cách tính diện tích tam giác

Chủ đề Công thức tính diện tích S hình tam giác: Công thức tính diện tích S hình tam giác là S = (a x h) / 2, nhập cơ a là chiều nhiều năm của cạnh lòng tam giác cân nặng và h là độ cao của tam giác. Với công thức này, bạn cũng có thể đơn giản tính diện tích S tam giác một cơ hội đúng đắn và nhanh gọn lẹ. Việc đo lường diện tích S tam giác tiếp tục giúp đỡ bạn làm rõ rộng lớn về hình học tập và vận dụng nhập những câu hỏi thực tiễn.

Công thức tính diện tích S hình tam giác là gì?

Công thức tính diện tích S của hình tam giác là S = (a x h) / 2, nhập cơ a là chiều nhiều năm của cạnh lòng tam giác và h là độ cao của tam giác. Để tính diện tích S, tao nhân chiều nhiều năm cạnh lòng với độ cao, tiếp sau đó phân chia thành quả cho tới nhì.

Bạn đang xem: cách tính diện tích tam giác

Công thức tính diện tích S hình tam giác là gì?

Có công thức tổng quát lác nào là nhằm tính diện tích S của một hình tam giác không?

Có, với công thức tổng quát lác nhằm tính diện tích S của một hình tam giác. Đó là S = (a x h) / 2, nhập cơ a là chiều nhiều năm của cạnh lòng tam giác, h là độ cao của tam giác. Cách thứ nhất là xác lập phỏng nhiều năm cạnh lòng và độ cao của tam giác. Sau cơ, nhân phỏng nhiều năm cạnh lòng với độ cao và phân chia thành quả cho tới 2 nhằm tính diện tích S của tam giác.

Làm thế nào là nhằm tính diện tích S tam giác cân nặng nếu như chỉ mất phỏng nhiều năm cạnh đáy?

Để tính diện tích S tam giác cân nặng Lúc chỉ mất phỏng nhiều năm cạnh lòng, tao nên biết thêm thắt về phỏng nhiều năm cạnh lòng và phỏng nhiều năm lối cao của tam giác. Tuy nhiên, với vấn đề chỉ mất phỏng nhiều năm cạnh lòng, tao ko thể tính đúng đắn diện tích S tam giác cân nặng.
Để tính diện tích S tam giác cân nặng, tao nên biết phỏng nhiều năm cạnh lòng và phỏng nhiều năm lối cao ứng. Đường cao phân chia tam giác trở nên nhì tam giác vuông cân nặng, và cạnh lòng là cạnh cộng đồng của nhì tam giác này. Do cơ, tao hoàn toàn có thể tính diện tích S tam giác cân đối công thức S = (a x h) / 2, với a là phỏng nhiều năm cạnh lòng và h là phỏng nhiều năm lối cao.
Tuy nhiên, nếu như chỉ mất phỏng nhiều năm cạnh lòng, tao ko thể hiểu rằng phỏng nhiều năm lối cao ứng và ko thể tính diện tích S tam giác cân nặng một cơ hội đúng đắn. Để với thành quả đúng đắn, tao nên biết thêm thắt vấn đề về tam giác như góc, cạnh không giống hoặc tỷ trọng Một trong những cạnh nhằm đo lường diện tích S.

Làm thế nào là nhằm tính diện tích S tam giác cân nặng nếu như chỉ mất phỏng nhiều năm cạnh đáy?

Cách tính diện tích S tam giác cân nặng nếu như chỉ mất phỏng nhiều năm nhì cạnh tương tự nhau và phỏng nhiều năm cạnh đáy?

