chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp

Cách fake câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp vô giờ đồng hồ Anh được triển khai khá đơn giản và giản dị chỉ với 4 bước. Tuy nhiên, nhiều em thông thường bị lầm lẫn và gặp gỡ nhiều lỗi sai Lúc quy đổi. Trong nội dung sau đây, Babilala tiếp tục chỉ dẫn cụ thể cơ hội fake kể từ câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp. Các em rất có thể tìm hiểu thêm nhằm hoàn thành xong đảm bảo chất lượng bài xích luyện giờ đồng hồ Anh.

1. Sự không giống nhau đằm thắm câu thẳng và câu con gián tiếp vô giờ đồng hồ Anh

Trước Lúc dò xét hiểu về kiểu cách fake câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp, những em cần thiết làm rõ được sự không giống nhau đằm thắm nhị loại câu này.

Bạn đang xem: chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp

1.1. Câu thẳng – Direct Speech

Câu thẳng là loại câu được dùng làm trần thuật lại nguyên vẹn văn điều của những người thưa. Khi thể hiện tại bên trên văn bạn dạng, câu thẳng sẽ tiến hành bịa đặt vô lốt ngoặc kép.

Ví dụ: He says: “I am a engineer”.

Sự không giống nhau đằm thắm câu thẳng và câu con gián tiếp được dùng vô giờ đồng hồ Anh
Sự không giống nhau đằm thắm câu thẳng và câu con gián tiếp được dùng vô giờ đồng hồ Anh

1.2. Câu con gián tiếp – Reported Speech

Câu con gián tiếp là câu được dùng làm trần thuật lại nội dung nhưng mà người không giống đang được thưa. Vì ko trần thuật lại nguyên vẹn văn vì thế câu con gián tiếp sẽ không còn được cho vô ngoặc kép và thông thường đứng sau “that”.

Ví dụ: My sister said that she was doing her homework.

2. Cách fake câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp

Để fake kể từ câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp những em chỉ việc ghép nội dung trần thuật vào sau cùng động kể từ trần thuật rồi triển khai một vài quy đổi về thì, đại kể từ, tân ngữ tương tự trạng kể từ chỉ xứ sở, thời hạn.

Dưới đấy là 4 bước fake kể từ câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp:

2.1. Cách 1: Lùi thì của câu

Khi fake kể từ điều thưa thẳng sang trọng điều thưa con gián tiếp, nếu như động kể từ trần thuật của câu ở thì vượt lên trước khứ thì những em cần thiết triển khai lùi động kể từ chủ yếu về vượt lên trước khứ một bậc bám theo quy tắc bên dưới đây:

 • Thì thời điểm hiện tại đơn sẽ tiến hành lùi về thì vượt lên trước khứ đơn.
 • Thì thời điểm hiện tại tiếp tục sẽ tiến hành lùi về thì vượt lên trước khứ tiếp tục.
 • Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong sẽ tiến hành lùi về thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong.
 • Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp tục lùi về thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong tiếp tục.
 • Thì vượt lên trước khứ đơn sẽ tiến hành lùi về thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong.
 • Thì vượt lên trước khứ tiếp tục lùi về thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong tiếp tục.
 • Thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong lùi về thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong tiếp tục.
 • Thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong tiếp tục lùi về thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong tiếp tục.
 • Thì sau này ngay gần lùi về thì sau này ngay gần vô vượt lên trước khứ.
 • Thì sau này đơn lùi về thì sau này đơn vô vượt lên trước khứ.
 • Thì sau này tiếp tục lùi về thì sau này tiếp tục vô vượt lên trước khứ.
 • Thì sau này hoàn thành xong lùi về thì sau này hoàn thành xong.
 • Thì sau này hoàn thành xong tiếp tục lùi về thì sau này hoàn thành xong tiếp tục vô vượt lên trước khứ.
Lùi thì Lúc fake kể từ câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp
Lùi thì Lúc fake kể từ câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp

2.2. Cách 2: Chuyển thay đổi tân ngữ, đại kể từ, tính kể từ sở hữu

Khi triển khai fake kể từ điều thưa thẳng sang trọng con gián tiếp, những em cũng cần được chú ý cho tới việc thay cho thay đổi ngôi, tân ngữ, đại kể từ tương tự tính kể từ chiếm hữu. Cụ thể:

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
YouHe, she, I, they
IShe, he
WeThey
MeHim, her
MyHer, his
MineHers, his
OurTheir
YourselfHerself, himself, myself
UsThem
YoursHer, his, their, my
MyselfHerself, himself
OurselvesThemselves

2.3. Cách 3: Thực hiện tại quy đổi những động kể từ khuyết thiếu

Khi fake kể từ câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp, những em cần thiết fake một vài động kể từ khuyết thiếu:

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
MayMight
CanCould
MustHad to
WillWould
ShallShould

