cách viết lại câu trong tiếng anh

Trong Lúc tiếp xúc, Lúc nên vấn đáp thắc mắc hoặc Lúc nên nói đến một chủ thể, chúng ta gặp gỡ nên yếu tố nhắc lên đường nói lại một cấu tạo câu độc nhất khiến cho cuộc tiếp xúc trở thành nhàm ngán. Vì vậy, vô nội dung bài viết thời điểm ngày hôm nay, TOPICA NATIVE tiếp tục khiến cho bạn tổ hợp những cấu trúc ghi chép lại câu giờ Anh nhằm rất có thể tiếp xúc trôi chảy, lôi cuốn rộng lớn nhé!

Xem thêm:

Bạn đang xem: cách viết lại câu trong tiếng anh

 • 80 Mẫu câu tiếp xúc với những người quốc tế bởi vì giờ Anh như người phiên bản địa
 • Cấu trúc No sooner là gì? Cách dùng cấu tạo No sooner chuẩn chỉnh xác nhất!

1. Tại sao nên ghi chép lại câu?

Ngoài việc thực hành thực tế bài xích tập dượt ghi chép lại câu của đề bài xích thì tất cả chúng ta còn dùng những cấu tạo ghi chép lại câu trong mỗi tình huống bên dưới đây:

 • Khi ham muốn câu vấn đáp không biến thành nói lại thắc mắc và trở thành hoặc hơn
 • Sử dụng cấu tạo linh động rộng lớn, rời nhàm chán
 • Chuyển kể từ dạng câu dữ thế chủ động sang câu bị động
 • Chuyển kể từ câu thẳng thanh lịch câu con gián tiếp
 • Sử dụng trong mỗi tình huống về đảo ngữ vô câu giờ Anh

2. Các cấu tạo ghi chép lại câu vô giờ Anh

Dưới phía trên TOPICA tiếp tục ra mắt cho tới chúng ta những cấu tạo ghi chép lại câu bất biến nghĩa vô giờ Anh. Hãy nằm trong theo gót dõi nhé!

2.1 Cấu trúc ghi chép lại câu 1

Viết lại câu giờ Anh dùng những kể từ, cụm kể từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + …

⇔ Because of, Due to tướng, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go to tướng work.

Because of the rain, we can’t go to tướng work.

(Bởi vì thế trời mưa, nên Shop chúng tôi ko thể đi làm việc được)

2.2 Cấu trúc ghi chép lại câu 2

Chuyển thay đổi câu vô giờ Anh đem những kể từ, cụm kể từ chỉ sự ngược ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued to tướng study our lessons.

In spite of the noise, we continued to tướng study our lessons.

(Mặc cho dù rất rất tiếng ồn, tuy nhiên Shop chúng tôi vẫn kế tiếp học tập cho tới hoàn thành bài)

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi chuyến va “điểm con kiến thức”, hùn hiểu sâu sắc và ghi nhớ lâu rộng lớn vội vàng 5 chuyến.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủn ngay sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo gót giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

2.3 Cấu trúc ghi chép lại câu 3

Cách ghi chép lại câu dùng cấu tạo so thatsuch that (quá … cho tới nổi mà) lên đường với tính từ/danh từ

S + be/ V + ví + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that

Các công thức ghi chép lại câu vô giờ Anh - cấu tạo ví that và such that

Các công thức ghi chép lại câu vô giờ Anh – cấu tạo ví that và such that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants to tướng see it.

↔ It is such a boring film that no one wants to tướng see it.

(Cái phim này ngán cho tới nổi nhưng mà chẳng ai ham muốn coi nó hết)

2.4 Cấu trúc ghi chép lại câu 4

Cấu trúc too to (không thể) người sử dụng thay cho thế với cấu tạo enough

S + V + too + Adj. + to tướng V

⇔ not + Adj. + enough + to tướng V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress.

↔ Yuri is not thin enough to wear that dress.

(Yuri quá phệ nhằm rất có thể khoác một vừa hai phải hình mẫu váy kia)

Xem vớ tần tật về Cách tạo hình câu phủ quyết định vô câu ko thể quăng quật qua!

2.5 Cấu trúc ghi chép lại câu 5

Cấu trúc so thatsuch that (quá .. cho tới mức) người sử dụng thay cho thế với cấu tạo too to (quá … đến mức độ ko thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + to tướng V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it.

↔ These shoes are too small for him to tướng wear.

