cho hình tam giác abc

Câu hỏi:

11/10/2020 2,041

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bạn đang xem: cho hình tam giác abc

Cho hình tam giác ABC với M là trung điểm cạnh BC; AH = 10 cm; BC = 12 centimet.

a) Diện tích hình tam giác ABM to hơn diện tích S hình tam giác AMC. …….

b) Diện tích hình tam giác ABM vị diện tích S hình tam giác AMC. …….

c) Diện tích hình tam giác ABM vị nửa diện tích S hình tam giác ABC. …….

a) Diện tích hình tam giác ABM to hơn diện tích S hình tam giác AMC. (S)

b) Diện tích hình tam giác ABM vị diện tích S hình tam giác AMC (Đ)

c) Diện tích hình tam giác ABM vị nửa diện tích S hình tam giác ABC. (Đ)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình thang ABCD đem độ cao thấp như hình vẽ. Tính:

a) Diện tích hình thang ABCD

b) Diện tích hình tam giác BEC

Xem thêm: cấu trúc câu bị động

c) Tỉ sốc của diện tích S hình tam giác BEC và diện tích S hình thang ABED.

Câu 2:

Cho hình thang vuông ABCD đem độ cao thấp như hình vẽ. Tính:

a) Diện tích hình thang ABCD;

b) Diện tích hình tam giác ABC.

Câu 3:

Cho hình chữ nhật ABCD đem AB = 4dm, AD = 3dm, AM = 2,2dm, BN = 1,4dm (như hình vẽ). Tính diện tích S hình tứ giác MNCD.

Câu 4:

Một ngôi trường hình tam giác ABC vuông ở A, cạnh AB = 60m, AC = 80m, BC = 100m. Nhà ngôi trường dành riêng một miếng hình thang đem lòng rộng lớn BC và độ cao là 30m nhằm ươm cây. Tính diện tích S phần sót lại.

Câu 5:

Một thửa ruộng hình thang có tính lâu năm 2 lòng theo thứ tự là 15,65m; 27,75m. Chiều cao vị hiệu thân thuộc lòng rộng lớn và lòng nhỏ. Hỏi:

a, Diện tích của thửa ruộng ê vị từng nào mét vuông?

b, Nếu nên người sử dụng 10% diện tích S nhằm thực hiện bờ ruộng thì diện tích S sót lại nhằm trồng lúa là từng nào mét vuông?

c, Số lượng thóc đang được chiếm được kể từ thửa ruộng này là từng nào ki-lô-gam, hiểu được cứ 1m² chiếm được 0,6kg thóc?

Câu 6:

Cho hình mặt mày. Tính diện tích S hình ABCDE. tường rằng AB và EC tuy vậy song và đem độ cao thấp như hình mặt mày.

Xem thêm: một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

Câu 7:

Một các bạn đang được người sử dụng một tờ giấy má red color hình chữ nhật đem chiều lâu năm 60 centimet, chiều rộng lớn 40 centimet nhằm rời những hình lá cờ. Mỗi lá cờ là 1 trong hình tam giác vuông đem nhị cạnh góc vuông theo thứ tự là: 10cm và 5cm. Hỏi các bạn này đã rời được không ít nhất từng nào lá cờ?