cặp từ hô ứng là gì

Cặp kể từ hô ứng là những cặp phó kể từ, đại kể từ, chỉ từ chuồn bên nhau nhằm biểu thị quan hệ về nghĩa Một trong những vế câu vô câu ghép. 

phó kể từ, đại kể từ, chỉ từ tới trường 6 em mới nhất học tập nên ko cần thiết hiểu nhiều chỉ việc bịa đặt câu với những cặp kể từ hô ứng này là được.

Bạn đang xem: cặp từ hô ứng là gì

Vd: càng càng, mới nhất tiếp tục, ko tiếp tục, một vừa hai phải tiếp tục,...

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

Xem thêm: bài tập xác suất thống kê

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: bao lực học đường hiện nay

4.8

14 vote