chu vi kí hiệu là gì

Chu vi là một trong định nghĩa cần thiết nhập toán học tập và hình học tập, và nó được dùng nhằm đo lường và tính toán và giám sát và đo lường những tính chất và độ dài rộng của những hình học tập. Vậy chu vi ký hiệu là gì? Công thức tính chu vi hình học tập như vậy nào? Hãy nằm trong Dinhnghia.com.vn dò la hiểu qua quýt nội dung bài viết sau đây nhé!

Chu vi ký hiệu là gì?

Chu vi là khoảng cách đo kể từ điểm chính thức của một hình tới điểm kết đôn đốc của hình cơ. Đối với hình nhiều giác, chu vi được xem vì chưng tổng chừng lâu năm những cạnh. Tuy nhiên với những hình không tồn tại cạnh thì chu vi sẽ tiến hành tính vì chưng công thức hoặc đo lối xung quanh diện tích S hình phẳng phiu này.

Bạn đang xem: chu vi kí hiệu là gì

Với nhiều giác và những hình phẳng phiu thông thườn, chu vi được kí hiệu là chữ “c”. Chu vi của hình tròn trụ sẽ sở hữu kí hiệu nổi trội rộng lớn là chữ “C”.

Chu vi ký hiệu là gì?
Chu vi ký hiệu là gì?

Chu vi và phương pháp tính chu vi hình nhập toán học

Chu vi và phương pháp tính chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn trụ hoặc lối tròn trĩnh là đường biên giới số lượng giới hạn của hình tròn trụ. Chu vi hình tròn trụ vì chưng 2 lần bán kính (d) nhân với số pi hoặc vì chưng nhị thứ tự nửa đường kính (r) nhân với số pi.

Công thức: C = d.π hoặc C = 2.r.π

Trong đó:

 • C là chu vi của hình tròn trụ.
 • d là 2 lần bán kính của hình tròn trụ.
 • r là nửa đường kính của lối tròn trĩnh.
 • π có mức giá trị sấp sỉ với 3,14. Số pi được khái niệm là tỷ trọng của chu vi hình tròn trụ.

Ví dụ: Tính chu vi của một cái bánh xe pháo với nửa đường kính 1,5m.

Giải

Áp dụng công thức tính chu vi hình tròn trụ, tao với chu vi hình tròn trụ là:

C = 2.r.π = 2.1,5.3,14 = 9,42(m)

Công thức chu vi hình tròn
Công thức chu vi hình tròn

Chu vi và phương pháp tính chu vi hình chữ nhật

Theo như khái niệm về chu vi, tao hoàn toàn có thể dàng hiểu rằng phương pháp tính chu vi của hình chữ nhật được xem là tổng tứ cạnh của hình chữ nhật ấy hoặc chiều lâu năm nằm trong chiều rộng lớn nhân 2.

Công thức: C = 2(a+b)

Trong đó:

 • C là chu vi của hình chữ nhật.
 • a là chiều lâu năm.
 • b là chiều rộng lớn.

Ví dụ: Tính chu vi cái bánh hình chữ nhật lúc biết chiều lâu năm những cạnh thứu tự là 5cm và 2cm.

Giải

Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật, tao với chu vi cái bánh hình chữ nhật là:

C = 2(a+b) = 2(5+2) = 14(cm)

Chu vi và phương pháp tính chu vi hình vuông:

Tương tự động như hình chữ nhật, hình vuông vắn với 4 cạnh cân nhau và 4 góc vì chưng 90 chừng , chính vì thế chu vi của hình vuông vắn được xem vì chưng tổng 4 cạnh của hình vuông vắn ấy hoặc vì chưng một cạnh nhân 4.

Công thức: C = 4.a

Trong đó:

 • C là chu vi của hình vuông vắn.
 • a là chừng lâu năm một cạnh của hình vuông vắn.

Ví dụ: tường chừng lâu năm cạnh của tấm biển hình vuông vắn vì chưng 6cm. Tính chu vi hình vuông vắn của tấm biển cơ.

Giải

Sử dụng công thức tính chu vi hình vuông vắn, tao với chu vi của tấm biển hình vuông vắn là:

C = 4.a = 6.4 = 24(cm)

Chu vi và phương pháp tính chu vi hình chữ nhật
Chu vi và phương pháp tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi và phương pháp tính chu vi hình tam giác

Theo quy tắc tính chu vi, chu vi của hình của tam giác cũng tiếp tục là tổng của 3 cạnh nằm trong lại, mặc dù cho có không ít loại tam giác không giống nhau như tam giác thông thường, tam giác vuông, tam giác đều, tam giác cân nặng, tam giác tù, tam giác nhọn và tam giác vuông cân nặng.