Để tính diện tích S tam giác cân nặng Lúc chỉ mất phỏng nhiều năm nhì cạnh tương tự nhau và phỏng nhiều năm cạnh lòng, tao cần dùng công thức cộng đồng cho tới diện tích S tam giác.
Công thức cộng đồng cho tới diện tích S tam giác là: S = (a x h) / 2, nhập cơ a là phỏng nhiều năm cạnh lòng tam giác, h là độ cao của tam giác.
Với tam giác cân nặng, tao hiểu được những đỉnh của tam giác phía trên một đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với cạnh lòng. Do cơ, tao hoàn toàn có thể mò mẫm độ cao của tam giác bằng phương pháp vẽ lối phân giác kể từ đỉnh của tam giác xuống cạnh lòng tạo ra trở nên nhì tam giác vuông. Gọi phỏng nhiều năm cạnh lòng là a và độ cao là h, Lúc cơ tao với nhì tam giác vuông, từng tam giác với cạnh h và cạnh góc vuông là a/2.
Áp dụng ấn định lí Pythagoras cho tới tam giác vuông, tao có:
(h/2)^2 + (a/2)^2 = a^2
Từ cơ suy ra:
h^2/4 + a^2/4 = a^2
h^2 + a^2 = 4a^2
h^2 = 3a^2
h = a√3/2
Sau Lúc tìm ra độ cao của tam giác, tao hoàn toàn có thể vận dụng công thức cộng đồng nhằm tính diện tích S tam giác cân:
S = (a x h) / 2
S = (a x a√3/2) / 2
S = a^2√3/4
Vậy, diện tích S tam giác cân nặng Lúc chỉ mất phỏng nhiều năm nhì cạnh tương tự nhau và phỏng nhiều năm cạnh lòng là a là a^2√3/4.

Tính diện tích S tam giác cân nặng Lúc chỉ mất độ cao và phỏng nhiều năm cạnh đáy?

Để tính diện tích S tam giác cân nặng Lúc chỉ mất độ cao (h) và phỏng nhiều năm cạnh lòng (a), tao vận dụng công thức cộng đồng là S = (a x h) / 2.
Bước 1: Xác định vị trị của độ cao (h) và phỏng nhiều năm cạnh lòng (a) nhập đơn vị chức năng đo lường và tính toán ứng.
Bước 2: kề dụng công thức S = (a x h) / 2 nhằm tính diện tích S tam giác cân nặng. Nhân phỏng nhiều năm cạnh lòng (a) với độ cao (h), tiếp sau đó phân chia thành quả cho tới 2.
Bước 3: Tính toán và thể hiện thành quả sau cùng theo đòi đơn vị chức năng đo diện tích S.
Ví dụ:
Giả sử tam giác cân nặng với độ cao là 8 centimet và phỏng nhiều năm cạnh lòng là 6 centimet.
Áp dụng công thức S = (a x h) / 2:
S = (6 centimet x 8 cm) / 2 = 48 cm² / 2 = 24 cm²
Vậy diện tích S tam giác cân nặng nhập ví dụ bên trên là 24 cm².

Tính diện tích S tam giác cân nặng Lúc chỉ mất độ cao và phỏng nhiều năm cạnh đáy?

_HOOK_

Công thức tính diện tích S tam giác tổng quát lác Toán lớp 5

Bạn mong muốn tính diện tích S tam giác tuy nhiên ko biết công thức nào là vận dụng cho tới từng loại tam giác? Hãy coi đoạn Clip này nhằm mò mẫm hiểu công thức tính diện tích S tam giác tổng quát lác. quý khách hàng tiếp tục không hề nên lo ngại với những bài bác tập luyện tam giác trở ngại nữa!

Công thức phương pháp tính diện tích S hình tam giác cân nặng toán lớp 3 4 5 7 8

Bạn đang được gặp gỡ nên bài bác thói quen diện tích S tam giác cân nặng tuy nhiên ko biết công thức cơ hội tính? Đừng lo sợ, đoạn Clip này tiếp tục giúp đỡ bạn làm rõ công thức tính diện tích S tam giác cân nặng. Hãy coi tức thì và trở nên Chuyên Viên trong những việc đo lường tam giác!

Diện tích tam giác đều được xem như vậy nào?

