chú đại bi là gì

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Một phần của loại bài bác về
Phật giáo

Lịch sử

Bạn đang xem: chú đại bi là gì

 • Niên phát đạt triển
 • Thích-ca Mâu-ni
 • Thập đại đệ tử
 • Phật giáo Nguyên thủy
 • Đại hội kết tập
 • Bộ phái Phật giáo
 • Phật giáo Hy Lạp hóa
 • Phật giáo qua loa Con đàng tơ lụa
 • Phật giáo suy vi ở bấm Độ
 • Phong trào Phật giáo hiện tại đại

Khái niệm

 • Pháp
 • Pháp luân
 • Trung đạo
 • Tứ diệu đế
 • Bát chủ yếu đạo
 • Ngũ uẩn
 • Vô thường
 • Khổ
 • Vô ngã
 • Duyên khởi
 • Giới
 • Tính Không
 • Nghiệp
 • Tái sinh
 • Luân hồi
 • Vũ trụ học tập Phật giáo
 • Sáu cõi luân hồi
 • Giác ngộ

Kinh điển

 • Kinh văn sơ kỳ
 • Kinh văn Đại thừa
 • Tam tạng
 • Kinh điển Pāli
 • Kinh văn Tạng ngữ
 • Kinh văn Hán ngữ

Tam học

 • Tam bảo
 • Quy y
 • Giải thoát
 • Ngũ giới
 • Ba-la-mật-đa
 • Thiền
 • Tư tưởng
 • Pháp cúng
 • Công đức
 • Niệm
 • Chánh niệm
 • Bát-nhã
 • Tứ vô lượng
 • Tam thập thất bồ-đề phần
 • Tu học
 • Cư sĩ
 • Tụng kinh
 • Hành hương
 • Trai thực

Niết-bàn

 • Tứ thánh quả
 • A-la-hán
 • Duyên giác
 • Bồ tát
 • Phật
 • Như Lai
 • Phật Mẫu

Tông phái

 • Thượng tọa bộ
 • Đại thừa
 • Kim cương thừa
 • Thiền tông
 • Tịnh phỏng tông

Ở những nước

 • Ấn Độ
 • Sri Lanka
 • Campuchia
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • Lào
 • Trung Quốc
 • Việt Nam
 • Đài Loan
 • Nhật Bản
 • Hàn Quốc
 • Triều Tiên
 • Malaysia
 • Tây Tạng
 • Bhutan
 • Mông Cổ
 • Khác (Trung Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Đại dương, Hoa Kỳ, Nga, Nepal, Tân Cương, Indonesia, Brunei ...)
 Cổng vấn đề Phật giáo
 • x
 • t
 • s
Chú đại bi được xung khắc bên trên bia. Đền Phật Đảnh Sơn Triều Thánh Tự ở thị xã Tam Nghĩa, Đài Loan. Được dựng nhập mon 6 năm 2005.

Chú Đại Bi nhắc đến điều tụng của Thanh Cảnh Quan Âm. Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài bác chú này được Bồ tát Quán Thế Âm phát âm trước một cuộc Hội loài kiến của những Phật, tình nhân tát, những thần và vương vãi. Cũng như câu Om Mani Padme Hum đặc biệt thông dụng ngày này, Đại Bi chú là chân ngôn thông dụng cùng theo với tình nhân tát Quán Thế Âm ở Đông Á, bài bác chú này thông thường được dùng làm bảo đảm an toàn hoặc nhằm thực hiện thanh tịnh, trái khoáy báo phước đức của những người trì tụng chú thiệt ko thể suy nghĩ bàn.

