chủ nghĩa phát xít là gì

Đây là một trong nội dung bài viết cơ bạn dạng. Nhấn vô phía trên nhằm hiểu biết thêm vấn đề.

Bách khoa toàn thư há Wikipedia

Bạn đang xem: chủ nghĩa phát xít là gì

Benito Mussolini (trái) và Adolf Hitler (phải), nhị thủ lĩnh phân phát xít.
Bài viết lách nằm trong một trong những phần của loại bài xích về
Chủ nghĩa dân tộc

Hình trở thành dân tộc

 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa thời Trung Cổ
 • Quốc ca
 • Quốc huy
 • Quốc kỳ
 • Quốc hoa
 • Quốc ngữ
 • Quốc gia dân tộc
 • Biểu tượng quốc gia
 • Bảo vật quốc gia
 • Quốc thụ

Giá trị cốt lõi

 • Trung thành
 • Độc lập
 • Chủ nghĩa yêu thương nước
 • Quyền tự động quyết
 • Đoàn kết

Các thể loại

 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa châu Phi
 • Alt-right
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa tầm thường
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa thong manh quáng
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa tư sản
 • Chủ nghĩa Sô vanh
  • Chủ nghĩa Sô vanh phúc lợi
  • Chủ nghĩa Sô vanh hiếu chiến
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa công dân
  • American
  • Indian
  • Ireland
 • Chủ nghĩa nằm trong sản dân tộc
 • Chủ nghĩa hủ lậu dân tộc
 • Chủ nghĩa yêu thương nước lập hiến
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa văn hóa
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa Internet (Internet-nationalism)
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa sinh thái
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa kinh tế
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa tộc người
  • Chủ nghĩa nhiều nguyên vẹn tộc người (ethno-pluralism)
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa châu Âu
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa bành trướng
 • Chủ nghĩa phân phát xít (Chủ nghĩa quốc xã)
 • Integral
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa cánh miêu tả (Chủ nghĩa dân túy cánh tả)
 • Moderate
 • Musical
 • Liberal
 • Chủ nghĩa thần túng dân tộc
 • Chủ nghĩa vô chính phủ nước nhà dân tộc
 • Chủ nghĩa Bolshevik dân tộc
 • National syndicalist
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa mới
 • Chủ nghĩa tân dân tộc
 • Pan-
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa nhiều nguyên
 • Chủ nghĩa dân túy cánh hữu
 • Post-
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa chủng tộc
  • Nhật Bản
  • Ả Rập
  • Triều Tiên
  • Chủ nghĩa dân tộc bản địa domain authority trắng
  • Chủ nghĩa dân tộc bản địa domain authority đen
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa tôn giáo
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa tài nguyên
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa cơ hội mạng
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa lãng mạn
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa công nghệ
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa lãnh thổ
 • Chủ nghĩa xuyên quốc gia
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa đặc biệt đoan

Tổ chức

Danh sách những tổ chức triển khai dân tộc bản địa công ty nghĩa

Vấn đề liên quan

 • Anationalism
 • Anti-nationalism
 • Phong trào chống toàn thế giới hóa
 • Chống công ty nghĩa đế quốc
 • Tôn giáo dân sự
 • Chủ nghĩa nằm trong đồng
 • Chủ nghĩa toàn cầu (Cosmopolitanism)
 • Di cư ko tự động nguyện (Diaspora politic)
 • Chủ nghĩa vị chủng (hay công ty nghĩa duy dân tộc)
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa và giới tính
 • Chủ nghĩa toàn thế giới (Globalism)
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa và thuật chép sử
 • Cộng đồng tưởng tượng
 • Chủ nghĩa đế quốc
 • Chủ nghĩa quốc tế (Internationalism)
 • Chủ nghĩa bình phục lãnh thổ
 • chủ nghĩa trang phương (Localism)
 • Thờ ơ dân tộc bản địa (National indifference)
 • Nghiên cứu vớt công ty nghĩa dân tộc
 • Chủ nghĩa bạn dạng địa bài xích ngoại
 • Phân biệt chủng tộc
 • Chủ nghĩa phục thù địch (Revanchism)
 • Lễ hội
 • Nguyên tắc hỗ trợ (Subsidiarity)
 • Chủ nghĩa Trump
 • Bài ngoại
 • x
 • t
 • s
Một phần của loạt bài xích về Chính trị
Chính trị đảng phái