Diện tích tam giác đều hoàn toàn có thể được xem vì chưng công thức S = (a^2 * √3) / 4, nhập cơ a là phỏng nhiều năm cạnh tam giác.
Bước 1: Xác ấn định phỏng nhiều năm cạnh tam giác đều (a)
Bước 2: kề dụng công thức S = (a^2 * √3) / 4 nhằm tính diện tích S tam giác đều.
Ví dụ:
Giả sử tất cả chúng ta cần thiết tính diện tích S của một tam giác đều phải sở hữu cạnh vì chưng 6 centimet.
Bước 1: Độ nhiều năm cạnh tam giác đều (a) là 6 centimet.
Bước 2: kề dụng công thức S = (a^2 * √3) / 4:
S = (6^2 * √3) / 4
= (36 * √3) / 4
= (36 * 1.73) / 4
= 62.28 / 4
= 15.57 cm^2
Vậy diện tích S của tam giác đều phải sở hữu cạnh vì chưng 6 centimet là 15.57 cm^2.

Khi biết toạ phỏng của tía đỉnh tam giác, thực hiện thế nào là nhằm tính diện tích S tam giác đó?

Để tính diện tích S tam giác lúc biết toạ phỏng của tía đỉnh, tao hoàn toàn có thể thực hiện như sau:
Bước 1: Gọi toạ phỏng tía đỉnh của tam giác thứu tự là A(x1, y1), B(x2, y2), C(x3, y3).
Bước 2: Tính phỏng nhiều năm của tía cạnh tam giác vì chưng công thức khoảng cách nhì điểm:
- Độ nhiều năm cạnh AB = sqrt((x2-x1)^2+(y2-y1)^2)
- Độ nhiều năm cạnh BC = sqrt((x3-x2)^2+(y3-y2)^2)
- Độ nhiều năm cạnh AC = sqrt((x3-x1)^2+(y3-y1)^2)
Bước 3: Tính chu vi tam giác bằng phương pháp nằm trong phỏng nhiều năm tía cạnh lại với nhau: Phường = AB + BC + AC
Bước 4: kề dụng công thức diện tích S tam giác dựa vào nửa chu vi tam giác:
- Chu vi nửa tam giác: p = P/2

- Diện tích tam giác: S = sqrt(p*(p-AB)*(p-BC)*(p-AC))
Trong cơ, sqrt() là hàm tính căn bậc nhì.
Với công việc bên trên, bạn cũng có thể tính được diện tích S của tam giác lúc biết toạ phỏng của tía đỉnh.

Khi biết toạ phỏng của tía đỉnh tam giác, thực hiện thế nào là nhằm tính diện tích S tam giác đó?

Xem thêm: karaoke gợi nhớ quê hương

Có cơ hội nào là tính diện tích S tam giác Lúc chỉ biết phỏng nhiều năm tía cạnh?

Có, cách tính diện tích tam giác Lúc chỉ biết phỏng nhiều năm tía cạnh dùng công thức Heron. Công thức này được bịa đặt theo đòi thương hiệu trong phòng toán học tập Heron của Alexandria.
Bước 1: Gọi a, b, c thứu tự là phỏng nhiều năm tía cạnh của tam giác
Bước 2: Tính nửa chu vi tam giác bằng phương pháp dùng công thức Phường = (a + b + c)/2
Bước 3: Tính diện tích S tam giác bằng phương pháp dùng công thức S = √(P(P-a)(P-b)(P-c))
Ví dụ: Gọi a = 4, b = 5, c = 6 là phỏng nhiều năm tía cạnh của tam giác.
Bước 1: a = 4, b = 5, c = 6
Bước 2: Phường = (4 + 5 + 6)/2 = 15/2 = 7.5
Bước 3: S = √(7.5(7.5-4)(7.5-5)(7.5-6)) = √(7.5 * 3.5 * 2.5 * 1.5) = √(46.875) ≈ 6.855
Vậy, diện tích S tam giác Lúc chỉ biết phỏng nhiều năm tía cạnh là khoảng chừng 6.855 đơn vị chức năng diện tích S (đơn vị diện tích S tùy thuộc vào đơn vị chức năng chiều nhiều năm của cạnh).

Làm thế nào là nhằm tính diện tích S tam giác lúc biết những góc và phỏng nhiều năm nhì cạnh?

