cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là

Bạn đang xem: cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là

Cơ chế đột biến đột vươn lên là cấu hình NST là

A. thực hiện đứt, gãy NST, thực hiện tác động cho tới quy trình nhân song ADN, tiếp thích hợp hoặc trao thay đổi chéo cánh không được đều trong những crômatic

B. thực hiện đứt, gãy NST, thực hiện tác động cho tới quy trình nhân song ADN

C. tiếp thích hợp hoặc trao thay đổi chéo cánh không được đều trong những crômatic

D. thực hiện đứt gãy NST dẫn theo rối lọan trao thay đổi chéo

Đáp án A

Cơ chế đột biến đột vươn lên là cấu hình NST là làm những công việc đứt gãy NST tác động cho tới quy trình nhân song, tiếp thích hợp hoặc trao thay đổi chéo cánh ko cân nặng trong những chromatide.

→ Đáp án A

Nguyễn Thư những dạng mất mặt đoạn, lặp đoạn, hòn đảo đoạn, fake đoạn đều tác động cho tới quy trình tự động sao của adn . 5/1/2017

. 06/01/2017

Thanh Truc cái làm hình ảnh hưởng đến qt nhân đoi tương quan đến đb cấu trúc NST nào . 5/1/2017

. 06/01/2017

Lee Min Ho loillacather thôi được rồi,cứ nhiều năm nhất nhưng mà lựa chọn . 29/6/2016

. 30/06/2016

skyes ngu vượt lên trước -__- . 18/6/2015

Xem thêm: bảng tuần hoàn hóa học lớp 9

. 19/06/2015

nguyễn thành nhân tiep hop va vấp trao doi chéo có ak. . 2/6/2015

. 03/06/2015

Ta . 1/6/2015

. 02/06/2015

9+8+9 Chịu đựng :v nhân song adn là hạ tầng nhằm nhân song nst :3 . 1/6/2015

. 02/06/2015

9-10-9 ngochuy118 Có của nhân song à :v . 1/6/2015

. 02/06/2015

HMU-KMA 1 box +2A . 18/1/2015

. 19/01/2015

Đỗ Văn Hiếu TieuBachLongA3 nhầm . 18/1/2015

. 19/01/2015

tên họ boxx vs áo nè . 3/1/2015

. 04/01/2015

không biết nhiều năm nhất là Fang thôi . 10/5/2014

. 11/05/2014

luonghue 26exp ))) . 27/12/2013

. 28/12/2013