(Mấy song giầy này quá nhỏ bé đối với hình mẫu chân của anh ý ta)

It was such a difficult question that we can’t find the answer.

↔ The question was too difficult for us to tướng answer.

(Câu căn vặn quá khó khăn cho tới nổi không có bất kì ai vô Shop chúng tôi tìm kiếm được câu trả lời)

2.6 Cấu trúc ghi chép lại câu 6

Cách ghi chép lại câu vô giờ Anh với cấu tạo find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + to tướng V

Viết lại câu là một trong những dạng bài xích tập dượt phổ đại dương vô Tiếng Anh

Viết lại câu là một trong những dạng bài xích tập dượt phổ đại dương vô giờ Anh

Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

↔ She finds it hard to tướng live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm nhận thấy sinh sống ở vùng quê là sự việc trở ngại so với mình)

2.7 Cấu trúc ghi chép lại câu 7

Viết lại câu ĐK tương đương vô giờ Anh

Câu gốc Câu ghi chép lại Ví dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2 If + mệnh đề 1, mệnh đề 2 Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet.

If Janet had brought her raincoat, she wouldn’t have got wet

mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2 If + mệnh đề 2, mệnh đề 1 I can’t go out because I don’t have money

If I had money, I could go out

2.8 Cấu trúc ghi chép lại câu 8

Chuyển thay đổi câu If not thanh lịch unless

If … not ⇔ Unless …

Lưu ý: Không được thay cho thay đổi loại câu ĐK, chỉ được thay cho thay đổi nghĩa phủ quyết định hoặc ngờ vấn của nó

Ví dụ: If it doesn’t rain, we can go picnic.

Unless it rains, we can go picnic.

(Nếu trời ko mưa, tất cả chúng ta rất có thể lên đường dã ngoại)

2.9 Cấu trúc ghi chép lại câu 9

Viết lại câu với thì lúc này trả thành thanh lịch thì quá khứ đơn (dùng công ty ngữ fake ‘it’)

S + have/has + V3/-ed

⇔ It has been + [thời gian] + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Huan and Vy have been married for 3 years.

↔ It’s been 3 years since Huan and Vy were married.

(Đã tía năm Tính từ lúc thời khắc Huân và Vy kết hôn)

2.10 Cấu trúc ghi chép lại câu 10

Chuyển thay đổi câu điều ước

  Cấu trúc  Ví dụ
Câu ước ở tương lai wish + someone + would + bare infinitive She won’t come back here.

↔ I wish she would come back here.

(Tôi ước chi cô ấy tiếp tục quay trở lại đây)

Câu ước ở hiện tại tại wish + someone + V2/-ed I don’t have lots of money.

↔ I wish I could have lots of money.

(Tôi ước gì tôi đem hật nhiều tiền)

Câu ước ở quá khứ wish + someone + had + V3/-ed I didn’t say that I love him.

↔ I wish I had said that I loved him.

(Tôi ước gì bản thân nói cách khác rằng tôi yêu thương anh ấy)

2.11 Cấu trúc ghi chép lại câu 11

Chuyển thay đổi câu có thì lúc này trả thành phủ định thanh lịch thì quá khứ đơn (cấu trúc the last time, cấu tạo when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …

⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V

⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

 • I haven’t met Lucy since we left school.

The last time I met Lucy was when we left school.

(Lần ở đầu cuối tôi gặp gỡ Lucy là lúc Shop chúng tôi rời khỏi trường)

 • I haven’t seen him since I was a student.

↔ I last saw him when I was a student.

(Tôi gặp gỡ anh tớ chuyến cuối Lúc tôi vẫn còn đấy là học tập sinh)

2.12 Cấu trúc ghi chép lại câu 12

Chuyển câu ở thì quá khứ đơn thanh lịch thì lúc này hoàn thành xong tiếp diễn

S + V2/-ed + …

⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five.

↔ Shawn has been playing guitar since he was five.

(Shawn tiếp tục đùa ghi-ta kể từ Lúc cậu ấy lên 5 tuổi)

2.13 Cấu trúc ghi chép lại câu 13

Viết lại câu giờ Anh với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời hạn thực hiện gì)

Cấu trúc it takes time

Cấu trúc it takes time

S + V + … + [thời gian]

⇔ It takes/took + someone + [thời gian] + to tướng V

Ví dụ: Betty walks to tướng school in 15 minutes.

↔ It takes Betty 15 minutes to walk to tướng school.

