cấu trúc câu bị động

“Tiếng Việt là ngôn từ dữ thế chủ động và giờ Anh là ngôn từ tiêu cực.”

Chắc hẳn rất nhiều người học tập giờ Anh từng nghe câu này kể từ nghề giáo giờ Anh hoặc nghề giáo ngôn từ của tôi. Thật vậy, nếu mà nhập giờ Việt, người tao thông thường sở hữu Xu thế dùng câu dữ thế chủ động, nhằm danh kể từ chỉ người/ con cái vật/… tiến hành hành vi lên đầu thực hiện căn nhà ngữ, thì nhập giờ Anh, nếu như không tồn tại đòi hỏi cần nhấn mạnh vấn đề đối tượng người dùng tiến hành hành vi, người tao thông thường sử dụng câu bị động, đẩy đối tượng người dùng nhận hoặc Chịu đựng hành vi lên đầu.

Bạn đang xem: cấu trúc câu bị động

Câu bị động

Chính điều này vẫn đưa đến một căn nhà điểm ngữ pháp thú vị nhập giờ Anh: Câu Bị động. Tuy nhiên, mảng kỹ năng và kiến thức này cũng là 1 thử thách không nhỏ với tương đối nhiều người học tập, mặc dù là nhập công tác Anh văn Phổ thông hoặc Anh văn Giao tiếp.

Hiểu được điều này, TalkFirst gửi cho tới chúng ta nội dung bài viết tổ hợp những kỹ năng và kiến thức xoay xung quanh Câu Bị động (Passive voice) na ná bài xích tập dượt vận dụng nhằm chúng ta gia tăng kỹ năng và kiến thức. Chúng tao hãy nằm trong chính thức nhé!

1. Câu tiêu cực là gì?

Câu tiêu cực (Passive voice) là câu nhấn mạnh vấn đề đối tượng người dùng (chủ ngữ) là kẻ hoặc vật phải chịu vị hành vi chứ không đối tượng người dùng tiến hành hành vi. Chia thì nhập câu tiêu cực cũng tuân theo dõi thì nhập câu dữ thế chủ động.

Câu tiêu cực sở hữu cấu tạo lõi là:

Subject + be + V3/ed + (by + doer) + (…).  

* Trong đó:

+ Subject: đối tượng người dùng phải chịu vị hành động

+ be + V3/ed: ‘be’ thay cho thay đổi tùy từng thì sử dụng nhập câu căn nhà động

+ V3/ed luôn luôn không thay đổi dạng. Thứ thay cho thay đổi theo dõi thìa là động kể từ ‘be’ như bên trên.

+ (by + doer): ‘by’ Có nghĩa là “bởi”, dùng để làm reviews đối tượng người dùng tiến hành hành vi đứng sau ‘by’.

‘doer’ chỉ đối tượng người dùng tiến hành hành vi.

‘by + doer’ được bịa nhập (…) vì thế sẽ sở hữu được những tình huống tao hoàn toàn có thể lược cho chỗ này.

+ (…): Phần này hầu hết là những vấn đề về vị trí và thời hạn tuy nhiên bên trên cơ căn nhà ngữ Chịu đựng tác dụng của hành vi. Phần này sẽ không nên sở hữu tuy nhiên tiếp tục tùy theo tình huống.

Cấu trúc câu bị động

Ví dụ:

+ She is loved by everyone.
⟶ Cô ấy được yêu thương khách hàng người xem.
⟶ Phân tích: Động kể từ ‘love’ được phân chia ở dạng V-ed: ‘loved’. Động kể từ ‘be’ được phân thành ‘is’ theo dõi thì Hiện bên trên Đơn.

