cây không hấp thụ trực tiếp dạng nitơ nào sau đây

Câu hỏi:

13/03/2020 3,125

Bạn đang xem: cây không hấp thụ trực tiếp dạng nitơ nào sau đây

Dạng nitơ nào là sau đây ko được cây hít vào trực tiếp?

1. NO                 2. NO2                3. NH4+               4. NO3-               5.N2 

C. 1,2,5       

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Cây chỉ hít vào thẳng 2 dạng nitơ, cơ là: NH4+ (3) và  NO3-(4). Vậy trong số dạng nitơ đang được xét, cây ko hít vào thẳng NO (1); NO2 (2) và N2 (5)  C đúng

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vật liệu DT là ADN được để lại mang đến đời sau trải qua cơ chế

A. phiên mã.                                            

B. dịch mã.

C. nhân song của ADN.             

D. điều hòa sinh hoạt của ren.

Câu 2:

Người tớ dùng một chuỗi pôlinuclêôtit với T+XA+G=0,25 làm khuôn nhằm tổ hợp tự tạo một chuỗi pôlinuclêôtit bổ sung cập nhật với chiều lâu năm vì thế chiều lâu năm của chuỗi khuôn cơ. Tính theo đuổi lí thuyết, tỉ lệ thành phần những loại nuclêôtit tự tại cần thiết hỗ trợ mang đến quy trình tổ hợp này là:

A. A+G  =20%, T+ X=80%                     

B. A+G  =25%, T+ X=75% 

C. A+G  =80%, T+ X=20%        

D. A+G  =75%, T+ X=25% 

Câu 3:

Năng lượng độ sáng mặt mũi trời đem trở nên tích điện hoá học tập ATP qua

A. quá trình quang quẻ phù hợp.                          

B. quá trình thở.

C. quá trình đồng hóa.             

D. quá trình dị hóa.

Câu 4:

Xem thêm: kể lại tâm trạng của em sau khi mắc lỗi với bạn lớp 9

Dạng đột trở nên NST nào là không nhiều tác động cho tới mức độ sinh sống và thêm phần đưa đến sự đa dạng và phong phú trong những loại vô và một loài?

A. Mất đoạn.                                           

B. Lặp đoạn.

C. Đảo đoạn.                                           

D. Chuyển đoạn tương hỗ

Câu 5:

Cơ chế thực hiện đột trở nên nhiều bội của cônsixin là

A. thực hiện ngăn trở sự tạo hình thoi vô sắc.                              

B. thực hiện tách sớm tâm động của những NST kép.

C. đình chỉ những sinh hoạt nhân song NST.   

D. ngăn chặn ko mang đến màng tế bào phân loại.

Câu 6:

Mối mối quan hệ nào là sau đây không tồn tại loại nào là với lợi?

A. Vật căn nhà - vật kí sinh                                                         

B. Hội sinh

C. Ức chế - cảm nhiễm             

D. Sinh vật này ăn loại vật khác

Câu 7:

Theo thuyết tiến bộ hóa văn minh, yếu tố đột trở nên với tầm quan trọng nào là sau đây?

A. Quy ấn định khunh hướng tiến bộ hóa.

B. Làm thay cho thay đổi tần số alen tuy nhiên ko thực hiện thay cho thay đổi bộ phận loại ren của quần thể.

C. Tạo đi ra những alen mới mẻ thực hiện đa dạng và phong phú vốn liếng ren của quần thể.

D. Cung cung cấp mối cung cấp nguyên vật liệu loại cung cấp mang đến quy trình tiến bộ hóa.

Xem thêm: các dạng toán lớp 5

TÀI LIỆU VIP VIETJACK