công thức thì hiện tại đơn

Hiện bên trên đơn là gì?

Định nghĩa: Hiện bên trên đơn là thì được dùng nhằm trình diễn miêu tả một thói quen/hành động lặp cút tái diễn vô thời điểm hiện tại hoặc chân lý, điều minh bạch.

Bạn đang xem: công thức thì hiện tại đơn

Đây là dạng thì giản dị nhất tuy nhiên là nền tảng nhằm chúng ta học tập những thì không giống. Vì thế, chúng ta cần thiết để ý thực hành thực tế khá đầy đủ nhằm ghi ghi nhớ bài học kinh nghiệm nữa nhé!

Công thức thời điểm hiện tại đơn

1. Câu khẳng định

ST Động kể từ tobe Động kể từ thường
Công thức


S + am/ is/ are+ N/ Adj

- I + am

- He/ She/ It/ Danh kể từ số ít/ Danh kể từ ko kiểm đếm được + is

- You/ We/ They/ Danh kể từ số nhiều + are

S + V(s/es)

- I/ We/ You/ They/ Danh kể từ số nhiều + V(nguyên thể)

- He/ She/ It/ Danh kể từ số ít/ Danh kể từ ko kiểm đếm được + V(s/es)

Ví dụ

- I am an engineer. (Tôi là một trong kỹ sư.)

- He is a lecturer. (Ông ấy là một trong giáo viên.)

- The xế hộp is expensive. (Chiếc xe hơi này vô cùng cao giá.)

- They are students. (Họ là SV.)

- I often go vĩ đại school on foot. (Tôi thông thường quốc bộ cho tới ngôi trường.)

- She does yoga every evening. (Cô ấy tập dượt yoga từng tối.)

- The Sun sets in the West. (Mặt trời lặn ở phía Tây.)

Lưu ý:

- Với những kể từ với tận nằm trong là “o”, “ch”, “sh”, “x”, “s” thì khi sử dụng với ngôi số không nhiều, tăng đuôi “es”. (go -goes; vì thế – does; watch – watches; fix – fixes, miss – misses, wash - washes )

- Với những kể từ với tận nằm trong là “y” thì khi sử dụng với ngôi số không nhiều, quăng quật “y” và tăng đuôi “ies” (copy – copies; study – studies)

- Với những kể từ sót lại, tăng đuôi “s”. (see – sees; play – plays,…)

Video học tập thì thời điểm hiện tại đơn

2. Câu phủ định

 

Động kể từ “to be”

Động kể từ chỉ hành động

Công thức

S + am/are/is + not +N/ Adj

S + do/ does + not + V(nguyên thể)

(Trong đó: “do”, “does” là những trợ động kể từ.)

Chú ý

(Viết tắt)

is not = isn’t

are not = aren’t

do not = don’t

does not = doesn’t

Ví dụ

• I am not an engineer. (Tôi ko cần là một trong kỹ sư.)

• He is not (isn’t) a lecturer. (Ông ấy ko cần là một trong giáo viên.)

• The xế hộp is not (isn’t) expensive. (Chiếc xe hơi ko cao giá.)

• They are not (aren’t) students. (Họ ko cần là SV.)

• I vì thế not (don’t) often go vĩ đại school on foot. (Tôi ko thông thường quốc bộ cho tới ngôi trường.)

• She does not (doesn’t) vì thế yoga every evening. (Cô ấy ko tập dượt yoga từng tối.)

• The Sun does not (doesn’t) phối in the South.  (Mặt trời ko lặn ở phía Nam.)


Đối với Câu phủ quyết định, phần động kể từ thông thường, chúng ta vô cùng hoặc phạm phải lỗi thêm “s” hoặc “es” phía sau động từ. Các các bạn chú ý:

Chủ ngữ + don’t/ doesn’t + V (nguyên thể - ko chia)

Ví dụ:

Câu sai: She doesn’t likes chocolate. (Sai vì thế đang được với “doesn’t” nhưng mà động kể từ “like” vẫn đang còn đuôi “s”)

=> Câu đúng: She doesn’t lượt thích chocolate.

3. Câu ngờ vực vấn

a. Câu ngờ vực vấn dùng trợ động kể từ (Câu căn vặn Yes/ No)

Động kể từ vĩ đại “be”

Động kể từ chỉ hành động

Công thức

Q: Am/ Are/ Is (not) + S + N/Adj?

A:

- Yes, S + am/ are/ is.

- No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Q: Do/ Does (not) + S + V (nguyên thể)?

A:

- Yes, S + do/ does.

- No, S + don’t/ doesn’t.

Ví dụ

Q: Are you an engineer? (Bạn liệu có phải là kỹ sư không?

A: Yes, I am. (Đúng vậy)

    No, I am not. (Không phải)

Q: Does she go vĩ đại work by taxi? ( ấy đi thực hiện vì chưng xe taxi cần không?)

A: Yes, she does. (Có)

     No, she doesn’t. (Không)

b. Câu ngờ vực vấn dùng kể từ căn vặn chính thức vì chưng Wh-

Động kể từ vĩ đại “be”

Động kể từ chỉ hành động

Công thức

Wh- + am/ are/ is (not) + S + N/Adj?

Wh- + do/ does (not) + S + V (nguyên thể)….?

Ví dụ

- Where are you from? (Bạn tới từ đâu?)

- Who are they? (Họ là ai?)

- Where vì thế you come from? (Bạn tới từ đâu?)

- What vì thế you do? (Bạn thực hiện nghề ngỗng gì?)

4. Dấu hiệu nhận biết

Trạng kể từ chỉ tần suất

always, constantly                                 

usually, frequently

often, occasionally

sometimes

seldom, rarely

every day/ week/ month ...

Dành tặng chúng ta học tập IELTS mối cung cấp 15 ebooks kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên, vì thế IELTS Fighter biên soạn, với đầy đủ kể từ ngữ pháp, kể từ vựng cho tới 4 khả năng nhằm ôn luyện hiệu suất cao rộng lớn.

Bạn click qua loa trên đây ĐK nhận nhé: https://quatang.mamnonuocmoxanh.edu.vn/15sach 

tang-15-ebook-ielts-fighter

Cách người sử dụng thời điểm hiện tại đơn

1. Cách người sử dụng vô tình huống thường

Thì thời điểm hiện tại đơn được dùng để:

 

Ví dụ

Phân tích

Chức năng 1.

Diễn miêu tả một thói thân quen hoặc hành vi lặp cút tái diễn vô hiện tại tại

Ví dụ 1:

- I usually (get) …… up at 6 a.m. (Tôi thông thường thức dậy vô 6 giờ sáng sủa.)

A. get

B. am getting

C. will get

Có kể từ tín hiệu usually, everyday chỉ những thói thân quen thông thường xảy ra

® Cần điền thì thời điểm hiện tại đơn

® Loại B. am getting và C. will get

® Chọn A. Get

Chức năng 2.

Diễn miêu tả một chân lý, thực sự hiển nhiên

Ví dụ 2:

- The Earth (move) ….. around the Sun. (Trái Đất xoay quanh Mặt Trời)

A. moved

B. moves

C. will move

Trái Đất luôn luôn trực tiếp cù xung xung quanh Mặt Trời, cơ là việc thiệt minh bạch và sẽ không còn lúc nào thay cho đổi

® Loại A. moved và C. will move

® Chọn B. moves

Chức năng 3.

Nói về một chương trình có trước, công tác, thời hạn biểu cố định

VD: train (tàu), plane (máy bay),...

Ví dụ 3:

- The plane (land) …… at 10 a.m. tomorrow. (Máy cất cánh hạ cánh khi 10 giờ sáng sủa mai.)

A. will land

B. landed

C. lands

Tuy giờ hạ cánh là 10 sáng sủa mai, tuy nhiên đó là chương trình và đã được cố định và thắt chặt và ko thay cho đổi

® Sử dụng thì Hiện bên trên đơn

® Chọn C. lands

Chức năng 4.

Sử dụng vô câu ĐK loại I

Ví dụ 4:

- If I (pass)…… this exam, my parents will take bu vĩ đại London. (Nếu tớ đỗ kỳ ganh đua này, cha mẹ tớ tiếp tục đem tớ cho tới London.)

A. pass

B. passed

C. will pass

Đây là câu ĐK loại I, mệnh đề chứa chấp If dùng thì Hiện bên trên đơn

® Loại B. passed và C. will pass

® Chọn A. pass

Trong cách dùng thì thời điểm hiện tại đơn thông thường xuất hiện tại những trạng kể từ chỉ gia tốc cơ phiên bản như: always, usually, often, sometimes, rarely, everyday, once a month, in the morning, once in a xanh rờn moon

Tuy nhiên, những từ/cụm kể từ bên trên khá phổ cập và nhàm ngán, Lúc đi vào câu vô IELTS cũng chỉ dùng 1 cấu hình là S + adverb + verb, tạo cho sỹ tử ko thể hiện tại được sự đa dạng chủng loại về ngữ pháp. Nên hãy xem thêm những cụm kể từ thay cho thế tiếp sau đây.

