cấu trúc câu tường thuật

Có 3 dạng cấu hình câu tường thuật thông thường bắt gặp nhất là cấu hình trần thuật thắc mắc, dạng câu kể và dạng câu rời khỏi mệnh lệnh. Trong nội dung bài viết sau đây, Langmaster tiếp tục tổ hợp những kỹ năng và kiến thức cần thiết về dạng câu này nhằm chúng ta đơn giản ôn luyện và tìm hiểu thêm nhé. Cùng chính thức tức thì nào!

A. Câu trần thuật là gì?

Câu trần thuật (Reported speech) là một trong những loại câu nhập ngữ pháp giờ Anh, thông thường dùng làm diễn đạt vấn đề, tiếng trình bày hoặc tâm lý của người nào tê liệt một cơ hội con gián tiếp thông qua loa việc trích dẫn lại những gì người này đã trình bày nhưng mà ko dùng những vết ngoặc kép như nhập câu thẳng. 

Bạn đang xem: cấu trúc câu tường thuật

Khi quy đổi kể từ câu thẳng (direct speech) sang trọng câu trần thuật (reported speech), những động kể từ trần thuật thông thường thay cho thay đổi nhằm phù phù hợp với văn cảnh nhập câu trần thuật. Các thay cho thay đổi này bao hàm thì, những đại kể từ, và những kể từ chỉ thời hạn nhập câu.

Ví dụ: 

 • Câu thẳng (direct speech): "I am studying English now”, she said.
  Câu trần thuật (reported speech): She said that she was studying English then.
 • Câu thẳng (direct speech): "John said, 'I will be there on time.'"
  Câu trần thuật (reported speech): John said that he would be there on time.

Xem thêm: 

 • CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH: CÔNG THỨC, CÁCH SỬ DỤNG VÀ BÀI TẬP
 • CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE): ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, BÀI TẬP ĐẦY ĐỦ NHẤT

B. 3 dạng câu trần thuật thông thường bắt gặp nhất nhập Tiếng Anh

null

1. Câu trần thuật ở dạng câu kể

Câu trần thuật dạng câu kể là loại câu thông thường bắt gặp nhất trong những dạng câu tường thuật. Nó được dùng làm thuật lại nội dung tiếng trình bày hoặc mẩu chuyện và đã được một người không giống trình bày trước tê liệt. Để đem sang trọng câu trần thuật dạng câu kể, tao người sử dụng cấu trúc told hoặc cấu trúc said.

Cấu trúc: S + say(s)/said hoặc tell/told + (that) + S + V

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: He said, “I lượt thích my room very much”.
 • Câu tường thuật: He said that he liked his room very much.

- S + said lớn + O -> told + O

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: Laura said lớn bủ, “I lượt thích this tuy nhiên.”
 • Câu tường thuật: Laura told bủ she liked that tuy nhiên.

- says/say lớn + O -> tells/tell + O

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: The teacher says lớn bủ ‘’The sky is blue’’ 
 • Câu tường thuật: The teacher tells bủ the sky is xanh lơ.

Xem thêm: TỪ A-Z CẤU TRÚC CÂU GIÁN TIẾP, TRỰC TIẾP TRONG TIẾNG ANH CẦN NHỚ

2. Câu trần thuật ở dạng câu hỏi 

2.1. Câu chất vấn đích thị sai (Yes/No questions)

Dạng công thức câu trần thuật dạng thắc mắc này thông thường chính thức bởi động kể từ lớn be hoặc trợ động kể từ. Khi trần thuật lại dạng câu này, bạn phải đem thắc mắc sang trọng dạng xác định, tiếp sau đó quy đổi thì, trạng kể từ thời hạn, trạng kể từ xứ sở, đại kể từ, ngôi nhà ngữ, tân ngữ, đại kể từ sở hữu… sao mang lại thích hợp. 

Cấu trúc: S + asked/wanted lớn know/wondered + if/whether + S + V

Ví dụ: 

 • Câu trực tiếp: ”Are you upset?” he asked 
 • Câu tường thuật: He asked if/whether I was upset.

2.2. Câu chất vấn nghi hoặc vấn (Wh-questions)

Đây là loại câu chính thức bởi những kể từ nghi hoặc vấn như Why, When, What, Who, Which… Cấu trúc câu trần thuật asked như sau: 

S + asked (+O)/wanted lớn know/wondered + Wh-words + S + V.

Ví dụ: 

 • Câu trực tiếp: We asked them: “Where are you going on Sunday afternoon?”
 • Câu tường thuật: We asked them where they were going on Sunday afternoon.