Phổ chủ yếu trị

Cánh tả
  • Cực tả
  • Trung lừa lọc thiên tả
Trung gian
  • Trung lừa lọc thiên tả
  • Trung lừa lọc cung cấp tiến
  • Trung lừa lọc thiên hữu
Cánh hữu
  • Trung lừa lọc thiên hữu
  • Cực hữu

Ý thức hệ/Cương lĩnh

 • Vô trị
 • Cộng sản
 • Xã hội
 • Dân công ty xã hội
 • Tự do
 • Tự vì thế ý chí
 • Cộng hòa
 • Tiến bộ
 • Nguyên hợp
 • Dân chủ
 • Dân túy
 • Toàn cầu
 • Quốc tế
 • Môi trường
 • Xanh
 • Đường lối loại ba
 • Bảo thủ
 • Bảo hoàng
 • Quân chủ
 • Dân tộc (quốc gia)
 • Nhà nước
 • Tư bản
 • Phát xít
 • Đế quốc

Hệ thống đảng phái

 • Phi đảng phái
 • Đơn đảng
 • Đảng ưu thế
 • Lưỡng đảng
 • Đa đảng

Liên minh đảng phái

 • Đảng thay cho quyền
 • Đảng đối lập
 • Đảng nhiều số
 • Đảng thiểu số
 • Chính phủ liên hiệp
 • Mặt trận những đảng phái
 • x
 • t
 • s
Một phần của loạt bài xích về Chính trị
Các dạng chủ yếu phủ
Danh sách những dạng chủ yếu phủ

Nguồn gốc quyền lực

Dân công ty (nhiều người cai trị)
 • Demarchy
 • Trực tiếp
 • Tự do
 • Đại nghị
 • Xã hội
 • Xã hội công ty nghĩa
 • Khác

Đầu sỏ (ít người cai trị)
 • Bán dân chủ
 • Chế phỏng quý tộc
 • Lão nhân
 • Đạo tặc
 • Kritarchy
 • Nhân tài
 • Noocracy
 • Đảng trị
 • Tài phiệt
 • Quân trị
 • Kỹ trị
 • Thần quyền

Chuyên quyền (một người cai trị)
 • Despotism
 • Độc tài
 • Độc tài quân sự
 • Bạo chúa

Vô trị (không ai cai trị)
 • Vô trị
 • Không căn nhà nước

Tư tưởng quyền lực

 • Quân chủ
 • Cộng hoà
(các hệ tư tưởng xã hội–chính trị)
 • Tuyệt đối
 • Lập hiến
 • Pháp gia
 • Đại nghị
 • Cộng hòa lập hiến
 • Tổng thống
 • Bán tổng thống
 • Xã hội công ty nghĩa

 • Chuyên chế
 • Tự do
(các hệ tư tưởng xã hội–kinh tế)
 • Vô trị
 • Thực dân
 • Cộng sản
 • Despotism
 • Phát xít
 • Phong con kiến châu Âu
 • Xã hội công ty nghĩa
 • Toàn trị

 • Tôn giáo
 • Phi tôn giáo
 • Quốc giáo
 • Nhà nước thế tục

 • Quốc tế
 • Địa phương
(các hệ tư tưởng văn hoá–địa lý)
 • Thành bang
 • Tổ chức quốc tế
 • Quốc gia dân tộc
 • Chính phủ thế giới
 • Chủ nghĩa dân tộc
 • Chủ nghĩa quốc tế
 • Chủ nghĩa toàn cầu

