câu lệnh update trong sql

Câu mệnh lệnh UPDATE nhập SQL là gì? Sử dụng UPDATE SQL như vậy nào? Hãy nằm trong Quantrimang.com tìm hiểu hiểu nhé!

Trong thời đại technology vấn đề càng ngày càng quan trọng với cuộc sống đời thường, yêu cầu học tập lập trình sẵn cũng không ngừng nghỉ tạo thêm và trở nên một ngành “hot” nhất lúc này. Lập trình yên cầu trí tuệ logic cao và tiếp thu kiến thức, nghiên cứu và phân tích thiệt sự tráng lệ và trang nghiêm bởi vì nó thiệt sự là một trong những môn học tập khó khăn. Tuy nhiên, nếu như thiệt sự mê say, không tồn tại gì là chúng ta ko thể học tập được. Một Lúc với kiến thức và kỹ năng về lập trình sẵn, chúng ta dễ dàng và đơn giản phát minh rời khỏi những phần mềm, công tác hoặc ứng dụng yêu thương quí. Thật tuyệt hảo cần không?

Bạn đang xem: câu lệnh update trong sql

Lập trình với thật nhiều ngữ điệu cho mình lựa lựa chọn. Quý khách hàng rất có thể tự do thoải mái lựa chọn 1 ngữ điệu yêu thương quí mang đến tiềm năng đang được nhắm đến. Tuy nhiên, mặc dù lựa chọn học tập ngữ điệu này, chúng ta cũng nên biết về SQL - Ngôn ngữ truy vấn với cấu hình. Nó đáp ứng mang đến việc lưu và xử lý vấn đề. Nó tích ăn ý hiệu suất cao với khá nhiều ngữ điệu lập trình sẵn không giống nhau.

Thực tế, dùng SQL cũng không thực sự khó khăn. Hãy chính thức kể từ những hàm và mệnh lệnh cơ phiên bản nhất. Tại nội dung bài viết này, tất cả chúng ta hãy nằm trong tìm hiểu hiểu về update table nhập SQL nhé!

Lệnh Update nhập SQL

Về cơ phiên bản, câu mệnh lệnh UPDATE SQL thông thường được dùng làm sửa đổi những phiên bản ghi hiện tại với nhập một bảng. Nó là một trong những phần của Data Manipulation Language - Ngôn ngữ thao tác tài liệu. Việc sửa đổi tài liệu vị mệnh lệnh UPDATE ko hề tác động cho tới cấu hình bảng.

Vì UPDATE chỉ tương tác với tài liệu nhập bảng cho nên hãy người sử dụng nó thiệt cản thận. Nếu ko lựa chọn sản phẩm cần thiết sửa đổi trước, tài liệu nhập bảng rất có thể có khả năng sẽ bị tác động. Quý khách hàng rất có thể cần được chèn lại nó hoặc bị rơi rụng tài liệu cần thiết.

Vì thế, nhằm thanh lọc bảng ghi cần thiết sửa thay đổi, bạn cũng có thể người sử dụng mệnh đề WHERE. Dùng WHERE, bạn cũng có thể update một sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm.

Lệnh Update nhập SQL người sử dụng những khóa bên trên từng sản phẩm, đôi khi, sửa đổi bọn chúng nhập một bảng. Khi sản phẩm được sửa đổi, khóa sẽ tiến hành tổ chức thực hiện. Vì thế, nó rất có thể đưa đến thay cho thay đổi cho tới một sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm vị một truy vấn.

Cú pháp mệnh lệnh UPDATE nhập SQL

UPDATE TEN_BANG
SET cot1 = gia_tri1, cot2 = gia_tri2...., cotN = gia_triN
WHERE [DIEU_KIEN];

Nếu mong muốn dùng nhiều hơn thế một ĐK nhập WHERE, chúng ta nhớ là toán tử AND và OR tuy nhiên tất cả chúng ta đang được biết cho tới nhập bài xích SQL trước nhé.

Xem thêm: đại học y khoa phạm ngọc thạch

Lưu ý: Hãy cảnh giác Lúc update những phiên bản ghi nhập một bảng! Chú ý cho tới mệnh đề WHERE nhập mệnh lệnh UPDATE. Mệnh đề WHERE hướng dẫn và chỉ định (các) phiên bản ghi này cần phải update. Nếu chúng ta bỏ dở mệnh đề WHERE, toàn bộ những phiên bản ghi nhập bảng sẽ tiến hành cập nhật!

