công thức by the time

Cấu trúc By the time là 1 cấu hình rất rất cần thiết và thông thường xuyên được dùng vô giờ đồng hồ Anh. Đây là cụm kể từ gom người học tập thao diễn mô tả một hành vi hoặc sự khiếu nại xẩy ra trước hoặc sau 1 thời điểm hoặc một hành vi không giống vô vượt lên trước khứ, lúc này hoặc sau này. Trong nội dung bài viết này, người sáng tác tiếp tục hỗ trợ cho tất cả những người học tập những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng về chân thành và ý nghĩa, cấu hình và cách sử dụng của By the time vô giờ đồng hồ Anh, cũng tựa như những cảnh báo Lúc dùng cấu hình này, cơ hội phân biệt By the time với when/until và một vài từ/cụm kể từ kèm theo với By the time. Cuối nội dung bài viết, người học tập rất có thể thực hiện một vài bài xích tập luyện áp dụng nhằm ôn lại kiến thức và kỹ năng của tôi.

Key Takeaways

Bạn đang xem: công thức by the time

By the time có một hành vi hoặc sự khiếu nại xẩy ra trước hoặc sau đó 1 sự khiếu nại hoặc thời khắc không giống, tùy nằm trong vô thì được dùng.

Cấu trúc công cộng của By the time như sau: By the time + mệnh đề 1/cụm danh kể từ, mệnh đề 2.

Mệnh đề hoặc cụm danh kể từ theo dõi sau By the time rất có thể ở ngẫu nhiên thì này, tùy nằm trong vô chân thành và ý nghĩa và văn cảnh của câu.

Những lỗi thông thường gặp gỡ Lúc dùng By the time

 • Nhầm lẫn lộn thân thuộc thì lúc này hoàn thành xong và thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong khi sử dụng với By the time.

 • Bỏ qua chuyện vết phẩy sau mệnh đề chứa chấp By the time.

 • Sử dụng thì lúc này hoàn thành xong mang lại mệnh đề chứa chấp By the time.

 • Sử dụng cấu hình By the time nhằm thao diễn mô tả một hành vi xẩy ra ngay lập tức sau đó 1 hành vi không giống.

Phân biệt By the time và When.

 • By the time nhấn mạnh vấn đề rằng hành vi hoặc sự khiếu nại vô mệnh đề chứa chấp By the time xẩy ra trước hành vi hoặc sự khiếu nại vô mệnh đề chủ yếu. When chỉ bảo rằng nhị hành vi hoặc sự khiếu nại xẩy ra đồng thời hoặc thường xuyên nhau.

 • Khi người sử dụng với thì lúc này hoàn thành xong, By the time chứng tỏ rằng hành vi hoặc sự khiếu nại vô mệnh đề chủ yếu tiếp tục xẩy ra trước 1 thời điểm hoặc một hành vi không giống vô sau này. When chỉ bảo rằng nhị hành vi hoặc sự khiếu nại tiếp tục xẩy ra vô sau này.

Phân biệt By the time và Until.

 • By the time thể hiện nay một hành vi, vấn đề tiếp tục kết thúc giục Lúc với cùng một hành vi, vấn đề không giống chính thức. Until thể hiện nay một hành vi, vấn đề kế tiếp ra mắt cho tới Lúc với cùng một hành vi, vấn đề không giống xẩy ra.

 • By the time dùng để làm bảo rằng một hành vi hoặc vấn đề vẫn hoặc tiếp tục hoàn thành xong trước 1 thời điểm hoặc một hành vi hoặc vấn đề không giống. Until dùng để làm bảo rằng một hành vi hoặc vấn đề tiếp tục cho tới 1 thời điểm hoặc một hành vi hoặc vấn đề không giống và tiếp sau đó ngừng lại hoặc thay cho thay đổi.

Một số từ/cụm kể từ lên đường với By the time

 • Các trạng kể từ chỉ thời hạn như tomorrow, next week, next year, etc.

 • Các danh kể từ chỉ thời hạn như morning, afternoon, evening, night, etc.

 • Các cụm kể từ chỉ thời hạn như this time next week, this time last year, etc.

By the time là gì?

Theo tự điển Merriam-Webster, By the time đem nghĩa “at the time (vào thời điểm)”, “when (khi)”. By the time được dùng để làm có một hành vi hoặc sự khiếu nại xẩy ra trước hoặc sau đó 1 sự khiếu nại hoặc thời khắc không giống, tùy nằm trong vô thì được dùng. By the time là 1 cơ hội diễn tả hữu ích nhằm thể hiện nay quan hệ thân thuộc nhị hành vi hoặc sự khiếu nại trong mỗi thời khắc không giống nhau. Người học tập rất có thể dùng cấu hình này với những thì không giống nhau nhằm chỉ ra rằng Lúc một điều gì này đã xẩy ra hoặc tiếp tục xẩy ra tương quan cho tới một điều gì ê không giống. Ví dụ:

 • By the time he finishes his homework, it will be midnight. (Khi anh ấy thực hiện xong xuôi bài xích tập luyện về mái ấm thì vẫn chính là nửa tối.)

 • She will be tired by the time she arrives. (Cô ấy tiếp tục mệt rũ rời lúc tới điểm.)

Cấu trúc và cách sử dụng By the time vô giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc công cộng của By the time như sau:

By the time + mệnh đề 1/cụm danh kể từ, mệnh đề 2.

Mệnh đề hoặc cụm danh kể từ theo dõi sau By the time rất có thể ở ngẫu nhiên thì này, tùy nằm trong vô chân thành và ý nghĩa và văn cảnh của câu. Tuy nhiên, với một vài cấu hình thịnh hành của việc dùng thì với by the time.

Khi một sự khiếu nại ở lúc này và sự khiếu nại ê ở sau này, người học tập dùng thì lúc này đơn cho việc khiếu nại loại nhất (mệnh đề By the time) và thì sau này đơn cho việc khiếu nại loại nhị (mệnh đề sau mệnh đề By the time). Vấn đề này đã cho thấy rằng sự khiếu nại thứ nhất sẽ tiến hành hoàn thành xong trước việc khiếu nại loại nhị vô sau này. Ví dụ:

 • By the time he gets trang chính, he will be tired . (Anh ấy tiếp tục mệt mỏi Lúc về cho tới mái ấm.)

 • By the time I am 30, I will have my own house. (Khi tôi 30 tuổi tác, tôi sẽ có được mái ấm riêng biệt của tôi.)

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V(nguyên khuôn mẫu ko to) + …

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will + V(nguyên khuôn mẫu ko to) + …

Khi cả nhị sự khiếu nại đều ở vô sau này, người học tập dùng thì lúc này đơn cho việc khiếu nại thứ nhất (mệnh đề By the time) và thì sau này đơn hoặc thì sau này hoàn thành xong cho việc khiếu nại loại nhị (mệnh đề sau mệnh đề By the time). Vấn đề này đã cho thấy rằng cả nhị sự khiếu nại dự con kiến tiếp tục xẩy ra vô sau này tuy nhiên với cường độ chắc chắn rằng hoặc cường độ hoàn thành xong không giống nhau. Ví dụ:

 • By the time he gets trang chính, we will have dinner ready. (Khi anh ấy về mái ấm, Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục sẵn sàng xong xuôi bữa tối.)

 • By the time I am 23, I will have graduated from university. (Đến năm 25 tuổi tác, tôi tiếp tục đảm bảo chất lượng nghiệp ĐH.)

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will have + V3/ed + …

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will have + V3/ed + …

Khi cả nhị sự khiếu nại đều ở vô vượt lên trước khứ, người học tập dùng thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong cho việc khiếu nại thứ nhất (mệnh đề sau mệnh đề By the time) và thì vượt lên trước khứ đơn cho việc khiếu nại loại nhị (mệnh đề By the time). Vấn đề này đã cho thấy rằng sự khiếu nại thứ nhất và đã được hoàn thành xong trước việc khiếu nại loại nhị vô vượt lên trước khứ. Ví dụ:

 • By the time she was 25, she had graduated from university and got a good job. (Khi cô ấy 25 tuổi tác, cô ấy vẫn đảm bảo chất lượng nghiệp ĐH và với cùng một việc làm đảm bảo chất lượng.)

 • By the time they arrived at the airport, the plane had taken off. (Khi chúng ta cho tới trường bay thì máy cất cánh vẫn đựng cánh.)

By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V3/ed + …

By the time + S1 + V2/ed + …, S2 + had + V3/ed + …

Lưu ý: Khi bịa đặt mệnh đề với chứa chấp ‘by the time’ ở sau mệnh đè chủ yếu, tao ko cần thiết vết phẩy nhằm ngăn cơ hội nhị mệnh đề.

Ví dụ:

 • She will have finished her homework by the time her parents come trang chính. (Cô ấy tiếp tục hoàn thành xong bài xích tập luyện về mái ấm trước lúc cha mẹ cô ấy về.)