(Betty tổn thất 15 phút nhằm đi dạo cho tới trường)

2.14 Cấu trúc ghi chép lại câu 14

Chuyển thay đổi người sử dụng cấu tạo it was not until … that (mãi cho đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Nam didn’t go trang chính until he finishes all the tasks.

It was not until Nam finished all the tasks that he went trang chính.

(Mãi cho đến Lúc Nam hoàn thành xong hoàn thành không còn từng việc làm thì cậu mới nhất về nhà)

2.15 Cấu trúc ghi chép lại câu 15

Các dạng cấu tạo ghi chép lại câu đối chiếu vô giờ Anh:

 • Chuyển thay đổi câu đối chiếu rộng lớn trở thành đối chiếu nhất và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country.

↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam.

(Việt Nam là tổ quốc xinh đẹp tuyệt vời nhất theo gót ý kiến của tôi ↔ Theo quen thuộc điểm của tôi, ko điểm này rất đẹp bởi vì Việt Nam)

 • Chuyển thay đổi câu đối chiếu bởi vì trở thành đối chiếu rộng lớn và ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake.

↔ His cake is bigger than my cake.

(Bánh của tôi ko to tướng bởi vì bánh của cậu tớ ↔ Bánh của cậu tớ to ra nhiều thêm bánh của tôi)

 Xem thêm: Ghi ghi nhớ và phân biệt cách sử dụng Most, most of, almost, và the most vô giờ Anh

2.16 Cấu trúc ghi chép lại câu 16

Chuyển cấu tạo started/began thanh lịch thì lúc này trả thành

S + began/ started + V-ing/to V  + [thời gian] ago

⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began to tướng learn English 4 years ago.

↔ She has learned/ has been learning English for 4 years.

(Cô ấy học tập giờ Anh kể từ tư năm trước)

2.17 Cấu trúc ghi chép lại câu 17

Cách ghi chép lại câu giờ Anh với cấu tạo This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film.

↔ I have never watched this film before.

(Tôi ko lúc nào coi bộ phim truyền hình này trước đây)

 Xem cách sử dụng cụ thể bên trên This is the first time

2.18 Cấu trúc ghi chép lại câu 18

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time 

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go to tướng bed.

↔ It‘s (high/about) time you went to tướng bed.

(Đã cho tới khi con cái lên đường ngủ rồi đấy)

2.19 Cấu trúc ghi chép lại câu 19

Các dạng ghi chép lại câu đề nghị tương đồng: cấu trúc suggest that, let’s,…

Công thức ghi chép lại câu giờ Anh - câu kiến nghị tương đồng

Công thức ghi chép lại câu giờ Anh – câu kiến nghị tương đồng

Shall we + V

⇔ Let’s + V

⇔ How/What about + V-ing

⇔ Why don’t we + V

⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive

⇔ In my opinion

Ví dụ:

 • Why don’t we go out for a walk?” said the girl.

↔ The girl suggested going out for a walk.

(Tại sao tất cả chúng ta ko lên đường đi dạo đi? ↔ Cô gái kiến nghị ra đi ngoài dạo)

 • Let’s have some rest!

What about having some rest?

(Nghỉ ngơi bọn chúng thôi!)

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi chuyến va “điểm con kiến thức”, hùn hiểu sâu sắc và ghi nhớ lâu rộng lớn vội vàng 5 chuyến.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủn ngay sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo gót giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

2.đôi mươi Cấu trúc ghi chép lại câu 20

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu công ty động Câu bị động Ví dụ
People say + S + V + … It be said that + S + V People say that he drinks a lot of wine.

↔ It is said that he drinks a lot of wine.

S + be said to tướng + V hoặc to tướng have V3/-ed People say that he drinks a lot of wine.

↔ He is said to tướng drink a lot of wine.

2.21 Cấu trúc ghi chép lại câu 21

Sử dụng cấu trúc hardly whenno sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

⇔ No sooner + had + S + V3/-ed than vãn + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I go trang chính, he showed up.

Hardly had I gone trang chính when he showed up.

No sooner had I gone home than he showed up.

(Ngay sau khoản thời gian tôi về căn nhà thì anh tớ xuất hiện)

2.22 Cấu trúc ghi chép lại câu 22

Dùng cấu tạo Supposed to tướng V

Xem thêm: số nguyên tố là gì

It’s one’s duty to tướng bởi something

⇔ S + be + supposed to tướng bởi something

Ví dụ: It’s your duty to tướng protect bầm.

