công thức tính hệ số ma sátBài viết lách Cách tính lực yêu tinh sát, thông số yêu tinh sát với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt Cách tính lực yêu tinh sát, thông số yêu tinh sát.

Bạn đang xem: công thức tính hệ số ma sát

Cách tính lực yêu tinh sát, thông số yêu tinh sát hoặc, chi tiết

A. Phương pháp & Ví dụ

Phương pháp giải:

Quảng cáo

- Lực yêu tinh sát bao gồm 3 loại thông thường gặp:

   + Ma sát trượt: Fmst = μt.N

   + Ma sát nghỉ: Fmsn = Ft ( Ft là nước ngoài lực hoặc bộ phận nước ngoài lực tuy vậy song với mặt phẳng tiếp xúc)

    Fmsn max = μn N (μn > μt)

   + Ma sát lăn: Fmsl = μl.N

- Các bước giải bài bác tập:

   + Phân tích lực

   + sát dụng toan luật II Newton nhằm viết lách phương trình tính kích thước của những lực

Bài tập dượt vận dụng

Bài 1: Một xe hơi lượng 1.5T hoạt động trực tiếp đều bên trên đờng. Hệ số yêu tinh sát quanh thân thuộc bánh xe cộ và mặt mũi đàng là 0,08. Tính lực thực hiện ngăn trở hoạt động của xe cộ bên trên mặt mũi đàng (bỏ qua chuyện lực cản ko khí)

Lời giải:

Lực thực hiện ngăn trở hoạt động của xe cộ bên trên mặt mũi đàng là lực yêu tinh sát

Fmsl = μl.N = μl.mg = 0,08. 1500.9,8 = 1176 N

Quảng cáo

Bài 2: Một vật lượng m = 1 kilogam được kéo hoạt động trượt bám theo phương ở ngang tự lực F phù hợp với phương ngang một góc 30°. Độ rộng lớn F = 2 N. Sau khi chính thức hoạt động được 2s, vật chuồn được quãng đàng 1,66 m. Cho g = 10 m/s2. Tính thông số yêu tinh sát trượt thân thuộc vật và mặt mũi sàn

Lời giải:

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 10 sở hữu đáp án

Chọn chiều dương như hình vẽ, gốc thời hạn là khi vật chính thức đem động

Áp dụng toan luật II Newton:

   Fms + P + N + F1 + F2 = m.a

Chiếu phương trình lên chiều dương phương ngang, tao có:

- Fms + F2 = yêu tinh     (1)

Chiếu phương trình lên chiều dương phương trực tiếp đứng, tao có:

N + F1 = P

⇒ N = mg – F.sin30°

⇒ phương trình (1) trở thành: - μ( mg - F.sin30° ) + F.cos30° = yêu tinh     (2)

Lại có:

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 10 sở hữu đáp án

Thay nhập phương trình (2):

- μ(1.10 - 2.sin30°) + 2.cos30° = 1.0,83

⇒ μ = 0,1

Bài 3: Một toa tàu sở hữu lượng m = 80T hoạt động trực tiếp đều bên dưới ứng dụng của lực kéo F = 6.104 N. Xác toan lực yêu tinh sát và thông số yêu tinh sát thân thuộc toa tàu với mặt mũi đường

Lời giải:

Tàu hoạt động trực tiếp đều ⇒ Fms cân đối với F

⇒ Fms = 6.104 N = μmg

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 10 sở hữu đáp án

Bài 4: Một đầu máy dẫn đến một lực kéo nhằm kéo một toa xe cộ sở hữu lượng m = 3 tấn hoạt động với tốc độ a = 0,2 m/s2. tường thông số yêu tinh sát thân thuộc toa xe cộ với mặt mũi đàng là k = 0,02. Hãy xác lập lực kéo của đầu máy. Cho g = 9,8 m/s2

Lời giải:

Chọn chiều dương là chiều hoạt động của toa xe

Áp dụng toan luật II Newton:

   Fms + P + N + F = m.a

Chiếu phường trình bên trên lên chiều dương tao có:

F – Fms = ma

⇒ F = yêu tinh + kmg = 3.103.(0,2 + 0,02.9,8) = 117,6 N

Quảng cáo

Bài 5: Một xe cộ quanh khi đẩy tự lực F = đôi mươi N ở ngang thì xe cộ hoạt động trực tiếp đều. Khi hóa học lên xe cộ thêm 1 khiếu nại sản phẩm lượng đôi mươi kilogam nữa thì nên ứng dụng lực F' = 60N ở ngang xe cộ mới mẻ hoạt động trực tiếp đều. Tìm thông số yêu tinh sát thân thuộc bánh xe cộ với mặt mũi đàng. Cho g = 10 m/s2

Lời giải:

Xe hoạt động trực tiếp đều:

⇒ Fms = F

    + Khi ko hóa học sản phẩm lên:

        μmg = F     (1)

    + Khi hóa học tăng hàng:

        μ(m+20)g = F'

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 10 sở hữu đáp án

⇒ 60m = 20m + 400

⇒ m = 10 kg

Thay nhập (1) ⇒ μ.10.10 = đôi mươi ⇒ μ = 0,2

B. Bài tập dượt trắc nghiệm

Câu 1: Cần kéo một vật trọng lượng đôi mươi N với 1 lực tự từng nào nhằm vật hoạt động đều bên trên một sàn nhà ngang. tường thông số yêu tinh sát trượt của vật và sàn là 0,4.

A. 10 N               B. 8 N               C. 12 N               D. đôi mươi N

Lời giải:

Để vật hoạt động đều thì F = Fms = μN = μP = 0,4.đôi mươi = 8 N

Câu 2: Một ôtô lượng 1 tấn đang được hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời ko thay đổi bên trên mặt mũi đàng ở ngang. Lực phân phát động là 2000 N. Lực yêu tinh sát của xe cộ với mặt mũi đàng tự bao nhiêu?

A. 2000 N               B. 200 N               C. 1000 N               D. 100 N

Lời giải:

Chọn A

Câu 3: Chọn tuyên bố đúng

A. Khi sở hữu lực bịa đặt nhập vật nhưng mà vật vẫn đứng yên lặng tức thị đang được sở hữu lực yêu tinh sát.

B. Lực yêu tinh sát trượt luôn luôn tỉ trọng với trọng lượng của vật.

C. Lực yêu tinh sát tỉ trọng với diện tích S xúc tiếp.

D. Tất cả đều sai

Lời giải:

Chọn D

Quảng cáo

Câu 4: Chọn tuyên bố đúng

A. Lực yêu tinh sát luôn luôn ngăn chặn hoạt động của vật

B. Hệ số yêu tinh sát trượt to hơn thông số yêu tinh sát nghỉ ngơi.

C. Hệ số yêu tinh sát trượt dựa vào diện tích S xúc tiếp.

D. Lực yêu tinh sát xuất hiện nay trở thành từng cặp trực đối bịa đặt nhập nhì vật xúc tiếp.

Lời giải:

Chọn A

Câu 5: Chọn tuyên bố đúng:

A. Lực yêu tinh sát trượt dựa vào diện tích S mặt mũi xúc tiếp

B. Lực yêu tinh sát trượt tùy theo đặc điểm của những mặt mũi tiếp xúc

C. Khi một vật Chịu đựng ứng dụng của lực F nhưng mà vẫn đứng yên lặng thì lực yêu tinh sát nghỉ ngơi to hơn nước ngoài lực

D. Vật ở yên lặng bên trên sàn nhà ở ngang vì thế trọng tải và lực yêu tinh sát nghỉ ngơi ứng dụng lên vật cân đối nhau

Xem thêm: công thức điện năng tiêu thụ

Lời giải:

Chọn B

Câu 6: Trong những cơ hội viết lách công thức của lực yêu tinh sát trượt sau đây, cơ hội viết lách này đúng:

A. Fmst = μt N

B. Fmst = μt N

C. Fmst = μt N

D. Fmst = μt N

Lời giải:

Chọn A

Câu 7: Một cái tủ sở hữu trọng lượng 1000 N bịa đặt bên trên sàn ngôi nhà ở ngang. Hệ số yêu tinh sát nghỉ ngơi thân thuộc tủ và sàn là 0,6 N. Hệ số yêu tinh sát trượt là 0,50. Người tao ham muốn dịch đem tủ nên đang được ứng dụng nhập tủ lực bám theo phương ở ngang có tính lớn:

A. 450 N                B. 500 N                  C. 550 N                D. 610 N

Lời giải:

Muốn vật dịch đem bám theo phương ở nagng thì tao cần thiết ứng dụng một lực có tính rộng lớn to hơn kích thước của lực yêu tinh sát nghỉ:

F > Fmsn = μmsn.P = 0,6.1000 = 600 N

Trong 4 đáp án chỉ mất đáp án D thỏa mãn nhu cầu

Câu 8: Ô tô hoạt động trực tiếp đều tuy vậy sở hữu lực kéo vì:

A. Trọng lực cân đối với phản lực

B. Lực kéo cân đối với lực yêu tinh sát với mặt mũi đường

C. Các lực ứng dụng nhập ôtô cân đối nhau

D. Trọng lực cân đối với lực kéo

Lời giải:

