,0

TTNV<=1

12

Kinh tế

7310101

A00, A01, D01

22,3

TTNV<=5

13

Ngôn ngữ Anh

7220201

D01, D14, D15

26,0

Xét học tập bạ

14

Việt Nam học

7310630

C00, D01, D14, D15

21,0

15

Kinh tế

Xem thêm: thư viện đề thi lớp 5

7310101

A00, A01, D01

25,7