cơ quan nào của liên hợp quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới

1. Hội đồng hướng dẫn an:

- Cơ quan tiền lưu giữ tầm quan trọng trọng yếu hèn trong các công việc lưu giữ chủ quyền và an toàn toàn cầu. Mọi đưa ra quyết định của Hội đồng Bản an cần được sự tán đồng của năm nước Ủy viên túc trực là Liên Xô (nay là Liên bang Nga), Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc vừa được trải qua và có mức giá trị.

Bạn đang xem: cơ quan nào của liên hợp quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới

-  Liên thích hợp quốc đem 6 phòng ban hầu hết là: Đại hội đồng, Hội đồng bảo vệ, Hội đồng kinh tế tài chính và xã hộ, Hội đồng quản ngại thác, Ban thư ký, Tòa án quốc tế. Theo Hiến chương Liên thích hợp quốc, Hội đồng bảo vệ Liên thích hợp quốc (United Nations Securiry Council) là phòng ban chỉ đạo chủ yếu trị túc trực của Liên thích hợp quốc. Đây sẽ là phòng ban cần thiết nhất của Liên thích hợp quốc. Cơ quan tiền lưu giữ tầm quan trọng trọng yếu hèn trong các công việc lưu giữ chủ quyền và an toàn toàn cầu. Hiện ni hội đồng bảo vệ bao gồm 15 nước-5 nước túc trực ko cần bầu lại (Nga, Mỹ, Anh, Pháp và TQ) và 10 nước ko túc trực với nhiệm kì hai năm (như tất cả chúng ta vẫn biết nước Việt Nam từng được bầu thực hiện ủy viên ko túc trực của hội đồng bảo vệ nhiệm kì 2008-2009). Mọi yếu tố của hội đồng bảo vệ cần được tối thiểu 9/15 số phiếu giã trở thành, nhập bại sẽ phải đem sự tán đồng của 5 nước ủy viên túc trực mới nhất có mức giá trị.

2. Chức năng của Hội đồng bảo an

Hội đồng hướng dẫn an là 1 tổ chức triển khai được những vương quốc member của Liên thích hợp quốc ủy thác nhằm lưu giữ chủ quyền và an toàn toàn cầu. 5 6 Hòa bình được hiểu là không tồn tại xung đột vũ trang nhập mối liên hệ quốc tế. An ninh được hiểu là không tồn tại xung đột, thông thường dẫn theo xung đột vũ trang.

Hội đồng hướng dẫn an đem quyền khảo sát ngẫu nhiên giành giật chấp hoặc trường hợp nào là hoàn toàn có thể dẫn theo bất hòa Một trong những vương quốc. 7

Hội đồng bảo vệ đem tác dụng đòi hỏi những mặt mày giành giật chấp xử lý những giành giật chấp quốc tế vị giải pháp chủ quyền. 8 Các giải pháp chủ quyền được nhắc nhập Hiến chương Liên Hợp Quốc là thương lượng, khảo sát, trung gian ngoan, hòa giải, trọng tài, trải qua dàn xếp tư pháp, trải qua việc dùng những thiết chế hoặc thỏa thuận hợp tác điểm, hoặc trải qua những giải pháp không giống tự những mặt mày lựa lựa chọn. 9

Hội đồng hướng dẫn an là phòng ban xác lập những ông tơ rình rập đe dọa so với chủ quyền, những hành động đánh tan chủ quyền hoặc những hành động xâm lăng và thể hiện khuyến nghị hoặc đưa ra quyết định những giải pháp nhằm mục đích lưu giữ hoặc phục sinh chủ quyền và an toàn thế giới10. Các giải pháp nhưng mà Hội đồng hướng dẫn an đem quyền đưa ra quyết định gồm những: Thứ nhất, Hội đồng hướng dẫn an đòi hỏi những nước member vận dụng những giải pháp kinh tế tài chính và những giải pháp không giống (không bao hàm dùng vũ lực), như đình chỉ toàn cỗ hoặc một trong những phần mối liên hệ kinh tế tài chính, đường tàu, mặt hàng hải, mặt hàng ko. , bưu chủ yếu, năng lượng điện báo, vô tuyến năng lượng điện và những phương tiện đi lại vận tải đường bộ không giống (cấm vận), rời đứt mối liên hệ nước ngoài phú nhằm ngăn ngừa hoặc trấn áp những hành động xâm lược11. Thứ nhì, nếu như Hội đồng hướng dẫn an xét thấy quan trọng nhằm lưu giữ hoặc phục sinh chủ quyền và an toàn, vương quốc xâm lăng nên đem hành vi quân sự chiến lược, ví dụ như dùng lực lượng thủy quân, lục quân và ko quân. Hành động này cũng bao hàm những cuộc biểu tình, những giải pháp phong lan và những hành vi không giống của thủy quân, lục quân và ko quân của những Quốc gia Thành viên Liên thích hợp quốc12. Các vương quốc member đem nhiệm vụ hỗ trợ cho tới Hội đồng hướng dẫn an những lực lượng vũ trang, tương hỗ và ngẫu nhiên phương tiện đi lại công ty nào là không giống, bao hàm cả việc fake những lực lượng của Liên Hợp Quốc trải qua cương vực của mình Lúc quan trọng nhằm lưu giữ chủ quyền và an toàn thế giới13. Các vương quốc member nên xây dựng nhiều phi team sẵn sàng đánh nhau nhằm kết hợp triển khai những sinh hoạt thực thi đua quốc tế14. Cơ quan tiền gom Hội đồng hướng dẫn an lãnh đạo Lực lượng Vũ trang Liên Hợp Quốc là Ủy ban Tham mưu đồ Quân sự, bao hàm những tham vấn trưởng của những member túc trực của Hội đồng hướng dẫn an15.

Hội đồng hướng dẫn an là phòng ban khuyến nghị kết hấp thụ những Quốc gia member mới nhất nhập Liên thích hợp quốc16 và những ĐK nhằm những Quốc gia phát triển thành member của Quy chế Tòa án Công lý Quốc tế. 17

Hội đồng hướng dẫn an triển khai những tác dụng bảo trợ của Liên thích hợp quốc trong số điểm kế hoạch. 18

Hội đồng hướng dẫn an ý kiến đề nghị Đại hội đồng bầu Tổng thư ký Liên thích hợp quốc19 và cùng theo với Đại hội đồng bầu những quan toà của Tòa án Công lý Quốc tế. 20

Hội đồng hướng dẫn an cũng đóng góp một tầm quan trọng cần thiết trong các công việc cách tân và phát triển những sinh hoạt giữ gìn chủ quyền của Liên thích hợp quốc.

3.  Thành phần của Hội đồng bảo an

Hội đồng bảo vệ bao gồm 15 ủy viên, nhập bại đem 5 ủy viên túc trực (permanent members) là Anh, Pháp, Mỹ, CHND Trung Hoa 21, CHLB Nga 22 và 10 ủy viên ko túc trực (non-permanent members) 23 được Đại hội đồng bầu rời khỏi với nhiệm kỳ hai năm. Khi bầu những ủy viên ko túc trực, Đại hội đồng cần quan trọng tính tới việc góp sức của member Liên thích hợp quốc nhập việc lưu giữ chủ quyền và an toàn toàn cầu, nhập những mục tiêu không giống của Liên thích hợp quốc tương tự Note tới việc phân bổ công bình bám theo điểm địa lý24. Việc phân bổ những ủy viên ko túc trực được quy quyết định như sau:

- Các nước Á Lục và Châu Phi : 5 ủy viên.

- Các nước Đông Âu : 1 ủy viên.

- Tây Âu và những nước khác25 : 2 ủy viên

- Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê : 2 ủy viên.

Chức vụ quản trị Hội đồng bảo vệ luân phiên mỗi tháng bám theo vần vần âm giờ Anh thương hiệu của những vương quốc member.

Thành viên nhập cuộc và chức quản trị Hội đồng bảo vệ năm 2001 được qui quyết định như sau:

Tháng Chủ tịch Thời điểm kết thúc giục nhiệm kỳ

01 Singapore 31/12/2002

02 Tunisia 31/12/2001

03 Ukraina 31/12/2001

Xem thêm: tính từ trong tiếng anh là gì

04 Vương quốc Anh Ủy viên thông thường trực

05 Hoa Kỳ Ủy viên thông thường trực

06 Bangladesh 31/12/2001

07 CHND Trung hoa Ủy viên thông thường trực

08 Colombia 31/12/2002

09 Pháp Ủy viên thông thường trực

10 Ireland 31/12/2002

11 Jamaica 31/12/2001

12 Mali 31/12/2001

Mauritius 31/12/2002

Na uy 31/12/2002

CHLB Nga Ủy viên thông thường trực

4. Thủ tục bỏ thăm bên trên Hội đồng bảo an

Mỗi ủy viên của Hội đồng bảo vệ mang trong mình 1 lá phiếu.26

Những đưa ra quyết định về những yếu tố giấy tờ thủ tục (procedural matters) được trải qua tự phiếu thuận của 9/15 ủy viên của hội đồng.27