Chọn C

Câu 9: Một tủ giá buốt sở hữu lượng 90kg trượt trực tiếp đều bên trên sàn ngôi nhà. Hệ số yêu tinh sát trượt thân thuộc tủ giá buốt và sàn ngôi nhà là 0,50. Hỏi lực đẩy tủ giá buốt bám theo phương ngang tự bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2

A. F = 45 N                B. F = 450 N               C. F > 450 N               D. F = 900 N

Lời giải:

Fmst = μt mg = 0,5.90.10 = 450 N

Câu 10: Một vật trượt sở hữu yêu tinh sát bên trên một phía xúc tiếp ở ngang. Nếu diện tích S xúc tiếp của vật ê hạn chế 3 lượt thì kích thước lực yêu tinh sát trượt thân thuộc vật và mặt mũi xúc tiếp sẽ:

A. hạn chế 3 lượt.

B. tăng 3 lượt.

C. hạn chế 6 lượt.

D. ko thay cho đổi

Lời giải:

Độ rộng lớn của lực yêu tinh sát ko tùy theo diện tích S mặt phẳng tiếp xúc

Câu 11: Một ôtô m = 1.5T hoạt động bên trên đàng ở ngang Chịu đựng ứng dụng của lực phân phát động 3300 N. Cho xe cộ hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời đầu 10 m/s. Sau khi chuồn 75 m đạt véc tơ vận tốc tức thời 72 km/h. Lực yêu tinh sát thân thuộc xe cộ và mặt mũi đàng có tính rộng lớn là:

A. 100 N               B. 200 N               C. 300 N                D. 400 N

Lời giải:

Ta có: v2 – v02 = 2as

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập dượt Vật Lí 10 sở hữu đáp án

Áp dụng toan luật II Newton và chiếu lên chiều hoạt động của vật:

⇒ -Fms + F = ma

⇒ Fms = 3300 - 1,5.103.2 = 300 N

Câu 12: Một vật lượng 12 kilogam hoạt động trực tiếp đều bên trên mặt mũi phẳng lặng ngang với lực kéo 30 N. Hệ số yêu tinh sát thân thuộc vật và mặt mũi phẳng lặng ngang là:

A. 0,25               B. 0,5               C. 0,02               D. 0,2

Lời giải:

Vật hoạt động trực tiếp đều bên trên mặt mũi phẳng lặng ngang ⇒ Fms = F

⇒ μmg = F

⇒ μ.12.10 = 30

⇒ μ = 0,25

Câu 13: Một người đẩy một vật trượt trực tiếp đều bên trên sàn ngôi nhà ở ngang với 1 lực ở ngang có tính rộng lớn 300N. Khi ê, kích thước của lực yêu tinh sát trượt ứng dụng lên vật sẽ:

A. to hơn 300 N

B. nhỏ rộng lớn 300 N

C. tự 300 N

D. tự trọng lượng của vật

Lời giải:

Chọn C

Câu 14: Một người đẩy một vật trượt trực tiếp nhanh chóng dần dần đều bên trên sàn ngôi nhà ở ngang với 1 lực ở ngang có tính rộng lớn 400 N. Khi ê, kích thước lực yêu tinh sát trượt ứng dụng lên vật sẽ:

A. to hơn 400 N

B. nhỏ rộng lớn 400 N

C. tự 400 N

D. tự kích thước phản lực của sàn ngôi nhà ứng dụng lên vật

Lời giải:

Vật hoạt động trực tiếp nhanh chóng dần dần đều ⇒ a > 0

Áp dụng toan luật II Newton và chiếu lên chiều hoạt động của vật, tao có:

- Fms + F = ma

⇒ Fms = F – ma

⇒ Fms < F = 400 N

Câu 15: Phát biểu này sau đó là ko chủ yếu xác?

A. Lực yêu tinh sát nghỉ ngơi cực lớn to hơn lực yêu tinh sát trượt.

B. Lực yêu tinh sát nghỉ ngơi luôn luôn trực tiếp trực so với lực bịa đặt nhập vật.

C. Lực yêu tinh sát xuất hiện nay trở thành từng cặp trực đối bịa đặt nhập nhì vật xúc tiếp.

D. Khi vật hoạt động hoặc sở hữu Xu thế hoạt động so với mặt mũi xúc tiếp với nó thì đột biến lực yêu tinh sát.

Lời giải:

Chọn B

Xem tăng những dạng bài bác tập dượt Vật Lí lớp 10 tinh lọc sở hữu đáp án hoặc khác:

  • Tính quãng đàng, thời hạn chuồn được khi sở hữu lực yêu tinh sát
  • Tính lực kéo nhằm xe cộ hoạt động khi sở hữu yêu tinh sát

Đã sở hữu điều giải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới:

  • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
  • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
  • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook free mang đến teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


chuong-2-dong-luc-hoc-chat-diem.jspGiải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: quãng đường ab dài 120km