Cấu trúc quyền lực

Chủ nghĩa đơn nhất
 • Nhà nước đơn nhất
 • Đế quốc
 • Thân vương vãi quốc

Quốc gia phụ thuộc
 • Quốc gia liên kết
 • Danh sách cương vực phụ thuộc
 • Nước tự động trị (Anh)
 • Bảo hộ
 • Chính phủ bù nhìn
 • Quân vương vãi bù nhìn
 • Quốc gia vệ tinh
 • Thuộc địa tự động trị
 • Quốc gia phụ lưu
 • Quốc gia đệm
 • Nước chư hầu
 • Phó vương vãi quốc

Chủ nghĩa liên bang
 • Bang liên
 • Phân quyền
 • Liên bang

Quan hệ quốc tế
 • Cường quốc nhỏ
 • Cường quốc vùng
 • Trung cường quốc
 • Đại cường quốc
 • Siêu cường quốc
 • Cường quốc siêu cấp

Đơn vị hành chính

Liên quan
 • Chế phỏng lai
 • Dân công ty thụt lùi
 • Dân công ty hoá
 • x
 • t
 • s

Chủ nghĩa phân phát xít là một trong hệ tư tưởng chủ yếu trị và trào lưu chủ yếu trị đặc biệt hữu đặc thù vì chưng sức khỏe độc tài, chống chế, đàn áp trái lập, và sự liên kết mạnh mẽ và tự tin thân ái xã hội và tài chính, nổi trội nhất là ở châu Âu vô vào đầu thế kỷ đôi mươi.[1][2][3] Số đông đúc vô cơ, mong muốn trả vương quốc lên bên trên về lịch sử hào hùng, văn hóa truyền thống, sinh học tập tốt nhất, toàn bộ là dựa vào động lực của lòng trung thành với chủ, và mong muốn tạo ra một xã hội cộng đồng của vương quốc được kêu gọi.[4] Rất nhiều Điểm sáng được quy mang đến công ty nghĩa phân phát xít vì chưng nhiều học tập fake không giống nhau, tuy nhiên những nhân tố sau thông thường được coi như cấu thành: công ty nghĩa dân tộc bản địa hẹp hòi, công ty nghĩa tư bạn dạng, công ty nghĩa độc tài quân sự chiến lược, công ty nghĩa binh phiệt, công ty nghĩa chống nằm trong, công ty nghĩa liên minh, công ty nghĩa toàn trị, công ty nghĩa chuyên nghiệp chế[5], công ty nghĩa phân biệt chủng tộc, ngăn chặn công ty nghĩa tự tại và công ty nghĩa Cộng sản. Có thật nhiều giành cãi trong những học tập fake về thực chất của công ty nghĩa phân phát xít và những loại trào lưu chủ yếu trị và những chính phủ nước nhà tuy nhiên rất có thể bị gọi là phân phát xít. Trên thực tiễn công ty nghĩa phân phát xít ở Ý, điểm khởi điểm của chính nó, không giống với ở Đức, hoặc "chủ nghĩa phân phát xít" ở Nhật, ở Tây Ban Nha, và một vài điểm không giống, và cũng giống như các trào lưu phân phát xít mới nhất cải cách và phát triển ở châu Âu lúc bấy giờ, đánh giá những góc cạnh tài chính, thủ pháp giành cơ quan ban ngành, cương lĩnh, tư tưởng, quy mô núi sông,... tuy vậy với điểm cộng đồng là gắn kèm với niềm tin dân tộc bản địa.

Xem thêm: môi trường tự nhiên là gì

Phát xít với xuất xứ đầu tiên bên trên Ý, còn mang tên gọi là Fasium. Lúc đầu tổ chức triển khai này chỉ mất phụ vương người, từng người nên lên đường tuyên truyền công ty nghĩa này mang đến phụ vương người không giống và lại nối tiếp như thế, nên cả tổ chức triển khai trở thành vững mạnh. điều đặc biệt người được tuyên truyền sau ko biết mặt mày những người dân chỉ huy to hơn bản thân.

Từ nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Chủ nghĩa phát xít với xuất xứ kể từ Fasces (tiếng Latinh), Fascismo (tiếng Ý), Fasciste (tiếng Pháp), Fascist (tiếng Anh), tức là hoặc group.

