cấu trúc this is the first time

Cấu trúc this is the first time là dạng thông thường gặp gỡ trong những đề thi đua trung học phổ thông,  với nhiều dạng khác nhau bài bác tập dượt đa dạng mẫu mã. Dạng câu này sẽ không khó khăn tuy nhiên lại dễ khiến lầm lẫn so với chúng ta học viên. Vì thế, hãy nằm trong Langmaster lần hiểu tức thì tiếp sau đây.

1. Ý nghĩa của cấu trúc this is the first time

Cụm kể từ this is the first time được tạo hình kể từ những trở thành tố:

Bạn đang xem: cấu trúc this is the first time

null

Ý nghĩa của cấu trúc this is the first time

  • This: Đại kể từ đem tức thị “đây”
  • Is: Động kể từ tobe đem nghĩa “là”
  • First: Tính kể từ đem nghĩa “đầu tiên, trước tiên, cần thiết nhất”
  • Time: Danh kể từ Có nghĩa là “lần, thời điểm”

Như vậy, cấu trúc this is the first time tăng thêm ý nghĩa là “đây là lần thứ nhất tiên”. Đây là cụm kể từ cố định và thắt chặt nhằm trình diễn mô tả một mệnh đề nào là này được tiến hành vô chuyến thứ nhất. Lưu ý cấu tạo it is the first time nhiều khi cũng rất được dùng thay cho thế mang lại this is the first time.

Ví dụ:

- This is the first time i have eaten delicious dish. (Đây là chuyến thứ nhất tôi ăn số tiêu hóa như vậy).

- This is the first time he has gone to lớn university. (Đây là chuyến thứ nhất anh ấy đến lớp đại học).

- It is the first time i encounters him. (Đây là chuyến thứ nhất tôi họp mặt anh ta).

Xem thêm:

=> CÁCH DÙNG CẤU TRÚC STOP TO VERB VÀ STOP VING TRONG TIẾNG ANH

=> TEST ONLINE MIỄN PHÍ

2. Cách dùng cấu trúc this is the first time

Cấu trúc this is the first time được dùng nhằm trình diễn mô tả một sự vật, hiện tượng kỳ lạ các bạn trước đó chưa từng gặp gỡ hoặc trải qua quýt. Đây là chuyến thứ nhất từ xưa cho tới giờ. Khi tê liệt, các bạn dùng cấu trúc:

null

Cách dùng cấu trúc this is the first time

It/This/S + be + the first time + (that) + S + have/has + P2

Thông thông thường, sau the first time tiếp tục là một trong mệnh đề được phân chia ở thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong, trình diễn mô tả hành vi đang khiến là chuyến thứ nhất. 

Ví dụ:

- This is the first time I have written to lớn my boyfriend. (Đây là chuyến thứ nhất tôi ghi chép thư cho chính mình trai của tôi).

- This is the first time my son has read a horror story. (Đây là chuyến thứ nhất nam nhi tôi gọi một đái thuyết kinh dị).

- It is the first time my mother have been so sánh far from home page. (Đây là chuyến thứ nhất u tôi xa xôi căn nhà cho tới vậy).

Xem thêm: 

=> TRỌN BỘ CÁCH DÙNG CẤU TRÚC ONLY WHEN VÀ NOT UNTIL TRONG TIẾNG ANH

=> TOÀN BỘ CẤU TRÚC REGRET - CÁCH DÙNG, VÍ DỤ & BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

3. This is first time và những cấu tạo tương đương

This/It is the first time + S + have/has + P2: Lần thứ nhất thực hiện gì

= S + have/has + never + P2 + before

= S + have/has + not + P2 + before

null

Cấu trúc this is the first time

Ví dụ:

- This is the first time I have met him. (Đây là chuyến thứ nhất tôi gặp gỡ anh ấy)

=> I have never met him before.

=> I haven’t met him before.

- This is the first time she has drunk alcohol. (Đây là chuyến thứ nhất cô ấy tợp rượu)

=> She has never drunk alcohol before.

=> She hasn’t drunk alcohol before.

Xem thêm:

=> CÁCH SỬ DỤNG CẤU TRÚC IF ONLY VÀ SO SÁNH VỚI CẤU TRÚC WISH

=> CÁCH DÙNG CẤU TRÚC HAD BETTER CHUẨN NHẤT VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

4. Bài tập dượt thực hành thực tế phần cấu tạo this is first time

Ông phụ thân tao thông thường với câu “học nên song song với hành”, vì vậy, nhằm nắm vững rộng lớn về cấu tạo cấu trúc this is the first time hãy thực hiện tức thì những bài bác tập dượt tiếp sau đây.

Xem thêm: hợp đồng mua bán xe ô tô

null

Thực hành về cấu trúc this is the first time

4.1. Bài tập dượt thực hành

Bài 1: Viết lại những câu sau

1. I have never been on an airplane before.

-> This is the first time ………………………………….

2. My son hasn’t driven a motorbike before.

-> This is the first time …………………………………

3. She has never met such a famous actor before.

-> It is the first time………………………………………

4. I have never learnt to lớn play the violin before.

-> It is the first time………………………………………

5. This is the first time Lan has worked with customers.

-> She hasn’t………………………………………………

6. The last time I phoned her younger brothers was a month ago.

-> She hasn’t……………………………………………….

7. This is the first time he joined such an amazing race.

-> He hasn’t ………………………………………

Bài 2: Tìm lỗi sai và sửa

1. This is the first time he have been confessed.

2. It was the first time I watch an animated movie.

3. The first time my brother goes swimming, he almost drowned.

4. Have you not taste ice cream before?

5. This was the first times my family have had so sánh much fun.

4.2. Đáp án

Bài 1:

1. This is the first time I have been on an airplane.

2. This is the first time my son has driven a motorbike.

3. It is the first time she has met such a famous actor.

4. It is the first time I have learnt to lớn play the violin.

5. She hasn’t worked with customers before.

6. I haven’t called her younger brothers for a month.

7. I haven’t joined an amazing race before.

Bài 2:

1. have been => has been

2. watch => have watched

3. goes => went

4. taste => tasted

Xem thêm: de thi thu mon toan 2019

5. times => timed

Phía bên trên là toàn cỗ về cấu trúc this is the first time cũng như thể bài bác tập dượt nhằm chúng ta thực hành thực tế. Hy vọng sẽ hỗ trợ ích cho chính mình vô quy trình tiếp thu kiến thức giờ Anh của tôi. Trong khi, nhớ rằng ĐK những khóa đào tạo và huấn luyện bên trên Langmaster và để được học tập với những thầy cô phiên bản địa, tay nghề cứng cáp nhé.

Xem thêm:

  • CÁCH SỬ DỤNG CẤU TRÚC IF ONLY VÀ SO SÁNH VỚI CẤU TRÚC WISH
  • CÁCH DÙNG CẤU TRÚC HAD BETTER CHUẨN NHẤT VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN