câu trực tiếp gián tiếp

Trong giờ đồng hồ Anh thì câu trúc câu con gián tiếp và thẳng là phần kỹ năng và kiến thức căn phiên bản, cần thiết nhưng mà bạn phải lưu giữ. Trong nội dung bài viết này, nằm trong Langmaster đi kiếm hiểu cấu hình câu con gián tiếp, câu thẳng giống như cơ hội quy đổi câu thẳng lịch sự con gián tiếp chuẩn chỉnh xác nhất. Cùng chính thức tức thì thôi! 

1. Cấu trúc câu con gián tiếp là gì? Cấu trúc câu thẳng là gì?

Vậy cấu hình câu con gián tiếp là gì? cấu hình câu thẳng là gì? Chúng tao hãy chuồn là rõ rệt nhì định nghĩa này nhé! 

Bạn đang xem: câu trực tiếp gián tiếp

 • Cấu trúc câu thẳng (direct speech)

Đây là 1 trong lời nói đúng chuẩn lời nói của một người mô tả, bởi vậy nó còn được gọi là câu trích dẫn. 

Cấu trúc câu thẳng bao gồm: [Mệnh đề tường thuật] + [“mệnh đề được trần thuật lại”]. Mệnh đề được trần thuật lại tiếp tục đặt điều nhập vệt ngoặc kép nhằm mục tiêu nhắc nhở lại đúng chuẩn câu kể từ của những người rằng. 

Ví dụ:  He said, “ I went vĩ đại school yesterday” -> Anh ấy rằng là ngày qua anh ấy đến lớp. 

 • Cấu trúc câu con gián tiếp (indirect speech)

Là một lời nói thuật lại lời nói của một người không giống rằng ở dạng con gián tiếp, cấu hình câu con gián tiếp ko dùng vệt ngoặc kép và đem sự biến hóa về thì của câu. 

Cấu trúc câu con gián tiếp bao gồm: [Mệnh đề tường thuật] + that + [Mệnh đề được trần thuật lại]. Câu con gián tiếp được tăng kể từ “that” nhằm nối nhì vế câu lại cùng nhau. 

Ví dụ: Mary said that she is hungry now. -> Mary rằng là cô ấy đang được đói bụng. 

null

=>> CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG THEO CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

2. Quy tắc đem cấu hình câu thẳng lịch sự cấu hình câu con gián tiếp

Để thuật lại ý của những người rằng hoặc rằng cơ hội khách hàng là đem cấu hình câu thẳng trở thành cấu hình câu con gián tiếp thì tất cả chúng ta cần thiết cảnh báo những điều cơ phiên bản sau: 

2.1 Trường phù hợp 1

Nếu động kể từ ở mệnh đề đó là thì lúc này đơn - simple present - (say), lúc này hoàn thành xong - present perfect - (have/has said) hoặc thì sau này đơn -simple future - (will say), thì nhập câu con gián tiếp tất cả chúng ta thay đổi đại kể từ và phân tách động kể từ ứng với đại kể từ này đó là được. 

Ví dụ 1: My mother says, “I hope it will rain tomorrow” -> My mother says that she hopes it will rain tomorrow. 

Ví dụ 2: Mira has said, “ I am sad now” -> Mira has said that she is sad now. 

null

2.2 Trường phù hợp 2

Nếu động kể từ nhập mệnh đề chủ yếu ở thì quá khứ đơn - simple past - (said) thì nhập cấu hình câu con gián tiếp tất cả chúng ta cần thiết thay đổi thì, thay đổi đại kể từ và một số trong những cụm kể từ chỉ thời hạn, xứ sở. Trong tình huống này, Lúc đem cấu hình câu kể từ thẳng lịch sự con gián tiếp bạn phải cảnh báo những thay cho thay đổi sau: 

 • Biến thay đổi thì động từ 

null

=>> BỎ TÚI CÁC LOẠI CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

Trường phù hợp nước ngoài lệ, nếu như lời nói rằng trực tiếp tục miêu tả một thói thân quen hoặc một thực sự phân minh thì Lúc đem bọn chúng về con gián tiếp chúng ta có thể dùng simple present thay cho simple past. 

Ví dụ: I go vĩ đại bed late every evening -> She said she goes/ gone vĩ đại bed late every evening 

 • Đối với những động kể từ khuyết thiếu (modal verbs) tao hoàn toàn có thể dùng những động kể từ nằm trong nghĩa Lúc đem kể từ câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp: 

null

 •  Thay thay đổi giới kể từ và trạng kể từ của câu

null

=>> TÓM TẮT ĐẦY ĐỦ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH - CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG

3. Các cơ hội quy đổi câu thẳng lịch sự cấu hình câu con gián tiếp

Chuyển thay đổi câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp thông thường sẽ có được 4 loại câu: Câu mệnh lệnh/ đòi hỏi, thắc mắc, câu cảm thán và câu tường thuật. 