- says/say lớn + O  -> asks/ask + O

- said lớn + O  -> asked + O.

3. Câu trần thuật ở dạng câu mệnh lệnh

Đây là dạng cấu hình của câu trần thuật được dùng nhằm thuật lại một khẩu lệnh của những người trình bày. Câu tường thuật khẩu lệnh thường dùng những động kể từ như: tell, ask, order, advise, warn, remind, instruct, ….

Cấu trúc: S + told + O + to-infinitive.

Ví dụ: 

 • Câu trực tiếp: ”Please wait for bủ here, Linda.”
 • Câu tường thuật: George said -> George told Linda lớn wait for him there.

Ví dụ: 

 • Câu trực tiếp: “Please cook a meal for bủ, Mary.” Mary’s husband said.
 • Câu tường thuật: Mary’s husband told her lớn cook a meal for him.

- Phủ định: S + told + O + not to-infinitive.

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: ”Don’t eat in class”, the teacher said lớn us. 
 • Câu tường thuật: The teacher told us not lớn eat in class.

Xem thêm:

=> CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG THEO CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

=> BỎ TÚI CÁC LOẠI CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

C. Cách đem kể từ câu thẳng sang trọng câu tường thuật

Để đem kể từ câu thẳng sang trọng câu trần thuật nhập giờ Anh, tất cả chúng ta cần thiết triển khai 3 bước thay cho thay đổi về thì, đại kể từ và thêm thắt kể từ trần thuật. Dưới đó là chỉ dẫn rõ ràng những bước cách tiến hành câu tường thuật:

1. Cách 1: Thay thay đổi thì

 • Nếu câu thẳng ở thì hiện bên trên đơn (Simple Present), thì đem sang trọng thì quá khứ đơn (Simple Past).

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: "I love this song", she said. 
 • Câu tường thuật: She said that she loved that tuy nhiên.
 • Nếu câu thẳng ở thì hiện bên trên tiếp tục (Present Continuous), thì đem sang trọng thì quá khứ tiếp tục (Past Continuous).

Ví dụ: 

 • Câu trực tiếp: "We are studying English", they said. 
 • Câu tường thuật: They said that they were studying English.
 • Nếu câu thẳng ở thì hiện bên trên triển khai xong (Present Perfect), thì đem sang trọng thì quá khứ triển khai xong (Past Perfect).

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: "He has already eaten lunch", she said.
 • Câu tường thuật: She said that he had already eaten lunch.
 • Hiện bên trên triển khai xong tiếp tục (Present Perfect Continuous) → Quá khứ triển khai xong tiếp tục (Past Perfect Continuous).

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: "I have been studying English for two hours."
 • Câu tường thuật: He/She said that he/she had been studying English for two hours.
 • Tương lai đơn (Simple Future) hoặc “be going to” → Tương lai nhập quá khứ (Future in the Past - bằng phương pháp thêm thắt "would" hoặc "was/were going to")

Ví dụ:

 • Câu trực tiếp: "They will arrive at 8 PM,"  she said.
  Câu tường thuật: She said that they would arrive at 8 PM.
 • Câu trực tiếp: "She is going lớn Điện thoại tư vấn her friend tomorrow,”, she said.
  Câu tường thuật: She said that she was going lớn Điện thoại tư vấn her friend the next day.

Xem thêm: TẤT CẢ CÁC CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT!

2. Cách 2: Thay thay đổi đại từ

null

  • Thay thay đổi những đại từ theo quy tắc sau:
  • I → He/She
  • You → He/She
  • We → They
  • They → They
  • He/She/It → They (nếu thương hiệu người/thú cưng ko xác lập trước)
  • Me → Him/Her
  • Us → Them
  • My → His/Her
  • Our → Their

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "I am going lớn the store."
   Câu tường thuật: He/She said that he/she was going lớn the store.
  • Câu trực tiếp: "We have finished our project."
   Câu tường thuật: They said that they had finished their project.
  • Câu trực tiếp: "Our team won the championship."
   Câu tường thuật: They said that their team had won the championship.
  • Câu trực tiếp: "Can you help bủ with this problem?"
   Câu tường thuật: He/She asked him/her if he/she could help him/her with that problem.
  • Thay thay đổi những kể từ chỉ thời hạn, ví dụ như "today" (hôm nay) trở nên "that day" (ngày đó) hoặc "now" (bây giờ) trở nên "then" (sau đó).

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "He said, 'I'm busy now.'"
  • Câu tường thuật: He said that he was busy then.

  3. Cách 3: Thêm kể từ tường thuật

  Trong câu trần thuật, hay được dùng những kể từ trình làng như "said", "told", "asked",...  nhằm chỉ ra rằng người trình bày hoặc hành vi trần thuật.