↔ You are supposed to tướng protect me.

2.23 Cấu trúc ghi chép lại câu 23

Sử dụng cấu trúc preferwould rather

S +  prefer + doing st to tướng doing st

⇔ S + would rather + bởi st than vãn bởi st

Ví dụ: I prefer staying at trang chính to tướng hanging out with him.

↔ I would rather stay at trang chính than vãn hố out with him.

(Con thà ở trong nhà còn rộng lớn đi dạo với hắn ta)

2.24 Cấu trúc ghi chép lại câu 24

Sử dụng cấu trúc would preferwould rather

S + would prefer + sb + to tướng V

⇔ S + would rather + sb + V2/-ed 

Ví dụ: I would prefer you not to tướng stay up late.

↔ I would rather you not stayed up late.

(Mẹ ko mến con cái thức khuya đâu)

Xem thêm: Ngữ pháp giờ Anh: Cấu trúc Would rather – Kiến thức và bài xích tập

2.25 Cấu trúc ghi chép lại câu 25

Cấu trúc ví that/ in order that (trong tình huống công ty kể từ ở cả 2 câu là không giống nhau)

S + V + ví that/ in order that + S + V

⇔ S + V + (for O) + to tướng infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep.

↔ My dad turned off the TV for us to sleep.

(Cha tôi tắt TV nhằm Shop chúng tôi rất có thể ngủ)

2.26 Cấu trúc ghi chép lại câu 26

To be + not worth + V-ing

⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this.

There’s no point in getting upset about this.

(Chuyện bại ko xứng đáng nhằm buồn đâu)

Hãy rèn luyện thiệt nhiều nhằm ghi ghi nhớ được những cấu tạo ghi chép lại câu

Hãy rèn luyện thiệt nhiều nhằm ghi ghi nhớ được những cấu tạo ghi chép lại câu

2.27 Cấu trúc ghi chép lại câu 27

Sử dụng cấu tạo cảm thán HowWhat

S + be/V + adj/adv

⇔ How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs quickly.

How quickly she runs!

(Cô ấy chạy thời gian nhanh quá)

S + be + adj

⇔ What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is ví beautiful.

What a beautiful girl!

(Quả là một trong những người phụ nữ xinh đẹp)

2.28 Cấu trúc ghi chép lại câu 28

Cấu trúc it is necessary that:

 • Need to tướng V

⇔ to tướng be necessary (for sb) + to tướng V

Ví dụ: You don’t need to tướng come here.

It’s not necessary for you to tướng come here.

(Ah không nhất thiết phải cho tới phía trên đâu)

 • Not… anymore

⇔ No longer + hòn đảo ngữ

⇔ S + no more + V

Ví dụ: I don’t love you anymore.

No longer bởi I love you.

↔ I no more love you.

(Anh ko còn  yêu thương em nữa)

2.29 Cấu trúc ghi chép lại câu 29

Sử dụng cấu tạo used to tương tự với cấu tạo accustomed to

S + be accustomed to tướng + V-ing/N

⇔ S + be used to tướng + V-ing/N

Ví dụ: My brother was accustomed to sleeping late.

↔ My brother was used to sleeping late.

(Anh không nhất thiết phải cho tới phía trên đâu)

2.30 Cấu trúc ghi chép lại câu 30

Dùng to infinitive thay cho thế cho tới cấu tạo because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + to tướng V

Ví dụ: She studies hard because she wants to tướng pass the exam.

↔ She studies hard to pass the exam.

(Cô ấy học tập chịu khó vì thế ham muốn đậu kỳ thi)

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi chuyến va “điểm con kiến thức”, hùn hiểu sâu sắc và ghi nhớ lâu rộng lớn vội vàng 5 chuyến.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủn ngay sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo gót giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

3. Video 3 mẹo ghi chép lại câu giờ Anh

4. Bài tập dượt ghi chép lại câu vô giờ Anh (có đáp án)

Để gia tăng kỹ năng và kiến thức về những công thức ghi chép lại câu một vừa hai phải học tập phía trên, hãy nằm trong TOPICA thực hiện các dạng bài xích tập dượt ghi chép lại câu vô giờ Anh bên dưới nhé!

