công thức tính năng lượng liên kết

Lý thuyết về tích điện links, tích điện links riêng rẽ của phân tử nhân vẹn toàn tử vật lí 12 Hạt nhân vẹn toàn tử.

Năng lượng links - tích điện links riêng
Năng lượng links – tích điện links riêng

Lực phân tử nhân

  • Lực tương tác Một trong những nuclon gọi là lực phân tử nhân (tương tác phân tử nhân hoặc tương tác mạnh)
  • Lực phân tử nhân chỉ đẩy mạnh ứng dụng vô phạm vi độ cao thấp phân tử nhân (khoảng 10-15 m)
HạtĐiện tíchKhối lượng
Protonqp = – 1,602 x 10–19 Cmp = 1,6726.10-27kg
Nơtronqn = 0mn = 1,6726.10-27kg
Electronqe = – 1,602 x 10-19 Cme = 9,1094 x 10-31 kg

Công thức tính phỏng hụt khối của phân tử nhân

Xét phân tử nhân \(_Z^AX\) đem kết cấu phân tử nhân X bao gồm Z phân tử proton và (A – Z) phân tử nơtron

Bạn đang xem: công thức tính năng lượng liên kết

\(\Delta m = Z{m_p} + \left( {A – Z} \right){m_n} – {m_X}\)

(Khối lượng của một phân tử nhân luôn luôn nhỏ rộng lớn tổng lượng của những nuclôn tạo ra trở thành phân tử nhân đó)

  • mp: lượng của một phân tử proton
  • mn: lượng của một phân tử notron
  • mX: lượng của một phân tử nhân X

Năng lượng links của một phân tử nhân là tích điện ít nhất quan trọng nên cung ứng nhằm tách những nuclon; nó được xem bởi tích của phỏng hụt khối của phân tử nhân với quá số c2.

Xem thêm: tháng 12 tiếng anh là gì

Công thức tính tích điện links phân tử nhân

\({{\rm{W}}_{lk}} = \left[ {Z{m_p} + \left( {A – Z} \right){m_n} – {m_X}} \right]{c^2} = \Delta m{c^2}\)

Xem thêm: cuộc sống quanh em lớp 5

Năng lượng links riêng

Mức phỏng bền vững và kiên cố của một phân tử nhân tùy nằm trong vô tích điện links riêng

\(\varepsilon  = \dfrac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A}\)

  • ε: tích điện links riêng rẽ của phân tử nhân (MeV/Nuclon)

Các hạt nhân bền vững và kiên cố đem \(\dfrac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A}\) lớn nhất vào cỡ 8,8 MeV/nuclon; này đó là những phân tử nhân ở khoảng chừng thân thuộc của bảng tuần trả ứng với 50 < A < 80