cấu trúc so sánh bằng

So sánh vì chưng vô giờ đồng hồ Anh dùng để làm đối chiếu nhì người, sự vật, vụ việc với tính tương đương. Ví dụ, câu “tôi cao vì chưng bạn” vô giờ đồng hồ Việt đó là đối chiếu vì chưng. Với giờ đồng hồ Việt, chúng ta chỉ việc tăng kể từ “bằng” hoặc “như” là được. Thử vận dụng cách sử dụng này vô giờ đồng hồ Anh, tất cả chúng ta với câu: “I’m high as you”? Nghe dường như không được đích thị lắm nhỉ. Vậy, cấu tạo này mới nhất là đúng? Mời chúng ta nằm trong FLYER dò la câu vấn đáp vô nội dung bài viết sau đây nhé.

1. So sánh vì chưng là gì?

So sánh vì chưng vô giờ đồng hồ Anh là gì?
So sánh vì chưng vô giờ đồng hồ Anh là gì?

Cấu trúc đối chiếu bằng đối chiếu nhì đối tượng người dùng (người, sự vật, sự việc) với điểm lưu ý tương đương. Các điểm lưu ý này thông thường xuất hiện nay vô câu như 1 tính kể từ, trạng kể từ hoặc danh kể từ.

Bạn đang xem: cấu trúc so sánh bằng

Ví dụ:

 • Tính từ: large (lớn), bitter (đắng), sweet (ngọt),…
 • Trạng từ: quickly (nhanh), fast (nhanh), early (sớm)…

Riêng so với danh kể từ, tất cả chúng ta tiếp tục tăng những kể từ hạn toan chỉ con số “much/many/little/few” ở đằng trước. 

Ví dụ:

 • much money (nhiều tiền)
 • much sugar (nhiều đường)
 • many students (nhiều học tập sinh)…

Bạn với vướng mắc lúc nào thì sử dụng “many” hoặc “much? Khi này thì sử dụng trạng kể từ, tính kể từ hoặc danh kể từ không? FLYER tiếp tục trả lời những thắc mắc này trong số phần tiếp theo sau nhé!

2. Cấu trúc đối chiếu vì chưng vô giờ đồng hồ Anh

2.1. So sánh vì chưng với “AS… AS

Đây là cấu tạo giản dị và đơn giản và thịnh hành nhất của đối chiếu vì chưng vô giờ đồng hồ Anh. Ba loại kể từ thông thường xuất hiện nay vô cấu tạo này là tính kể từ, trạng kể từ và danh kể từ.

2.1.1. Đối với tính từ

Cấu trúc:

Khẳng định: S + to-be + as + adj + as + O 

Phủ định: S + to-be + not + as + adj + as + O 

Nghi vấn: To-be + S + (not) + as + adj + as + O

Trong đó:

S – subject: Chủ ngữ

To-be – Động kể từ to lớn be: am, is, are

adj – adjective: Tính từ

O – tân ngữ: cũng có thể là một trong danh từ/ cụm danh kể từ, đại kể từ thay cho thế thông thường là những đại kể từ sở hữu), hoặc một mệnh đề

Ví dụ:

 • My house is as large as your house = My house is as large as yours.

Nhà của tôi rộng lớn vì chưng mái ấm của công ty.

-> Chủ ngữ “my house”, động kể từ tobe “is”, cấu trúc so sánh bằng “as large as” và cụm danh kể từ “your house”. Ta cũng rất có thể thay cho thế tân ngữ “your house” vì chưng đại kể từ chiếm hữu “yours”.

 • This camera is as good as it was before.

Cái máy hình họa này vẫn chất lượng như ngày xưa.

-> Trong câu này, tân ngữ là một trong mệnh đề phụ thuộc: “It was before”.

Ví dụ câu nghi vấn vấn:

 • This cake is as good as that cake.

Cái bánh này ngon như cái bánh cơ.

=> Is this cake as good as that cake?

Cái bánh này còn có ngon vì chưng cái bánh cơ không?

Cấu trúc AS…AS với tính từ
Cấu trúc AS…AS với tính từ

Chú ý: Trong cấu tạo “As + adj + as”, nếu như đại kể từ thay cho thế là đại kể từ nhân xưng: I, we, they, he, she thì đứng sau nó nên là một trong động kể từ to lớn be. Quý khách hàng hãy tuân hành quy tắc này trong số bài xích đánh giá hoặc vô văn ghi chép nhằm tách mất mặt điểm “oan uổng” nhé.

Ví dụ:

 • I’m not as tall as she is = I’m not as tall as her.

Tôi không tốt vì chưng chúng ta.

Không dùng: I’m not as tall as she.  (X)

Tips hay: Với cấu tạo phủ toan của đối chiếu vì chưng, chúng ta có thể thay cho kể từ “as” đứng sau “not” vì chưng “so”. Nhưng chúng ta cảnh báo, ko được dùng ở dạng xác minh rưa rứa ở những cấu tạo không giống nhé.

Ví dụ:

 • This dress is not as long as that dress = This dress is not sánh long as that dress.

Chiếc váy này sẽ không nhiều năm vì chưng cái váy cơ.

Không dùng: This dress is so long as that dress.  (X)

2.1.2. Đối với trạng từ

Cấu trúc:

Khẳng định: S + V + as + adv + as + O

Phủ định: S + V + not + as + adv + as + O

Nghi vấn: Aux. + S + (not) + as + adv + as + O

Trong đó:

V – verb: Động từ

adv – adverb: Trạng kể từ (hay phó từ)

Aux. – auxiliary verb: Trợ động từ

Cấu trúc “AS…AS” với trạng từ
Cấu trúc “AS…AS” với trạng từ

Chú ý: Đối với cấu tạo “As + adv + as”, nếu như đại kể từ thay cho thế là một trong đại kể từ nhân xưng: I, we, they, he, she, phí a đằng sau nó nên kèm theo một trợ động kể từ (auxiliary verbs). Trợ động kể từ này sẽ tiến hành phân chia dựa vào thì của động kể từ chủ yếu và đại kể từ được kể.

Ví dụ:

 • He drives as quickly as me = He drives as quickly as I do.

Anh ấy tài xế nhanh chóng rộng lớn tôi.

-> Chủ ngữ “He”, động kể từ chủ yếu “drives”, cấu trúc so sánh bằng “as quickly as”, tân ngữ là đại kể từ thay cho thế “me” hoặc mệnh đề “I do”. Trong số đó, trợ động kể từ “do” được phân chia theo đuổi “drives” ở thì thời điểm hiện tại đơn.

 • I get up not as early as my sister.

Tôi dậy sớm như chị tôi.

 • Do you get up as early as your sister?

Bạn với dậy sớm như chị gái chúng ta không?

2.1.3. Đối với danh từ

Cấu trúc:

Xem thêm: trãi nghiệm hay trải nghiệm

Khẳng định: S + V + as + much/many/little/few + N + as + O

Phủ định: S + V + not + as + much/many/little/few + N + as + O

Nghi vấn: Aux. + S + V + (not) + as + much/ many/ little/ few + N + as + O

Trong cơ, “much/ many/ little/ few” được gọi công cộng là kể từ hạn toan về con số. 

 • much: lên đường với danh kể từ ko điểm được.
 • many: lên đường với danh kể từ số nhiều điểm được.
 • little: lên đường với danh kể từ ko điểm được.
 • few: lên đường với danh kể từ số nhiều điểm được.

Ví dụ: 

 • Nam earns as much money as his wife.

Nam dò la nhiều chi phí kiểu như bà xã anh ấy.

-> “money” là định nghĩa với tính chung quy, là danh kể từ ko điểm được.

 • She drinks as little water as bủ.

Cô ấy hấp thụ nước không nhiều kiểu như tôi.

 • My father reads as few books as my brother does.

Bố tôi hiểu không nhiều sách tương tự anh trai tôi vậy.

Ví dụ dạng nghi vấn vấn:

 • Does anyone score as many points as Long?

Có ai ghi điểm nhiều vì chưng Long không?

 • Does Nam’s wife earn as much money as Nam?

Vợ của Nam với dò la nhiều chi phí vì chưng anh ấy không?

Cấu trúc “AS… AS” với danh từ
Cấu trúc “AS… AS” với danh từ

Tips hay: Danh kể từ số nhiều điểm được thông thường với đuôi “s/es”. Quý khách hàng hãy để ý cho tới điều này khi thực hiện bài xích tập luyện nhé.

Ví dụ:

 • No one eats as many hamburgers as Long.

Không ai Hamburger nhiều hơn thế nữa Long.

-> “hamburgers” là danh kể từ điểm được số nhiều với “s”.

Mời chúng ta coi đoạn phim sau đây nhằm ôn lại về cấu tạo “AS… AS” nhé!

Tìm hiểu tăng những cách sử dụng hoặc không giống của cấu tạo “As…as”

Vừa rồi là cấu tạo “AS…. AS” của đối chiếu vì chưng vô giờ đồng hồ Anh. Rất giản dị và đơn giản nên ko nào? Nhưng chúng ta với vướng mắc rằng, ngoài cơ hội thưa bên trên thì còn cơ hội này không giống nhằm đối chiếu sự tương đương hoặc không? Câu vấn đáp là: Có! 

Mời chúng ta cho tới với phần tiếp đến nhằm tìm hiểu coi cấu tạo này là gì nhé!

2.2. So sánh vì chưng với “THE SAME…AS

Bên cạnh “as…as”, “the same” cũng Có nghĩa là “bằng, như, giống”. Đây cũng chính là cấu trúc so sánh bằng vô giờ đồng hồ Anh.

Cấu trúc:

Khẳng định: S + V + the same + (N) + as + O

Phủ định: S + V + not + the same + (N) + as + O

Ví dụ:

 • He is the same age as her.

Anh ấy vì chưng tuổi hạc cô ấy.

2.3. Cách quy đổi thân thuộc cấu tạo “AS…AS” và “THE SAME…AS”

Để thay đổi kể từ cấu tạo “AS… AS” với tính kể từ sang trọng cấu tạo “THE SAME… AS”, chúng ta chỉ việc thay cho thế kể từ “as” thứ nhất trở nên “the same”, thay đổi tính kể từ nên danh kể từ và không thay đổi những phần sót lại.

Ví dụ:

Her house is the same width as mine.
Độ rộng lớn mái ấm cô ấy rộng lớn vì chưng phạm vi mái ấm tôi.
Her house is as wide as mine.
Nhà cô ấy rộng lớn vì chưng mái ấm tôi.
The price of a guitar is the same as the price of a cello.
Giá của một cái guitar vì chưng giá chỉ của một cái dương gắng.
The price of a guitar is as expensive as the price of a cello.
Giá của một cái guitar vướng vì chưng giá chỉ của một cái dương gắng.
Cấu trúc đối chiếu vì chưng “THE SAME… AS”
Cấu trúc đối chiếu vì chưng “THE SAME… AS”

Một số tính kể từ vô cấu tạo “AS…AS” đem sang trọng danh kể từ vô cấu tạo “THE SAME…AS:

AS… ASTHE SAME… AS
as high asthe same height as
as wide asthe same width as
as long asthe same length as
as old asthe same age as
as expensive asthe same price as

3. Kiến thức không ngừng mở rộng của đối chiếu bằng: “Not different from”

“Different from” Có nghĩa là “khác với”, thông thường dùng để làm đối chiếu sự khác lạ thân thuộc nhì đối tượng người dùng. Trái lại, dạng phủ định của chính nó rất có thể dùng nhằm đối chiếu vì chưng.

Cấu trúc:

S + to lớn be + NOT + different from + O

Trong cơ, tân ngữ (O) rất có thể là danh kể từ, đại kể từ hoặc mệnh đề. 

Ví dụ:

The coffee you made is not different from the coffee I made.The coffee you made is the same as the coffee I made.
Cà phê em trộn ko không giống gì coffe anh pha.Cà phê em trộn tương tự coffe anh trộn.

Xem thêm: Cấu trúc “Different from”

Vậy là tất cả chúng ta tiếp tục cầm được đa số những phần cần thiết về đối chiếu vì chưng vô giờ đồng hồ Anh rồi. Để gia tăng lại toàn bộ kỹ năng và kiến thức một vừa hai phải học tập, mời mọc chúng ta cho tới với phần rèn luyện nhé.

4. Bài tập luyện đối chiếu bằng

5. Tổng kết

Có thể thấy, kỹ năng và kiến thức về đối chiếu vì chưng vô giờ đồng hồ Anh tuy rằng giản dị và đơn giản tuy nhiên lại khá dễ dàng lầm lẫn nên không? Chỉ với nhì cấu tạo “AS… AS”, “THE SAME….AS” và một trong những kỹ năng và kiến thức không ngừng mở rộng như bên trên, các bạn sẽ “cân” được từng dạng bài xích tập luyện tương quan cho tới đối chiếu vì chưng. Hãy lưu giữ trở lại nhằm ôn tập luyện thông thường xuyên và thực hiện nhiều bài xích tập luyện nhằm không trở nên quên kỹ năng và kiến thức cần thiết chúng ta nhé.

Ba u quan hoài cho tới luyện thi đua Cambridge & TOEFL hiệu suất cao mang đến con?

Để hùn con cái xuất sắc giờ đồng hồ Anh ngẫu nhiên & đạt được số điểm tối đa trong số kì thi đua Cambridge, TOEFL…. phụ vương u xem thêm tức thì gói luyện thi đua giờ đồng hồ Anh mang đến con trẻ bên trên Phòng thi đua ảo FLYER.

✅ 1 thông tin tài khoản truy vấn 1000++ đề thi đua test Cambridge, TOEFL, IOE,…

✅ Luyện cả 4 khả năng Nghe – Nói – Đọc – Viết bên trên 1 nền tảng

✅ Giúp con trẻ thu nhận giờ đồng hồ Anh ngẫu nhiên & hiệu suất cao nhất với những chức năng tế bào phỏng game như thách đấu đồng chí, bảng xếp thứ hạng, games luyện kể từ vựng, bài xích rèn luyện cộc,…

Trải nghiệm cách thức luyện thi đua giờ đồng hồ Anh khác lạ chỉ với không đến 1,000 VNĐ/ ngày!

DD

Xem thêm: câu chuyện bông hoa cúc trắng

Để được tư vấn thêm, vui lòng contact FLYER qua chuyện hotline 035.866.2975 hoặc 033.843.1068

Thạc sĩ dạy dỗ Mỹ – chị Hồng Đinh, phán xét về chống thi đua ảo FLYER

>>> Xem thêm:

 • Các loại đối chiếu vô giờ đồng hồ Anh không hề thiếu nhất
 • So sánh rộng lớn vô giờ đồng hồ Anh
 • So sánh xoàng vô giờ đồng hồ Anh