Bài tập dượt 1: Rewrite the following sentences by changing the indicated component

 1. The man was furious. (adjective)
 2. The council would not collect the rubbish. (verb)
 3. We watched a film on birds. (preposition)
 4. The bus was late because of the bad traffic. (clause order)
 5. The gate was opened by a guard. (active tense)
 6. When she got trang chính, the door was unlocked (time clause position)
 7. She cooked a pie, some potatoes, and green vegetables. (reorder list)
 8. The game was cancelled because it rained. (replace the dependent clause with a noun phrase)
 9. I can’t go to tướng work on time because it rains ví heavily
 10. I often played kite flying when I was a child
 11. We discuss environmental change issues
 12. It appears that it is raining
 13. She has interest in practicing aerobics in her không lấy phí time

Bài tập dượt 2: Bài tập dượt ghi chép lại câu bất biến nghĩa

1. My mother used to tướng play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

3. Mike gave bầm a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a four-hour drive from Nam Dinh to tướng Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

Bài tập dượt ghi chép lại câu vô giờ Anh đem đáp án

Bài tập dượt ghi chép lại câu vô giờ Anh đem đáp án

8. I think the owner of the xế hộp is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity him didn’t tell bầm about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

Bài tập dượt 3: Bài tập dượt ghi chép lại câu không thay đổi nghĩa

 1. I can’t go to tướng work on time because it rains ví heavily => ………………………………………
 2. I often played kite flying when I was a child => ………………………………………
 3. We discuss about environmental change issues => ………………………………………
 4. It appears that it is raining => ……………………………………..
 5. She has an interest in practicing aerobics in her không lấy phí time => ……………………………………..
 6. Police asked him to tướng identify the other man in the next room => …………………………………………………………………………….
 7. She always speaks no care => ………………………………………………………….
 8. She has learned English for 5 years => …………………………………………………………….
 9. He speaks ví soft that we can’t hear anything => …………………………………….
 10. Because she is absent from school => …………………………………………………
 11. It was an interesting film => …………………………………………………………….
 12. I don’t think she loves bầm => ……………………………………………………

Bài tập dượt 4: Viết lại câu nghĩa ko thay đổi nâng cao

1. In his recent article, Bob Lee pointed out all the faults in the government’s new transport policy.

In his recent artilce, Bob Lee was…………………

2. The company have been reviewing their recruitment policy for the last three months.

The company’s …………………

3. I’m absolutely sure he took the money on purpose.

He couldn’t possibly…………………

4. He delayed writing his book until he had done a lot of research.

Only after…………………

5. They declaired war on the pretext of defending their territorial rights.

The excuse…………………

6. I feel that I don’t fit with the people in the new office.

I feel like…………………

7. Skysrapers in the USA are on average taller than vãn anywhere else in the world.

The average …………………

8. We were very impressed by the new cinema but found it rather expensive.

Impressed…………………

9. It’s more than vãn a fortnight snice anyone saw Julian.

Julian…………………

10. The deadline for the receipt of complete application forms is 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Complete application …………………

Bài tập dượt 5: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. I regret spending ví much money.

I wish I ________________________________________________

2. What’s the height of the mountain?

How _________________________________________________

3. I don’t feel as tired after a train journey as I bởi after a xế hộp journey.

I feel more ___________________________________________

4. Cars are faster than vãn buses.

Buses _______________________________________

5. He turned off the light, then he went out.

Turning __________________________________________

6. Theatre program usually have lots of information.

There ________________________________________

7. He has been collecting stamps for five years.

He started ________________________________________________

8. More newspapers are being sold in this thành phố.

People are __________________________________________________

9. They were giving their son some presents when we came.

Their son _______________________________________________

10. He spends two hours a week sorting out stamps.

Sorting out ____________________________________________

Bài tập dượt 6: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. My mother bought bầm a nice blouse.

A nice blouse ___________________________________________

2. They say that the company is in difficulty.

The company ___________________________________________

3. You can get suntan by sunbathing.

If you _____________________________________________

4. “Would you mind waiting for a few minutes ?”

We __________________________________________________

5. “Where’s the best place to tướng buy souvenirs ?”

