cách tính thể tích khối trụ

Hình trụ tròn xoe là hình đem nhị mặt mày lòng là nhị hình trụ tuy nhiên song cùng nhau và cân nhau. Trong cuộc sống đời thường, những dụng cụ hình trụ tròn xoe bao gồm đem lon sữa trườn, cái ly, lọ hoa, cái thùng, cái xô...

Bạn đang xem: cách tính thể tích khối trụ

Công thức tính thể tích hình trụ

Muốn tính thể tích của hình trụ, tớ lấy độ cao nhân với bình phương phỏng nhiều năm nửa đường kính hình trụ mặt mày lòng hình trụ và số pi.

Thể tích hình trụ vị diện tích S của mặt mày lòng nhân với chiều cao

Trong đó:

  • V là thể tích hình trụ.
  • r là nửa đường kính hình trụ.
  • h là độ cao, khoảng cách thân thích 2 lòng của hình trụ.
  • Đơn vị thể tích: mét khối (m³)
Hình trụ tròn xoe là hình trụ đem 2 lòng là hình trụ cân nhau và tuy nhiên song cùng nhau.

Các chúng ta cũng có thể xem xét lại công thức tính diện tích S xung xung quanh hình trụ và diện tích S toàn phần hình trụ.

Các định nghĩa về hình trụ, mặt mày trụ, khối trụ

1. Mặt trụ

Mặt trụ

Mặt trụ là hình trụ xoay sinh vị đường thẳng liền mạch l khi xoay xung quanh đường thẳng liền mạch Δ tuy nhiên song và cơ hội Δ một khoảng tầm R. Δ được gọi là trục, R gọi là nửa đường kính, l gọi là lối sinh

Định nghĩa không giống, mặt mày trụ là giao hội toàn bộ những điểm cơ hội đường thẳng liền mạch Δ thắt chặt và cố định một khoảng tầm R ko thay đổi.

2. Hình trụ

Hình trụ

Hình trụ là hình giới chúng ta vị mặt mày trụ và hai tuyến đường tròn xoe cân nhau, là kí thác tuyến của mặt mày trụ và 2 mặt mày bằng vuông góc với trục.

Hình trụ là hình trụ xoay khi sinh vị tứ cạnh của hình một hình chữ nhật khi cù xung xung quanh một lối tầm của hình chữ nhật cơ.

3. Khối trụ

Khối trụ là hình trụ cùng theo với Phần Viền vô của hình trụ cơ.

Thể tích khối trụ là lượng không khí tuy nhiên hình trụ cướp.

Ví dụ về tính chất thể tích hình trụ

Bài 1: 

Tính thể tích của hình trụ biết nửa đường kính nhị mặt mày lòng vị 7,1 cm; độ cao vị 5 centimet.

Giải:

Xem thêm: cách khắc phục cận thị

Ta đem V=πr²h

thể tích của hình trụ là: 3.14 x (7,1)² x 5 = 791,437 (cm³)

Bài 2:

Một hình trụ đem diện tích S xung xung quanh là 20π cm² và diện tích S toàn phần là 28π cm². Tính thể tích của hình trụ cơ.

Giải:

Diện tích toàn phần hình trụ là Stp = Sxq + Sđ = 2πrh + 2πr²

Suy đi ra, 2πr² = 28π - 20π = 8π

Do cơ, r = 2cm

Diện tích xung xung quanh hình trụ là Sxq = 2πrh

<=> 20π = 2π.2.h
<=> h = 5cm

Thể tích hình trụ là V = πr²h = π.22.5 = 20π cm³

Bài 3:

Một hình trụ đem chu vi lòng vị trăng tròn centimet, diện tích S xung xung quanh vị 14 cm². Tính độ cao của hình trụ và thể tích của hình trụ.

Giải:

Chu vi lòng của hình trụ là chu vi của hình trụ = 2rπ = trăng tròn cm

Diện tích xung xung quanh của hình trụ: Sxq = 2πrh= trăng tròn x h = 14
→ h = 14/20 = 0,7 (cm)

2rπ = trăng tròn => r ~ 3,18 cm

Thể tích của hình trụ: V = π r² x h ~ 219,91 cm³

Xem thêm: công thức máy biến áp