Công thức chung: C = a+b+c

Xem thêm: công thức tính tiền điện

Trong đó: a,b,c thứu tự là 3 cạnh của tam giác.

Đối với những tam giác đặc biệt quan trọng thì công thức hoàn toàn có thể chuyển đổi ngắn ngủn gọn gàng hơn:

 • Tam giác vuông(tam giác với cùng một góc vuông): C = a+b+h (với h là độ cao của hình tam giác, nối kể từ đỉnh xuống lòng hình).
 • Tam giác đều(tam giác với phụ vương cạnh vì chưng nhau): C = a.3
 • Tam giác cân(tam giác với nhị cạnh vì chưng nhau): C = 2.a+c hoặc C = 2b+c

Ví dụ: Cho biết một viên gạch men hình tam giác:

 • Có phụ vương cạnh thứu tự là: 2cm,3cm,4cm
 • Có phụ vương cạnh cân nhau và bằng: 3cm
 • Có 2 cạnh cân nhau bằng: 2cm và cạnh sót lại vì chưng 5cm

Giải

Áp dụng công thức tính chu vi hình tam giác, tao với chu vi của viên gạch men hình tam giác là:

C = a+b+c = 2+3+4 = 9(cm)

Vì viên gạch men hình tam giác với 3 cạnh cân nhau nên tao hoàn toàn có thể suy đi ra đó là hình tam giác đều, chính vì thế chu vi của viên gạch men hình tam giác đều là:

C = a.3 = 3.3 = 9(cm)

Với viên gạch men với nhị cạnh cân nhau, tam giác này là tam giác cân nặng, tao với chu vi của viên gạch men hình tam giác cân nặng là:

C = 2.a+c = 2.2+5 = 9(cm)

Chu vi và phương pháp tính chu vi hình tam giác
Chu vi và phương pháp tính chu vi hình tam giác

Chu vi và phương pháp tính chu vi hình bình hành

Hình bình hành là một trong tứ giác với 2 cặp cạnh đối tuy nhiên song và cân nhau. Vì vậy theo đòi quy tắc tính chu vi thì chu vi của hình bình hành sẽ tiến hành tính vì chưng tổng chừng lâu năm của những cạnh.

Công thức: C = 2(a+b)

Trong đó:

 • C là chu vi của hình bình hành.
 • a và b: Là chừng lâu năm của nhị cạnh bất kì ở kề nhau của hình bình hành.

Ví dụ: Tính chu vi của một miếng bánh hình bình hành lúc biết chừng lâu năm của những cạnh a = 4cm, b = 8cm.

Giải

Áp dụng công thức tính chu vi hình bình hành, tao với chu vi của miếng bánh hình bình hành là:

C = 2(a+b) = 2(4+8) = 24(cm).

Chu vi và phương pháp tính chu vi hình bình hành
Chu vi và phương pháp tính chu vi hình bình hành

Chu vi và phương pháp tính chu vi hình thang

Hình thang là một trong tứ giác lồi với cặp cạnh lòng tuy nhiên tuy nhiên. Hình như hình thang còn tồn tại những tình huống đặc biệt quan trọng như hình thang vuông và hình thang cân nặng. Tuy nhiên công thức tính chu vi của hình thang tiếp tục vì chưng tổng tứ cạnh của hình thang cơ.

Công thức: C = a+b+c+d

Trong đó:

 • C là chu vi của hình thang.
 • a,b,c,d thứu tự là chừng lâu năm của hình thang.

Ví dụ: Tính chu vi hình thang lúc biết chừng lâu năm của lòng rộng lớn là 10 centimet, lòng nhỏ là 8cm và chừng lâu năm 2 cạnh mặt mũi thứu tự là 6cm và 9cm.

Giải

Sử dụng công thức tính chu vi của hình thang, tao với chu vi của hình thang là:

Xem thêm: present simple and present continuous

C = a+b+c+d = 10+8+6+9 = 33(cm).

Chu vi và phương pháp tính chu vi hình thang
Chu vi và phương pháp tính chu vi hình thang

Xem thêm:

 • Diện tích hình tròn trụ và công thức tính diện tích S hình tròn
 • Công thức tính chừng lâu năm cung tròn: Lý thuyết và Bài tập
 • Định nghĩa hình vuông vắn là gì? Công thức tính chu vi, diện tích S hình vuông

Hy vọng nội dung bài viết bên trên trên đây tiếp tục giúp cho bạn vấn đáp được thắc mắc chu vi ký hiệu là gì và nắm vững một trong những công thức tính chu vi hình học tập. Nếu với vướng mắc về chủ thể chu vi hình học tập hãy nhằm lại thắc mắc bên dưới phần phản hồi của bài bác, Dinhnghia.com.vn tiếp tục tương hỗ trả lời cho chính mình. Chúc chúng ta luôn luôn học tập thiệt tốt!