công thức ancol

Ancol là group phù hợp hóa học cơ học có không ít phần mềm vô cuộc sống thường ngày gần giống la vật liệu vô phát hành công nghiệp. Vậy Ancol là gì? Công thức của ancol là gì? Ancol với Điểm sáng đặc thù lý hóa như vậy nào? Cách pha chế và phần mềm của ancol đi ra sao? Cùng VIETCHEM trả lời những yếu tố này nhé.

Bạn đang xem: công thức ancol

1. Định nghĩa Ancol là gì? 

Ancol là tên thường gọi của tập thể nhóm phù hợp hóa học cơ học với chứa chấp group –OH link thẳng với vẹn toàn tử cacbon no. Do bại group -OH hay còn gọi là group chức ancol. 

Công thức cộng đồng của ancol là R(OH)n với n là số bất ngờ, ≥ 1 và R là gốc hidrocacbon. Trong khi với ancol no, đơn chức, mạch hở tao với CTCT cộng đồng là CnH2n+2O (n ≥ 1). 

ancol-la-gi

Ancol là gì? 

2. Phân loại Ancol

Tùy vô những Điểm sáng tuy nhiên ancol được phân trở nên nhiều loại không giống nhau:

2.1. Dựa vô Điểm sáng gốc hidrocacbon

 • Ancol no (liên kết với ankyl no). Ví dụ như CH3-OH, C3H7-OH,…
 • Ancol ko no (mạch hở hoặc mạch vòng). Ví dụ như CH3-CH=CH-CH2-OH, CH2=CH-CH2-OH,…
 • Ancol thơm (liên kết với vẹn toàn tử cacbon no nằm trong mạch nhánh của vòng benzen). Ví dụ như C6H5-CH2-OH…

2.2. Dựa vô bậc C

Ancol còn phân loại theo dõi bậc, được phân thành 3 group chính:

 • Ancol bậc 1: Nhóm -OH gắn kèm với với C chỉ link với cùng 1 C không giống.

Ví dụ như ethanol:

cau-truc-ethanol

Ethanol - Ancol bậc 1

 • Ancol bậc 2: Nhóm -OH gắn kèm với với C chỉ link với 2 C không giống.

Ví dụ như isopropanol:

isopropanolIsopropanol - Ancol bậc 2
 • Ancol bậc 3: Nhóm -OH gắn kèm với với C chỉ link với 3 C không giống.

2.3. Dựa vô số gốc -OH

Ancol được phân trở nên 2 group chính:

 • Ancol đơn chức: CH3-OH, C2H5-OH...
 • Ancol nhiều chức: HO-CH2-CH2-OH...

3. Cách gọi thương hiệu ancol

Ancol hoàn toàn có thể được gọi thương hiệu theo dõi thương hiệu thông thường gọi hoặc thương hiệu IUPAC. 

3.1 Tên thông thường gọi

Công thức: Tên thông thường gọi = Ancol (rượu) + Tên gốc ankyl + ic

Ví dụ CH3-OH: Ancol metylic, CH3-CH2-CH2-OH: Ancol butylic.

Ngoài đi ra một trong những ancol mang tên đặc biệt quan trọng như:

 • H2OH-CH2OH: Etilenglicol.
 • CH2OH-CHOH-CH2OH: Glixerin hoặc còn được gọi là Glixerol.
 • CH3-CH(CH)3-CH2-CH2OH: Ancol Isoamylic

3.2 Tên danh pháp (Tên IUPAC)

Công thức: Tên thay cho thế = Tên gọi hidrocacbon ứng + Chỉ số chỉ địa điểm group OH + ol.

Trong đó: 

 • Mạch chủ yếu của Ancol là mạch cacbon lâu năm nhất link với group -OH. 
 • Các vẹn toàn tử cacbon được đặt số trật tự kể từ phía ngay gần group -OH rộng lớn.

Ví dụ: CH3CH2OH: Ethanol.

          CH3CH(CH3)CH2OH: 2-methyl propan-2-ol. 

4. Tính hóa học đặc thù của ancol là gì?

Xem thêm: tỉ lệ nào sau đây là tỉ lệ thu nhỏ

Một số đặc thù cần thiết của ancol như sau:

4.1 Tính hóa học vật lý

 • Trạng thái tồn tại: Ancol với con số C không nhiều thưởng ở dạng lỏng ở nhiệt độ chừng chống, trong những khi bại ancol với con số C cao ở dạng rắn.
 • Độ nhớt: Rượu metylic, rượu etylic và rượu isopropyl là những hóa học lỏng chừng nhớt thấp với mùi hương trái khoáy cây. Các loại va cao hơn nữa như ancol chứa chấp kể từ 4 - 10 C khá nhớt và với mùi hương trái khoáy cây nặng trĩu rộng lớn.
 • Độ tan: Do kết cấu với group hydroxyl nên thực hiện mang đến ancol phân đặc biệt . Những group này hoàn toàn có thể tạo hình link hydro liên phân tử. Do bại, link hydro được tạo hình trong những phân tử nước và rượu thực hiện mang đến rượu hòa tan nội địa. Tuy nhiên, group alkyl gắn kèm với group hydroxyl với thực chất kỵ nước. Do bại, chừng hòa tan của rượu rời khi tăng độ cao thấp của tập thể nhóm alkyl. Ví dụ methanol, ethanol và propanol hoàn toàn có thể hòa tan nội địa. Butanol hòa tan vừa phải nên nội địa.
 • Nhiệt chừng sôi: Do với link hydro, ancol với Xu thế với nhiệt độ chừng sôi cao hơn nữa đối với hidrocacbon và ete ứng. Điểm sôi của rượu etanol là 78,29°C, đối với hidrocacbon hexan (69°C) và so với dietyl ete (34,6°C).