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "She said, 'I will be there.'"
  • Câu tường thuật: She said that she would be there.

  D. Câu trần thuật mang lại câu hỏi 

  Để đem câu hỏi kể từ câu thẳng sang trọng câu trần thuật cũng dùng những kể từ trình làng như "asked", "wondered", "inquired", "wanted lớn know", ... tùy nằm trong nhập văn cảnh. Để tạo ra trở nên câu trần thuật câu hỏi, tất cả chúng ta cần thiết cảnh báo những điểm sau:

  • Chuyển kể từ "Will" nhập thắc mắc trở nên "Would" hoặc "Was/Were going to" nhập câu trần thuật.
  • Chuyển thay đổi trật tự kể từ (subject) và động kể từ (verb) nhập câu nhằm phù phù hợp với câu trần thuật.

  Cấu trúc: 

  • Câu chất vấn Wh/H: kể từ trần thuật + kể từ nhằm chất vấn (Wh/H) + mệnh đề
  • Câu chất vấn Yes/No: kể từ trần thuật + if/whether + mệnh đề

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "What time is it?" she asked.
   Câu tường thuật: She asked what time it was.
  • Câu trực tiếp: "Where are you going?" he wondered.
   Câu tường thuật: He wondered where I/you/he/she/they were going.
  • Câu trực tiếp: "Why did you bởi that?" they inquired.
   Câu tường thuật: They inquired why I/you/he/she/they had done that.
  • Câu trực tiếp: "Can I borrow your pen?" she wanted lớn know.
   Câu tường thuật: She wanted lớn know if she could borrow my/your/his/her/their pen.
  • Câu trực tiếp: "Are you coming lớn the party?" he wondered.
   Câu tường thuật: He wondered if I/you/he/she/they were coming lớn the buổi tiệc ngọt.

  E. Một số hình mẫu câu trần thuật đặc biệt

  1. Câu trần thuật cảm thán

  Để đem câu cảm nghĩ từ câu thẳng sang trọng câu trần thuật, tất cả chúng ta hay được dùng những kể từ trình làng như "exclaimed", "cried out", "said with excitement", “give an exclamation of”...

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "What a beautiful sunset!" she exclaimed.
   Câu tường thuật: She exclaimed that it was such a beautiful sunset.
  • Câu trực tiếp: "Wow! I can't believe it!" he cried out.
   Câu tường thuật: He cried out that he couldn't believe it.
  • Câu trực tiếp: "How delicious this cake is!" they said with excitement.
   Câu tường thuật: They said with excitement that the cake was so sánh delicious.
  • Câu trực tiếp: "Amazing! We won the championship!" the team captain cheered.
   Câu tường thuật: The team captain cheered that it was amazing they had won the championship.

  Để thuật lại một vài câu cảm thán như: Oh!, Marvelous!, Astonishing!, Eww!,..., tao rất có thể dùng cấu trúc "give an exclamation of + N" hoặc "with an exclamation of + N, mệnh đề" nhằm trình diễn mô tả lại xúc cảm của những người trình bày nhập câu trần thuật.

  • "Marvelous!" he said. ("Tuyệt vời!" Anh tao trình bày.)
   → He gave an exclamation of admiration.
  • "Brilliant!" he exclaimed. ("Tuyệt vời!" Anh tao la lên.)
   → He gave an exclamation of approval.
  • "Fantastic!" he cheered as the team scored a goal. ("Tuyệt vời!" Anh tao tung hô Khi team làm bàn thắng.)
   → With an exclamation of excitement, he cheered as the team scored a goal.
  • "Heavens!" he cried out. ("Trời ơi!" Anh tao la lên.)
   → With an exclamation of surprise, he cried out.
  • "Eww!" he grimaced at the sight of the messy room. ("Eo ôi!" Anh tao teo mặt mũi bắt gặp căn chống bừa bến bãi.)
   → With an exclamation of disgust, he grimaced at the sight of the messy room.

  Lưu ý một vài hình mẫu câu: 

  • He said: "Sorry for the inconvenience."
   → He apologized for the inconvenience.
  • He said: “Thank you!”
   → He thanked bủ. 
  • He said: "Congratulations on your success."
   → He congratulated bủ on my success.
  • He said: "Have a great day!"
   → He wished bủ a great day.
  • He said: "I'm really sorry for what I did."
   → He expressed deep regret for his actions.
  • He said: "Goodbye and see you soon."
   → He said farewell and hoped lớn see bủ soon.
  • Minh said "Damn!".
   → Minh swore.
  • He said: “Thief!"
   → He called bủ a thief.
  • Lan said: “Good luck!”
   → Lan wished bủ luck.