+ She was loved by everyone.
⟶ Cô ấy và được yêu thương khách hàng người xem.
⟶ Phân tích: Động kể từ ‘love’ vẫn không thay đổi dạng V-ed: ‘loved’. Động kể từ ‘be’ được phân thành ‘was’ theo dõi thì Quá khứ Đơn.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên tới mức 35%
Khi ĐK khóa đào tạo bên trên Talkfirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên tới mức 35%
Khi ĐK khóa đào tạo bên trên Talkfirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên tới mức 25%
Khi ĐK khóa đào tạo bên trên TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên tới mức 35%
Khi ĐK khóa đào tạo bên trên Talkfirst

3. Cách đem kể từ câu dữ thế chủ động quý phái câu bị động

Bảng quy đổi công thức câu bị động kể từ câu dữ thế chủ động của những thì:

Thì (Tense)Chủ động (Active)Bị động (Passive voice)
Hiện bên trên đơnS + V(s/es) + OS + am/is/are + V3/ed
Hiện bên trên tiếp diễnS + am/is/are + V-ing + OS + am/is/are + being + V3/ed
Hiện bên trên trả thànhS + have/has + P2 + OS + have/has + been + V3/ed
Hiện bên trên hoàn thành xong
tiếp diễn
S + have/has + been + V-ing + OS + have/ has been being + V3/ed
Quá khứ đơnS + V(ed/Ps) + OS + was/were + V3/ed
Quá khứ tiếp diễnS + was/were + V-ing + OS + was/were + being + V3/ed
Quá khứ trả thànhS + had + P2 + OS + had + been + V3/ed
Quá khứ hoàn thành xong
tiếp diễn
S + hadn’t + been + V-ing + OS + had been being + V3/ed
Tương lai đơnS + will + V-infi + OS + will + be + V3/ed
Tương lai trả thànhS + will + have + P2 + OS + will + have + been + V3/ed
Tương lai gầnS + am/is/are going vĩ đại + V-infi + OS + am/is/are going vĩ đại + be + V3/ed
Tương lai hoàn thành xong
tiếp diễn
S + will + have + been + V-ing + OS + will have been being + V3/ed
Động kể từ khuyết thiếuS + ĐTKT + V-infi + OS + ĐTKT + be + V3/ed

Để đem kể từ câu dữ thế chủ động quý phái câu tiêu cực tao thực hiện công việc sau. Để chúng ta dễ dàng theo dõi dõi rộng lớn, tao tiếp tục lấy một câu dữ thế chủ động thực hiện ví dụ và biến hóa nó trở nên một câu tiêu cực theo dõi công việc ứng bên dưới nhé.

Câu dữ thế chủ động cần thiết đổi mới đổi:

Yesterday, my mother bought a new TV.
⟶ Hôm qua quýt, u tôi vẫn mua sắm một chiếc TV mới nhất.
⟶ Phân tích:

      + Đối tượng bị tác động: ‘a new TV’

      + Thì: Quá khứ Đơn

      + Động kể từ tác động: ‘bought’

      + Đối tượng tác động: ‘my mother’

Các bước đem đổi:

BướcCâu tiêu cực dần dần tạo hình theo dõi từng bước
Bước 1: Đưa đối tượng người dùng Chịu đựng tác dụng, rằng Theo phong cách không giống là tân ngữ (object) nhập câu dữ thế chủ động lên đầu câu.Yesterday, a new TV
Bước 2: Để động kể từ tác dụng ở ngay lập tức sau đối tượng người dùng phải chịu. Đổi động kể từ trở nên dạng V3/ed. Nếu động kể từ vẫn ở sẵn dạng V3/ed thì tao cứ nhằm nguyên vẹn như thế.Yesterday, a new TV bought
Bước 3: Thêm ‘be’ nhập trước động kể từ. Biến thay đổi ‘be’ theo dõi thì của câu dữ thế chủ động. Vì thế, tao cần thiết để ý động kể từ nhập câu dữ thế chủ động và một vài nguyên tố không giống giống như các trạng kể từ về thời hạn, v.v. nhằm coi thì của câu là thì gì.Yesterday, a new TV was bought
Bước 4: Thêm tổng hợp ‘by + đối tượng người dùng tiến hành hành động’ vào sau cùng động kể từ và viết lách nốt lại những bộ phận còn sót lại đàng sau (nếu có).
Lưu ý:
– Ta sở hữu quyền ko tăng tổng hợp ‘by + đối tượng người dùng tiến hành hành động’ nếu như người tiến hành rơi vào trong 1 trong số đại kể từ chỉ những team tượng ko ví dụ và rõ rệt như: ‘they’, ‘everyone’, ‘someone’, ‘somebody’, v.v.
– Trong tình huống người tiến hành hành vi là 1 trong những nhập 7 đại kể từ căn nhà ngữ: ‘I’, ‘we’, ‘you’, ‘he’, ‘she’, ‘it’ và ‘they’ thì Lúc tao đem nó xuống sau ‘by’, tao cần đổi mới nó trở nên dạng đại kể từ tân ngữ: ‘me’, ‘us’, ‘you’, ‘him’, ‘her’, ‘it’ và ‘them’.
Ví dụ:
– This cake was made by he. – SAI
– This cake was made by him. – ĐÚNG
Yesterday, a new TV was bought by my mother.

4. Cấu trúc câu tiêu cực theo dõi những thì

Cùng tìm hiểu hiểu cấu trúc câu bị động theo dõi các thì nhập giờ Anh qua quýt bảng bên dưới đây:

ThìCấu trúcVí dụ
Hiện bên trên đơnSubject + am/ is/ are (not) + V3/ed + (by + doer) + (…)  
*Trong đó:
am: Chủ ngữ là thứ bậc nhất số không nhiều – I
is: Chủ ngữ là thứ bậc tía số không nhiều – he/ she/ it/ my mother/ his    cat/…
are: Các căn nhà ngữ còn sót lại – we/ you/ they/ those people/ my parents/…
– Those kids are educated well.
⟶ Những đứa trẻ con này được dạy dỗ chất lượng tốt.
– I am loved by many people.
⟶ Tôi được kính yêu vị nhiều người.
– That employee is given lots of tasks.
⟶ Nhân viên này được phú mang đến nhiều việc.   
Hiện bên trên Tiếp diễnSubject + am/ is/ are (not) being + V3/ed + (by + doer) + (…)  
Trong đó:
am: Chủ ngữ là thứ bậc nhất số không nhiều – I
is: Chủ ngữ là thứ bậc tía số không nhiều – he/ she/ it/ my mother/ his    cat/…
are: Các căn nhà ngữ còn sót lại – we/ you/ they/ those people/ my parents/…
– Our house is being built this month.
⟶ Nhà của Cửa Hàng chúng tôi đang rất được xây nhập mon ni.
– I am being scodlded by my mother right now.
⟶ Tôi hiện nay đang bị mắng vị u tôi ngay lập tức lúc này. 
– Those trees are being cut down.
⟶ Những cái cây cơ hiện nay đang bị đốn hạ.  
Hiện bên trên Hoàn thànhSubject + have/ has (not) been + V3/ed + (by + doer) + (…)  
Trong đó:
has: Chủ ngữ là thứ bậc tía số không nhiều – he/ she/ it/ my mother/ his cat/…
have: Các căn nhà ngữ còn sót lại – I/ we/ you/ they/ those people/ my parents/…
– His favorite vase has been broken buy his little sister.
⟶ Cái bình yêu thương mến của anh ấy ấy đã biết thành làm vỡ tung vị em gái anh ấy.
– Those houses have been sold.
⟶ Những mái nhà này đã được buôn bán.     
Hiện bên trên Hoàn trở nên Tiếp diễnSubject + have/ has (not) been being + V3/ed + (by + doer) + (…)  
Trong đó:
– has: Chủ ngữ là thứ bậc tía số không nhiều – he/ she/ it/ my mother/ his cat/…
– have: Các căn nhà ngữ còn sót lại – I/ we/ you/ they/ those people/ my parents/…
– That machine has been being used for many years.
⟶ Cái máy này đã và đang rất được sử dụng không ngừng nghỉ nhiều năm rồi.
– Those chairs have been being stepped on for hours.
⟶ Những cái ghế này đã và đang được không ngừng nghỉ bị dẫm lên.
Quá khứ ĐơnSubject + was/ were (not)  + V3/ed + (by + doer) + (…)
*Trong đó:
– was: + Chủ ngữ là thứ bậc nhất số không nhiều – I             + Chủ ngữ là thứ bậc tía số không nhiều – he/ she/ it/ my mother/ his    cat/…
– were: Các căn nhà ngữ còn sót lại – we/ you/ they/ those people/ my parents/…
– 2 months ago, her company was bought by a big corporation.
⟶ Hai mon trước, doanh nghiệp lớn của cô ý ấy và được thâu tóm về vị một tập đoàn lớn rộng lớn.
– Yesterday, they weren’t chosen vĩ đại join the race.
⟶ Hôm qua quýt, bọn họ đang không được lựa chọn nhằm nhập cuộc cuộc đua.
Quá khứ Tiếp diễnSubject + was/ were (not)  being + V3/ed + (by + doer) + (…)
*Trong đó: – was:
+ Chủ ngữ là thứ bậc nhất số không nhiều – I    
+ Chủ ngữ là thứ bậc tía số không nhiều – he/ she/ it/ my mother/ his    cat/…
– were: Các căn nhà ngữ còn sót lại – we/ you/ they/ those people/ my parents/…
– This morning, when you came, the floor was being mopped.
⟶ Sáng ni khi chúng ta cho tới, sàn căn nhà đang rất được vệ sinh.
– Yesterday, when they left, lots of delicious dishes were being cooked.
⟶ Hôm qua quýt, Lúc bọn họ tách lên đường, nhiều số tiêu hóa đang rất được nấu nướng.
Quá khứ Hoàn thànhSubject + had (not)  been + V3/ed + (by + doer) + (…)All the beer had been drunk when we got there.
⟶ Tất cả địa điểm bia đã biết thành tợp Lúc Cửa Hàng chúng tôi cho tới cơ.
Quá khứ Hoàn trở nên Tiếp diễnSubject + had (not)  been being + V3/ed + (by + doer) + (…)My máy tính hadn’t been being used by my son before I got trang chủ.
⟶ Laptop của tôi đang không được sử dụng trong cả vị đàn ông tôi trước lúc tôi về căn nhà.
Tương lai ĐơnSubject + will (not)  be + V3/ed + (by + doer) + (…)Those trees won’t be cut down.
⟶ Những cái cây này sẽ không biến thành đốn hạ.
Tương lai Tiếp diễnSubject + will (not)  be being + V3/ed + (by + doer) + (…)This time next month, these trees will be being cut down.
⟶ Giờ này mon sau, những cái cây này tiếp tục hiện nay đang bị đốn hạ.
Tương lai Hoàn thànhSubject + will (not)  have been + V3/ed + (by + doer) + (…)I think all of the clothes will have been bought by the time we get there.
⟶ Tôi nghĩ về toàn bộ địa điểm ăn mặc quần áo sẽ ảnh hưởng mua sắm trước lúc tất cả chúng ta cho tới cơ.
Tương lai Hoàn trở nên Tiếp diễnSubject + will (not)  have been being + V3/ed + (by + doer) + (…)Before I get vĩ đại the meeting, my group will have been being asked hard questions.
⟶ Trước Lúc tôi cho tới được cuộc họp, group của tôi sẽ không còn ngừng bị căn vặn những thắc mắc khó khăn.