4.2. Tính hóa học hóa học

Ancol với tính acid bởi link –OH với đặc biệt tuy nhiên yếu hèn rộng lớn một ít đối với nước. Nên vẹn toàn tử H dễ dẫn đến thay cho thế hoặc tách đi ra khi nhập cuộc phản xạ chất hóa học.

Một số phản xạ chất hóa học nổi trội của ancol là:

 • Tác dụng với sắt kẽm kim loại kiềm, bazơ mạnh:
ancol-tac-dung-voi-kim-loai-kiem

Ancol thuộc tính với sắt kẽm kim loại kiềm

 • Tính hóa học đặc thù của Glixerol (C3H5(OH)3) với phản xạ đặc thù với Cu(OH)2 theo dõi phương trình như sau:

glixerol-tac-dung-voi-dong-hydroxit

Glixerol thuộc tính với Cu(OH)2

 • Phản ứng thế group -OH: Ancol với kỹ năng phản xạ với acid vô sinh nhằm thế group -OH vô phân tử.

CH3OH + HCl → CH3-Cl + H2O

 • Phản ứng tách nước: Thực hiện nay phản xạ đun ancol etylic với axit H2SO4 đặc cho tới khi nhiệt độ chừng khoảng chừng 170C tiếp tục nhận được khí etilen. 
 • Phản ứng oxy hóa: Tùy nằm trong vô cấu hình của rượu và loại tác nhân lão hóa được dùng, quy trình lão hóa ancol sẽ tạo nên đi ra những thành phầm không giống nhau. 

5. Điều chế ancol như vậy nào?

dieu-che-ruou

Điều chế ancol ethanol kể từ đường

 • Thực hiện nay dẫn xuất halogen

CnH2n+2-2k-xXx + xMOH → CnH2n+2-2k-x(OH)x + xMX

 • Cộng nước vô anken muốn tạo đi ra ancol no, đơn chức và mạch hở. Phản ứng được tuân theo dõi quy tắc nằm trong Maccopnhicop nên nếu như anken là đối xứng thì phản xạ chỉ đưa đến 1 ancol

CnH2n + H2O → CnH2n+1OH(H+)

 • Trong môi trường xung quanh kiềm tổ chức thủy phân este

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

 • Cộng H2 vô andehit hoặc xeton

RCHO + H2 → RCH2OH (Ni, to)

RCOR’ + H2 → RCHOHR’ (Ni, to)

 • Dùng hỗn hợp KMnO4 lão hóa phù hợp hóa học với nối đôi

3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

6. Ứng dụng của ancol đi ra sao ?

Ancol và đã được phần mềm kể từ lâu vô phát hành như hắn tế, công nghiệp đồ ăn... và cuộc sống. Một số rượu được dùng phổ cập bên dưới đây:

 • Ancol được sử dụng thực hiện rượu, nước giải khát.
 • Metanol: hầu hết nhằm phát hành formaldehyde và thực hiện phụ gia nhiên liệu.
 • Ethanol, hầu hết dùng mang đến thức uống với va, phụ gia nhiên liệu, dung môi.
 • Isopropyl được dùng thoáng rộng vô công nghiệp thực hiện dung môi mang đến nện và những quy trình chất hóa học.
 • 1-propanol, 1-butanol và rượu isobutyl nhằm dùng thực hiện va tẩy cọ mang đến domain authority, thực hiện dung môi vô công nghiệp và phát hành đi ra những dung môi không giống.
 • Ethylene glycol thông thường được sử dụng thực hiện hóa học chống sầm uất mang đến xe hơi và là 1 bộ phận vô hóa học lỏng thủy lực, mực in và dung môi nện.
 • Glycerol vẫn được dùng nhằm phát hành nitroglycerin, là hóa học nổ chủ yếu vô dung dịch nổ. Trong khi, nó còn giúp dung môi, hóa học lưu giữ độ ẩm, hóa học thực hiện mềm, hóa học chống sầm uất và hóa học dung dịch trơn tan nội địa. Nó được nhìn thấy trong vô số nhiều loại thành phầm, bao hàm đồ ăn, xà chống, hóa mỹ phẩm, mực in, hóa học lỏng thủy lực và dược phẩm...
 • Ancol với C6–C11 được dùng mang đến hóa học hóa mềm, ví như vô polyvinylchloride
 • Ancol rộng lớn (C12–C18) là chi phí hóa học của hóa học tẩy cọ.
 • Ngoài đi ra, nhiều ancol không giống còn được tạo nhiên liệu mang đến mô tơ như methanol, ethanol với chỉ số octan cao và lượng khí thải tạo ra ô nhiễm và độc hại thấp.
ung-dung-ancol-ethylic

Ứng dụng của ancol etylic

Trên đấy là một trong những vấn đề về ancol. Nếu với bất kể vướng mắc nào là chúng ta cũng có thể tương tác mang đến Shop chúng tôi trải qua trang web mamnonuocmoxanh.edu.vn hoặc gọi năng lượng điện thẳng qua quýt đường dây nóng 0826 010 010 nhằm cảm nhận được tư vấn thẳng tư lực lượng nhân viên cấp dưới có trách nhiệm của Shop chúng tôi. 

Xem thêm: chức năng của hệ thần kinh