công thức tính đường chéo hình chữ nhật

Đường chéo cánh của hình chữ nhật với một trong những đặc thù cần thiết như sau:

1. Độ nhiều năm đàng chéo cánh vì chưng căn bậc nhị của tổng bình phương nhị cạnh của hình chữ nhật.

Bạn đang xem: công thức tính đường chéo hình chữ nhật

2. Đường chéo cánh của hình chữ nhật phân tách hình chữ nhật trở nên nhị tam giác vuông đều phải sở hữu diện tích S đều bằng nhau.

3. Đường chéo cánh của hình chữ nhật là đàng chéo cánh lớn số 1 vô hình chữ nhật.

4. Đường chéo cánh của hình chữ nhật là đàng chéo cánh của một hình vuông vắn với nằm trong cạnh với hình chữ nhật.

5. Đường chéo cánh của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình chữ nhật.

6. Đường chéo cánh của hình chữ nhật rời một góc của hình chữ nhật trở nên nhị góc vuông nhỏ.

Các đặc thù này vô cùng hữu ích trong những công việc xử lý những vấn đề tương quan cho tới hình chữ nhật và đàng chéo cánh của chính nó.

7. Khi đàng chéo cánh của hình chữ nhật rời bên trên tâm của chính nó, thì đàng chéo cánh này đó là trung trực mang lại hai tuyến phố chéo cánh không giống.

8. Đường chéo cánh của hình chữ nhật là đàng chéo cánh lớn số 1 tuy nhiên rất có thể được tạo nên vì chưng một điểm ngẫu nhiên vô hình chữ nhật.

9. Đường chéo cánh của hình chữ nhật là cạnh huyền của một tam giác vuông.

10. Hai đàng chéo cánh của hình chữ nhật rời nhau bên trên trung điểm của bọn chúng.

Những đặc thù bên trên chung tất cả chúng ta hiểu thâm thúy rộng lớn về đàng chéo cánh của hình chữ nhật và phần mềm bọn chúng trong những vấn đề tương quan cho tới hình học tập và toán học tập. Chẳng hạn, vô phong cách xây dựng, đàng chéo cánh của hình chữ nhật được dùng nhằm đo lường độ cao thấp của những hành lang cửa số, cửa chính, hoặc độ cao thấp của một không khí.

2 đàng chéo cánh hình chữ nhật với đều bằng nhau không?

Hai đàng chéo cánh của hình chữ nhật ko luôn luôn đều bằng nhau. Tuy nhiên, nếu như hình chữ nhật cơ là một trong hình vuông vắn, tức là nhị cạnh của hình chữ nhật đều đều bằng nhau, thì hai tuyến phố chéo cánh của chính nó sẽ sở hữu phỏng nhiều năm đều bằng nhau.

Xem thêm: đăng nhập trường đại học kiên giang

Chính xác rộng lớn, nếu như chiều nhiều năm của hình chữ nhật là a và chiều rộng lớn là b, thì phỏng nhiều năm của hai tuyến phố chéo cánh sẽ tiến hành tính vì chưng công thức:

Đường chéo cánh loại nhất = √(a² + b²)

Đường chéo cánh loại nhị = √(a² + b²)

Tuy nhiên, nếu như a = b, tức là hình chữ nhật là một trong hình vuông vắn, thì tao rất có thể thấy rằng:

Đường chéo cánh loại nhất = √(a² + a²) = √(2a²)

Đường chéo cánh loại nhị = √(a² + a²) = √(2a²)

Vì vậy, hai tuyến phố chéo cánh của một hình vuông vắn sẽ sở hữu phỏng nhiều năm đều bằng nhau và được xem vì chưng công thức:

Đường chéo cánh loại nhất = Đường chéo cánh loại nhị = √(2a²) = a√2

Tóm lại, hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật ko đều bằng nhau, trừ Khi hình chữ nhật cơ là một trong hình vuông vắn. Trong tình huống này, hai tuyến phố chéo cánh của hình vuông vắn tiếp tục đều bằng nhau và có tính nhiều năm là a√2.

2 đàng chéo cánh hình chữ nhật với vuông góc không?

Có, hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật luôn luôn trực tiếp với vuông góc cùng nhau. Vấn đề này rất có thể được minh chứng bằng phương pháp dùng đặc thù của hình chữ nhật.

Để minh chứng rằng hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật luôn luôn vuông góc cùng nhau, tao rất có thể vẽ một đàng chéo cánh của hình chữ nhật và kẻ đàng cao kể từ đỉnh của đàng chéo cánh cơ xuống đàng chéo cánh còn sót lại. Khi cơ, tao tiếp tục nhận được nhị tam giác vuông đều cùng nhau. Do cơ, tao rất có thể Tóm lại rằng hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật luôn luôn vuông góc cùng nhau.

Tính hóa học này vô cùng hữu ích trong những công việc giải những vấn đề tương quan cho tới hình chữ nhật và đàng chéo cánh của chính nó, nhất là trong những công việc tính diện tích S và chu vi của hình chữ nhật.

Xem thêm: giấy xác nhận hạnh kiểm

Tính hóa học hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật vuông góc cùng nhau cũng rất có thể được vận dụng nhằm giải những vấn đề tương quan cho tới phong cách xây dựng, thi công và kiến thiết. Ví dụ, vô phong cách xây dựng, nhằm tính diện tích S nền nhà của 1 căn chống hình chữ nhật, tao rất có thể dùng hai tuyến phố chéo cánh của chống cơ nhằm đo lường. Ta chỉ việc đo phỏng nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh của căn chống và dùng công thức Diện tích = một nửa x (Đường chéo cánh 1) x (Đường chéo cánh 2) nhằm tính diện tích S nền nhà của căn chống cơ.

Tính hóa học hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật cũng rất có thể được dùng nhằm giải những vấn đề về khối lập phương. Khi rời một khối lập phương vì chưng một phía phẳng lặng qua quýt đàng chéo cánh của chính nó, tao tiếp tục nhận được một hình chữ nhật. Việc đo lường diện tích S và chu vi của hình chữ nhật này sẽ hỗ trợ tao đo lường được diện tích S và chu vi của mặt phẳng cắt cơ.

Ngoài rời khỏi, đặc thù hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật còn được dùng trong những vấn đề về xác định và triết lý. Ví dụ, vô xác định toàn thế giới (GPS), tao rất có thể dùng đàng chéo cánh của hình chữ nhật nhằm xác xác định trí và phía dịch rời của một vật thể.