3.1 Cấu trúc câu con gián tiếp dạng mệnh lệnh/yêu cầu

Câu mệnh lệnh/yêu cầu thông thường được dùng những động kể từ như: order, command, tell, ask, request, require,...

Cách chuyển: 

Câu trực tiếp: S + tell/request/require/… + O + to-infinitive.

-> Câu con gián tiếp: S + told/requested/ required + O + not to-infinitive.

Ví dụ: “Hurry up”, the teacher said vĩ đại them -> The teacher told them vĩ đại hurry up. 

3.2 Câu con gián tiếp dạng câu hỏi 

Về thắc mắc thì được chia thành 2 dạng là thắc mắc yes-no và thắc mắc Wh

 • Câu căn vặn yes-no

Cấu trúc: S+ asked/inquired/wondered, wanted vĩ đại know + if/whether +S +V

Ví dụ: “Have you watched that film?” -> He asked if/whether I had watched that film.

 • Câu căn vặn wh ( who, what, where, when)

Cấu trúc: S + asked(+O)/wanted vĩ đại know/required/wondered + Wh-words + S + V.

Ví dụ: What time does the class begin? -> She wanted vĩ đại know what time the class began

3.3 Câu con gián tiếp dạng câu cảm thán 

Cấu trúc: S+ said/told/exclaimed + that + S + V(lùi thì) + O

Ví dụ: What a lovely house they have! -> She said what a lovely house they had.

3.4 Câu con gián tiếp dạng trần thuật 

Cấu trúc:  S + say(s)/said + that + S + V

Ví dụ: I saw him yesterday -> She said she had seen him the previous day. 

null

=>> 40 CẤU TRÚC NGỮ PHÁP TRONG TIẾNG ANH CHINH PHỤC MỌI BÀI THI

3.5 Những tình huống quan trọng đặc biệt của câu con gián tiếp 

Khi đem câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp, tất cả chúng ta ko thay đổi thì ở mệnh đề phù trong số tình huống quan trọng đặc biệt sau: 

 • Động kể từ nhập câu thẳng đem thời hạn cụ thể 

Ví dụ: She said, “ I was born in 1990” -> She said that she was born in 1990. 

 • Câu ĐK loại 2 và 3

Ví dụ: She said, “If I were you, I wouldn’t come here” -> She said if she were bủ she wouldn’t come here. 

 • Quá khứ fake định

Ví dụ: Mira said, “I wish I were a boy” -> Mira said that she wished she were a boy

 • Câu thẳng đem chứa chấp could, should, might, used vĩ đại, ought vĩ đại, would rather, had better,...

Ví dụ: Mary said vĩ đại bủ, “ you had better not đường dây nóng him” - > Mary said vĩ đại bủ I had better not đường dây nóng him. 

 • Câu trực tiếp tục miêu tả một chân lý, một trường hợp ko thay đổi. 

Ví dụ: My teacher said, “the sun rises in the East” -> My teacher said the sun rises in the East. 

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

4. Bài tập luyện về câu thẳng, con gián tiếp nhập giờ đồng hồ Anh

4.1 Bài tập

Bài tập luyện 1: Chuyển những câu sau kể từ câu thẳng lịch sự con gián tiếp

 1. "Where's my book?" Linh asked.

Linh asked................................................................................. .................

 1. "Where are you going?" Lan asked us.

Lan asked us................................................................................ .......................

 1. My brother asked: "Have I cleaned the room?"

My brother asked................................................................................. .................

 1. "Where have you been?" the mother asked her daughter.

Mother asks her daughter...........................................................................

 1. "What color shirt bởi you lượt thích the most?" I asked my boyfriend.

I asked my boyfriend……………………. ..................................

 1. "What are they doing?" My father asked.

My father wants vĩ đại know...................................................................

 1. "Will she go vĩ đại the movies?" My brother asked Lan

My brother wants vĩ đại know................................................................................. 

 1. The teacher asked: "Did the whole class bởi the English homework?"

Teachers want vĩ đại know ................................................................................. …

 1. "Why did you lie?" she asked bủ.

She asked bủ.............................................. .................

 1. "Have you talked vĩ đại your family?" my friend asked bủ.

My friend asked bủ ........................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Xem thêm: BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP - GIÁN TIẾP (CÓ ĐÁP ÁN)

Bài tập luyện 2: Chọn đáp án đúng

1. “How old are you?” he asked.

A. He asked bủ how old are you.

B. He asked bủ how old I am

C. He asked bủ how old was I.

D. He asked bủ how old I was.

2. My mother asked me: “Where are you going?”

A. My mother asked bủ where was I going.

B. My mother asked bủ where I was going.

C. My mother asked bủ where is I going.

D. My mother asked bủ where I is going.

3. “Keep silent” said the teacher vĩ đại the kids.