5. Các tình huống câu tiêu cực quánh biệt

5.1. Câu dữ thế chủ động sở hữu nhị tân ngữ

Trong giờ Anh, sở hữu một vài động kể từ tuy nhiên theo dõi sau nó sở hữu cho tới nhị tân ngữ (object). Ví dụ:

+ send:

 She sent mạ a present.         
⟶ Cô ấy vẫn gửi tôi một phần quà.                               

hoặc 
She sent a present vĩ đại mạ.
⟶ Cô ấy vẫn gửi một phần quà mang đến tôi.

Cả nhị câu này đều phải có nhị tân ngữ (object) là kẻ nhận số loại và số loại được gửi cho những người nhận.

+ give:

He usually gives mạ flowers.         
⟶ Anh ấy thông thường xuyên tặng tôi hoa.                               

hoặc               
He usually gives flowers vĩ đại mạ.
⟶ Anh ấy thông thường xuyên tặng hoa mang đến tôi.

Cả nhị câu này đều phải có nhị tân ngữ (object) là kẻ nhận số loại và số loại được đem cho những người nhận.

+ buy:

They sometimes buy mạ new clothes.     
⟶ Họ nhiều khi mua sắm mang đến tôi ăn mặc quần áo mới nhất.  

hoặc
They sometimes buy new clothes for mạ.
⟶ Họ nhiều khi mua sắm ăn mặc quần áo mới nhất mang đến tôi.

Cả nhị câu này đều phải có nhị tân ngữ (object) là kẻ nhận số loại và số loại được mua sắm cho những người nhận.

Cấu trúc câu bị động:

Trong tình huống này tao sở hữu nhị cấu tạo mang đến câu tiêu cực tương tự với nhị cấu tạo câu căn nhà động:

Cấu trúcChủ độngBị động
Người nhận
đứng trước vật
Subject (doer) + verb (chia) + người nhận + vật.

Ví dụ:
Last week, my parents bought mạ a phone.
⟶ Tuần trước, phụ huynh tôi mua sắm mang đến tôi một chiếc điện thoại cảm ứng.

Người nhận + be (chia) + V3/ed + vật + (by + doer).

Ví dụ:
Last week, I was bought a phone by my parents.
⟶ Tuần trước, tôi được mua sắm mang đến một chiếc điện thoại cảm ứng vị phụ huynh tôi. 

Người nhận
đứng sau vật
Subject (doer) + verb (chia) + vật + to/ for/… + người nhận.

Ví dụ:
Last week, my parents bought a phone for mạ.
⟶ Tuần trước, phụ huynh tôi mua sắm một chiếc điện thoại cảm ứng mang đến tôi.

Vật + be (chia) + V3/ed + to/ for/ … + người nhận + (by + doer).

Ví dụ:
Last week, a phone was bought for mạ by my parents.
⟶ Tuần trước, một chiếc điện thoại cảm ứng được mua sắm mang đến tôi vị phụ huynh tôi. 

5.2. Câu tiêu cực với Động kể từ trần thuật – Động kể từ chỉ quan lại điểm

Trong giờ Anh sẽ sở hữu được những câu dữ thế chủ động với động kể từ là động kể từ trần thuật (say, announce, v.v.) hoặc những động kể từ chỉ ý kiến như (think, believe, v.v.).

Ví dụ:

+ People say that he is famous. (1)
⟶ Người tao rằng là anh ấy phổ biến.

+ They believed that that family had sold the house. (2)
⟶ Họ vẫn tin tưởng là mái ấm gia đình cơ trước này đã buôn bán tòa nhà.

Nhìn nhập nhị vị dụ bên trên, các bạn sẽ thấy sở hữu tình huống động từ trước ‘that’ và động kể từ nhập mệnh đề sau ‘that’ dùng nằm trong thì (ví dụ 1) hoặc không giống thì (ví dụ 2). Như vậy sẽ khởi tạo rời khỏi 2 cấu tạo không giống nhau nhập cơ hội 1 như bên dưới.

Trường hợp Cách 1 Cách 2 (Chung cho tất cả nhị ngôi trường hợp)
Trường hợp ý 1: Động từ xưa ‘that’ và động kể từ nhập mệnh đề sau ‘that’ dùng nằm trong thì:
– Hiện bên trên Đơn- Hiện bên trên Đơn
– Quá khứ Đơn- Quá khứ Đơn
Chủ động:
Subject 1 + verb 1 (chia) + that + subject 2 + verb 2 (chia) + …
Ví dụ:
They say that Rebecca is friendly. ⟶ Họ rằng là Rebecca đằm thắm thiện.
Bị động:
Subject 2 + be (chia theo dõi verb 1 trong những câu căn nhà động) + verb 1 (dạng V3/ed) + to + verb (nguyên mẫu) + …
Ví dụ:
Rebecca is said vĩ đại be friendly. ⟶ Rebecca được miêu tả là đằm thắm thiện.
Chủ động:
Subject 1 + verb 1 (chia) + that + subject 2 + verb 2 (chia) + …
Ví dụ: People believed that they had left the town in the middle of the night. ⟶ Người tao vẫn tin tưởng là bọn họ trước này đã tách thị xã đằm thắm tối.
Bị động:
It + be (chia theo dõi verb 1 trong những câu căn nhà động) + that + tái diễn phần nhập câu dữ thế chủ động.
Ví dụ:It was believed that they left the town in the middle of the night.
Trường hợp ý 2: Động từ xưa ‘that’ và động kể từ nhập mệnh đề sau ‘that’ dùng không giống thì:
– Hiện bên trên Đơn- Quá khứ Đơn
– Quá khứ Đơn- Quá khứ Hoàn thành
Chủ động:
Subject 1 + verb 1 (chia) + that + subject 2 + verb 2 (chia) + …
Ví dụ:
They believed that he had stolen her wallet. ⟶ Họ vẫn tin tưởng là anh tao trước này đã trộm ví của cô ý ấy.
Bị động:
Subject 2 + be (chia theo dõi verb 1 trong những câu căn nhà động) + verb 1 (dạng V3/ed) + vĩ đại + have + V3/ed + …
Ví dụ:
He was believed vĩ đại have stolen her wallet. ⟶ Anh tao và được tin tưởng là trước này đã trộm ví của cô ý ấy.