I asked her ___________________________________

6. You won’t lose weight if you don’t stop eating much.

Unless you ____________________________________

7. To know English is necessary.

It is ______________________________________________

8. May Day is considered to tướng be the day of the working class.

Everyone _______________________________________

9. In Stratford upon – Avon we saw Shakespeare’s birthplace.

We saw the house ___________________________________

10. There are far more heavy lorries on the road than vãn there used to tướng be.

There didn’t __________________________________________

Đáp án bài xích tập

Đáp án bài xích tập dượt ghi chép lại câu vô giờ Anh

Đáp án bài xích tập dượt ghi chép lại câu vô giờ Anh

Đáp án bài xích 1

 1. The man was angry.
 2. The council refused to tướng collect the rubbish.
 3. We watched a film about birds.
 4. Because of the bad traffic, the bus was late.
 5. A guard opened the gate.
 6. The door was unlocked when she got trang chính.
 7. She cooked green vegetables, a pie and some potatoes.
 8. The game was cancelled because of the rain.
 9. I can’t go to tướng work on time because of heavy rain.
 10. I am used to tướng playing kite flying when I was a child.
 11. We have a discussion about environmental change issues.
 12. It is likely that it is raining.
 13. She is interested in practicing aerobics in her không lấy phí time.

Đáp án bài xích 2

 1. My mother doesn’t play volleyball anymore.
 2. She suggests going fishing.
 3. I was given a dress on my birthday.
 4. He invited bầm for orange juice.
 5. I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.
 6. If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.
 7. It takes four hours to tướng drive from Nam Dinh to tướng Ha Noi.
 8. The owner of the xế hộp is thought to tướng be abroad.
 9. I wish he had told bầm about it.
 10. The rain was too heavy for you to tướng go swimming.

Đáp án bài xích 3

 1. I can’t go to tướng work on time because of heavy rain.
 2. I am used to tướng playing kite flying when I was a child.
 3. We have a discussion about environmental change issues.
 4. It is likely that it is raining.
 5. She is interested in practicing aerobics in her không lấy phí time.
 6. Police have him identify the other man in the next room.
 7. She is always careless about her words.
 8. It takes her 5 years to tướng learn English.
 9. He does not speak softly.
 10. Because of her absence from school.
 11. What an interesting film!
 12. At no time bởi I think she loves bầm.

Đáp án bài 4

 1. In his recent article, Bob Lee was critical of the government’s new transport policy.
 2. The company’s recruitment policy has been under review for the last three months.
 3. He couldn’t possibly have taken the money by mistake.
 4. Only after he had done a lot of research did he begin to tướng write the book.
 5. The excuse for the declairation of war was the defence of their territorial rights.
 6. I feel lượt thích a fish out of water in the new office.
 7. The average skyscraper in the USA is taller// higher// bagger than vãn anywhere else in the world. Or: The average height// size of skyscraper in the USA is greater than vãn anywhere else in the world.
 8. Impressed as we were by the new cinema, we found it rather expensive.
 9. Julian was last seen ( more than) a fortnight // two weeks ago.
 10. Complete application forms must be handed in// returned// redeived// submitted by// no later then 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Đáp án bài xích 5

 1. I wish I hadn’t spent ví much money
 2. How high the mountain is?
 3. I feel more tired after a train journey than vãn after a xế hộp journey.
 4. Buses aren’t as fast as buses.
 5. Turning off the light, he went out.
 6. There are usually lots of information in a theatre program
 7. He started collecting stamps five years ago.
 8. People are selling more newspapers in this thành phố.
 9. Their son was being given some presents when we came.
 10. Sorting out his stamps takes him two hours.

Đáp án bài 6

 1. A nice blouse was bought for bầm by my mother.
 2. The company is said to tướng be in difficulty.
 3. If you sunbathe, you can get a suntan.
 4. We were asked to tướng wait for a few minutes
 5. I asked her Where was the best place to tướng buy souvenirs
 6. Unless you stop eating much, you won’t lose weight
 7. It is necessary to tướng know English.
 8. Everyone considers May Day is the day of the working class.
 9. We saw the house in Stratford upon – Avon where Shakespeare’s was born.
 10. There didn’t use to tướng be heavy lorries on the road

Trên phía trên, TOPICA một vừa hai phải ra mắt cho tới chúng ta 30 cấu trúc ghi chép lại câu giờ Anh hao hao bài xích tập dượt ghi chép lại câu giờ Anh. Hi vọng những kỹ năng và kiến thức kể từ TOPICA NATIVE tiếp tục tương hỗ cho mình vô quy trình học tập giờ Anh. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức chất lượng tốt và thành công xuất sắc.

Xem thêm: cách xác định hướng nhà

TOPICA NativeX – Học giờ Anh toàn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi chuyến va “điểm con kiến thức”, hùn hiểu sâu sắc và ghi nhớ lâu rộng lớn vội vàng 5 chuyến.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút ngắn ngủn ngay sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cấp 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo gót giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX