cao đẳng y tế bình thuận

Mã tuyển chọn sinh: CYX

Địa chỉ: 274 Nguyễn Hội, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Bạn đang xem: cao đẳng y tế bình thuận

ĐT: (062) 3825740

Website: www.cybt.edu.vn

1.1. Hệ Chính quy

Ngành học

Điều kIện dự xét tuyển

Phinmg thức xét tuyển

Hình thức xẻ tạo

Chỉ

tiêu

Đỉều chăm sóc (Mã ngành: 6720301)

Thỉ sinh tiếp tục đảm bảo chất lượng nghiệp Trung học tập phổ thông hoặc tương tự.

-  Phương thức 1: Xét

dựa theo dõi điểm tầm những môn ganh đua của kỳ ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông vương quốc năm 2018.

-  Phương thức 2: Xét

học bạ theo dõi tổng điểm 3 môn: Toán, Hóa,

Sinh năm học tập lớp 12.

-  Phương thức 3: Xét học tập bạ trung học phổ thông theo dõi điểm tầm năm học tập lớp 12.

-  Tập bung;

-  Thời gian dối học: 3 năm.

250

Dược

(Ban ngày và ban đêm) (Mã ngành: 6720201)

Hộ sinh (Mã ngành: 6720303).

1.2. Hệ một vừa hai phải thực hiện một vừa hai phải học:

Ngành học

Điều khiếu nại xét tuyển

Phương thức xét tuyển

Hình thức xẻ tạo

Chỉ

tiêu

Đỉều chăm sóc (Mã ngành: 6720301)

Thỉ sinh đảm bảo chất lượng nghiệp điều nhường nhịn Trung cấp cho hoặc cỏ chứng từ quy đổi nó sỹ sang trọng điều chăm sóc.

Điểm toàn khóa trung cấp cho có trách nhiệm.

- Học lỉỗn tục: Thứ 7, công ty nhật;

-Thời gian dối học: hai năm.

100

2. TRÌNH Độ TRUNG CẨP

Trình độ

Điều khiếu nại xét tuyển

Xem thêm: đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán năm 2018

Phương thức xét tuyển

Hình thức xẻ tạo

Chỉ

tiêu

Y sỹ hệ chủ yếu quy (Mã ngành: 5720101)

Thỉ sinh tiếp tục đảm bảo chất lượng nghiệp Trung học tập phổ thông hoặc tương tự.

Theo học tập bạ trung học phổ thông, điểm tầm năm học tập 12.

-Tập trung;

-Thời gian dối học: hai năm.

40

Đỉều chăm sóc quy đổi nó sỹ văn băng 2

Thỉ sinh tiếp tục đảm bảo chất lượng nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp cho điều chăm sóc.

Điểm toàn khóa điều chăm sóc cao đẳng hoặc trung cấp cho có trách nhiệm.

-  Học liên tục: Thứ 7, công ty nhật;

-  Thời gian dối học: 12 mon (tính theo dõi thời hạn thực học).

60

Khóa học

Đỉều khiếu nại dự xét tuyển

Hình thức xẻ tạo

Y sỹ gửi đổỉ điều dtr&ng.

Thí sinh tiếp tục đảm bảo chất lượng nghiệp trung cấp cho nó sỹ.

-  Học liên tục: Thứ 7, công ty nhật;

-  Thời gian dối học: 3 mon.

Y sỹ kim chỉ nan nó học tập truyền thống.

-  Học liên tục: Thứ 7, công ty nhật;

-  Thời gian dối học: 6 mon.

Thời gian dối nhận hồ nước sơ: Từ ngày đi ra thông tin cho tới không còn ngày 31/05/2018

*  Quyền lợi của Học sinh-Sinh viên

-  Học phí: Cao đẳng: 660.000đ / tháng; trung cấp: 580.000đ / mon (theo Quyết tấp tểnh sô 26/2016/QĐ-ƯBND về sự việc quy tấp tểnh nút thu, quản lý và vận hành và dùng học tập phí) của năm học tập 20Ỉ8-20Ỉ9;

-  Có học tập bổng giành riêng cho Học sinh-Sinh viên hệ chỉnh quy những lóp học tập buổi ngày sở hữu học tập lực khá, đảm bảo chất lượng trở lên;

-  Ký túc xá: 300 chồ ở (lOO.OOOđ / mon / Học sinh-Sinh viên).

* Ghi chú:

-  Tuyển sinh vô cả nước

-  Hồ sơ xét tuyển: coi chỉ dẫn cụ thể bên trên trang web của trường

(www.cybt.edu.vn)

-  Mọi cụ thể contact theo dõi địa chỉ:

Phòng Quản lý Đào tạo nên & NCKH, 274 Nguyễn Hội, TP. Phan Thiết.

Xem thêm: điểm chuẩn đại học tôn đức thắng

Email: [email protected]: Điện thoại: 0252.3.825.7407

Theo TTHN

>> Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo đảm bảo chất lượng, không thiếu thốn những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.