cách xác định vị trí trong bảng tuần hoàn

VỊ TRÍ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

Bạn đang xem: cách xác định vị trí trong bảng tuần hoàn

Xác xác định trí của một thành phần thì nên cần xác lập những nhân tố sau:

       -         Số trật tự của thành phần là bao nhiêu?

       -         Nguyên tố nằm trong chu kì nào?

       -         Nguyên tố nằm trong group nào?

     1. Số loại dù vẹn toàn tố

- Số trật tự dù thành phần thông qua số hiệu vẹn toàn tử của thành phần bại liệt.

2. Chu kì của vẹn toàn tố

- Số trật tự của chu kì thông qua số lớp electron của thành phần.

- Trong và một chu kì thì những thành phần sở hữu nằm trong số lớp electron.

3. Nhóm của vẹn toàn tố

- Trong bảng tuần trả sở hữu 18 group, vô bại liệt sở hữu 8 group A; 8 group B. Để xác lập được group của thành phần ta cần xét coi thành phần nằm trong group A hoặc B; số trật tự group là bao nhiêu

Xem thêm: đô thị hóa là một quá trình

         + Nhóm A: bao hàm những thành phần s và p (có e sau cùng được điền vô phân lớp s hoặc p).

         + Nhóm B: bao hàm những thành phần d và f (có e sau cùng được điền vô phân lớp d hoặc f).

         + Số trật tự của tập thể nhóm thông qua số eletron hóa trị. Electron hóa trị thông qua số e phần ngoài nằm trong cùng theo với phân lớp nối tiếp mặt mày nếu như phân lớp bại liệt ko bão hòa.

Ví dụ: Xác xác định trí của những thành phần sau: 11Na, 17Cl, 26Fe

11Na : 1s2 2s22p6 3s1

-         Vị trí : Ô số 11; chu kì 3; group IA

17Cl : 1s2 2s22p6 3s1

Vị trí: Ô số 17; chu kì 3, group VIIA

26Fe : 1s2 2s22p6 3s23p63d6 4s2

Vị trí: Ô số 26; chu kì 4; group VIIIB

Xem thêm: come up with nghĩa là gì