Câu chuyện chính thức kể từ thời Servius Tullius (578-535 BC), vua (Rex) loại sáu của La Mã cổ. Servius gả đàn bà của tôi mang đến con cái của nhà vua loại 5, Tarquinius. Tuy nhiên cô đàn bà của Servius là một trong người vô nằm trong tham lam lam và ko quan tâm bất kể một phương pháp đạo đức nghề nghiệp nào là. Chính cô này đang được xui Tarquinius xông vô Viện Nguyên Lão nhằm cướp ngôi của thân phụ bản thân và xua đuổi thân phụ bản thân thoát ra khỏi ngai rồng vàng. Tệ rộng lớn, Servius đã trở nên thịt vì chưng một group người theo dõi mệnh lệnh của Tarquinius lúc về cung. Sau Lúc đăng quang, Tarquinius thực hiện đầy đủ từng chuyện ác tạo nên cuồng nộ vô dân bọn chúng. Cuối nằm trong, người nam nhi ở trong phòng buôn từng bị Tarquinius thịt bị tiêu diệt đang được lôi kéo quần chúng. # nổi dậy và giành lại quyền điều hành quản lý tổ quốc. Sau sự vụ chủ nghĩa này, Rome không thể ngôi vua nữa tuy nhiên quần chúng. # bầu đi ra nhị người hàng đầu gọi là Quan chấp chủ yếu. Vị quan lại chấp chủ yếu thông thường với những thị vệ (vệ sĩ) theo dõi hầu, từng thị vệ vác theo dõi bản thân một bó can (là một bó bao gồm nhiều que gỗ), thân ái bó can được buộc chặt với một chiếc rìu dùng làm trừng trị những người dân thực hiện sai pháp lý vì chưng những hình trừng trị thân xác và xử tử.[6][7]. Tuy nhiên, đấy là một quy mô hết sức dân công ty và văn minh đối với những quy mô ở thời cổ kính vì chưng với nhị vị Quan chấp chủ yếu với quyền bính ngang nhau, thời hạn chấp chủ yếu chỉ là 1 trong năm và nếu như người dân với chủ ý sự không tương đồng với Quan chấp chủ yếu thì rất có thể thể hiện Hội đồng Nhân dân hoặc Viện nguyên vẹn lão. Bó can tuy nhiên người thị vệ vác theo dõi bản thân được gọi là Fasces.

Ý nghĩa đại diện của bó que là sức khỏe trải qua sự thống nhất: một que mộc thì đơn giản bị bẻ gãy tuy nhiên một bó mộc thì đặc biệt khó khăn nhằm bẻ gãy.[8] Từ cơ những hình tượng tương tự động đã và đang được những trào lưu phân phát xít không giống tế bào phỏng theo dõi. Ví dụ như hình tượng bó thương hiệu của Đảng phân phát xít Falange Tây Ban Nha. Biểu tượng bó can cũng rất có thể là

 • Biểu trưng mang đến sang trọng hoặc pháp luật của giai cung cấp cai trị.
 • Tượng trưng mang đến quyền lực tối cao của hero hàng đầu Nhà nước.
 • Biểu tượng của cơ quan ban ngành hành chủ yếu quần chúng. #. Ví dụ con cái lốt của Thượng nghị viện Hoa Kỳ vẫn tồn tại dùng hình tượng bó gậy nhằm thực hiện hình thay mặt đại diện mang đến pháp luật của riêng rẽ Viện này. Từ Fascismo cũng khá được dùng làm chỉ những tổ chức triển khai chủ yếu trị bên trên Ý như fasci, tương tự động với công đoàn và phường hội.

Định nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Các căn nhà sử học tập, khoa học tập chủ yếu trị, và những học tập fake không giống đang được có không ít giành cãi xoay xung quanh thực chất bất ngờ của công ty nghĩa phân phát xít. [9] Kể kể từ những năm 90, những học tập giả tỉ Stanley Payne, Roger Eatwell, Roger Griffin và Robert O. Paxton đang được đạt được sự đồng tình mạnh mẽ và tự tin về những triết lý cốt lõi của công ty nghĩa. Mỗi dạng của công ty nghĩa phân phát xít với sự khác lạ. Vấn đề này thực hiện mang đến nó có không ít khái niệm Lúc thì vượt lên trước rộng lớn Lúc thì vượt lên trước hẹp.[10][11]

Griffin tấp tểnh nghĩa:

"[Fascism is] a genuinely revolutionary, trans-class size of anti-liberal, and in the last analysis, anti-conservative nationalism. As such it is an ideology deeply bound up with modernization and modernity, one which has assumed a considerable variety of external forms vĩ đại adapt itself vĩ đại the particular historical and national context in which it appears, and has drawn a wide range of cultural and intellectual currents, both left and right, anti-modern and pro-modern, vĩ đại articulate itself as a toàn thân of ideas, slogans, and doctrine. In the inter-war period it manifested itself primarily in the size of an elite-led "armed party" which attempted, mostly unsuccessfully, vĩ đại generate a populist mass movement through a liturgical style of politics and a programme of radical policies which promised vĩ đại overcome a threat posed by international socialism, vĩ đại kết thúc the degeneration affecting the nation under liberalism, and vĩ đại bring about a radical renewal of its social, political and cultural life as part of what was widely imagined vĩ đại be the new era being inaugurated in Western civilization. The core mobilizing myth of fascism which conditions its ideology, propaganda, style of politics and actions is the vision of the nation's imminent rebirth from decadence." [12]

Còn theo dõi Paxton thì công ty nghĩa phân phát xít là:

"a size of political behavior marked by obsessive preoccupation with community decline, humiliation or victimhood and by compensatory cults of unity, energy and purity, in which a mass-based tiệc ngọt of committed nationalist militants, working in uneasy but effective collaboration with traditional elites, abandons democratic liberties and pursues with redemptive violence and without ethical or legal restraints goals of internal cleansing and external expansion." [13]

Được dịch là: "một kiểu dáng của hành động chủ yếu trị được ghi lốt vì chưng nguyệt lão bận tâm ám ảnh với việc suy thoái và phá sản của xã hội, sự sỉ nhục hoặc thèm khát vị thế và vì chưng sự tôn thờ bù đậy của liên kết, tích điện và sự trong sáng, vô cơ một Đảng của những binh lực dân tộc bản địa khẳng định, thao tác làm việc vô sự hiệp tác khó khăn nhằn tuy nhiên hiệu suất cao với những tinh tuý truyền thống lịch sử, kể từ quăng quật tự tại dân công ty và theo dõi xua đuổi với đấm đá bạo lực tương trợ và không tồn tại tiềm năng giới hạn về đạo đức nghề nghiệp, pháp luật của khai trừ nội cỗ và không ngừng mở rộng mặt mày ngoài."[13]

Hình thành[sửa | sửa mã nguồn]

Có nhiều ý kiến không giống nhau về nguyên vẹn nhân dẫn tới việc trỗi dậy của công ty nghĩa phân phát xít. Trong số đó với 1 ý kiến nhận định rằng công ty nghĩa phân phát xít Ý Thành lập là một trong sự đáp lại những thất bại của nền dân công ty, công ty nghĩa tự tại và công ty nghĩa Marx. Những công ty nghĩa này được nhìn nhận là với thiên thiên về công ty nghĩa cá thể và toàn thế giới hóa, thực hiện tổn sợ hãi cho tới vương quốc. Và công ty nghĩa phân phát xít Lúc này đã tự động xưng bản thân là việc thay cho thế căn bạn dạng mang tính chất vương quốc mang đến công ty nghĩa bolshevik. Dù vậy, này lại đem nhiều đặc thù của công ty nghĩa bolshevik như: núi sông Đảng trị; quyền đưa ra quyết định theo dõi hầu hết và hoạt động cỗ vũ kể từ giai cung cấp vô sản đặc biệt quan trọng Lúc nhiều cựu binh về bên kể từ cuộc chiến tranh lại nên đương đầu với nàn thất nghiệp và những yếu tố tài chính khác; núi sông trấn áp nền tài chính và những nghành nghề dịch vụ không giống của xã hội; sùng bái lãnh tụ... Chủ nghĩa phân phát xít đã lấy đi ra quy mô công ty nghĩa tập luyện thể và quốc hữu hóa những doanh nghiệp độc quyền, tương đương đối đầu với công ty nghĩa Marx vì thế nhận định rằng công ty nghĩa này ngăn chặn công ty nghĩa vương quốc và công ty nghĩa yêu thương nước.[14][15] Hannah Arendt nhận định rằng Liên Xô bên dưới thời Stalin lẫn lộn nước Đức bên dưới thời Hitler đều là những núi sông toàn trị vô cơ núi sông nỗ lực khuyến khích toàn thể dân bọn chúng liên kết trong công việc tương hỗ hệ tư tưởng, những tiềm năng ở trong phòng nước đi kèm theo với việc trấn áp ko nhân nhượng so với những sinh hoạt lên đường ngược lại tiềm năng ở trong phòng nước; mặt khác là việc trấn áp toàn vẹn những ban ngành quyền lực tối cao núi sông (lập pháp, hành pháp, tư pháp, công an, quân group...); sự tinh chỉnh ở trong phòng nước so với những tổ chức triển khai quần bọn chúng như công đoàn làm việc, những ban ngành truyền thông đại bọn chúng, những hạ tầng học tập thuật, những hạ tầng tôn giáo như thánh địa, những tổ chức triển khai chủ yếu trị như thể những đảng phái chủ yếu trị.[16] Trotsky nhận định rằng nếu như không tồn tại Stalin thì cũng không tồn tại Hitler[17]. Benito Mussolini từng là chỉ huy của Đảng Xã hội Ý còn Hitler học tập cơ hội tuyên truyền và tổ chức triển khai của những người dân dân công ty xã hội Đức và gọi là tổ chức triển khai chủ yếu trị của tôi là Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội công ty nghĩa.

Tư tưởng[sửa | sửa mã nguồn]

Là sản phẩm cuộc bạo loàn của giai cung cấp đái tư sản, vì thế nó bị chèn lấn thân ái giới đại tư sản và trào lưu người công nhân. Vì vậy nó ko mang tính chất hóa học giải hòa áp bức, bất công tuy nhiên nó chỉ mang tính chất hóa học hùn giới đái tư sản dễ dàng thở rộng lớn vô cuộc đấu giành của giới đại tư sản (bóc lột) và giai cung cấp người công nhân (bị tách bóc lột) tuy nhiên ko sớm hoặc muộn giới đái tư sản có khả năng sẽ bị mách bảo nhảy vô cuộc. Tuy nhiên nó ko tạm dừng ở đặc điểm của cuộc cách mệnh đái tư sản, nó thể hiện nay ý thức phi lý của trái đất đã trở nên bóp méo, trở thành ngu si kéo theo những tư tưởng ảo tưởng tuy nhiên coi cơ là việc thiệt và cần được đấu giành triển khai nó. Nhà sử học tập người Italia, Dele Piane, gọi công ty nghĩa phân phát xít là "cuộc phản cách mệnh triệt để"; còn L. Longo thì coi này là "một trong mỗi hình hài phản cách mệnh triệt để".