Để tính diện tích S tam giác lúc biết những góc và phỏng nhiều năm nhì cạnh, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng công thức diện tích S tam giác Heron.
Bước 1: Tính nửa chu vi tam giác (P)
- Sử dụng công thức Phường = (a + b + c) / 2, nhập cơ a, b, c là phỏng nhiều năm tía cạnh tam giác.
Bước 2: Tính diện tích S tam giác (S)
- Sử dụng công thức S = √(P * (P - a) * (P - b) * (P - c)), nhập cơ a, b, c là phỏng nhiều năm tía cạnh tam giác, Phường là nửa chu vi tam giác đang được tính ở bước trước.
Ví dụ:
Giả sử tao với tam giác ABC với phỏng nhiều năm nhì cạnh là AB = 5, BC = 9 và biết góc C có tính rộng lớn là 30 phỏng.
Bước 1: Tính nửa chu vi tam giác (P)
- Phường = (AB + BC + AC) / 2 = (5 + 9 + AC) / 2 = (14 + AC) / 2
Bước 2: Tính diện tích S tam giác (S)
- S = √(P * (P - AB) * (P - BC) * (P - AC)) = √(((14 + AC) / 2) * ((14 + AC) / 2 - 5) * ((14 + AC) / 2 - 9) * ((14 + AC) / 2 - AC))
Đây là cách tính diện tích tam giác lúc biết những góc và phỏng nhiều năm nhì cạnh.

Làm thế nào là nhằm tính diện tích S tam giác lúc biết những góc và phỏng nhiều năm nhì cạnh?

Diện tích tam giác vuông thế nào được xem toán?

Để tính diện tích S của một tam giác vuông, tao hoàn toàn có thể dùng công thức S = (a x b) / 2, nhập cơ a và b thứu tự là phỏng nhiều năm nhì cạnh góc vuông của tam giác và S là diện tích S tam giác.
Cụ thể, công việc nhằm tính diện tích S tam giác vuông như sau:
Bước 1: Xác ấn định phỏng nhiều năm nhì cạnh góc vuông a và b của tam giác vuông.
Bước 2: kề dụng công thức S = (a x b) / 2 nhằm tính diện tích S tam giác.
Ví dụ:
Giả sử tao với cùng 1 tam giác vuông với cạnh góc vuông a = 3 đơn vị chức năng và b = 4 đơn vị chức năng.
Áp dụng công thức S = (a x b) / 2:
S = (3 x 4) / 2 = 12 / 2 = 6 đơn vị chức năng vuông.
Vậy diện tích S của tam giác vuông này là 6 đơn vị chức năng vuông.

_HOOK_

Công Thức Hình TAM GIÁC TAM GIÁC VUÔNG Tính Chu Vi Diện Tích Đáy Chiều Cao 47

Hình tam giác vuông với thật nhiều công thức tính chu vi và diện tích S không giống nhau. quý khách hàng ko biết công thức nào là vận dụng cho tới tình huống này? Đừng bỏ qua đoạn Clip này, Shop chúng tôi tiếp tục reviews cho chính mình công thức tính chu vi và diện tích S của hình tam giác vuông theo đòi lòng và độ cao 47.

Làm thế nào là nhằm tính diện tích S tam giác Lúc chỉ biết nửa đường kính lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp?

Để tính diện tích S tam giác Lúc chỉ biết nửa đường kính lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp, tao hoàn toàn có thể tuân theo công việc sau:
Bước 1: Tìm phỏng nhiều năm cạnh của tam giác. Để thực hiện điều này, tao hoàn toàn có thể dùng ấn định lý của Pythagoras hoặc dùng những công thức tính cạnh của tam giác.
Bước 2: Tính toán diện tích S tam giác vì chưng công thức diện tích S tam giác thông thường: S = (a x h) / 2. Trong số đó a là phỏng nhiều năm cạnh và h là độ cao của tam giác.
Bước 3: Kiểm tra thành quả. Đảm nói rằng những đơn vị chức năng của nửa đường kính và diện tích S đều ứng và thích hợp.
Chú ý: Trong khi, Lúc chỉ biết nửa đường kính lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp, tao hoàn toàn có thể dùng những công thức không giống, như dùng ấn định lý Cosin hoặc ấn định lý Sin, tùy nằm trong nhập vấn đề rõ ràng của tam giác.

Làm thế nào là nhằm tính diện tích S tam giác Lúc chỉ biết nửa đường kính lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp?