A. The teacher told the kids vĩ đại keep silent.

B. The teacher said the kids vĩ đại keep silent.

C. The teacher told the kids keep silent.

D. The teacher told vĩ đại the kids vĩ đại keep silent.

4. “I didn't see my family last week.”, Linh said.

A. Linh said he didn’t see my family last week before.

B. Linh said he hasn’t seen my family last week.

C. Linh said he hadn’t seen my family last week.

D. Linh said he hadn’t seen my family last week before.

5. “We are ready for the next event”, they said vĩ đại us.

A. They told us they are ready for the next sự kiện.

B. They told us they will ready for the next sự kiện.

C. They told us we were ready for the next sự kiện.

D. They told us they were ready for the next sự kiện.

6. “I have finished the project.”, Linh said vĩ đại bủ.

A. Linh told bủ she has finished the project

B. Linh told bủ she finished the project.

C. Linh told bủ she had finished the project.

D. Linh told bủ she has been finished the project.

7. “Please bring bủ the thực đơn.” he said vĩ đại the waitress.

A. He asked the waitress bring him the thực đơn.

B. He asked the waitress vĩ đại bring her the thực đơn.

C. He asked the waitress vĩ đại bring him the thực đơn.

D. He asked the waitress bring her the thực đơn.

8. “Don’t shout”, she said vĩ đại bủ.

A. She told bủ don’t shout.

B. She told vĩ đại bủ not vĩ đại shout.

C. She told bủ not vĩ đại shout.

D. She said vĩ đại bủ don’t shout.

9. “I cleaned the house yesterday”, she said.

A. She told bủ she had cleaned the house the day before.

B. She said vĩ đại bủ I cleaned the house the day before.

C. She told bủ she had cleaned the house yesterday.

D. She told bủ she cleaned the house yesterday.

10. “Can you lend bủ the book?”, he asked bủ.

A. He asked bủ can you lend him the book.

B. He asked bủ could you lend him the book.

C. He asked bủ if I can lend him the book.

D. He asked bủ if I could lend him the book.

Bài tập luyện 3: Chọn đáp án đúng:

1. Linh asked bủ _____.

A. Where bởi you come from?                            

B. where I came from 

Xem thêm: đề thi tiếng anh b1

C. where I came from                                                 

D. where did I come from?

2. She asked bủ _____ I liked Korean music.

A.when                                        

B.what                                

C.if                                                

D.x

3. The doctor ____ him vĩ đại drink 2 liters of water.

A.told                                            

B.tell                         

C. have told                                   

D. are telling

4. My brother wanted vĩ đại know_____ complete this project..

A. when would she                                   

B. when will she               

c. when she will                               

D. when she would

5. Linh told bủ that her father____ a luxury xế hộp.

A. owns       

B. owned                    

C. owning           

D. A and B

6. What did that man say ______?

A. at you      

B. for you             

C. vĩ đại you                 

D. you

7. I called my friend in America last night, and she said it _______ sunny there.

A. is      

B. were      

C. has been           

D. was

8. The architects have ______ that the house blueprint will be completed on time.

A. promised     

B. promise              

C. promises               

D. promising

9. The doctor _______ him vĩ đại take more exercise.

A. told         

B. tell               

C. have told           

D. are telling

10. The last time I saw my mother she looked very happy. She explained she’d been on holiday the ______ week.

A. ago      

B. following            

C. next              

D. previous

11. Last week, Lan ______ she put the key on the cupboard.

A. asked         

B. is asking             

C. ask              

D. was asked

12. My sister has ______ this answer wasn’t completely true.

A. admitting that       

B. was admitted that       

C. admitted that                

D. admit that

13. When I called my brother yesterday, he said he was busy ______ days.

A. that           

B. the            

C. then                

D. this

14. My mother wonders _____ the clothes are on sale yet.

A. what          

B. when           

C. where            

D. whether

15. Linh _____ bủ that my train was about vĩ đại leave.

A. has reminded       

B. has reminded that      

C. reminded            

D. reminded that

16. Hello, Lan. I didn’t expect vĩ đại see you today. John said you _____ ill.

A. are         B. were             C. was               D. should be

17. Lan ______ and left.

A. said goodbye vĩ đại me  B. says goodbye vĩ đại me    C. tell bủ goodbye  D. told bủ goodbye

18. I told you ______ switch off the light, didn’t I?

A. don’t            B. not            C. not to              D. vĩ đại not

19. Lan was slow, sánh her brother ________ hurry up.

A. tell him          B. told him for               C. told vĩ đại       D. told him to

20. Lan was driving too fast, sánh I ______ vĩ đại slow down.

A. asked her          B. asked                C. ask           D.have asked her

Bài tập luyện 4: Viết lại câu

 1. “You stole my best watch, Linh!” John said.