2. Một số cụm kể từ thay cho thế hoặc nhằm dùng vô bài xích ganh đua IELTS

Để đa dạng chủng loại ngữ pháp, IELTS Fighter răn dạy những bạn:

  • KHÔNG CẦN cần dùng liên tiếp.
  • Tìm những câu trở thành ngữ, những cơ hội trình bày hoặc là hơn. Dưới đó là một số trong những cụm kể từ dễ dàng “ghi điểm” nhưng mà những bạn cũng có thể xem thêm.

(to) have one’s moments

= sometimes

I am not usually lazy, but I have my moments.

(every) now and then/again

= sometimes

I have vĩ đại cut down on my sugar intake, but every now and then I indulge myself with some quality dark chocolate.

like clockwork

= always

My father walks the dog every morning like clockwork.

3. Cách dùng của thì thời điểm hiện tại đơn vô bài xích ganh đua IELTS

a. Mở đầu Speaking part 1/2/3 và Writing task một nửa.

Ví dụ:

I am a third-year student in Internal Auditing. (Tôi đang được là SV năm loại phụ thân học tập ngành Kiểm toán nội cỗ.) (Mở đầu - Speaking part 1)

Xem thêm: cách tạo group trên facebook

Well, my most favorite item of clothing is the yellow crop-top. (Món loại tôi mến nhất là cái áo crop-top gold color.) (Mở đầu - Speaking part 2 – “Describe your most favorite item of clothing” – Mô miêu tả số loại nhưng mà các bạn yêu thương mến nhất)

I think students should go vĩ đại universities rather than vãn vocational training courses. (Tôi cho rằng SV nên học tập ĐH rộng lớn là học tập nghề ngỗng.) (Mở đầu – Speaking part 3)

b. Mô miêu tả thực sự vô Speaking part 1/2/3

Ví dụ:

Advertisements are very relaxing and eye-catching. (Quảng cáo vô cùng mang tính chất vui chơi giải trí và dễ nhìn.) (Sự thật)

Lady Gaga is famous all over the world. (Lady Gaga phổ biến bên trên toàn trái đất.) (Sự thật)

Hãy coi ngay lập tức nội dung bài viết Các thì vô giờ đồng hồ Anh với công thức, cơ hội học tập hiệu suất cao, ghi nhớ lâu nhé!

Bài tập dượt thời điểm hiện tại đơn với đáp án

Dưới đó là một số trong những bài xích tập dượt, chúng ta coi đáp án ở đàng sau.

Exercise 1. Chuyển thay đổi những câu mang đến sẵn quý phái thể xác minh, phủ quyết định và ngờ vực vấn.

Thể khẳng định

Thể phủ định

Thể ngờ vực vấn

We go shopping every weekend.

Does it rain every afternoon in the hot season?

They don’t lượt thích vĩ đại hốc out during weekdays.

The Earth revolves around the Sun.

She only eats fish.

How often vì thế they watch movie?

Does he drink tea for breakfast?

I don’t know how vĩ đại play piano.

Your exam starts at 09:00.

Is London a large city?

Exercise 2. Chia động kể từ vô ngoặc.

1. My brother always ................................ Saturday dinner. (make)

2. Ruth ................................ eggs; they ................................ her ill. (not eat; make)

3. "Have you got a light, by any chance?" "Sorry, I ................................" (smoke)

4................................ Mark ................................ vĩ đại school every day? (go)

5................................ your parents ................................ your boyfriend? (like)

6. How often ................................ you ................................ hiking? (go)

7. Where ................................ your sister ................................? (work)

8. Ann ................................. usually ................................ lunch. (not have)

9. Who ................................ the ironing in your house? (do)

10. We ................................ out once a week. (hang)

Exercise 3. Hoàn trở thành những câu sau (Sử dụng thể xác minh hoặc phủ định).

Ví dụ:

0. Claire is very open-minded. She knows (know) lots of people.

-> We've got plenty of chairs, thanks. We don't want(not want) any more.

1. My friend is finding life in Paris a bit difficult. He ................................ (speak) French.

2. Most students live quite close vĩ đại the college, sánh they ......................... (walk) there every day.

3. How often ................................ you ................................ (look) in a mirror?  

4. I've got four cats and two dogs. I  ................................ (love) animals.

5. No breakfast for Mark, thanks. He ................................ (eat) breakfast.

6. What's the matter? You ................................ (look) very happy.

7. Don't try vĩ đại ring the bell. It ................................ (work).

8. I hate telephone answering machines. I just ................................  (like) talking vĩ đại them.

9. Matthew is good at basketball. He ................................ (win) every game.

10. We always travel by bus. We ................................ (own) a xế hộp.

Exercise 4.  Chia những động kể từ sau ở thì thời điểm hiện tại đơn muốn tạo trở thành một bài xích IELTS Writing task 1 với nghĩa.

The diagrams below show the stages and equipment used in the cement-making process, and how cement is used vĩ đại produce concrete for building purposes.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

bài tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn

Write at least 150 words.

The diagrams (1-illustrate) …………………. the way in which cement is made and how it is then used in the process of making concrete. Overall, limestone and clay (2-pass) ……………... through four stages before being bagged ready for use as cement which then (3-account) …………………. for 15% of the four materials used vĩ đại produce concrete. While the process of making cement (4-use) …………………. a number of tools, the production of concrete (5-require) …………………. only a concrete mixer.

In the first stage of making cement, limestone and clay (6-be) …………….. crushed together vĩ đại size a powder. This powder (7-be) ……………… then combined in a mixer before passing into a rotating heater which (8-have) ………………… constant heat applied at one kết thúc of the tube. The resulting mixture is ground in order vĩ đại produce cement. The final product is afterwards put into bags ready vĩ đại be used.

Regarding the second diagram, concrete (9-consist) ……………………… of mainly gravel, which is small stones, and this makes up 50% of the ingredients. The other materials used are sand (25%), cement (15%) and water (10%). These are all poured into a concrete mixer which continually rotates vĩ đại combine the materials and ultimately produces concrete.

(187 words, Band 9.0)

Exercise 5: Cho dạng chính của những kể từ vô ngoặc muốn tạo trở thành câu với nghĩa.

1. It (be)………………a fact that smart phone (help)………………..us a lot in our life.

2. I often (travel)………………..vĩ đại some of my favorite destinations every summer.

3. Our Math lesson usually (finish)…………………….at 4.00 p.m.

4. The reason why Susan (not eat)……………………….meat is that she (be)…………a vegetarian.

5. People in Ho Chi Minh City (be)………..very friendly and they (smile)………………a lot.

6. The flight (start)………………..at 6 a.m every Thursday.

7. Peter (not study)…………………………very hard. He never gets high scores.

8. I lượt thích oranges and she (like)……………..apples.

9. My mom and my sister (cook)…………………….lunch everyday.

10. They (have)…………………breakfast together every morning.

ĐÁP ÁN

Exercise 1.

Thể khẳng định

Thể phủ định

Thể ngờ vực vấn

We go shopping every weekend.

We don’t go shopping every weekend.

Do we/ you go shopping every weekend?

It rains every afternoon in the hot season.

It doesn’t rain every afternoon in the hot season.

Does it rain every afternoon in the hot season?

They lượt thích vĩ đại hốc out during weekdays.

They don’t lượt thích vĩ đại hốc out during weekdays.

Do they lượt thích vĩ đại hốc out during weekdays?

The Earth revolves around the Sun.

The Earth doesn’t revolve around the Sun.

Does the Earth revolve around the Sun?

She only eats fish.

She doesn't eat fish only.

Does she only eat fish?

They watch movie every weekend.

They don’t watch movie every weekend.

How often vì thế they watch movie?

He drinks tea for breakfast.

He doesn’t drink tea for breakfast.

Does he drink tea for breakfast?

I know how vĩ đại play piano.

I don’t know how vĩ đại play piano.

Do you know how vĩ đại play piano?

Your exam starts at 09:00.

Your exam doesn’t start at 09:00.

Does your exam start at 09:00?

London is a large thành phố.

London isn’t a large thành phố.

Is London a large city?

 Exercise 2.

1. makes

2. doesn’t eat; make

3. don’t smoke

4. Does …… go

5. Do …… like

6. vì thế ….go

7. does … work

8. doesn’t … have

9. does

10. hang

 Exercise 3.

1. doesn’t speak

2. walk

3. vì thế …look

4. love

5. doesn’t eat

6. look

7. doesn’t work

8. like

9. wins

10. don’t own

Exercise 4.

1. illustrate

2. pass

3. accounts

4. uses

5. requires

6. are

7. is

8. has

9. consists

Exercise 5:

1. is, helps

2. travel

3. finishes

4. doesn’t eat, is

5. are, smile

6. starts

7. doesn’t study

8. likes

9. cook

Xem thêm: thân em như hạt mưa sa

10. have

Vậy là bài học kinh nghiệm về thì thời điểm hiện tại đơn - thì dễ dàng nhất vô giờ đồng hồ Anh đang được triển khai xong rồi. Các các bạn ghi nhớ thực hiện bài xích tập dượt khá đầy đủ nhằm đáp ứng nằm trong được thì và ghi nhớ rõ rệt rộng lớn. Chúc chúng ta học hành chất lượng và đạt điểm cao!