công thức lượng giác tổng thành tích

3.6/5 - (34 bình chọn)

Cách ghi ghi nhớ Công thức đổi khác tích trở thành tổng

Cos cos nửa cos-+, + cos-trừ
Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-+
Sin cos nửa sin-+ + sin-trừ 

Bạn đang xem: công thức lượng giác tổng thành tích

Cách ghi ghi nhớ Công thức đổi khác tổng trở thành tích

tính sin tổng tao lập tổng sin cô
tính cô tổng lập tao hiệu song cô song chàng
còn tính tan tử + song tan (hay là: tan tổng lập tổng 2 tan)
1 trừ tan tích khuôn đem thương rầu
nếu bắt gặp hiệu tao chớ lo lắng,
đổi trừ trở thành nằm trong ghi thâm thúy nhập lòng

Một cơ hội ghi nhớ không giống của câu Tang bản thân + với tang tao, vì thế sin 2 đứa bên trên cos tao cos mình… là

tangx + tangy: tình bản thân nằm trong lại tình tao, sinh rời khỏi nhì người con bản thân con cái ta

Xem thêm: kim loại nào sau đây

Cách giải bài xích luyện Công thức đổi khác tích trở thành tổng

A. Phương pháp giải

Để thực hiện bài xích luyện dạng này, tao cần nắm rõ công thức đổi khác tích trở thành tổng và vận dụng nhằm đổi khác.

Công thức đổi khác tích trở thành tổng:

Xem thêm: bảo kính cảnh giới bài 43

🔢 GIA SƯ TOÁN