2.4. Cách 4: Chuyển thay đổi những trạng kể từ chỉ xứ sở, thời gian

Các trạng kể từ chỉ xứ sở, thời hạn Lúc fake kể từ câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp cần thiết triển khai quy đổi như sau:

Câu trực tiếpCâu con gián tiếp
ThisThat
HereThere
TheseThose
TonightThat night
TodayThat day
Next weekThe following week
TomorrowThe next day/ The following day
YesterdayThe day before/ The previous day
Last weekThe week before/ The previous week
NowThen
The day after tomorrowIn 2 days’time
The day before yesterdayTwo days before
AgoBefore

3. 3 Dạng câu con gián tiếp phổ cập vô giờ đồng hồ Anh

3.1. Câu tường thuật con gián tiếp

Đây là loại câu được ghi chép lại kể từ câu trần thuật thẳng tuy nhiên ko được quăng quật vô lốt ngoặc kép. Với dạng câu con gián tiếp này, những em cũng cần được quy đổi về đại kể từ, tân ngữ, thì của động kể từ tương tự trạng kể từ chỉ vị trí, thời hạn.

Cấu trúc câu tường thuật con gián tiếp: S + said/said đồ sộ sb that/told sb that + Clause

Ví dụ: “I am going đồ sộ Da Nang next month”, she said.

-> She said that she was going đồ sộ Da Nang the following month.

Xem thêm: karaoke gợi nhớ quê hương

3.2. Câu chất vấn con gián tiếp

 • Cấu trúc câu Hỏi Yes/No: S + asked (sb) / wondered / wanted đồ sộ know + if/whether + Clause

Ví dụ: Minh asked: “Do you love reading book?

-> Minh asked u if I loved reading book.

 • Cấu trúc câu Hỏi Wh- Questions:  S+ asked (sb) / wondered/ wanted đồ sộ know + Wh-word + S+ V (thì)

Ví dụ: “How vì thế you take the flowers?”, my mother asked.

-> My mother wanted đồ sộ know how I took the flowers.

3.3. Câu khẩu lệnh con gián tiếp

 • Cấu trúc câu khẳng định: S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O + đồ sộ V.

Ví dụ: “Please, vì thế your things.”, my mother said

-> My mother told u đồ sộ vì thế my things.

 • Câu khẩu lệnh con gián tiếp phủ định: S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O + not + đồ sộ V.

Ví dụ: “Don’t get dirty in the rain.”, he said đồ sộ his son.

-> He told his son not đồ sộ get dirty in the rain.

GIẢI PHÁP GIÚP CON:

Giỏi giờ đồng hồ Anh hơn hẳn rộng lớn chúng ta bè, trong cả Lúc phụ huynh ko biết giờ đồng hồ Anh. Với sự sát cánh đồng hành của thầy cô Ban Giáo vụ người Việt, con cái tự học tập dễ dàng dàng.

Cam kết trả 100% học tập phí nếu như con cái ko tiến bộ cỗ sau 3 mon học tập tập:

4. Một số lỗi thông thường gặp gỡ Lúc thực hiện bài xích luyện fake câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp

Khi vận dụng cơ hội fake câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp trong những bài xích luyện giờ đồng hồ Anh, nhiều em học viên thông thường phạm phải những lỗi bên dưới đây:

Xem thêm: trường sĩ quan lục quân 1

4.1. sát dụng sai cấu hình câu con gián tiếp

Nhiều em luôn luôn đem toan rằng toàn bộ những câu trần thuật kể từ thẳng sang trọng con gián tiếp sẽ tiến hành diễn tả với “tell, say,…”. Tuy nhiên thực tiễn những câu con gián tiếp dạng thắc mắc hoặc câu khẩu lệnh sẽ có được cấu hình diễn tả riêng rẽ.

Một số lỗi sai thông thường gặp gỡ Lúc thực hiện bài xích luyện fake kể từ câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp
Một số lỗi sai thông thường gặp gỡ Lúc thực hiện bài xích luyện fake kể từ câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp

4.2. Mệnh đề được trần thuật ko lùi thì

Đây là lỗi cơ bạn dạng nhưng mà thật nhiều em gặp gỡ cần Lúc fake kể từ câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp. Mặc cho dù lỗi này sẽ không tác động cho tới chân thành và ý nghĩa, nội dung của lời nói. Tuy nhiên, vô bài xích đánh giá hoặc bài xích ganh đua giờ đồng hồ Anh, nếu như phạm phải lỗi ngữ pháp này những em sẽ ảnh hưởng trừ điểm.

Cách fake câu thẳng sang trọng câu con gián tiếp khá đơn giản và giản dị, những em chỉ việc vận dụng 4 bước được nêu bên trên. Tuy nhiên, vô quy trình thực hiện bài xích cần thiết chú ý nhằm tách phạm phải một vài lỗi cơ bạn dạng và bị rơi rụng điểm “oan”. Chúc những em trở nên công!