 • They will be married by the time we see them again. (Họ tiếp tục kết duyên trước lúc tất cả chúng ta hội ngộ chúng ta.)

Lưu ý những lỗi thông thường gặp gỡ Lúc dùng By the time

Nhầm lẫn lộn thân thuộc thì lúc này hoàn thành xong và thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong khi sử dụng với By the time. Thì lúc này hoàn thành xong được dùng để làm nói tới một hành vi hoặc sự khiếu nại vẫn xẩy ra vô vượt lên trước khứ tuy nhiên với tương quan cho tới lúc này, trong lúc thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong được dùng để làm nói tới một hành vi hoặc sự khiếu nại vẫn xẩy ra trước 1 thời điểm hoặc một hành vi không giống vô vượt lên trước khứ.

Ví dụ:

Bỏ qua chuyện vết phẩy sau mệnh đề chứa chấp By the time. Mệnh đề chứa chấp By the time là 1 mệnh đề phụ, nên cần phải có vết phẩy nhằm ngăn cơ hội với mệnh đề chủ yếu. Ví dụ:

 • By the time he came back I had already eaten. (Sai)

 • By the time he came back, I had already eaten. (Đúng)

 • Không nên dùng thì lúc này hoàn thành xong mang lại mệnh đề chứa chấp By the time, vì thế sẽ gây ra lầm lẫn về thời hạn. Ví dụ:

  • By the time she has finished her homework, it will be dark. (Sai)

  • By the time she finishes her homework, it will be dark. (Đúng)

Không nên dùng cấu hình By the time nhằm thao diễn mô tả một hành vi xẩy ra ngay lập tức sau đó 1 hành vi không giống. Trong tình huống này, người học tập nên dùng liên kể từ As soon as hoặc After. Ví dụ:

 • As soon as he arrived, he called bu. (Đúng)

 • By the time he arrived, he called bu. (Sai)

Phân biệt By the time và When/Until

Phân biệt By the time và When

Giống nhau

Cả By the time và When đều rất có thể được dùng để làm nối nhị mệnh đề về nhị hành vi hoặc sự khiếu nại xẩy ra vô và một khoảng tầm thời hạn. Ví dụ:

 • When I arrived, he was having dinner. (Khi tôi cho tới, anh ấy đang được bữa tối.)

 • By the time I arrived, he was having dinner. (Đến khi tôi cho tới, anh ấy đang được bữa tối.)

Khác nhau

By the time nhấn mạnh vấn đề rằng hành vi hoặc sự khiếu nại vô mệnh đề chứa chấp By the time xẩy ra trước hành vi hoặc sự khiếu nại vô mệnh đề chủ yếu. When chỉ bảo rằng nhị hành vi hoặc sự khiếu nại xẩy ra đồng thời hoặc thường xuyên nhau. Ví dụ:

 • When I got trang chính, she left. (Khi tôi về mái ấm, cô ấy lên đường.)

 • By the time I got trang chính, she had left. (Đến khi tôi về mái ấm, cô ấy đã từng đi.)

Khi người sử dụng với thì lúc này hoàn thành xong, By the time chứng tỏ rằng hành vi hoặc sự khiếu nại vô mệnh đề chủ yếu tiếp tục xẩy ra trước 1 thời điểm hoặc một hành vi không giống vô sau này. When chỉ bảo rằng nhị hành vi hoặc sự khiếu nại tiếp tục xẩy ra vô sau này. Ví dụ:

 • When she arrives, I will have finished cooking. (Khi cô ấy cho tới, tôi tiếp tục nấu nướng xong xuôi.)

 • By the time she arrives, I will have finished cooking. (Trước Lúc cô ấy cho tới, tôi tiếp tục nấu nướng xong xuôi.)

Phân biệt By the time và Until

Giống nhau

Cả By the time và Until đều rất có thể được dùng để làm chỉ 1 thời điểm kết thúc giục của một hành vi hoặc sự khiếu nại. Ví dụ:

 • I will stay here until you come back. (Tôi tiếp tục ở phía trên cho tới khi chúng ta trở lại.)

 • By the time you come back, I will have left. (Trước khi chúng ta trở lại, tôi vẫn tách lên đường rồi.)

Khác nhau

By the time chỉ 1 thời điểm ví dụ, trong lúc Until có một khoảng tầm thời hạn kéo dãn kể từ 1 thời điểm đó cho tới 1 thời điểm không giống. Ví dụ:

 • I will wait until 10 o’clock. (Tôi tiếp tục đợi cho tới 10 giờ.)

 • By the time it is 10 o’clock, I will have gone. (Đến 10 giờ, tôi tiếp tục tách lên đường.)

By the time dùng để làm bảo rằng một hành vi hoặc vấn đề vẫn hoặc tiếp tục hoàn thành xong trước 1 thời điểm hoặc một hành vi hoặc vấn đề không giống. Until dùng để làm bảo rằng một hành vi hoặc vấn đề tiếp tục cho tới 1 thời điểm hoặc một hành vi hoặc vấn đề không giống và tiếp sau đó ngừng lại hoặc thay cho thay đổi. Ví dụ:

 • By the time he woke up, she had already left. (Lúc anh tỉnh mới lớn cô đã từng đi rồi.) => Cô ấy vẫn tách lên đường trước lúc anh ấy thức dậy.)

 • He slept until she came back. (Anh ấy ngủ cho tới Lúc cô ấy trở lại.) => Anh ấy ngủ và tiếp sau đó ngừng ngủ Lúc cô ấy trở lại.

Một số từ/cụm kể từ lên đường với By the time

Một số kể từ hoặc cụm kể từ lên đường với by the time là:

Các trạng kể từ chỉ thời hạn như tomorrow, next week, next year, etc. Ví dụ:

 • By the time tomorrow comes, I will be ready. (Tôi tiếp tục sẵn sàng Lúc ngày mai đến)

Các danh kể từ chỉ thời hạn như morning, afternoon, evening, night, etc. Ví dụ:

 • By the time night falls, we will have reached our destination. (Vào khi tối xuống, tất cả chúng ta sẽ tới điểm.)

Các cụm kể từ chỉ thời hạn như this time next week, this time last year, etc.

 • Ví dụ: By this time next year, I will have left Vietnam. (Vào thời điểm đó năm tiếp theo, tôi tiếp tục tách ngoài VN.)

Bài tập luyện cấu hình by the time

Hãy hoàn thành xong những câu sau bằng phương pháp người sử dụng cấu hình By the time với thì phù hợp:

 1. By the time she ________ (call) bu, I ________ (already/leave) the office.

 2. By the time we ________ (get) vĩ đại the tiệc ngọt, everyone ________ (go) trang chính.

 3. By the time he ________ (graduate), he ________ (study) for six years.

 4. By this time next year, I ________ (finish) my degree.

 5. By the time she ________ (be) back, we ________ (clean) the house.

Đáp án:

 1. By the time she called bu, I had already left the office. (Đến khi cô ấy gọi tôi, tôi vẫn tách văn chống.)

 2. By the time we got vĩ đại the tiệc ngọt, everyone had gone trang chính. (Đến khi Cửa Hàng chúng tôi cho tới buổi tiệc, quý khách vẫn về mái ấm.)

 3. By the time he graduated, he had studied for six years. (Đến khi anh ấy đảm bảo chất lượng nghiệp, anh ấy vẫn học tập vô sáu năm.)

 4. By this time next year, I will have finished my degree. (Đến thời điểm hiện nay năm tiếp theo, tôi vẫn hoàn thành xong công tác học tập của tôi.)

 5. By the time she is back, we will have cleaned the house.(Khi cô ấy về bên, Cửa Hàng chúng tôi vẫn lau chùi mái ấm cửa ngõ.)

  Xem thêm: thi thử lý thuyết b2 600 câu

Tổng kết

Qua nội dung bài viết này, người học tập và đã được học tập về cấu hình và cách sử dụng cấu trúc By the time vô giờ đồng hồ Anh. Cấu trúc By the time rất có thể lên đường với những thì không giống nhau, tùy nằm trong vô chân thành và ý nghĩa của câu. Người học tập cũng được phân biệt cấu hình By the time với when và until, nhị cụm kể từ với nghĩa tương tự động tuy nhiên với sự khác lạ về kiểu cách người sử dụng và cấu hình. Hình như, người học tập cũng được biết một vài lỗi thông thường gặp gỡ Lúc dùng cấu hình By the time và cơ hội xử lý bọn chúng. Cuối nằm trong, nhằm tổ hợp và đánh giá kiến thức và kỹ năng của tôi, người học tập rất có thể rèn luyện một vài bài xích tập luyện về cấu hình By the time.


Trích dẫn mối cung cấp tham lam khảo

“By the time.” Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/by%20the%20time. Accessed 14 Aug. 2023.
"By the Time + CLAUSE." English Grammar Profiler, 14 Feb. 2021, englishgrammar.pro/by-the-time-present-simple/. Accessed 14 Aug. 2023.