  2. Chuyển câu vấn đáp Yes/No nhập câu tường thuật

  "Yes" và "No" nhập tiếng trình bày con gián tiếp thông thường được mô tả bằng phương pháp dùng cấu hình "Chủ ngữ + trợ động kể từ quí hợp" nhập câu trần thuật. Dưới đó là một vài ví dụ minh họa:

  • Câu trực tiếp: "Will you attend the meeting?" she asked.
   Câu tường thuật: She asked if I would attend the meeting.
   => "Yes" tiếp tục thành: I said I would.
  • Câu trực tiếp: "Did they arrive on time?" he asked.
   Câu tường thuật: He asked if they had arrived on time.
   => "Yes" tiếp tục thành: They said they had.
  • Câu trực tiếp: "Have you finished the project?" the quấn asked.
   Câu tường thuật: The quấn asked if I had finished the project.
   => "Yes" tiếp tục thành: I said I had.
  • Câu trực tiếp: "Can he swim?" she inquired.
   Câu tường thuật: She inquired if he could swim.
   => "No" tiếp tục thành: He said he couldn't.
  • Câu trực tiếp: "Is she coming lớn the party?" they wondered.
   Câu tường thuật: They wondered if she was coming lớn the buổi tiệc ngọt.
   => "No" tiếp tục thành: She said she wasn't.

  Ví dụ lênh láng đủ:

  • Câu trực tiếp: "Are you coming lớn the party?" she asked and I said "Yes!".
  • Câu tường thuật: She asked if I was coming lớn the buổi tiệc ngọt and I said I was.

  3. Câu trần thuật đặc trưng dạng lớn V

  3.1. Câu trần thuật tiếng khuyên

  Để quy đổi tiếng khuyên răn kể từ câu thẳng sang trọng câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "advised + S + (not) lớn V + O" hoặc "suggested + that + S + (should) V + O"

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: You should study hard for the exam," the teacher said.
   Câu tường thuật: The teacher advised bủ lớn study hard for the exam.
  • Câu trực tiếp: "Don't forget lớn Điện thoại tư vấn your parents," she said.
   Câu tường thuật: She advised bủ not lớn forget lớn Điện thoại tư vấn my parents.
  • Câu trực tiếp: "You'd better bring an umbrella," he said.
   Câu tường thuật: He suggested that I should bring an umbrella.
  • Câu trực tiếp: "If I were you, I wouldn't take that risk," she said.
   Câu tường thuật: She suggested that I shouldn't take that risk.
  • Câu trực tiếp: "Why don't we go for a walk?" he suggested.
   Câu tường thuật: He suggested that we should go for a walk.

  3.2. Câu trần thuật cảnh báo

  Để tạo ra trở nên câu trần thuật lưu ý, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "warned + that + S + (should) V + O" hoặc "advised + that + S + (should) V + O"

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "Be careful! The road is bumpy," the policeman said.
   Câu tường thuật: The policeman warned that the road was bumpy.

  null

  • Câu trực tiếp: "Be careful with that knife! It's very sharp," the chef said.
   Câu tường thuật: The chef advised that I should be careful with the knife as it was very sharp.

  3.3. Câu trần thuật mang lại phép

  Để đem câu được cho phép kể từ câu thẳng sang trọng câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "allowed + S + lớn V + O" hoặc "gave/granted permission for + S + lớn V + O".

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "You can use my máy tính," she said.
   Câu tường thuật: She allowed bủ lớn use her máy tính.
  • Câu trực tiếp: "The manager permitted us lớn leave early today," the employees said.
   Câu tường thuật: The employees said that the manager gave permission for them lớn leave early today.
  • Câu trực tiếp: "Yes, you can use my phone," he said.
   Câu tường thuật: He granted permission for bủ lớn use his phone.

  3.4. Câu trần thuật tiếng hứa

  Để quy đổi một lời hứa hẹn kể từ câu thẳng sang trọng câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu trúc "promised + that + S + would + V + O" hoặc "made a promise + that + S + would + V + O".

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "I promise I will help you with your project," she said.
   Câu tường thuật: She promised that she would help bủ with my project.
  • Câu trực tiếp: "We promise that we would always be there for each other," they said.
   Câu tường thuật: They made a promise that they would always be there for each other.

  3.5. Câu trần thuật tiếng đe doạ

  Để quy đổi tiếng rình rập đe dọa kể từ câu thẳng sang trọng câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu hình "threatened + that + S + would + V + O" hoặc "made a threat + that + S + would + V + O"

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "I will hurt you if you don't bởi what I say!" he said.
   Câu tường thuật: He threatened that he would hurt bủ if I didn't bởi what he said.
  • Câu trực tiếp: "They will face serious consequences if they betray us," the leader warned.
   Câu tường thuật: The leader made a threat that they would face serious consequences if they betrayed us.

  3.6. Câu trần thuật tiếng mời

  Để quy đổi tiếng mời mọc kể từ câu thẳng sang trọng câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu trúc "invited + S + to V + O" hoặc "extended an invitation + lớn + S + lớn V + O" (lịch sự, quý phái hơn). Dưới đó là một vài ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "Would you lượt thích lớn come lớn the buổi tiệc ngọt with us?" they asked.
   Câu tường thuật: They invited bủ lớn come lớn the buổi tiệc ngọt with them.
  • Câu trực tiếp: "Do you want lớn join us for dinner?" she said.
   Câu tường thuật: She invited bủ lớn join them for dinner.
  • Câu trực tiếp: "We would be honored if you could attend our wedding," the couple said.
   Câu tường thuật: The couple extended an invitation to bủ lớn attend their wedding.
  • Câu trực tiếp: "You are welcome lớn visit us anytime," they told their friends.
   Câu tường thuật: They extended an invitation to their friends lớn visit them anytime.

  3.7. Câu trần thuật nhắc nhở

  Để quy đổi tiếng nhắc nhở kể từ câu thẳng sang trọng câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu trúc "reminded + S + (that) + S + (should) V + O" hoặc "gave a reminder + (that) + S + (should) V + O".

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "Remember lớn submit the report by the kết thúc of the day," the manager told the team.
   Câu tường thuật: The manager reminded the team (that) they (should) submit the report by the kết thúc of the day.
  • Câu trực tiếp: "This is a friendly reminder lớn pay your bills on time," the tin nhắn stated.
   Câu tường thuật: The tin nhắn gave a reminder (that) I (should) pay my bills on time.

  3.8. Câu trần thuật tiếng cầu xin

  Để quy đổi tiếng cầu van lơn kể từ câu thẳng sang trọng câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu hình “begged/implored + S + lớn V + O”.

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "Please, forgive bủ for my mistake," he said.
   Câu tường thuật: He begged (me) for forgiveness for his mistake.
  • Câu trực tiếp: "Please don't tell anyone about this," he pleaded with his friend.
   Câu tường thuật: He begged his friend not lớn tell anyone about that.
  • Câu trực tiếp: "I really need your help with this problem," she said lớn her teacher.
   Câu tường thuật: She implored her teacher lớn help her with this problem.

  3.9. Câu trần thuật tiếng động viên

  Để quy đổi tiếng khuyến khích kể từ câu thẳng sang trọng câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu trúc "encouraged + S + (to) V + O" hoặc "gave encouragement + (to) S + lớn V + O"

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "You can bởi it! Keep going!" he said lớn bủ.
   Câu tường thuật: He encouraged bủ lớn keep going.
  • Câu trực tiếp: "You're doing great, keep up the good work," the coach said lớn the
   team.
   Câu tường thuật: The coach gave encouragement lớn the team lớn keep up the good work.

  3.10. Câu trần thuật tiếng ý kiến đề xuất gom đỡ

  Để quy đổi tiếng lời khuyên hỗ trợ kể từ câu thẳng sang trọng câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu trúc "offered + (to) V + O" hoặc "proposed + (that) + S + (should) V + O".

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "Do you need any help with your assignment?" she asked.
   Câu tường thuật: She offered lớn help bủ with my assignment.
  • Câu trực tiếp: "Let's sườn a study group lớn prepare for the exam," she suggested lớn her classmates.
   Câu tường thuật: She proposed that they (should) sườn a study group lớn prepare for the exam.

  3.11. Câu trần thuật tiếng đồng ý/không đồng ý

  Để quy đổi sự đồng ý và từ chối kể từ câu thẳng sang trọng câu trần thuật, tất cả chúng ta dùng nhì cấu hình "agreed +  lớn V + ..." (đồng ý) hoặc "refused + (to) V + O" (từ chối).

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "Yes, I will help you with the presentation," she said.
   Câu tường thuật: She agreed lớn help with the presentation.
  • Câu trực tiếp: "No, I won't lend you any money," she said.
   Câu tường thuật: She refused lớn lend any money.

  null

  4. Câu trần thuật đặc trưng dạng V-ing

  4.1. Câu trần thuật tiếng buộc tội

  Để quy đổi tiếng kết tội kể từ câu thẳng sang trọng câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "accused + S + of + V-ing" hoặc "charged + S + with + V-ing".

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "You stole my money!" she said lớn him.
   Câu tường thuật: She accused him of stealing her money.
  • Câu trực tiếp: "He committed the crime," the detective said.
   Câu tường thuật: The detective charged him with committing the crime.

  4.2. Câu trần thuật tiếng sập lỗi

  Để quy đổi tiếng sập lỗi kể từ câu thẳng sang trọng câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "blamed + S + for + V-ing".

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "You broke the vase!" she said lớn him.
  • Câu tường thuật: She blamed him for breaking the vase.

  4.3. Câu trần thuật tiếng tự thú, quá nhận

  Để quy đổi tiếng tự thú hoặc quá nhận kể từ câu thẳng sang trọng câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu hình "confessed lớn + V-ing" hoặc "admitted + V-ing/having V(p2)”.

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "I broke the window," he said.
   Câu tường thuật: He confessed to breaking the window.
  • Câu trực tiếp: "Yes, I made a mistake," she said.
   Câu tường thuật: She admitted making/having made a mistake.

  4.4. Câu trần thuật tiếng phủ nhận

  Để quy đổi tiếng không đồng ý kể từ câu thẳng sang trọng câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "denied + V-ing/having V(p2)"

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "I didn't steal the money," he said. 
  • Câu tường thuật: He denied stealing the money.

  4.5. Câu trần thuật tiếng van lơn lỗi

  Để quy đổi tiếng van lơn lỗi kể từ câu thẳng sang trọng câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu hình "apologized (to sb) + (for + N/V-ing)" hoặc "said sorry + (for + N/V-ing)"

  Ví dụ

  • Câu trực tiếp: "I'm sorry for being late," she said.
   Câu tường thuật: She apologized for being late.
  • Câu trực tiếp: "I'm sorry for my mistake," he said.
   Câu tường thuật: He said sorry for his mistake.

  4.6. Câu trần thuật tiếng cảm ơn

  Để quy đổi tiếng cảm ơn kể từ câu thẳng sang trọng câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu trúc "thanked + S + for + N/V-ing" hoặc "expressed gratitude + lớn + S + for + N/V-ing"

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "Thank you for helping bủ," she said.
   Câu tường thuật: She thanked bủ for helping her.
  • Câu trực tiếp: "Thank you for coming lớn the buổi tiệc ngọt," they said.
   Câu tường thuật: They expressed gratitude to him for coming lớn the buổi tiệc ngọt.

  4.7. Câu trần thuật tiếng khen ngợi ngợi

  Để thuật lại tiếng khen ngợi ngợi nhập câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng cấu hình "praised + S + for + V-ing" hoặc "complimented/congratulated + S + on + N/V-ing".

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "You did a great job on the project," he said.
   Câu tường thuật: He praised bủ for doing a great job on the project.
  • Câu trực tiếp: "You are an excellent leader," the team members said.
   Câu tường thuật: The team members complimented him on being an excellent leader.
  • Câu trực tiếp: "Congratulations on your new book," the publisher said.
   Câu tường thuật: The publisher congratulated the author on their new book.

  null

  4.8. Câu trần thuật sự trái khoáy quyết

  Để thuật lại sự trái khoáy quyết kể từ câu thẳng sang trọng câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "insisted + on + V-ing" hoặc "was/were determined lớn + V"

  Ví dụ

  • Câu trực tiếp: "I will finish this project on time," she said.
   Câu tường thuật: She insisted on finishing the project on time.
  • Câu trực tiếp: "I want lớn join the team," she said.
   Câu tường thuật: She was determined to join the team.

  5. Câu trần thuật ước nguyện

  Để quy đổi câu ước nguyện kể từ câu thẳng sang trọng câu trần thuật, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cấu hình như "wished + that + S + (would/could/might) V + O" hoặc "expressed a wish + that + S + (would/could/might) V + O"

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "I wish I could travel around the world," she said.
   Câu tường thuật: She wished that she could travel around the world.
  • Câu trực tiếp: "I wish it would stop raining," he said.
   Câu tường thuật: He expressed a wish that it would stop raining.

  6. Câu trần thuật với Let

  • Ý nghĩa rời khỏi lệnh: 

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "Let bủ know your decision by tomorrow," he said. 
  • Câu tường thuật: He requested (that) I let him know my decision by tomorrow.
  • Ý nghĩa đề nghị:

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: "Let's go lớn the beach this weekend," they said. 
  • Câu tường thuật: They suggested going lớn the beach that weekend. 
  • Ý nghĩa hững hờ, ko quan tiền tâm: 

  Ví dụ:

  Xem thêm: điểm chuẩn đại học luật tphcm

  • Câu trực tiếp: The student: "Minh wants lớn skip the test." - The teacher said, “Let him".
  • Câu tường thuật: The student said that Minh wanted lớn skip the test but the teacher didn't mind. 

  7. Câu trần thuật với câu điều kiện

  Khi quy đổi kể từ lời nói thẳng với câu ĐK loại 1 sang trọng câu trần thuật, câu điều khiếu nại loại 1 tiếp tục lùi một thì và phát triển thành câu ĐK loại 2.

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "If it rains, I will bring an umbrella." 
  • Câu tường thuật: She said (that) if it rained, she would bring an umbrella.

  Trong ngôi trường hợp câu ĐK loại 2 và loại 3, tất cả chúng ta không thay đổi cấu hình của câu và ko cần thiết lùi thì. Chỉ cần thiết thay cho thay đổi ngôi nhà ngữ và tân ngữ nhằm phù phù hợp với văn cảnh của câu trần thuật.

  Ví dụ:

  • Câu ĐK loại 2: 

  Câu trực tiếp: "If I had more time, I would visit my grandparents."
  Câu tường thuật: She said (that) if she had more time, she would visit her grandparents.

  • Câu ĐK loại 3: 

  Câu trực tiếp: "If I had studied harder, I might have passed the exam."
  Câu tường thuật: He said (that) if he had studied harder, he might have passed the exam.

  Xem thêm: CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1: CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG VÀ VÍ DỤ CỤ THỂ

  8. Câu trần thuật với Needn’t

  Khi câu thẳng chứa chấp kể từ "needn't", tất cả chúng ta hay được dùng cấu trúc "didn't have to" nhập câu trần thuật nhằm mô tả chân thành và ý nghĩa tương tự. 

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: "You needn't attend the meeting tomorrow," she said. 
  • Câu tường thuật: She said (that) I didn't have lớn attend the meeting tomorrow.

  F. Lưu ý Khi đem kể từ câu thẳng sang trọng câu tường thuật

  1. Nếu động kể từ trần thuật ở thì hiện nay tại

  Trong tình huống các động kể từ trần thuật được phân chia ở group thì lúc này, tất cả chúng ta tiếp tục không thay đổi thì của động kể từ chủ yếu, đại kể từ hướng dẫn và chỉ định, trạng kể từ chỉ xứ sở và trạng kể từ chỉ thời gian Khi đem bọn chúng sang trọng cấu trúc câu tường thuật.

  Ví dụ: 

  He says: “I’m going lớn Thủ đô New York next weekend.”

  Câu tường thuật: He says he is going lớn Thủ đô New York next weekend.

  2. Nếu động kể từ trần thuật ở thì quá khứ

  Nếu động kể từ trần thuật nhập câu lại ở thì quá khứ, thì Khi ghi chép câu trần thuật, động kể từ chủ yếu tiếp tục lùi 1 bậc về quá khứ theo gót qui định sau: 

  - Will/ shall → would/ should.

  - Am/ is/ are going lớn → was/ were going lớn.

  - Must → had lớn.

  - Can → could.

  - Thì lúc này đơn → thì quá khứ đơn.

  - Thì lúc này tiếp tục → thì quá khứ tiếp tục.

  - Thì quá khứ tiếp tục → thì quá khứ triển khai xong tiếp tục.

  - Thì lúc này triển khai xong → thì quá khứ triển khai xong. 

  - Thì quá khứ đơn → thì quá khứ triển khai xong.

  Ví dụ:

  • Câu trực tiếp: “I’ll talk lớn your quấn,” he said.
  • Câu tường thuật: He said he would talk lớn my quấn.

  Xem thêm:

  => SIÊU HOT! TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN TỪ A - Z

  => THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE) - CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

  3. Các động kể từ đặc biệt

  Trong những câu trần thuật thường thì, vẫn đang còn một vài động kể từ không bao giờ thay đổi Khi đem sang trọng tiếng trình bày con gián tiếp như would, could, might, should, ought to.

  4. Chuyển thay đổi trạng kể từ thời hạn và điểm chốn

  Trong tình huống động kể từ trần thuật ở thì quá khứ thì Khi đem sang trọng cấu trúc câu tường thuật nhập Tiếng Anh, những trạng kể từ chỉ thời hạn, xứ sở và đại kể từ hướng dẫn và chỉ định tiếp tục thay cho thay đổi như sau:

  - Today → that day.

  - Tonight → that night.

  - Tomorrow → the next day/ the following day.