5.3. Câu thể hiện nay việc nhờ vả hoặc đòi hỏi ai làm cái gi với ‘get’ và ‘have’

Trong giờ Anh, nhằm biểu diễn miêu tả việc nhờ hoặc đòi hỏi ai làm cái gi cho chính bản thân mình, người tao thông thường sử dụng ‘get’ và ‘have’ nhập nhị cấu tạo sau:

Subject + have (chia) + somebody + verb (nguyên mẫu) + something.

Subject + get (chia) + somebody + vĩ đại + verb (nguyên mẫu) + something.

Hai cấu tạo này Lúc đem quý phái thể tiêu cực thì trở thành:

Subject + have/get (chia) + something + V3/ed + by + somebody.

Subject + have/get (chia) + something + V3/ed + by + somebody.

Ví dụ:

+ Chủ động:

Yesterday, I got/had a plumber vĩ đại fix the pipe.
⟶ Hôm qua quýt, tôi vẫn nhờ một công nhân sửa đường nước sửa cái đường nước.

Xem thêm: trường tiểu học nguyễn huệ

+ Bị động:

Yesterday, I got/ have the pipe fixed by a plumber
⟶ Hôm qua quýt, đường nước và được sửa vị một công nhân sửa đường nước. 

Câu tiêu cực get và have

5.4. Câu thể hiện nay đặc điểm tiêu cực với Need + V-ing

Khi tao mong muốn biểu diễn miêu tả một đối tượng người dùng này cơ rất cần được một hành vi này tác dụng lên, tao hoàn toàn có thể sử dụng cấu trúc:

Subject + need (chia) + V-ing

Ví dụ:

+ Nếu tao mong muốn rằng “Cái bàn này rất cần được làm sạch sẽ.”, tao nói: This table needs cleaning.

+ Nếu tao mong muốn rằng “Hôm qua quýt, tóc tôi vẫn rất cần được rời.”, tao nói: Yesterday, my hair needed cutting.

5.5. Câu tiêu cực với những động kể từ chỉ giác quan

Trong giờ Anh, sở hữu tình huống căn nhà ngữ sử dụng những động kể từ chỉ giác quan lại (see, hear, notice, v.v.) và bệnh kiến/ nghe/… ai cơ (đang) làm cái gi.

Khi câu dữ thế chủ động rớt vào tình huống này, tao tiếp tục biến hóa quý phái câu dữ thế chủ động theo dõi nhị tình huống sau:

Trường hợpChủ độngBị động
Ai cơ chỉ bệnh kiến/ nghe/… được một trong những phần hành vi của những người không giống.Subject + verb (chia) + object + V-ing + …
Ví dụ:
Yesterday, Josh heard Mary singing.
⟶ Hôm qua quýt, Josh nghe thấy Mary đang được hát. (chỉ nghe được một phần)
Subject (object nhập câu căn nhà động) + be (chia) + V3/ed + V-ing + by + doer (subject câu căn nhà động).
Ví dụ:
Yesterday, Mary was heard singing by Josh.
⟶ Hôm qua quýt, Mary đang được hát thì đã biết thành Josh nghe thấy.  
Ai cơ chỉ bệnh kiến/ nghe/… được toàn cỗ hành vi của những người không giống.Subject + verb 1 (chia) + object + verb 2 (nguyên mẫu) + …
Ví dụ:
Yesterday, Josh heard Mary sing.
⟶ Hôm qua quýt, Josh nghe thấy Mary hát (từ đầu cho tới cuối).
Subject (object nhập câu căn nhà động) + be (chia) + V3/ed + vĩ đại + verb (nguyên mẫu) + by + doer (subject câu căn nhà động).
Ví dụ:
Yesterday, Mary was heard vĩ đại sing by Josh.
⟶ Hôm qua quýt, Mary hát thì đã biết thành Josh nghe thấy (từ đầu cho tới cuối).  

6. Các chú ý Lúc quy đổi quý phái câu bị động

6.1. Biến thay đổi Đại kể từ tân ngữ trở nên Đại kể từ căn nhà ngữ

Nếu tân ngữ (đối tượng Chịu đựng tác động) trong số câu dữ thế chủ động là những đại kể từ tân ngữ: ‘me’, ‘us’, ‘you’, ‘him’, ‘her’, ‘it’ và ‘them’, Lúc tao đem bọn chúng lên đầu nhằm thực hiện căn nhà ngữ mang đến câu bị động, tao cần thiết thay đổi bọn chúng trở nên những đại kể từ căn nhà ngữ: ‘I’, ‘we’, ‘you’, ‘he’, ‘she’, ‘it’ và ‘they’.

Chủ ngữTân ngữ
IMe
WeUs
YouYou
HeHim
SheHer
ItIt
TheyThem

Ví dụ:

+ Chủ động: He likes her.

+ Bị động:

Her is liked by him. SAI

She is liked by him. ĐÚNG

6.2. Thứ tự động của xứ sở, ‘by…’ và thời gian

Trong câu bị động trật tự của xứ sở, ‘by…’ và thời hạn bố trí như sau:

nơi vùng ⟶ ‘by…’ ⟶ thời gian

Dù mang đến 1 trong những tía nguyên tố này còn có thiếu hụt lên đường thì trật tự động bên trên cũng không bao giờ thay đổi.

Ví dụ:

+ Milk is left in front of our house (nơi chốn) by a kind person (by + doer) every morning (thời gian).
⟶ Sữa được nhằm trước căn nhà Cửa Hàng chúng tôi vị một người chất lượng tốt bụng từng buổi sáng sớm.

+ Milk is left in front of our house (nơi chốn) by a kind person (by + doer).
⟶ Sữa được nhằm trước căn nhà Cửa Hàng chúng tôi vị một người chất lượng tốt bụng.

+ Milk is left in front of our house (nơi chốn) every morning (thời gian)
⟶ Sữa được nhằm trước căn nhà Cửa Hàng chúng tôi từng buổi sáng sớm.

6.3. ‘by…’ hoặc ‘with…’?

Nhiều người học tập tiếp tục vướng mắc là tao sử dụng ‘by’ trước người tiến hành hành vi vậy tao sử dụng gì trước công cụ tiến hành hành vi. Câu vấn đáp được xem là ‘with’ chúng ta nhé.

Nhiều người học tập hoặc sở hữu Xu thế dịch kể từ giờ Việt quý phái Lúc rằng giờ Anh. Và kể từ ‘by’ vốn liếng sở hữu một nghĩa nhập giờ Việt là “bằng” (dùng với phương tiện đi lại phú thông). Nhưng nhập câu tiêu cực, Lúc mình thích nói tới đồ dùng được dùng để làm tác dụng lên đối tượng người dùng Chịu đựng hành vi, tao sử dụng ‘with’ chúng ta nhé.

