cây công nghiệp ở nước ta có nguồn gốc chủ yếu là

hint-header

Cập nhật ngày: 14-09-2022

Bạn đang xem: cây công nghiệp ở nước ta có nguồn gốc chủ yếu là


Chia sẻ bởi: Phạm Thuần Khánh


Cây công nghiệp ở VN đem xuất xứ hầu hết là

Chủ đề liên quan

Vùng đem con số đàn trườn thịt cải tiến và phát triển nhất ở VN là

D

Trung du và miền núi Bắc Sở.

Hai vùng cải tiến và phát triển nhất toàn quốc về chăn nuôi heo và gia cụ là

A

Đồng tự sông Hồng và Đông Nam Sở.

B

Đông Nam Sở và Đồng tự sông Cửu Long.

C

Đồng tự sông Hồng và Đồng tự sông Cửu Long.

D

Đồng tự sông Cửu Long và Trung du miền núi Bắc Sở.

Tiềm năng thuỷ năng lượng điện lớn số 1 của VN triệu tập bên trên sông nào là tại đây ?

Công nghiệp chế thay đổi thủy thủy sản của VN phân bổ hầu hết ở vùng nào là sau đây?

B

Đồng tự sông Cửu Long.

D

Trung du và miền núi Bắc Sở.

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 21 cho thấy trung tâm công nghiệp nào là sau đem ngành hóa hóa học ?

Căn cứ nhập Atlat Địa lý nước Việt Nam trang trăng tròn,hãy cho thấy tỉnh nào là tại đây đem tỉ lệ thành phần diện tích S rừng bên trên 60% đối với diện tích S toàn tỉnh ?

Căn cứ nhập Atlat địa lí nước Việt Nam trang 22,hãy cho thấy nhà máy sản xuất thủy năng lượng điện Trị An được xây đắp bên trên sông nào là sau đây?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 28,cho thấy cafe được trồng nhiều ở tỉnh nào là tại đây ?

Căn cứ nhập Atlat địa lý nước Việt Nam Việt Nam trang 21,cho thấy trung tâm công nghiệp nào là tại đây có mức giá trị phát hành công nghiệp đạt bên trên 120 ngàn tỷ vnđ trong năm 2007 ?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 18,hãy cho thấy vùng nào là tại đây trồng nhiều cây trà nhất nước ta?

C

Trung du miền núi Bắc Sở.

Dân số sầm uất đưa đến tiện nghi hầu hết nào là sau đây?

A

Lao động đầy đủ,thị ngôi trường hấp phụ to lớn.

B

Lao động đầy đủ,unique làm việc tạo thêm.

C

Thị ngôi trường hấp phụ rộng lớn,ưu thế về hấp dẫn góp vốn đầu tư quốc tế.

D

Lao động con trẻ,đem kỹ năng thu nhận thời gian nhanh khoa học tập kỹ năng.

Tác động lớn số 1 của quy trình đô thị mới cho tới sự cải tiến và phát triển tài chính VN là

A

tăng thu nhập cho tất cả những người dân.

B

làm vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính.

C

tạo nhiều việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.

D

gây mức độ xay cho tới môi trường xung quanh khu đô thị.

Phát biểu nào là tại đây không đích thị với Xu thế vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính VN hiện tại nay?

A

Tốc chừng vận động và di chuyển đang được ra mắt rất rất thời gian nhanh.

B

Hình trở thành vùng động lực cải tiến và phát triển tài chính.

C

Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa.

D

Xem thêm: thành phố đà nẵng thuộc tỉnh nào

Kinh tế Nhà nước hạn chế tỉ trọng.

Nguyên nhân hầu hết nào là tại đây thực hiện mang đến bộ phận tài chính Nhà nước thân thuộc tầm quan trọng chủ yếu nhập nền tài chính VN hiện tại nay?

A

Chiếm tỉ trọng tối đa nhập cơ cấu tổ chức GDP.

B

Nắm lưu giữ những ngành và nghành nghề dịch vụ tài chính then chốt.

C

Chi phối toàn bộ những bộ phận tài chính không giống.

D

Số lượng công ty xây dựng mới nhất tối đa.

Nguyên nhân hầu hết thực hiện tác động cho tới unique thành phầm cây lâu năm ở VN lúc này còn thấp là

A

điều khiếu nại bất ngờ không nhiều tiện nghi.

B

sử dụng vật tư nhập phát hành còn không nhiều.

C

giống cây lâu năm unique thấp.

D

cơ sở chế thay đổi nguyên vật liệu còn giới hạn.

Chăn nuôi heo cải tiến và phát triển mạnh ở Đồng tự sông Hồng tự nguyên vẹn nhân hầu hết nào là sau đây?

A

Cơ sở thực phẩm đáp ứng và thị ngôi trường rộng lớn.

B

Lao động đầy đủ và tay nghề cao.

C

Vị trí địa lí,ĐK bất ngờ tiện nghi.

D

Cơ sở hạ tầng,vật hóa học kỹ năng tiến bộ.

Nhân tố cần thiết nhất tác dụng tới sự phân bổ những hạ tầng chế thay đổi hoa màu thức ăn ở VN là

A

thị ngôi trường hấp phụ và hạ tầng.

B

nguồn nguyên vật liệu và làm việc.

C

nguồn làm việc và thị ngôi trường hấp phụ.

D

nguồn nguyên vật liệu và thị ngôi trường hấp phụ.

Nguyên nhân hầu hết nào là tại đây khiến cho cơ cấu tổ chức công nghiệp chế thay đổi hoa màu,thức ăn của VN nhiều dạng?

A

Nhiều bộ phận tài chính tham lam tài sản xuất.

B

Nguồn nguyên vật liệu bên trên địa điểm đa dạng và phong phú.

C

Nguồn làm việc được nâng cao thâm nghề ngỗng.

D

Cơ sở vật hóa học kỹ năng được tăng cấp.

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 15,khu đô thị đem quy tế bào dân sinh (năm 2007)lớn loại nhị ở Đông Nam Sở là

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang 18,cho thấy phán xét nào là tại đây không đích thị về việc phân bổ một số trong những thành phầm nông nghiệp của nước ta?

A

Chè được trồng nhiều ở Trung du và miền núi Bắc Sở,Tây Nguyên.

B

Cà phê được trồng nhiều ở những tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Sở.

C

Xem thêm: trước while dùng thì gì

Cao su được trồng nhiều ở Đông Nam Sở.và Tây Nguyên.

D

Dừa được trồng nhiều ở Đồng tự sông Cửu Long và Tây Nguyên.