  - Yesterday → the day before/ the previous day.

  - Ago → before.

  - Now → then.

  - Next/ on Saturday → the next/ following Saturday.

  - Last Saturday → the previous Saturday/ the Saturday before.

  - The day after tomorrow → in two day’s time/ two days later.

  - This → that.

  - These → those.

  - This/ that → the.

  - Here → there. 

  Ví dụ: 

  • Câu trực tiếp: “I’m leaving here tomorrow,” said Jane.
  • Câu tường thuật: Jane said (that) she was leaving there the next day.

  null

  ĐĂNG KÝ NGAY:

  • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
  • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
  • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
  • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

  G. Bài luyện những cấu trúc câu tường thuật với đáp án

  1. Bài tập

  Bài luyện 1: Chuyển những câu sau về những cấu trúc câu tường thuật nhập Tiếng Anh:

  1. “If the weather is fine, I will go lớn the beach with my friends,” she said.

  .......................................................................................................................................

  2. “What would you bởi if you had one day off ?” I asked her.

  .......................................................................................................................................

  3. “I would have come lớn see you if I had known your address, Harry,” Tom said.

  .......................................................................................................................................

  4. “I’m sure he will help you if you ask him.” she told bủ.

  .......................................................................................................................................

  5. “If today were Monday, we would go lớn school,” my friend said lớn bủ.

  .......................................................................................................................................

  6. She said lớn bủ, “If I were you, I wouldn’t tell her my address.”

  .......................................................................................................................................

  7. “There would not be enough seats if a lot of guests came,” they said.

  .......................................................................................................................................

  8. “You will be surprised if you meet her,” Ann said lớn Clara.

  .......................................................................................................................................

  9. The boy said: “I won’t be strong if I don’t play soccer everyday.”

  .......................................................................................................................................

  10. “What would you bởi if you saw a spider?” Nam asked Chi.

  .......................................................................................................................................

  Bài luyện 2: Chuyển những câu sau về những cấu trúc câu tường thuật đặc trưng nhập Tiếng Anh:

  1. "If I have time, I will visit you tomorrow," she said.

  2. "Would you lượt thích lớn join us for dinner?" they asked.

  3. "Be careful! The road is slippery," the sign said.

  4. "Please, lend bủ some money," he said.

  5. "You did a great job on the presentation," the manager praised.

  6. "Let bủ help you with your luggage," he offered.

  7. "I broke the vase," she admitted.

  8. "Let's go lớn the movies tonight," he suggested.

  9. "You broke the window," she accused.

  10. "Don't forget lớn Điện thoại tư vấn bủ later," he reminded bủ.

  2. Đáp án

  Bài luyện 1:

  1. She said that if the weather was fine, she would go lớn the beach with her friends.

  2. I asked her what she would bởi if she had one day off.

  3. Tom said that he would have come lớn see bủ if he had known Harry's address.

  4. She told bủ that she was sure he would help bủ if I asked him.

  5. My friend said lớn bủ that if today were Monday, they would go lớn school.

  6. She said lớn bủ that if she were bủ, she wouldn't tell her address lớn her.

  7. They said that there would not be enough seats if a lot of guests came.

  8. Ann said lớn Clara that she would be surprised if she met her.

  9. The boy said that he wouldn't be strong if he didn't play soccer every day.

  10. Nam asked Chi what she would bởi if she saw a spider.

  Bài luyện 2:

  1. She said that if she had time, she would visit bủ the next day.

  2. They invited bủ lớn join them for dinner.

  3. The sign warned that the road was slippery.

  4. He begged bủ lớn lend him some money.

  5. The manager praised bủ for doing a great job on the presentation.

  6. He offered lớn help bủ with my luggage.

  7. She admitted breaking the vase.

  8. He suggested going lớn the movies that night.

  Xem thêm: chỉ số iq là gì

  9. She accused bủ of breaking the window.

  10. He reminded bủ lớn Điện thoại tư vấn him later.

  Kết luận

  Trên đó là 3 dạng cấu hình câu trần thuật thường bắt gặp nhất. Trong tiếp xúc Tiếng Anh, chắc chắn rằng các bạn sẽ thông thường xuyên dùng bọn chúng. Vậy nên, hãy ghi nhớ thông thường xuyên thực hiện bài xích luyện thường ngày nhằm gia tăng và trau dồi kỹ năng và kiến thức của tôi nhé. Ngoài ra, hãy nhớ là ĐK thực hiện bài xích test trình độ chuyên môn giờ Anh không tính phí tại đây nhằm hiểu rằng kĩ năng của tôi nhé. Langmaster chúc chúng ta trở nên công!