chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau

 • Câu hỏi:

  Chọn tuyên bố sai trong những tuyên bố sau?

  Bạn đang xem: chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau

  • A. Có thể format loại chữ, cỡ chữ cho những title và tài liệu nhập báo cáo
  • B. Lưu report nhằm dùng nhiều lần
  • C. Báo cáo tạo nên tự thuật sĩ đạt đòi hỏi về hình thức
  • D. Có thể chèn hình hình ảnh cho tới report tăng sinh động

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn C

Mã câu hỏi: 2805

Xem thêm: phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: tả con mèo ngắn gọn

CÂU HỎI KHÁC

 • Để tạo nên một report, cần thiết vấn đáp những thắc mắc gì?
 • Để thao tác với report, lựa chọn đối tượng người sử dụng này nhập bảng lựa chọn đối tượng?
 • Để tạo nên thời gian nhanh một report, thông thường chọn lựa cách này trong số cơ hội bên dưới đây:
 • Đối tượng này tại đây ko thể update dữ liệu?
 • Giả sử bảng HOCSINH bao gồm với những ngôi trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP.
 • Khi mong muốn sửa thay đổi kiến thiết report, tớ lựa chọn report rồi nháy nút:
 • Khi report đang được ở cơ chế kiến thiết, hoàn toàn có thể nháy nút này nhằm coi thành phẩm của báo cáo?
 • Khi hé một report, nó được hiển thị bên dưới dạng nào?
 • Chọn tuyên bố sai trong số tuyên bố sau?
 • Với report, tớ ko thể thực hiện được việc gì trong mỗi việc sau đây?