Những đưa ra quyết định về toàn bộ những yếu tố không giống (all other matters) cần được phiếu thuận của 9/15 ủy viên hội đồng nhập bại đem phiếu thuận của toàn bộ những ủy viên túc trực Hội đồng bảo an28. Đây là qui tắc “nhất trí của những nước lớn” (great Power unanimity) nhưng mà thông thường được gọi là quyền phủ quyết (veto) của những ủy viên túc trực Hội đồng bảo vệ.

Như vậy Hiến chương qui quyết định những ủy viên túc trực Hội đồng bảo vệ đem quyền phủ quyết những đưa ra quyết định về toàn bộ những yếu tố không giống. Các yếu tố không giống được hiểu là những yếu tố ko mang ý nghĩa giấy tờ thủ tục (non-procedural matters). Vấn đề nào là được xem như là yếu tố mang ý nghĩa giấy tờ thủ tục hay là không mang ý nghĩa giấy tờ thủ tục thì ko được qui quyết định nhập Hiến chương nhưng mà thông thường tự những ủy viên túc trực đưa ra quyết định. Các yếu tố mang ý nghĩa giấy tờ thủ tục là những yếu tố được qui quyết định kể từ điều 28-32 Hiến chương, những yếu tố về lịch trình nghị sự (agenda). Vấn đề ko mang ý nghĩa giấy tờ thủ tục thông thường là yếu tố về sự việc xử lý chủ quyền những giành giật chấp quốc tế, yếu tố sử dụng vũ lực. Tóm lại, nhập tình huống biểu quyết trải qua những đưa ra quyết định tương quan cho tới những yếu tố ko mang ý nghĩa giấy tờ thủ tục thì chỉ việc một ủy viên túc trực bỏ thăm chống thì đưa ra quyết định bại ko được trải qua. Tuy nhiên nhập thực tiễn, Lúc một ủy viên túc trực thể hiện một yếu tố nào là bại cần thiết biểu quyết bên trên Hội đồng bảo vệ và coi đấy là một những yếu tố mang ý nghĩa giấy tờ thủ tục tuy nhiên (các) ủy viên túc trực không giống bỏ thăm phủ quyết thì yếu tố này phát triển thành yếu tố ko mang ý nghĩa giấy tờ thủ tục và khi bại (các) ủy viên túc trực này lại đem quyền phủ quyết một lần tiếp nữa Lúc bỏ thăm trải qua bám theo qui quyết định của điều 27(3). Trường thích hợp này gọi là phủ quyết nhì lượt (double veto). Trong thời kỳ cuộc chiến tranh giá thành (1945 –1992), việc dùng quyền phủ quyết của những ủy viên túc trực như sau: Liên Xô: 114 lượt, Mỹ: 69 lượt, Anh: 30 lượt, Pháp:18 lượt, Trung Quốc: 3 lượt. Sau thời kỳ này, quyền phủ quyết không nhiều được dùng hoặc dùng một cơ hội cực kỳ giới hạn. Quyền phủ quyết của ủy viên túc trực Hội đồng bảo vệ ko được dùng trong số tình huống sau:

- Khi ủy viên túc trực là 1 mặt mày giành giật chấp sẽ không còn bỏ thăm trong các công việc xử lý giành giật chấp vị cách thức chủ quyền bên trên hạ tầng chương VI của Hiến chương.29

- Quyết quyết định của Hội đồng bảo vệ về tập trung hội nghị toàn thể nhằm xét lại Hiến chương.30

- Quyết quyết định về bầu quan toà của Tòa án quốc tế.31

Hiến chương Liên thích hợp quốc qui quyết định toàn bộ những vương quốc member Liên thích hợp quốc đồng ý thuận tình và thực hiện đưa ra quyết định của Hội đồng bảo vệ Liên thích hợp quốc32. Trong Lúc những quyết nghị hoặc đưa ra quyết định của những phòng ban không giống của Liên thích hợp quốc chỉ mang ý nghĩa hóa học khuyến nghị so với những vương quốc member thì Hội đồng bảo vệ là phòng ban có một không hai đem quyền phát hành những đưa ra quyết định có mức giá trị đề xuất so với toàn bộ những vương quốc member.

Xem thêm: câu mở rộng thành phần