Tên gọi[sửa | sửa mã nguồn]

Chú Đại Bi (tiếng Phạn: महा करुणा धारनी, Mahā Karuṇā Dhāranī) hoặc Đại Bi Tâm Đà La Ni (Mahā Karuṇā-citta Dhāranī), tên thường gọi không hề thiếu Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Cha Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh Đại Bi Thần Chú, còn được gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm Đại Bi Chú (Sahasrabhuja Sahasranetra Avalokiteśvara Mahā Karuṇā Dhāranī), Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Vô Ngại Đại Bi Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Đà La Ni, Mãn Nguyện Đà La Ni, Tùy Tâm Tự Tại Đà La Ni, Cứu Khổ Đà La Ni, Diên Thọ Đà La Ni, Diệt ác ôn Thú Đà La Ni, Phá ác ôn Nghiệp Chướng Đà La Ni, Tốc Siêu Thập Địa Đà La Ni, là tên thường gọi của Thanh Cảnh Quan Âm Đại Bi Chú (tiếng Phạn: नीलकण्ठ धारनी,Nīlakaṇṭha Dhāraṇī) tên thường gọi không giống là Thanh Cảnh Đà La Ni. Tại Bán hòn đảo Triều Tiên thông thường được gọi là Thần Diệu Chương Cú Đại Đà La Ni (tiếng Triều Tiên: 신묘장구대다라니) là bài bác chú nhập "Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh" ("Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh") của Phật giáo Đại quá, sở hữu 84 câu được biên soạn vị giờ Phạn.

Nguồn gốc[sửa | sửa mã nguồn]

Trong Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh Đức Phật Đà thưa với Tôn fake A-nan-đà: "như là thần chú, có khá nhiều tên thường gọi không giống nhau: thương hiệu là Quảng Đại Viên Mãn, thương hiệu là Vô Ngại Đại Bi, thương hiệu là Cứu Khổ Đà La Ni, thương hiệu là Diên Thọ Đà La Ni, Diệt ác ôn Thú Đà La Ni, Phá ác ôn Nghiệp Chướng Đà La Ni, Mãn Nguyện Đà La Ni, Tùy Tâm Tự Tại Đà La Ni, Tốc Siêu Thập Địa Đà La Ni".

Tên của chú ý này thể hiện tại sức khỏe kể từ bi vĩ đại của Quán Thế Âm Bồ Tát mong ước niềm hạnh phúc và quyền lợi cho tới toàn bộ bọn chúng sinh, không tồn tại chướng ngại vật cho tới lòng đại bi, và thần chú này không những hoàn toàn có thể chi tiêu trừ từng tai ương, mà còn phải toàn bộ những nghiệp ác; Và nó hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu từng pháp thiện và tiến hành mong ước của từng người; rời xa từng nỗi hoảng hồn hãi ân oán hận, đức uy thần nhanh gọn lẹ lên tới mức Cõi Phật. Người ngày này được mệnh danh theo đòi thương hiệu ghi chép tắt của "Chú Đại Bi", được mệnh danh theo đòi sức khỏe kể từ bi của Bồ tát Quán Thế Âm so với toàn bộ bọn chúng sinh.

Chú này được tuyên thuyết vị 99 ức hằng hà rơi chư Phật đời quá khứ, sau nhập khi tịnh thổ của Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Như Lai, Thiên Quang Vương Tĩnh Trụ Như Lai truyền thụ cho tới Quan Thế Âm Bồ Tát "Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Đà La Ni", và bảo rằng "Thiện Nam Tử, ông nên lâu trì tâm chú này nhằm rộng lớn vì như thế không còn thảy bọn chúng sinh nhập đời ác vị lai tuy nhiên thực hiện cho tới chúng ta an vui vẻ và được sự quyền lợi lớn". Vào khi bấy giờ sau thời điểm nghe chú, Quan Thế Âm Bồ Tát đang được ở Địa Thứ Nhất, ngay lập tức siêu vượt lên cho tới Địa Thứ Tám. Vì vậy tâm sinh hoan tin vui, ngay lập tức phân phát điều thệ nguyện rằng "Vào đời vị lai, nếu như con cái hoàn toàn có thể thực hiện quyền lợi an vui vẻ cho tới toàn bộ bọn chúng sinh, thì nên khiến cho thân thuộc con cái ngay lập tức không hề thiếu ngàn tay ngàn mắt", Sau Khi phân phát nguyện hoàn thành, bên trên thân thuộc tức xung khắc đều trọn vẹn đầy đủ ngàn tay ngàn đôi mắt. Khắp những quốc phỏng nhập chục phương, đại động đất động sáu cơ hội. Chư Phật nhập chục phương đều phóng quang đãng minh vô lượng chiếu cho tới thân thuộc chiếu soi vô bờ trái đất từng chục phương.

Tuyên thuyết[sửa | sửa mã nguồn]

Chân ngôn này được trích kể từ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh. Trong kinh ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng: "Bạch đức Thế Tôn, con cái sở hữu chú Đại Bi tâm đà rời khỏi ni, ni van thổ lộ, vì như thế mong muốn cho tới bọn chúng sinh được an vui vẻ, được trừ toàn bộ bệnh dịch, được sinh sống lâu, được phong phú, được khử toàn bộ nghiệp ác tội nặng nề, được xa vời bỏ chướng nàn, được trở thành tựu toàn bộ thiện căn, được tan biến toàn bộ sự hoảng hồn hãi, được mau không hề thiếu toàn bộ những địa điểm mong chờ cầu. Cúi van Thế Tôn kể từ bi doãn hứa.", rồi tiếp sau đó phát âm Chú Đại Bi.[1]

"Bồ tát thuyết chú hoàn thành, cõi khu đất sáu phen dịch chuyển, trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác rến, chục phương chư Phật thảy đều vui vẻ mừng, thiên ma mãnh nước ngoài đạo hoảng hồn dựng lông tóc. Tất cả bọn chúng hội đều được trái khoáy hội chứng."[1]

Xem thêm: đỉnh núi cao nhất việt nam

Nội dung[sửa | sửa mã nguồn]

Phiên phiên bản giờ Việt của Chú Đại bi như sau:[2]

Thiên thủ Thiên nhãn vô lo ngại Đại bi Tâm Đà la ni

Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ domain authority. Nam tế bào a rị domain authority, bà lô yết đế thước chén bát rời khỏi domain authority, tình nhân đề tát đỏa bà domain authority, ma mãnh ha tát đỏa bà domain authority, ma mãnh ha mũ chào mào ni ca domain authority. Án. tát bàn rời khỏi trừng trị duệ, số đát mãng cầu đát lan.

Nam tế bào vớ kiết lật đỏa hắn mông a rị domain authority. Bà lô yết đế thất bụt rời khỏi lăng đà bà.
Nam tế bào mãng cầu rời khỏi cẩn trì. Hê rị ma mãnh ha bàn nhiều rơi mế. Tát bà a thả đậu du vị. A thệ dựng. Tát bà tát nhiều, mãng cầu ma mãnh bà dà ( Na ma mãnh bà tát đa). Ma trừng trị đạt đậu, đát điệt thả. Án! a bà lô hê, lô ca đế, ca rời khỏi đế, di hê rị, ma mãnh ha tình nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma mãnh rời khỏi ma mãnh rời khỏi, ma mãnh hê ma mãnh hê rị đà dựng. cu lô cu lô yết mông. phỏng lô phỏng lô trừng trị xà domain authority đế, ma mãnh ha trừng trị xà domain authority đế, đà rời khỏi đà rời khỏi, địa rị ni, thất Phật rời khỏi domain authority, dá rời khỏi dá rời khỏi. Mạ mạ trừng trị ma mãnh rời khỏi, mục đế lệ, hắn hê hắn hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a rời khỏi sâm Phật rời khỏi xá lợi, trừng trị rơi trừng trị sâm, Phật rời khỏi xá domain authority, hô lô hô lô ma mãnh rời khỏi, hô lô hô lô hê rị, tao rời khỏi tao rời khỏi, vớ rị vớ rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ tình nhân đề dạ, Bồ đà dạ tình nhân đà dạ, Di đế rị dạ, mãng cầu rời khỏi cẩn trì. địa rị sắc ni mãng cầu, Ba dạ ma mãnh mãng cầu. tao bà ha. Tất đà dạ. Ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ. tao bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn rời khỏi dạ. tao bà ha. Na rời khỏi cẩn trì. Ta bà ha. Ma rời khỏi mãng cầu rời khỏi. Ta bà ha. Tất rời khỏi tăng a mục khê domain authority, tao bà ha. Ta bà ma mãnh ha a vớ đà dạ. Ta bà ha. Giả kiết rời khỏi a vớ đà dạ. Ta bà ha. Ba đà ma mãnh yết vớ đà dạ, Ta bà ha. Na rời khỏi cẩn trì bàn đà rời khỏi dạ. Ta bà ha. Ma bà lị thắng yết rời khỏi dạ. Ta bà ha.

Nam tế bào hắc rời khỏi đát mãng cầu nhiều rời khỏi dạ domain authority, Nam tế bào a rị domain authority, bà lô yết đế, thước bàn rời khỏi dạ, Ta bà ha. Án vớ năng lượng điện đô, mạn nhiều rời khỏi, bạt đà dạ, tao bà ha.

Các phiên bản[sửa | sửa mã nguồn]

Chú Đại Bi thông thường sử dụng đó là Tâm Chú của Đức Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát (Nìlakantha Avalokite’svara Bodhisatva) hầu hết tự nhì ngài Bất Không Kim Cương và Kim Cương Trí dịch vào tầm khoảng vào giữa thế kỷ loại 6. Các phiên bản này được lưu truyền bên dưới 2 dạng là phiên bản lâu năm với phiên bản ngắn:

1) Bản lâu năm (quảng bản) được ghi nhận qua loa những bài:

 • Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni, Bất Không Kim Cương dịch.
 • Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Nễ La Kiến Tha Đà La Ni, Kim Cương Trí dịch.
 • Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Chỉ Không dịch.
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Chú, Kim Cương Trí dịch.

2) Bản cộc (lược bản) được ghi nhận qua loa những bài:

 • Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Tự Tại Vương Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Tự Tại Thanh Cảnh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Bất Không Kim Cương dịch.
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni, Bất Không dịch.
 • Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Già Phạm Đạt Ma dịch.

Do những phiên bản Chú Văn có khá nhiều loại thông ngôn nên chương cú cũng dựa trên những Kinh Văn tuy nhiên sở hữu sự khác lạ cho dù là con số câu và Phạn Ngữ.

Mỗi hình tượng của đức Quán Thế Âm tình nhân tát lại nuốm những pháp bảo như chuông loa, loa ốc, bàng bài bác, nhành dương liễu và tịnh bình,.v.v... Mỗi pháp bảo ấy đại diện cho tới 42 thủ nhãn ấn pháp của đức Quán Thế Âm ngàn tay ngàn đôi mắt.

Văn phiên bản giờ Phạn được tái mét tạo[sửa | sửa mã nguồn]

Sau đó là phần tái mét hiện tại văn phiên bản vị giờ Phạn IAST dựa vào những dự án công trình của sử gia Lê Tự Hỷ (Việt Nam)[3] và Lokesh Chandra (Ấn Độ)[4] · [5]. Nó được phân thành 18 câu sở hữu cấu tạo ngữ pháp, rất khác tình huống của văn phiên bản trả ngữ được phát âm trong những nghi hoặc lễ tôn giáo, được phân thành 84 câu, nhằm tôn trọng nhịp độ thuận theo đòi quy tấp tểnh của nghi hoặc lễ (người tao hoàn toàn có thể nhận ra rằng những thuật ngữ "dhāraī" và " mantra" được dùng luân phiên).

 • I. Lời xin chào cởi đầu:
01. Namo ratna-trayāya
02. Nama āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya mahā-sattvāya mahā-kāruṇikāya
 • II. Danh hiệu của đức Quán Tự Tại:
03. Oṃ sarva-bhayeṣu trāṇa-karāya tasya namaskṛtvā imam Āryāvalokiteśvara-stavanaṃ Nīlakaṇṭha-nāma
 • III. Sự tụng lên câu kệ về Công đức của bài bác Tâm Chú
04. hṛdayaṃ vartayisyāmi sarvārtha-sādhanaṃ śubham
05. ajeyam sarva-bhūtānām bhava-mārga-viśodhakam
 • IV. Dhāraṇī (Các câu chú):
06. Tadyathā: Om Ālokapate lokātikrānta
07. Ehi Hare mahā-bodhisattva sarpa-sarpa smara- smara mama hṛdayam
08. Kuru-kuru karma dhuru-dhuru vijayate mahā-vijayate
09. Dhara-dhara dharaṇī-rāja cala-cala mama vimala-mūrte
10. ehi ehi kṛṣṇa-sarpopavīta viṣa- viṣaṃ praṇāśaya
11. Hulu-hulu Malla hulu-hulu Hare sara-sara siri-siri suru-suru
12. Bodhiya-bodhiya bodhaya-bodhaya maitreya Nīlakaṇṭha darśanena prahlādaya manaḥ svāhā
13. siddhāya svāhā mahā-siddhāya svāhā siddhayogīśvarāya svāhā
14. Nīlakaṇṭhāya svāhā varāha-mukhāya svāhā narasiṃha-mukhāya svāhā
15. Gada-hastāya svāhā cakra-hastāya svāhā padma-hastāya svāhā
16. Nīlakaṇṭha-vyāghrāya svāhā Mahābali-Śaṅkarāya svāhā
 • V. Lời xin chào kết thúc:
17. Namo ratna-trayāya Nama āryāvalokiteśvarāya bodhisattvāya svāhā
18. Oṃ sidhyantu bầm mantra padāni svāhā.

Tụng trì công đức và lợi ích[sửa | sửa mã nguồn]

Thập ngũ địa điểm sinh tốt[sửa | sửa mã nguồn]

Nếu ai tụng trì thần chú đại bi, sẽ tiến hành 15 địa điểm sinh chất lượng.

Xem thêm: bảng chữ cái tiếng anh có bao nhiêu chữ

 1. Tùy theo đòi địa điểm sinh, thông thường gặp gỡ đấng quốc vương vãi hiền khô lành lặn.
 2. Tùy theo đòi địa điểm sinh, thông thường ở cõi nước mạnh khỏe.
 3. Tùy theo đòi địa điểm sinh, thông thường gặp gỡ thời đại chất lượng.
 4. Tùy theo đòi địa điểm sinh, thông thường gặp gỡ các bạn lành lặn.
 5. Tùy theo đòi địa điểm sinh, thân thuộc căn thông thường được không hề thiếu.
 6. Tùy theo đòi địa điểm sinh, đạo tâm nhuần nhuyễn.
 7. Tùy theo đòi địa điểm sinh, ko phạm cấm giới.
 8. Tùy theo đòi địa điểm sinh, thông thường được quyến nằm trong hòa thuận, sở hữu ân huệ.
 9. Tùy theo đòi địa điểm sinh, đồ dùng, thức ăn uống hàng ngày thông thường được không hề thiếu.
 10. Tùy theo đòi địa điểm sinh, thông thường được người kính cẩn hỗ trợ.
 11. Tùy theo đòi địa điểm sinh, tài chính châu báu không xẩy ra kẻ không giống cướp đoạt.
 12. Tùy theo đòi địa điểm sinh, những việc mong chờ cầu đều được toại nguyện.
 13. Tùy theo đòi địa điểm sinh, long thiên, thiện thần thông thường theo đòi cỗ vũ.
 14. Tùy theo đòi địa điểm sinh, thông thường được thấy Phật nghe pháp.
 15. Tùy theo đòi địa điểm sinh, lúc nghe chánh pháp ngộ giải nghĩa sâu sắc.

Thập ngũ việc bị tiêu diệt xấu[sửa | sửa mã nguồn]

Theo "Kinh Đại bi tâm Đà la ni" nếu như người tụng trì thần chú Đại Bi, thì không xẩy ra 15 việc bị tiêu diệt xấu xa, sẽ tiến hành 15 địa điểm sinh chất lượng. Việc bị tiêu diệt xấu xa là