Có công thức nào là nhằm tính diện tích S tam giác Lúc chỉ biết nửa đường kính lối tròn trĩnh nội tiếp?

Để tính diện tích S tam giác Lúc chỉ biết nửa đường kính lối tròn trĩnh nội tiếp, tao hoàn toàn có thể dùng công thức sau đây:
S = R^2 * sin(A) * sin(B) * sin(C) / (4 * sin((A+B)/2) * sin((B+C)/2) * sin((C+A)/2))
Trong đó:
- S là diện tích S tam giác.
- R là nửa đường kính của lối tròn trĩnh nội tiếp tam giác.
- A, B, C thứu tự là những góc của tam giác.
Để vận dụng công thức này, tao nên biết độ quý hiếm nửa đường kính lối tròn trĩnh nội tiếp tam giác và những góc của tam giác. Nếu ko biết những độ quý hiếm này, tao cần thiết đo lường thêm thắt như sau:
1. Tính những góc của tam giác bằng phương pháp dùng công thức: A = sin^(-1)(a / (2R)), B = sin^(-1)(b / (2R)), C = sin^(-1)(c / (2R)), nhập cơ a, b, c là phỏng nhiều năm những cạnh của tam giác.
2. Sau Lúc có mức giá trị của những góc, vận dụng công thức tính diện tích S tam giác như đang được nêu phía trên.
Lưu ý rằng nhằm tính được diện tích S tam giác Lúc chỉ biết nửa đường kính lối tròn trĩnh nội tiếp, tao nên biết toàn bộ những góc của tam giác.

Làm thế nào là nhằm tính diện tích S tam giác Lúc chỉ biết nửa đường kính lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp và phỏng nhiều năm cạnh?

Để tính diện tích S tam giác Lúc chỉ biết nửa đường kính lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp và phỏng nhiều năm cạnh, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng những công thức tương quan cho tới tam giác và lối tròn trĩnh.
Bước 1: Xác ấn định nửa đường kính lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp (R)
Đầu tiên, tất cả chúng ta nên biết độ quý hiếm nửa đường kính của lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác. Bán kính này thông thường được thể hiện nhập đề bài bác hoặc hoàn toàn có thể đo lường kể từ phỏng nhiều năm những cạnh tam giác.
Bước 2: Tính phỏng nhiều năm cạnh tam giác (a)
Để tính diện tích S tam giác, tất cả chúng ta nên biết phỏng nhiều năm của tối thiểu một cạnh tam giác. Nếu chỉ biết nửa đường kính lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp và phỏng nhiều năm những cạnh ko được thể hiện, tao hoàn toàn có thể dùng công thức tương quan cho tới lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác nhằm đo lường cạnh tam giác.
Theo công thức tương quan cho tới lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác, tao có:
R = (a * b * c) / (4 * diện tích S tam giác)
Trong cơ, a, b, c là phỏng nhiều năm những cạnh tam giác và diện tích S tam giác được xem vì chưng công thức:
diện tích tam giác = (a * h) / 2
với h là độ cao của tam giác tính kể từ cạnh a.
Vì đang được biết nửa đường kính lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp (R) và phỏng nhiều năm cạnh tam giác (a), tao hoàn toàn có thể dùng công thức bên trên nhằm đo lường diện tích S tam giác.
Bước 3: Tính diện tích S tam giác
Sử dụng công thức diện tích S tam giác:
diện tích tam giác = (a * h) / 2
với a và h đã và đang được xác lập ở bước trước, tao hoàn toàn có thể đo lường diện tích S tam giác.
Kết luận:
Để tính diện tích S tam giác Lúc chỉ biết nửa đường kính lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp và phỏng nhiều năm cạnh, tao cần thiết triển khai công việc sau:
1. Xác ấn định nửa đường kính lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác.
2. Sử dụng công thức tương quan cho tới lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác nhằm đo lường phỏng nhiều năm cạnh tam giác.
3. Sử dụng công thức diện tích S tam giác nhằm tính diện tích S tam giác.

Làm thế nào là nhằm tính diện tích S tam giác Lúc chỉ biết nửa đường kính lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp và phỏng nhiều năm cạnh?