- John accused ..................................................................................................... 

 1. “You broke my phone, John!” Lan said.

- Lan accused .............................. ....................................................... 

 1. “Where was your baby girl born?” the nurse said vĩ đại Mrs. Lan.

- The nurse asked Mrs. Lan ........................... ................................. ........

 1. “Brother John, you should drink 2 liters of water a day,” said the doctor.

- Doctor advised ..................................................................................... 

 1. “Will I be able vĩ đại find this homestay?” Lan said vĩ đại herself.

- Lan wonders ..................................................................................... 

 1. “I'm sorry I lied vĩ đại you,” Lan told Susan.

- Lan apologizes ..........

 1. “When bởi you get your summer vacation?” Lan asked.

- Lan asked Linh ............................ ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “Can I have a new pair of shoes, please?” I told her mother.

- I ask ............................................... .................................. .....

9.. “Don't hốc out until I get back, Peter,” his mother said.

- Peter's mother told him .............................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “Don't touch the knife,” Mrs. James told her son.

- Mrs. James told her son ............................ ................................. .. ...

Bài tập luyện 5: Viết lại câu nhưng mà nghĩa ko đổi

 1. “If the weather is nice, I will go on a picnic with my family,” he said.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “What would you bởi if you had five days off?” I asked him.

................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “I would come vĩ đại see you if I didn't have vĩ đại take the exam, James,” she said.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. "I'm sure I won't be jealous if you tell bủ the truth", he told me

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “If there's a storm tomorrow, we won't have vĩ đại go vĩ đại school,” they told bủ.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. She told me: “If I were you, I wouldn't choose vĩ đại give up this dream job.”

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “If a lot of guests come, the homestay will be full.”

................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “You will be surprised if you meet her.”, Linh told Linda.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. She said: “I will get sick if I stay out in the sun for too long.”

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “What would you bởi if you saw him?” Linh asked me

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

4.2 Đáp án

Bài tập luyện 1:

 1. Linh asked where his book was.
 2. Lan asked where we were going
 3. My brother asked if I cleaned the room
 4. The mother asks where her daughter has been.
 5. I asked my boyfriend what color shirt he liked best.
 6. My dad wants vĩ đại know what they're doing.
 7. My brother wants vĩ đại know if Lan is going vĩ đại the movies.
 8. The teacher wants vĩ đại know if the whole class has done the English homework.
 9. She asked bủ why I lied.
 10. My friend asked bủ if I talked vĩ đại my family.

Bài tập luyện 2:

1 - D               2 - B            3 - A              4 - D               5 - D

6 - C               7 - C            8 - C             9 - A               10 - D 

Bài tập luyện 3:

Xem thêm: học viện hành chính quốc gia

 1. C                         2. C                    3. A               4. D                   5. D
 2. C                         7. D                    8. A               9. A                 10. D
 3. A                      12. C                   13. A             14. D                15. C
 4. B                     17. A                   18. C              19. D               trăng tròn. A

Bài tập luyện 4:

 1. John accused Linh of stealing his best watch.
 2. Lan accused John of damaging her phone.
 3. The nurse asked Mrs. Lan where her little daughter was born.
 4. The doctor advised Mr. John vĩ đại drink enough 2 liters of water every day.
 5. Lan wondered if she could find this homestay.
 6. Lan apologizes vĩ đại Susan for lying vĩ đại her.
 7. Lan asked Linh when he would start his summer vacation.
 8. I asked her mother if she could get a new pair of shoes.
 9. Peter's mother told him not vĩ đại go out until she got back.
 10. Mrs. James told her son not vĩ đại touch knives.

Bài tập luyện 5:

 1. He said if the weather is nice, he will go on a picnic with his family.
 2. I asked him what he would bởi if he had (have) five days off.
 3. She told James that she would come vĩ đại see him if she didn't have vĩ đại take the exam.
 4. He told bủ he was sure he wouldn't be jealous if I told him the truth.
 5. They told bủ that if there is a storm tomorrow, we won't have vĩ đại go vĩ đại school.
 6. She told bủ that if she were bủ, she wouldn't choose vĩ đại give up this dream job.
 7. The receptionist told us if many guests come, the homestay will be full.
 8. Linh tells Linda that she will be very surprised if she meets you.
 9. She said she would get sick if she stayed out in the sun for too long.
 10. Linh asked bủ what I would bởi if I met him.

Như vậy Langmaster một vừa hai phải cung ứng chúng ta toàn cỗ kỹ năng và kiến thức về cấu hình câu con gián tiếp mà chúng ta nên biết. Hy vọng bạn đã sở hữu tăng tư liệu nhằm trau dồi kỹ năng và kiến thức ngữ pháp của tớ. Chúc bàn sinh hoạt tập luyện thiệt tốt!