Ví dụ:

The window was broken by a hammer. – SAI
The window was broken with a hammer. – ĐÚNG

Lưu ý: Sử dụng câu tiêu cực là 1 trong mỗi cách Paraphrase hiệu suất cao phổ cập nhất nhập IELTS Writing

7. Bài tập dượt câu bị động

7.1. Bị động với 12 thì

Chuyển những câu dữ thế chủ động bên dưới quý phái thể bị động

1. Yesterday, a strange sound woke mạ up in the middle of the night.

2. Her children respect her.

3. That family have used that xế hộp for more than vãn 15 years.

4. They had eaten all the food before we arrived at the buổi tiệc nhỏ.

5. By the time we get vĩ đại the store, other customers will have bought all of the clothes.

6. They are cutting down the táo tree in front of our house.

7. This morning, when I came, he was baking a delicious cake.

8. I think our quấn will choose that hard-working employee for that position.

9. Our children have been watching that TV series since 7 pm.

10. I think that when we get vĩ đại the meeting, the bosses will be asking our team a lot of questions.

11. By the time we got trang chủ, our children had been using the air conditioner for hours.

12. They will have been driving that expensive xế hộp for years when we buy it.

Đáp án

1. Yesterday, I was woken up by a strange sound in the middle of the night.

2. She is respected by her children.

3. That xế hộp has been used by that family for more than vãn 15 years.

4. All the food had been eaten before we arrived at the buổi tiệc nhỏ.

5. By the time we get vĩ đại the store, all of the clothes will have been bought by other customers.

6. The táo tree in front of our house is being cut down.

7. This morning, when I came, a delicious cake was being baked by him.

8. I think that hard-working employee will be chosen for that position by our quấn.

9. That TV series has been being watched by our children since 7 pm.

10. I think that when we get vĩ đại the meeting, our team will be being asked a lot of questions by the bosses.

11. By the time we got trang chủ, the air conditioner had been being used by our children for hours.

12. That expensive xế hộp will have been being driven for years when we buy it.

Bài tập dượt Passive Voice

7.2. Bị động quánh biệt

Bài tập dượt câu tiêu cực dạng bịa biệt: Chuyển những câu dữ thế chủ động bên dưới quý phái thể bị động

1. You really need vĩ đại cut your long hair.

2. Last night, that family saw a stranger trying vĩ đại steal your motorbike.

3. People said that a poor man in our district had won a lottery.

4. This morning, I got a professional mechanic vĩ đại fix my xế hộp.

5. We really need vĩ đại wash this dirty and dusty armchair.

6. They believe that Sophie’s family is very rich.

7. Yesterday, when they were walking pass that room, they heard someone singing inside.

8. This afternoon, one of my employees witnessed a stranger sneak into our office.

9. I will have my father take care of my plants when I’m on my business trip.

10. 2 days ago, her parents bought her a máy tính.

Tham khảo bảng động kể từ bất quy tắc nhằm phân chia động từ là 1 cơ hội chuẩn chỉnh sát nhất

Đáp án

1. Your long hair really needs cutting.

2. Last night, a stranger was seen trying vĩ đại steal your motorbike by that family.

3. A poor man in our district was said vĩ đại have won a lottery.

4. This morning, I got my xế hộp fixed by a professional mechanic.

5. This dirty and dusty armchair really needs washing.

6. Sophie’s family is believed vĩ đại be very rich.

7. Yesterday, when they were walking pass that room, someone was heard singing inside by them.

8. This afternoon, a stranger was witnessed vĩ đại sneak into our office.

9. I will have my plants taken care of by my father when I’m on my business trip.

Xem thêm: de thi thu mon toan 2019

10. 2 days ago, she was bought a máy tính by her parents.

Trên là tổ hợp những kỹ năng và kiến thức cần thiết xoay xung quanh câu bị động. TalkFirst, kỳ vọng nội dung bài viết này vẫn phần này khiến cho bạn nắm rõ và dùng mạnh mẽ và tự tin mảng kỹ năng và kiến thức ngữ pháp này. Cảm ơn chúng ta vẫn hiểu bài xích viết! Hẹn gặp gỡ chúng ta nhập nội dung bài viết tiếp theo sau nhé!


Tham khảo tăng Khóa học tập Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng bên trên TalkFirst nói riêng cho những người đi làm việc & tới trường tất bật, hùn học tập viên rằng & dùng giờ Anh mạnh mẽ và tự tin & bất ngờ như giờ Việt.