Tính diện tích S tam giác ngẫu nhiên lúc biết phỏng nhiều năm tía cạnh.

Để tính diện tích S của tam giác ngẫu nhiên lúc biết phỏng nhiều năm tía cạnh, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng công thức Heron. Công thức này được dùng nhằm tính diện tích S của tam giác ngẫu nhiên dựa vào phỏng nhiều năm tía cạnh của chính nó. Công thức Heron như sau:
Diện tích tam giác (S) = √(p x (p-a) x (p-b) x (p-c))
Trong cơ a, b, và c là phỏng nhiều năm tía cạnh của tam giác, và p là nửa chu vi của tam giác.
Bước 1: Tính nửa chu vi của tam giác (p) bằng phương pháp lấy tổng phỏng nhiều năm tía cạnh và phân chia cho tới 2.
p = (a + b + c)/2
Bước 2: Sử dụng công thức Heron nhằm tính diện tích S của tam giác:
S = √(p x (p-a) x (p-b) x (p-c))
Ví dụ: Giả sử tao với cùng 1 tam giác với phỏng nhiều năm tía cạnh là 6, 8 và 10. Ta tiếp tục tính diện tích S của tam giác này.
Bước 1: Tính nửa chu vi p = (6 + 8 + 10)/2 = 24/2 = 12
Bước 2: Sử dụng công thức Heron nhằm tính diện tích S của tam giác:
S = √(12 x (12-6) x (12-8) x (12-10)) = √(12 x 6 x 4 x 2) = √(576) = 24
Vậy diện tích S của tam giác có tính nhiều năm tía cạnh là 6, 8 và 10 là 24 đơn vị chức năng diện tích S.

Xem thêm: hợp đồng mua bán xe ô tô

Cách tính diện tích S tam giác ngẫu nhiên lúc biết phỏng nhiều năm nhì cạnh và góc thân thiện bọn chúng.

Để tính diện tích S tam giác ngẫu nhiên lúc biết phỏng nhiều năm nhì cạnh và góc thân thiện bọn chúng, tao hoàn toàn có thể dùng công thức sau:
Diện tích tam giác = ½ x cạnh a x cạnh b x sin(góc AB)
Trong đó:
- Cạnh a và cạnh b là phỏng nhiều năm nhì cạnh của tam giác.
- Góc AB là góc thân thiện nhì cạnh a và b.
Dưới đấy là cách tính diện tích tam giác ngẫu nhiên lúc biết phỏng nhiều năm nhì cạnh và góc thân thiện chúng:
Bước 1: Nhân phỏng nhiều năm nhì cạnh với nhau: a x b.
Bước 2: Sinh góc thân thiện nhì cạnh: sin(góc AB).
Bước 3: Nhân thành quả kể từ Cách 1 với thành quả kể từ Cách 2: (a x b x sin(góc AB)).
Bước 4: Chia thành quả kể từ Cách 3 cho tới 2: (a x b x sin(góc AB)) / 2.
Kết trái khoáy của Cách 4 đó là diện tích S của tam giác ngẫu nhiên lúc biết phỏng nhiều năm nhì cạnh và góc thân thiện bọn chúng.
Ví dụ, fake sử tao với cùng 1 tam giác ABC, với cạnh AB có tính nhiều năm là 5 đơn vị chức năng, cạnh AC có tính nhiều năm là 7 đơn vị chức năng và góc thân thiện nhì cạnh AB và AC là 60 phỏng. Ta hoàn toàn có thể tính diện tích S của tam giác ABC theo đòi công việc sau:
Bước 1: a x b = 5 x 7 = 35.
Bước 2: sin(góc AB) = sin(60) ≈ 0.866.
Bước 3: (a x b x sin(góc AB)) = 35 x 0.866 ≈ 30.31.
Bước 4: Diện tích tam giác ABC = (a x b x sin(góc AB)) / 2 = 30.31 / 2 ≈ 15.15.
Vậy diện tích S của tam giác ABC là khoảng chừng 15.15 đơn vị chức năng vuông.

Cách tính diện tích S tam giác ngẫu nhiên lúc biết phỏng nhiều năm nhì cạnh và góc thân thiện bọn chúng.

_HOOK_