Xem thêm: 50g bằng bao nhiêu ml

Đặc điểm[sửa | sửa mã nguồn]

Chủ nghĩa phân phát xít Thành lập vô toàn cảnh rủi ro khủng hoảng tài chính, sự thất trận của một vài vương quốc (Đức) tổn sợ hãi niềm kiêu hãnh dân tộc bản địa, những nguy cơ tiềm ẩn của những cuộc cách mệnh túc trực vì thế phân hóa xã hội thâm thúy, sự yếu hèn xoàng của những nền dân công ty đại nghị trước nguy cơ tiềm ẩn của công ty nghĩa Cộng sản, hoặc vô chính phủ nước nhà, những nguy cơ tiềm ẩn xâm lấn của những nền văn minh phía bên ngoài, cho nên vì thế công ty nghĩa phân phát xít với 1 mức độ mê hoặc so với dân bọn chúng ở một vài vương quốc trong mỗi thực trạng xã hội chắc chắn. Các Điểm sáng cơ bạn dạng của chính nó rất có thể được thể hiện nay góc nhìn chính:

 • Xây dựng một Nhà nước triệu tập hùng cường nhằm ứng phó những nguy cơ tiềm ẩn bạo loàn và những nguy cơ tiềm ẩn xâm lăng kể từ phía phía bên ngoài, thủ chi dân công ty, núi sông một Đảng phân phát xít bắt quyền
 • Xây dựng một quân group hùng cường, những sĩ quan lại quân group với 1 địa điểm chủ yếu trị cần thiết theo dõi khuôn của công ty nghĩa binh phiệt
 • Đàn áp toàn bộ những trào lưu cánh miêu tả như công ty nghĩa xã hội, công ty nghĩa Cộng sản, công ty nghĩa công đoàn, công ty nghĩa vô chính phủ nước nhà,...(mà chúng ta cho rằng thực hiện tổn sợ hãi cho tới vương quốc, núi sông hoặc dẫn tới việc bất ổn), những tư tưởng dân công ty hoặc những yên cầu số lượng dân sinh.
 • Thủ chi tài chính thị ngôi trường, đặt điều toàn cỗ nền tài chính bên dưới sự trấn áp ngặt nghèo núi sông, đáp ứng mang đến núi sông và vương quốc, tuy nhiên ko xóa khỏi giai cung cấp tuy nhiên phía toàn bộ giai cung cấp thao tác làm việc phụng sự mang đến vương quốc, mất mát những quyền hạn hoặc yên cầu cá thể, khơi gợi một sự liên kết bên trên hạ tầng của một trật tự động xã hội với phân hóa và nếp sinh sống kỷ luật
 • Khêu khêu niềm tin yêu thương nước phụng sự Tổ quốc của tất cả dân tộc bản địa, khích động tư tưởng dân tộc bản địa, ngăn chặn những dân tộc bản địa mà người ta cho rằng thực hiện tổn sợ hãi cho tới quyền lợi dân tộc bản địa chúng ta (như người Do Thái ở Đức,..)
 • Đưa đi ra những giải pháp theo thứ tự lấy lòng của những đẳng cấp không giống nhau vô xã hội, thông thường trước không còn là đẳng cấp trung lưu, tiếp sau đó cho tới tư sản và vô sản, dân cày (đây ko nên Điểm sáng riêng rẽ với của công ty nghĩa phân phát xít tuy nhiên ko thể thiếu)
 • Đưa đi ra những luận điệu đem sắc tố của công ty nghĩa sô vanh hoặc công ty nghĩa bá quyền (nhưng chỉ mất một vài nước), đặt điều dân tộc bản địa trước những nguy cơ tiềm ẩn bị tàn phá hoặc xâm lấn, phục sinh lại một vài truyền thống lịch sử bị quên khuấy nhằm mục đích xác minh tư tưởng dân tộc bản địa, khích động những tư tưởng phân biệt sắc (chủng) tộc một cơ hội đặc biệt đoan

Tuy nhiên công ty nghĩa phân phát xít vẫn hoặc tạo nên giành cãi, vì thế với trào lưu với một vài Điểm sáng như là với công ty nghĩa phân phát xít tuy nhiên ko toàn cỗ. Một số trào lưu phân phát xít hoặc được gán là phân phát xít vẫn sinh hoạt ở một vài nước tuy nhiên Điểm sáng cơ bạn dạng hình thức của chính nó là ngăn chặn người nhập cảnh một cơ hội đặc biệt đoan, hoặc những dân tộc bản địa thiểu số ở nước chúng ta (như người Hồi giáo ở một vài nước châu Âu,...) thông thường được theo dõi dõi ngặt nghèo, tuy vậy một vài có những lúc nổi lên như 1 lực lượng chủ yếu trị rộng lớn.

