cơ chế vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao là cơ chế

Câu hỏi:

31/07/2019 50,616

Bạn đang xem: cơ chế vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao là cơ chế

A. Vận trả công ty động

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hiện tượng thấm vào là:

A. Sự khuếch giã của những hóa học qua chuyện màng.

B. Sự khuếch giã của những ion qua chuyện màng.

C. Sự khuếch giã của những phân tử nước qua chuyện màng.

D. Sự khuếch giã của hóa học tan qua chuyện màng.

Câu 2:

Khi ở môi trường thiên nhiên ưu trương, tế bào bị teo vẹn toàn sinh vì

A. Chất tan khuếch giã kể từ tế bào rời khỏi môi trường

B. Chất tan khuếch giã kể từ môi trường thiên nhiên vô tế bào

C. Nước thấm vào kể từ môi trường thiên nhiên vô tế bào

D. Nước thấm vào kể từ tế bào rời khỏi môi trường

Câu 3:

Chất O2, CO2 trải qua màng tế bào vì thế phương thức

A. Khuếch giã qua chuyện lớp kép photpholipit

B. Nhờ sự biến tấu của màng tế bào

C. Nhờ kênh protein đặc biệt

D. Vận trả công ty động

Câu 4:

Môi ngôi trường đẳng trương là môi trường thiên nhiên đem mật độ hóa học tan

A. Cao rộng lớn mật độ hóa học tan vô tế bào

Xem thêm: công nghệ tế bào động vật

B. phẳng phiu mật độ hóa học tan vô tế bào

C. Thấp rộng lớn mật độ hóa học tan vô tế bào

D. Luôn ổn định định

Câu 5:

Nước được vận chuyển sang màng tế bào nhờ

A. Sự biến tấu của màng tế bào

B. Bơm protein và tiêu hao ATP

C. Sự khuếch giã của những ion qua chuyện màng

D. Kênh protein nhất là “aquaporin”

Câu 6:

Nhập bào là cách thức vận chuyển

A. Chất đem độ cao thấp nhỏ và đem năng lượng điện.

B. Chất đem độ cao thấp nhỏ và phân rất rất.

C. Chất đem độ cao thấp nhỏ và ko tan nội địa.

D. Chất đem độ cao thấp rộng lớn.

Câu 7:

Cho những nhận định và đánh giá sau về sự vận trả những hóa học qua chuyện màng tế bào. Nhận tấp tểnh này sai?

A. CO2 và O2 khuếch giã vô vào tế bào qua chuyện lớp kép photpholipit

B. Các phân tử nước thấm vào vô vào tế bào nhờ kênh protein nhất là “aquaporin”

C. Các ion Na+, K+ vô vào tế bào bằng phương pháp biến tấu của màng sinh chất

D. Glucozo khuếch giã vô vào tế bào nhờ kênh protein xuyên màng

Xem thêm: (a b)^2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK