check it out là gì

Question

Cập nhật vào

Bạn đang xem: check it out là gì

albicocca

28 Thg 1 2015

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Ý

 • Tiếng Anh (Anh)

Câu chất vấn đã trở nên đóng

Câu chất vấn về Tiếng Anh (Anh)

Câu trả lời

Đọc tăng bình luận

itsjade2011

Xem thêm: karaoke gợi nhớ quê hương

28 Thg 1 2015

 • Tiếng Anh (Anh)

Check it - can be used đồ sộ say if you need đồ sộ kiểm tra something, someone will ask you đồ sộ 'check it'.
Check it out - usually a more informal way of saying 'look at this' or 'you should have a look at this'.
Check it up - isnt a term used in english, i think you may be referring đồ sộ 'check up' lượt thích a kiểm tra up the doctor's.
Hope this helps, yên ổn happy đồ sộ clarify anything 😊

albicocca

29 Thg 1 2015

 • Tiếng Nhật

Thank you very much! Your answer really helps me^o^

0 lượt thích

[Tin tức] Này bạn! Người học tập nước ngoài ngữ!

Bạn sở hữu biết phương pháp nâng cấp tài năng ngữ điệu của tớ không❓ Tất cả những gì bạn phải thực hiện là nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của mình!
Với HiNative, chúng ta cũng có thể nhờ người bạn dạng ngữ sửa nội dung bài viết của tớ không tính phí ✍️✨.

Đăng ký

Đâu là việc khác lạ thân thuộc kiểm tra it và kiểm tra it out và kiểm tra it up ?

Các thắc mắc kiểu như nhau

Các thắc mắc được khêu ý

Xem thêm: đề thi tiếng anh b1

 • Hiển thị thêm
 • Đâu là việc khác lạ thân thuộc birth month và birthday month ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thuộc place an order và make an order ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thuộc phone number và mobile number ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thuộc welcome on board và welcome aboard ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thuộc How many time và How much time ?

Newest Questions (HOT)

 • Hiển thị thêm
 • Đâu là việc khác lạ thân thuộc phiền lòng và lo lắng và thắc mắc hoảng hốt và hoảng hốt hãi ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thuộc canh và súp và hầm ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thuộc con xe xe hơi và xe cộ xe hơi ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thuộc nhằm mò mẫm chi phí và mò mẫm chi phí ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thuộc khoá học tập và khoa mục ?

Những thắc mắc mới mẻ nhất

 • Hiển thị thêm
 • Đâu là việc khác lạ thân thuộc thành phẩm và kết quả và trở thành ngược ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thuộc khủng hoảng và nguy hại ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thuộc phiền lòng và lo lắng và thắc mắc hoảng hốt và hoảng hốt hãi ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thuộc canh và súp và hầm ?
 • Đâu là việc khác lạ thân thuộc làm thế nào và thế nào ?

Câu chất vấn trước đó/Câu chất vấn tiếp theo

 • Nói câu này nhập Tiếng Anh (Mỹ) như vậy nào? table
 • Đâu là việc khác lạ thân thuộc táo bị cắn và banana ?