Về cơ bạn dạng công ty nghĩa phân phát xít trước không còn là một trong trào lưu dân tộc bản địa đặc biệt đoan, và là một trong dạng "cánh hữu cơ hội mạng", nhằm ngăn chặn cánh miêu tả. Nguồn gốc quyền lực tối cao Nhà nước là vương quốc, dân tộc bản địa, bên dưới bàn tay tạo nên hóa Thượng đế, khác hoàn toàn cơ hội giải thích quyền lực tối cao Nhà nước kể từ phát sinh tư hữu và phân hóa giai cung cấp của những người dân Cộng sản. Tư tưởng phân phát xít trái lập trọn vẹn với công ty nghĩa vô chính phủ nước nhà.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Chủ nghĩa thực dân
 • Chủ nghĩa tự động do
 • Chủ nghĩa tư bản
 • Chủ nghĩa xã hội
 • Chủ nghĩa dân túy

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Paxton (2004), pp. 32, 45, 173; Nolte (1965) p. 300.
 2. ^ “fascism”. Merriam-Webster Online. Truy cập ngày 22 mon 8 năm 2017.
 3. ^ Peter Davies; Derek Lynch (2002). The Routledge Companion vĩ đại Fascism and the Far Right. Routledge. tr. 1–5.
 4. ^ Kevin Passmore, Fascism: A Very Short Introduction, pages 25-31. Oxford University Press, 2002
 5. ^ "collectivism." Encyclopædia Britannica. 2007. Encyclopædia Britannica Online. 12 Jan. 2007 <http://www.britannica.com/eb/article-9024764> "Collectivism has found varying degrees of expression in the 20th century in such movements as socialism, communism, and fascism."; Grant, Moyra. Key Ideas in Politics. Nelson Thomas 2003. p. 21; De Grand, Alexander. Italian Fascism: Its Origins and Development. U of Nebraska Press. p. 147 "Nationalism, statism, and authoritarianism culminated in the cult of the Duce. Finally, collectivism was important...Despite general agreement on these four themes, it was hard vĩ đại formulate a definition of fascism..."
 6. ^ New World, Websters (2005). Webster's II New College Dictionary. Houghton Mifflin Reference Books. ISBN 0618396012.
 7. ^ Payne, Stanley (1995). A History of Fascism, 1914-45. University of Wisconsin Press. ISBN 0299148742.
 8. ^ Doordan, Dennis Phường (1995). In the Shadow of the Fasces: Political Design in Fascist Italy. The MIT Press. ISBN 0299148742.
 9. ^ Gregor, A. James (2002). Phoenix: Fascism in Our Time. Transaction Publishers. ISBN 0765808552.
 10. ^ Payne, Stanley G (1983). Fascism, Comparison and Definition. University of Wisconsin Press. ISBN 0299080641.
 11. ^ Griffiths, Richard (2000). An Intelligent Person's Guide vĩ đại Fascism. Duckworth.
 12. ^ Roger Griffin, The palingenetic core of generic fascist ideology Lưu trữ 2008-09-10 bên trên Wayback Machine, Chapter published in Alessandro Campi (ed.), Che cos'è il fascismo? Interpretazioni e prospettive di ricerche, Ideazione editrice, Roma, 2003, pp. 97–122.
 13. ^ a b Paxton, Robert (2005). The Anatomy of Fascism. Vintage Books. ISBN 1-4000-4094-9.
 14. ^ Judging Nazism and Communism, Martin Malia, The National Interest, No. 69 (Fall 2002), pp. 63-78
 15. ^ The Doctrine of Fascism, Benito Mussolini, 1932
 16. ^ Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, New York: Harcourt, Brace & Co., 1951
 17. ^ Stalin đang được vượt qua cánh miêu tả như vậy nào?, Leon Trotsky, Báo thực sự, Tháng 11/1935

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]