 1. Không bị bị tiêu diệt tự đói khát khốn cay đắng.
 2. Không bị bị tiêu diệt tự gông tù tiến công đập.
 3. Không bị bị tiêu diệt vì như thế oan gia cừu địch.
 4. Không bị bị tiêu diệt thân thuộc quân trận chém làm thịt nhau.
 5. Không bị bị tiêu diệt tự cọp sói nằm trong mãnh thú tàn hoảng hồn.
 6. Không bị bị tiêu diệt vị rắn rít độc cắm.
 7. Không bị bị tiêu diệt vì như thế nước trôi lửa cháy.
 8. Không bị bị tiêu diệt vị phạm nhằm mục tiêu dung dịch độc.
 9. Không bị bị tiêu diệt tự loại sâu sắc trùng độc thực hiện hoảng hồn.
 10. Không bị bị tiêu diệt vì như thế điên loạn ham mê loàn.
 11. Không bị bị tiêu diệt tự té cây, té xuống núi.
 12. Không bị bị tiêu diệt vị người ác trù ếm.
 13. Không bị bị tiêu diệt vị lặn thần, hung thần thực hiện hoảng hồn.
 14. Không bị bị tiêu diệt vì như thế bịnh ác lâm thân thuộc.
 15. Không bị bị tiêu diệt vì như thế phi mạng tự động hoảng hồn.

Lợi ích khác[sửa | sửa mã nguồn]

Theo "Kinh Đại bi tâm Đà la ni" người tụng trì thần chú Đại bi sở hữu những quyền lợi sau:

 1. Diệt trừ được tội nặng nề nhập ngàn muôn ức kiếp tử sinh.
 2. Không bị đọa nhập 3 đàng ác, được sinh về những cõi Phật.
 3. Được vô lượng tam muội biện tài, được toàn bộ sự mong chờ cầu nhập đời lúc này, được một vừa hai phải ý. Duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm ko chí trở thành.
 4. Diệt trừ tội xâm tổn tài vật, thức ăn uống hàng ngày của thông thường trụ.
 5. Không ngay lập tức khử được tội nặng nề, cũng hoàn toàn có thể thực hiện nhân tình nhân đề về kiếp xa vời sau.
 6. Chuyển thay đổi thân thuộc gái trở thành thân thuộc trai, trở thành phái nam tử.

Nay tự tụng trì chú Đại Bi ngay lập tức được trừ khử. Tại sao thế? Bởi Khi tụng chú Đại Bi tâm đà rời khỏi ni, 10 phương đạo sư đều cho tới vì như thế thực hiện chứng tỏ, nên toàn bộ tội chướng thảy đều chi tiêu khử. Chúng sinh nào là tụng chú này, toàn bộ tội thập ác ngũ nghịch tặc, báng pháp, đập phá người, đập phá giới, phạm trai, tiêu diệt miếu tháp, trộm của tăng kỳ, thực hiện nhơ phạm hạnh, từng nào tội nham hiểm nặng nề như vậy đều được chi tiêu không còn, duy trừ một việc: kẻ tụng so với chú còn sinh lòng nghi hoặc. Nếu sở hữu sinh tâm ấy, thì tội nhỏ nghiệp nhẹ nhàng cũng ko được chi tiêu, huống chi tội nặng? Nhưng tuy rằng ko ngay lập tức khử được tội nặng nề, cũng hoàn toàn có thể thực hiện nhân tình nhân đề về kiếp xa vời sau.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Lê Tự Hỷ (2020). Chú Đại Bi. TP Hồ Chí Minh: Hồng Đức, Tu Viện Huệ Quang, 116 Hòa Bình, Phú Trung, Tân Phú.
  (và cả: Lê Tự Hỷ, Chú Đại Bi: Về Bản Phạn Văn Và Ý Nghĩa Của Chú Đại Bi).
 • Lokesh Chandra (1979). Origin of Avalokitesvara of Potala (bằng giờ Anh). New Delhi, bấm Độ: Abhinav Publications, Indira Gandhi National Centre for the Arts. tr. 21.
 • Lokesh Chandra (1988). The Thousand-armed Avalokiteśvara, Volume1 (bằng giờ Anh). New Delhi, bấm Độ: Abhinav Publications, Indira Gandhi National Centre for the Arts. tr. 303. ISBN 9788170172475. và The Thousand-armed Avalokiteśvara (archive.org Internet Archive).

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]