Ví dụ về mệnh lệnh UPDATE nhập SQL

Update 1 phiên bản ghi với ĐK cụ thể

Trong ví dụ này, tao tiếp tục người sử dụng mệnh lệnh UPDATE nhằm update ngôi trường DIACHI mang đến nhân viên cấp dưới với ID là 3, kể từ Hanam trở nên Hanoi.

+----+------+-----+--------+--------+
|ID |TEN  |TUOI |DIACHI |LUONG  | 
+----+------+-----+--------+--------+ 
|1  |Thanh |24  |Haiphong| 2000.00| 
|2  |Loan |26  |Hanoi  | 1500.00| 
|3  |Nga  |24  |Hanam  | 2000.00| 
|4  |Mạnh |29  |Hue   | 6500.00| 
|5  |Huy  |28  |Hatinh | 8500.00| 
|6  |Cao  |23  |HCM   | 4500.00| 
|7  |Lam  |29  |Hanoi  |15000.00| 
+----+------+-----+--------+--------+

Câu mệnh lệnh tiếp tục như sau:

UPDATE NHANVIEN 
SET DIACHI = 'Hanoi' 
WHERE ID = 3;

Bảng NHANVIEN thuở đầu tiếp tục trở nên như sau:

+----+------+-----+--------+--------+
|ID |TEN  |TUOI |DIACHI |LUONG  | 
+----+------+-----+--------+--------+ 
|1  |Thanh |24  |Haiphong| 2000.00| 
|2  |Loan |26  |Hanoi  | 1500.00| 
|3  |Nga  |24  |Hanoi  | 2000.00| 
|4  |Mạnh |29  |Hue   | 6500.00| 
|5  |Huy  |28  |Hatinh | 8500.00| 
|6  |Cao  |23  |HCM   | 4500.00| 
|7  |Lam  |29  |Hanoi  |15000.00| 
+----+------+-----+--------+--------+

Update nhiều phiên bản ghi

Trong ví dụ bảng nhân viên cấp dưới bên trên, nếu như lúc này bạn thích thay cho thay đổi những người dân ở Hanoi với nút LUONG thấp rộng lớn 2000 sẽ tiến hành thổi lên trở nên 3000, câu mệnh lệnh ví dụ tiếp tục như sau:

UPDATE NHANVIEN 
SET LUONG = 3000 
WHERE DIACHI = "Hanoi' AND LUONG <=2000;

Kết trái khoáy sau khoản thời gian chạy mệnh lệnh bên trên, các bạn sẽ với thành quả bảng tài liệu như sau:

Xem thêm: hợp đồng mua bán xe ô tô

+----+------+-----+--------+--------+
|ID |TEN  |TUOI |DIACHI |LUONG  | 
+----+------+-----+--------+--------+ 
|1  |Thanh |24  |Haiphong| 2000.00| 
|2  |Loan |26  |Hanoi  | 3000.00| 
|3  |Nga  |24  |Hanoi  | 3000.00| 
|4  |Mạnh |29  |Hue   | 6500.00| 
|5  |Huy  |28  |Hatinh | 8500.00| 
|6  |Cao  |23  |HCM   | 4500.00| 
|7  |Lam  |29  |Hanoi  |15000.00| 
+----+------+-----+--------+--------+

Update toàn cỗ những phiên bản ghi

Nếu mong muốn sửa đổi tất cả những giá chỉ trị nhập cột DIACHI và LUONG nhập bảng NHANVIEN thì ko cần dùng mệnh đề WHERE, chỉ việc người sử dụng mệnh lệnh UPDATE như bên dưới đấy là đủ:

UPDATE NHANVIEN 
SET DIACHI = 'Hanoi', LUONG = 10000.00;

Bây giờ bảng NHANVIEN tiếp tục trở thành:

+----+------+-----+--------+--------+
|ID |TEN  |TUOI |DIACHI |LUONG  | 
+----+------+-----+--------+--------+ 
|1  |Thanh |24  |Hanoi  |10000.00| 
|2  |Loan |26  |Hanoi  |10000.00| 
|3  |Nga  |24  |Hanoi  |10000.00| 
|4  |Mạnh |29  |Hanoi  |10000.00| 
|5  |Huy  |28  |Hanoi  |10000.00| 
|6  |Cao  |23  |Hanoi  |10000.00| 
|7  |Lam  |29  |Hanoi  |10000.00| 
+----+------+-----+--------+--------+

Lệnh UPDATE nhập SQL cũng rất dễ dàng nhằm dùng đúng không nhỉ nào? Trong phần cho tới, tất cả chúng ta tiếp tục tìm hiểu hiểu về truy vấn DELETE nhập SQL chúng ta nhé.